Chủ đề Jobs trong IELTS Listening

Cố vấn học thuật

GV. Nguyễn Huy Hoàng - Overall

GV tại IELTS Vietop.

Chủ đề về Jobs – Công việc, ngành nghề là một chủ đề rất phổ biến trong các kỳ thi IELTS Speaking. Mời các bạn cùng xem qua một vài từ vựng cùng bài tập mẫu về chủ đề này qua bài viết sau của IELTS Vietop nhé. Bài viết hôm nay chúng ta sẽ cùng khám phá chủ đề Jobs trong IELTS Listening nhé!

Chủ đề Jobs trong IELTS Listening – Một số từ vựng chủ đề Jobs 

Chủ đề Job trong IELTS Listening
Chủ đề Job trong IELTS Listening
Từ vựng IPANghĩa
Employee /ˌem.plɔɪˈiː/Người lao động
Employer/ɪmˈplɔɪ.ɚ/Người sử dụng lao động
Unemployed/ˌʌn.ɪmˈplɔɪd/Thất nghiệp
Commute/kəˈmjuːt/Đi làm hàng ngày
Occupation/ˌɑː.kjəˈpeɪ.ʃən/Nghề nghiệp 
Career/kəˈrɪr/Sự nghiệp
Profession /prəˈfeʃ.ən/Chuyên ngành
Wage/weɪdʒ/Lương
Public sector /ˈpʌb.lɪk ˌsek.tɚ/Khu vực công 
Private sector /ˈpraɪ.vət ˌsek.tɚ/Khu vực tư nhân
Retire/rɪˈtaɪr/Nghỉ hưu
Resign /rɪˈzaɪn/Nghỉ việc
Overtime /ˈoʊ.vɚ.taɪm/Làm thêm giờ
Shift /ʃɪft/Ca làm
Promotion /prəˈmoʊ.ʃən/Thăng chức
Benefit/ˈben.ə.fɪt/Phúc lợi
Colleague/ˈkɑː.liːɡ/Đồng nghiệp 
Candidate/ˈkæn.dɪ.deɪt/Ứng cử viên
Interview/ˈɪn.t̬ɚ.vjuː/Phỏng vấn

Xem thêm: Chủ đề Hobbies, Interest and Sports trong IELTS Listening

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Một số mẫu câu thường dùng trong IELTS Listening Topic Jobs 

Giới thiệu về nghề nghiệp hiện tại

 • I am a/an: tôi là 
 • I am in charge of: tôi chịu trách nhiệm về
 • My profession is: chuyên môn của tôi là 
 • I am currently working for: tôi đang làm việc cho 
 • I am responsible for: tôi chịu trách nhiệm về
 • My job is: công việc của tôi là 
 • I work in: tôi làm việc trong mảng 
 • My current business is: công ty hiện tại của tôi là 

Mẫu câu dùng ở nơi làm việc

 • My office is friendly and motivative place to work, so I work very efficiently here.
 • We are so happy to work in a collaborative workplace. 
 • A professional company always has a professional working environment
 • No one can be happy in an unsupportive organization.
 • I get along well with most personalities. My colleagues were great team players, and we would often meet up after work for drinks or team activities.
 • Our leadership team is collaborative, and we work well towards our common goal. If we have a difference of opinion, we will talk it out in our management meetings.
 • My coworkers would say that I did my best to work well with everyone and I always put in 100%. They would say that I was consistent, dependable and driven. 

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết hữu ích cùng chuyên mục:

Bài tập chủ đề Jobs trong IELTS Listening

Bài tập chủ đề Jobs trong IELTS Listening
Bài tập chủ đề Jobs trong IELTS Listening

Track 1 – Phút thứ 1:00

1. “Type of work” có thể sẽ là công việc hoặc một vị trí → noun/V-ing(từ “type” và “work” có thể bị paraphrase)

2. có thể là tên của chi nhánh ấy→ đánh vần

3. câu trả lời đằng sau “next to”→ noun (chỉ địa điểm)(cụm từ “next to” có thể bị paraphrase”

4. số, có thể là thập phân

5. từ cần điền nằm sau “work on”→ có thể là noun chỉ ngày hoặc dịp cụ thể, ví dụ “on Saturday”

6. sau động từ “work”→ có thể là adverb, hoặc một từ/cụm từ khác

7. từ cần điền sẽ thay thế cho “qualities”→ noun/Ving

8. sau “ability to”→ Vo (có thể kèm Object đằng sau)

9. ngày cụ thể

10. tên → đánh vần

Đáp Án:

1. answering the phone.6. after 11 o’clock/ after 11:00
2. Hillsdunne Road7. clear voice
3. the library8. think quickly
4. 4.459. 22nd October/ October 22nd
5. national holidays10. Manuja

Key:

1. Woman: That’s no problem at all. What would you like to know?

Man: Well, um, what sort of work is it – washing up?

Woman: It’s answering the phone.

2. Man: Um, where exactly is the restaurant?

Woman: Well, we have two branches – the one we’re recruiting for is in Hillsdunne Road.

3. Man: Is it near a bus stop?

Woman: Yes. The nearest one would probably be just beside the library.

4. Man: And could I ask about the pay?

Woman: We’re offering £4.45 an hour.

5. Woman: We certainly hope so! And we also offer extra pay for working on national holidays.

6. Woman: And then because of the difficulties of getting public transport, if you’re working after 11 o’clock we drive you home.

7. Man: Could I just also ask what qualities you’re looking for?

Woman: Well, for this particular job we want a clear voice, which you obviously do have!

8. Woman: And you mush be able to think quickly, you know.

9. Woman: So, when could you come in for an interview? We’re actually quite quiet tonight?

Man: Sorry, I couldn’t come tonight. Or tomorrow, I’m afraid. Thursday’s okay – that’d be 22nd of October.

Hy vọng là những chia sẻ trên về chủ đề Jobs trong IELTS Listening có thể giúp được các bạn cải thiện kỹ năng Listening của mình, cụ thể là với Topic Job nhé!

IELTS Vietop

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h