Các dạng bài trong Listening Section 3

Đăng Khoa Đăng Khoa
10.04.2020

Sơ lược về các dạng bài trong Listening Section 3.

Các section trong bài thi IELTS Listening
Các section trong bài thi IELTS Listening

Section 3 thường được xem là phần khó trong bài thi IELTS Listening; thậm chí nhiều thí sinh còn cảm thấy phần này còn khó hơn cả Section 4. Ở section này, bạn sẽ được nghe một bài nói bao gồm từ 2-4 người nói thảo luận về một chủ đề giáo dục. Dạng bài (question types) không giới hạn; tức là có thể có bất kì dạng câu hỏi nào xuất hiện ở phần này. Tuy nhiên thực tế cho thấy có một số dạng câu hỏi chủ đạo thường xuất hiện như sau:

  • Multiple Choice
  • Matching
  • Labelling a diagram

1. Multiple choice

Đây là dạng  trắc nghiệm gồm một câu hỏi và 3 lựa chọn. Các câu hỏi có thể ở dạng (1) câu hỏi thuần túy và 3 câu trả lời (2) câu khuyết nửa và 3 nửa còn lại.

(1) How was the project funded?

A. by the governmentB. by the universityC. by raising money

(2) The project was funded by

A. the governmentB. the universityC. raising money

Chiến lược làm bài

Trước khi nghe, bạn có thời giawn để đọc câu hỏi. Hãy dành thời gian này để gạch chân những cụm từ quan trọng.

Hãy nhớ rằng câu hỏi được sắp xếp theo trình tự thông tin được đưa ra trong bài nghed.

Hãy nhớ rằng đáp án đúng không nhất thiết phải dùng từ chính xác trong câu hỏi – nó có thể đã được nói bằng cách khác (paraphrased).

Trả lời tất cả các câu hỏi, đừng bỏ sót câu hỏi. Nếu không chắc thì cứ đoán!

Câu hỏi mẫu (Track 6)

Question 7:

Choose the correct letter A, B or C.

7. Why do flamingos in captivity need to eat algae?

A. to ensure they remain healthy

B. to supplement their diet

C. to keep their bodies pink

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Matching

Bạn sẽ nối thông tin trong cột danh sách (list – 1, 2, 3 etc.) với từ hoặc cụm từ được cung cấp trong ô (box – A, B, C etc.). Đôi khi số lượng đáp án trong box sẽ nhiều hơn trong list.

Chiến lược làm bài

Trước khi nghe, hãy đọc kĩ các thông tin trong list và trong box. Gạch chân những từ khóa quan trọng.

Nhớ rằng câu hỏi trong list (chứ không phải trong box) được sắp xếp theo thứ tự thông tin được đưa ra trong bài nghe.

Nhỡ kĩ rằng cái bạn điền vào answer sheet sẽ là chữ cái (A, B, C etc.). Đừng nhầm và điền đầy đủ chữ!

Trả lời tất cả các câu hỏi, đừng bỏ sót câu hỏi. Nếu không chắc thì cứ đoán!

Câu hỏi mẫu (Track 28)

Questions 1-5

What job does each of the following people do in the hotel?

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-H, next to questions 1-5.

JOB TITLES

A. Head Receptionist
B. Bookings Manager
C. Events Co-ordinator
D. Catering Manager
E. Head Chef
F. Personnel Manager
G. Head of Accounts
H. Head Waiter

EMPLOYEEES

  1. Damian Rose
  2. Clara Ford
  3. Petra Snell
  4. Oliver Ansell
  5. Luca Petronelli

Xem thêm: Chiến lược làm bài Section 4 trong IELTS Listening

3. Labelling a diagram

Bạn sẽ hoàn thành (‘dán nhãn’) cho một sơ đồ (diagram) được đề cung cấp. Đôi khi bạn cũng sẽ được cung cắp sẵn từ để điền vào.

Chiến lược làm bài

Trước khi nghe, hãy đọc kĩ các thông tin trong box (nếu có) và trong box và trên diagram. Gạch chân những từ khóa quan trọng.

Trả lời tất cả các câu hỏi, đừng bỏ sót câu hỏi. Nếu không chắc thì cứ đoán!

Câu hỏi mẫu (Track 7)

Questions 16-18

Label the diagram below.

Choose three answers from the box and write the correct letters A-G next to questions 16-18.

Labelling a diagram
A. metal frame
B. wing
C. plastic cells
D. door
E. computer
F. road map
G. camera

Xem thêm: “Bẫy” trong IELTS Listening Section 1

Đáp Án

Multiple choice
7. C

Matching
1. F
2. G
3. D
4. C
5. A

Labelling a diagram
16. C
17. D
18. E

Trên đây là những thông tin về các dạng bài trong Listening Section 3, hy vọng bạn sẽ có áp dụng những chiến lược này một cách chính xác để tránh mất điểm nhé. Chúc bạn học tập tốt và thành công!

Luyện thi IELTS Vietop

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra