Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Fed up with là gì? Cấu trúc fed up with trong tiếng Anh

Trang Đoàn
Trang Đoàn
18.11.2023

Fed up with là gì? Tin chắc rằng có rất nhiều bạn học vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của cụm từ này. Chính vì vậy, bài viết dưới đây IELTS Vietop sẽ cung cấp cho bạn học đầy đủ kiến thức xoay quanh cụm từ fed up with nhé.

1. Fed up with là gì?

Cùng tìm hiểu fed up with là gì nhé.

1.1. Fed là gì?

Động từ fed là quá khứ đơn của động từ feed trong tiếng Anh. Feed có nghĩa là cho ăn, cung cấp thức ăn cho ai hoặc cái gì đó. Fed thường được sử dụng để chỉ hành động cho ai đó hoặc cái gì đó ăn.

E.g:

 • She fed the cat before leaving the house. (Cô ấy đã cho mèo ăn trước khi rời nhà.)
 • The farmer fed the chickens every morning. (Nông dân cho gà ăn hàng sáng.)

1.2. Fed up with là gì?

Fed up with là cụm tính từ trong tiếng Anh, được sử dụng để diễn tả sự chán nản, không chịu đựng được hoặc mệt mỏi với một tình huống, một việc gì đó hoặc một người nào đó. 

Fed up with là gì
Fed up with là gì

Bạn có thể hiểu cụm từ này với nghĩa ngán ngẩm, phát chán.

E.g:

 • I’m fed up with my job. I’ve been doing the same monotonous tasks for years and there’s no room for growth. (Tôi chán nản với công việc của mình. Tôi đã làm những công việc đơn điệu như vậy suốt nhiều năm và không có cơ hội phát triển.)
 • I’m fed up with his constant excuses. He never takes responsibility for his actions. (Tôi chán nản với những lý do liên tục của anh ta. Anh ta không bao giờ chịu trách nhiệm với hành động của mình.)

1.3. Fed up là gì?

Fed up dùng để diễn tả sự không hài lòng, sự chán nản và mệt mỏi với một tình huống, việc gì hoặc người nào đó.

E.g: She’s fed up with the traffic congestion in the city. It’s making her late for appointments every day. (Cô ấy chán nản với tình trạng kẹt xe ở thành phố. Nó khiến cô ấy đến muộn trong cuộc hẹn hàng ngày.)

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Come up with là gì?

Come up with là cụm động từ có nghĩa là đưa ra hoặc tạo ra một ý tưởng, một kế hoạch hoặc một giải pháp.

E.g: 

 • We need to come up with a solution to this problem. (Chúng ta cần tìm ra một giải pháp cho vấn đề này.)
 • Can you come up with any ideas for our marketing campaign? (Bạn có thể đưa ra bất kỳ ý tưởng nào cho chiến dịch tiếp thị của chúng ta không?)

3. Be fed up là gì?

Be fed up có nghĩa là chán nản, cảm thấy không hài lòng sự việc hay người nào đó.

E.g:

 • I’m fed up with all the delays and excuses. (Tôi chán nản với những sự trì hoãn và lý do.)
 • She’s fed up with his constant complaining. (Cô ấy chán nản với việc anh ta lúc nào cũng than phiền.)

4. Be fed up with là gì?

Be fed up with là một cụm động từ phổ biến trong tiếng Anh và có nghĩa là cảm thấy chán nản, không hài lòng hoặc không kiên nhẫn với một tình huống, một người hoặc một việc gì đó.

E.g:

 • I’m fed up with my job. It’s so stressful and there’s no opportunity for growth. (Tôi chán nản với công việc của mình. Nó quá căng thẳng và không có cơ hội phát triển.)
 • She’s fed up with her noisy neighbors. They keep playing loud music every night. (Cô ấy chán nản với những hàng xóm ồn ào. Họ luôn phát nhạc to vào mỗi đêm.)

5. Get fed up with là gì?

Get fed up with cũng có nghĩa tương tự như be fed up with dùng để diễn tả sự không hài lòng, chán nản về điều gì đó.

E.g:

 • I got fed up with his constant excuses for being late. It’s just not acceptable anymore. (Tôi chán nản với những lý do liên tục của anh ta để đến muộn. Điều đó không thể chấp nhận được nữa.)
 • She is getting fed up with the unreliable public transportation in this city. (Cô ấy đang chán nản với việc giao thông công cộng không đáng tin cậy ở thành phố này.)

Xem thêm:

6. Fed up to the back teeth là gì?

Fed up to the back teeth dùng để chỉ mức độ chán nản, mệt mỏi và không chịu đựng thêm nữa. Nó diễn tả sự không kiên nhẫn và sự mất kiên nhẫn đến mức tột cùng.

E.g:

 • She’s fed up to the back teeth with his endless complaints. (Cô ấy chán nản đến tận cùng với những lời than phiền không ngừng của anh ta.)
 • I am fed up to the back teeth with their constant excuses. (Tôi chán nản đến cực độ với những lý do liên tục của họ.)

7. Cấu trúc fed up with trong câu

Sau cụm từ fed up with bạn học có thể sử dụng một danh từ hoặc một cụm danh từ. Chúng ta có những cấu trúc cụ thể như sau:

Cấu trúc fed up with trong câu
Cấu trúc fed up with trong câu

7.1. Cấu trúc 1: Fed up with + Ving (Ving ở đây đóng vai trò là một danh động từ)

E.g:

 • I’m fed up with waiting for the bus. It’s always late. (Tôi chán nản vì phải đợi xe buýt. Nó luôn đi trễ.)
 • She’s fed up with dealing with rude customers every day. (Cô ấy chán nản với việc phải đối mặt với khách hàng thô lỗ mỗi ngày.)

7.2. Cấu trúc 2: Fed up with + Danh từ hoặc cụm danh từ (chỉ người hoặc vật)

E.g:

 • He’s fed up with his boss’s constant criticism. It’s affecting his motivation at work. (Anh ta chán nản với những lời chỉ trích liên tục từ sếp. Điều đó ảnh hưởng đến động lực làm việc của anh ta.)
 • They’re fed up with the traffic congestion in the city center. (Họ chán nản với tình trạng kẹt xe ở trung tâm thành phố.)

7.3. Cấu trúc 3: Fed up with + Ai đó + Ving (Cụm “Ai đó +Ving” ở đây đóng vai trò là một cụm danh từ)

E.g:

 • Lisa is fed up with her boyfriend bossing her around. (Lisa thấy chán nản về việc bị người yêu cô ấy ra lệnh)
 • I’m so fed up with my husband spitting everywhere. (Tôi chán ngấy cảnh chồng khạc nhổ khắp nơi)

Xem thêm:

8. Một số cách diễn đạt nghĩa tương tự khác với Fed up with

Dưới đây là một số cách diễn đạt khác của cụm từ fed up with:

Một số cách diễn đạt nghĩa tương tự khác với Fed up with
Một số cách diễn đạt nghĩa tương tự khác với Fed up with
 • To be/ get + sick of + ai đó/ chuyện gì

E.g: My brother is sick of working with his boss. (Anh trai tôi phát ngán việc phải làm việc với sếp của anh ấy.)

 • To be/ get + tired of + ai đó/ chuyện gì

E.g: I’m tired of worrying about money. (Tôi chán nản, mệt mỏi việc suy nghĩ về tiền)

 • To be/ get + brassed off + ai đó/ chuyện gì

E.g: My teacher got brassed off John’s attitude. (Giáo viên của tôi chán nản và bực bội về thái độ của John)

 • Had enough of: Đã đủ, không muốn chịu đựng thêm nữa.

E.g: I’ve had enough of their unprofessional behavior. (Tôi đã chịu đủ cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của họ rồi.)

 • Frustrated with: Tức giận, thất vọng với một tình huống hoặc người nào đó.

E.g: She’s frustrated with the lack of progress in the project. (Cô ấy thất vọng vì dự án không tiến triển.)

 • Disgusted with: Chán ghét, không chịu được điều gì đó hoặc ai đó.

E.g: He’s disgusted with the way they treated him. (Anh ấy chán ghét cách họ đối xử với anh ấy.)

 • Irritated with: Bực bội, khó chịu với một tình huống hoặc người nào đó.

E.g: They’re irritated with the constant interruptions. (Họ khó chịu vì bị gián đoạn liên tục.)

 • Fed up to the teeth: Chán nản đến tận cùng.

E.g: I’m fed up to the teeth with their never-ending complaints. (Tôi chán ngấy với những lời phàn nàn không ngừng của họ.)

9. Fed up đi với giới từ gì?

Cụm từ fed up thường được sử dụng với giới từ with để diễn tả sự chán nản, không hài lòng hoặc mệt mỏi với một tình huống, một việc gì đó hoặc một người nào đó.

Fed up đi với giới từ gì
Fed up đi với giới từ gì

E.g:

 • I’m fed up with the constant noise. (Tôi chán nản với tiếng ồn liên tục.)
 • She’s fed up with her job. (Cô ấy chán nản với công việc của mình.)

Ngoài ra, fed up còn có thể kết hợp được với các giới từ khác như sau:

 • Fed up on: Chán nản vì quá nhiều, không chịu đựng được vì quá nhiều.

E.g: He’s fed up on junk food and wants to eat healthier. (Anh ấy chán đồ ăn vặt và muốn ăn uống lành mạnh hơn.)

 • Fed up to/ with the back teeth: Chán nản đến cực điểm, không chịu đựng được nữa.

E.g: They’re fed up to the back teeth with the company’s lack of transparency. (Họ chán ngấy sự thiếu minh bạch của công ty.)

 • Fed up by/ at: Chán nản bởi, không hài lòng với.

E.g: We’re fed up by the constant delays in the project. (Chúng tôi chán ngấy việc dự án liên tục bị trì hoãn.)

 • Fed up over: Chán nản về, không chịu đựng được về.

E.g: He’s fed up over the repeated mistakes made by his colleagues. (Anh ấy chán ngấy những sai lầm lặp đi lặp lại của đồng nghiệp.)

Xem thêm:

10. Bài tập fed up with

Dịch các câu dưới đây sang tiếng Việt có sử dụng cụm từ  Fed up with.

 1. Chúng tôi chán nản với tiếng ồn liên tục từ hàng xóm. Chúng tôi không thể có một giấc ngủ ngon.
 2. Tôi chán nản với mưa không ngừng nghỉ này. Tôi chỉ muốn có một chút ánh nắng mặt trời.
 3. Họ chán nản với việc nghe những lý do giống nhau đi điểm danh.
 4. Chúng tôi chán nản với sự trì hoãn và hủy bỏ liên tục của chuyến bay.
 5. Anh ấy chán nản vì tiếng ồn từ công trường bên cạnh.

Đáp án:

 1. We’re fed up with the constant noise from our neighbors. We can’t get a good night’s sleep.
 2. I’m fed up with this never-ending rain. I just want some sunshine.
 3. They’re fed up with hearing the same excuses over and over again.
 4. We’re fed up with the constant delays and cancellations of our flights.
 5. He’s fed up with the noise from the construction site next door.

Xem thêm các bài tập khác:

IELTS Vietop tin chắc rằng thông qua bài viết trên đây bạn học đã biết được fed up with là gì và cách sử dụng cụm từ này trong tiếng Anh. Còn điều gì thắc mắc hãy để lại bình luận bên dưới bài viết này nhé. Chúc các bạn học tập thật tốt.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h