Tổng hợp kiến thức cấu trúc Propose trong tiếng Anh

Hương Giang Hương Giang
26.03.2022

Trong bài viết bên dưới, chúng ta sẽ cùng học về cấu trúc Propose trong tiếng Anh. Propose là một từ có nhiều nghĩa khác nhau, cần một thời gian làm quen thì mới có thể thành thạo. Cùng Vietop tìm hiểu cặn kẽ cấu trúc này.

1. Định nghĩa Propose

Cấu trúc Propose trong tiếng Anh
Cấu trúc Propose trong tiếng Anh

Động từ Propose có 3 nghĩa chính: “dự định”, “đề xuất”, “cầu hôn”. 

E.g:

 • My family and I propose to go to Hoi An for holiday. (Cả nhà tôi dự định đi Hội An vào dịp lễ.)
 • Ann proposed a promotion because she thought she had worked really hard in the past year. (Ann đã đề xuất được thăng chức vì cô ấy nghĩ rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ năm vừa qua.)
 • OMG! He proposed! (Chúa ơi, anh ấy cầu hôn rồi!)

Tuy nhiên bài viết này sẽ tập trung khai thác các cấu trúc của 2 nét nghĩa đầu các bạn nhé

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng cấu trúc Propose trong tiếng Anh

2.1. Propose to do sth: Có ý định làm gì

Cấu trúc Propose đầu tiên là Propose to V, mang nghĩa “có ý định làm gì, dự định làm gì”.

S + propose to + V

E.g:

 • I proposed to move to a new country. (Tôi đã có dự định chuyển sang nước khác sống.) 
 • Why do you propose to forgive her? She never said sorry. (Tại sao cậu lại có dự định tha thứ cho cô ấy? Cô ấy đã bao giờ nói xin lỗi đâu.)
 • My mom proposes to give my brother a new house when he gets married. (Mẹ tôi định cho anh tôi một căn nhà mới khi anh ấy lấy vợ.)

2.2. Propose doing sth: Đề nghị làm gì

Cấu trúc Propose thứ hai cũng thông dụng đó là Propose doing sth, mang nghĩa “đề nghị, đề xuất làm gì”.

S + propose + Ving

E.g:

 • I propose throwing a big party tonight. (Tớ đề nghị tối nay ăn mừng lớn) 
 • We are so sorry for the convenience. We propose giving you a refund.
  Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Chúng tôi đề nghị được bồi thường cho quý khách) 

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30% CÁC KHÓA HỌC TẠI VIETOP

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2.3. Propose N: Đề nghị việc gì, có gì

Để nói “đề xuất, đề nghị một việc/có gì đó”, ta sử dụng cấu trúc sau:

S + propose + N

E.g:

 • I propose a new car! (Tớ đề xuất mua xe hơi mới) 
 • “What does he want?” – “He proposed a ceremony for our town.” (“Anh ấy muốn gì vậy?” – “Anh ấy đề xuất một buổi lễ kỷ niệm cho thị trấn của chúng ta.”)

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 2

Câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện hỗn hợp trong Tiếng Anh

3. Phân biệt cấu trúc Propose, Agree và Mean

Một số người có thể nhầm lẫn chức năng của ba từ Propose, Agree và Mean trong nghĩa định làm gì. Sau đây là sự khác biệt của ba từ khi sử dụng với ý nghĩa này:

Cấu trúc Propose

Cấu trúc Propose khi muốn nói “ai dự định làm gì” sẽ là S + propose + to V. 

Từ Propose thường sẽ được sử dụng trong trường hợp dự định làm một việc có sự tham gia của người khác. 

E.g:

 • Our friends propose to cancel all the plans and stay home.
  Những người bạn của chúng tôi dự định huỷ mọi kế hoạch và ở nhà.
 • Don’t tell me you propose to quit your job.
  Đừng bảo tớ cậu định nghỉ việc luôn nhé.
 • I propose to go to the gym.
  Tôi dự định đi tập gym.

Cấu trúc Agree

Cấu trúc S + agree (for N) + to V mang nghĩa “đồng ý làm gì” hoặc “đồng ý cho ai làm gì”.  

E.g:

 • At first, everyone agreed to go to Hanoi in the summer. However, they switched to Da Nang instead.
  Đầu tiên, mọi người đều đồng ý đi Hà Nội vào mùa hè. Tuy nhiên, thay vào đó họ lại đổi sang Đà Nẵng.
 • My mom agreed to let me throw a party at our house. (Mẹ đồng ý cho chúng ta tổ chức tiệc ở nhà rồi.)
  Linh and Phuong will agree for you to go to Kien’s house if you wash all the dishes.
  Linh và Phương sẽ đồng ý cho em sang nhà Kiên nếu em rửa tất cả đống bát.

Cấu trúc Mean

Trong bài này, ta tập trung vào nghĩa “có ý định” của Mean khi làm động từ. Chúng ta sử dụng cấu trúc S + mean to + V để nói “ai có ý định làm gì

Cấu trúc này không trang trọng, thường sử dụng trong văn nói. Khác với cấu trúc Propose, cấu trúc Mean thường dùng khi nói về ý định cá nhân hơn là việc làm cùng với người khác.

E.g:

 • I didn’t mean to hurt you. (Anh không có ý làm em buồn đâu)
 • Did you not hear me clearly? That’s what I meant! (Anh chưa nghe rõ hả? Ý tôi là vậy đó!)

Xem thêm:

4. Bài tập về cấu trúc Propose

Hãy làm bài tập dưới đây cùng Step Up để kiểm tra độ hiểu bài cấu trúc Propose nhé!

Bài 1: Điền đúng cấu trúc Propose cùng với động từ trong ngoặc (nếu có)

Ví dụ: 

George  __________ (walk) in that room.

George định bước vào căn phòng đó.

=> George proposes to walk in that room.

 1. Sakura __________ (have) a meeting.
  Sakura đã đề nghị có một buổi họp. 
 2. I ________ (go) to school.
  Tôi đã định đi đến trường.
 3. We _________ (live) in a different country.
  Chúng tôi dự định sống ở một đất nước khác.
 4. I ___________ a promotion.
  Em đề xuất được thăng chức.
 5. I __________ (move) the closet to our parents’ house.
  Chị đề nghị chuyển chiếc tủ sang nhà bố mẹ.

Bài 2: Chọn đáp án đúng 

 1. Nhan has agreed  __________ to the movies with me.

A. going

B. to go

C. go

 1. I meant __________ a new pair of shoes but I changed my mind.

A. buying

B. to buy

C. would buy

 1. We propose __________ to Sai Gon next week.

A. to travel

B. traveling

C. travel

4. “What is your proposal?” – “I propose  __________ the lightbulbs.

A. fixing

B. to fix

C. have fixed

 1. I would like to  __________ hiring a new employee.

A. mean

B. agree

C. propose

Đáp án:

Bài 1:

 1. Sakura proposed having a meeting.
 2. I proposed to go to school.
 3. We propose to live in a different country.
 4. I propose a promotion.
 5. I propose moving the closet to our parents’ house.

Bài 2:

 1. B
 2. B
 3. A
 4. A
 5. C

Và đó là kết thúc bài học về cấu trúc Propose trong tiếng Anh. Sau nhiều lần tiếp xúc và luyện tập, chắc chắn bạn sẽ sử dụng thành thạo cấu trúc này và áp dụng tốt trong quá trình học IELTS đấy, đừng bỏ cuộc nhé!

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra