Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Câu điều kiện loại 0: Công thức, cách dùng, bài tập chi tiết

IELTS Vietop
IELTS Vietop
14.06.2022

Câu điều kiện loại 0 là cấu trúc quan trọng và được thường xuyên sử dụng nhiều trong tiếng Anh, kể cả những bài kiểm tra ngữ pháp. Trong bài viết này, Vietop sẽ chia sẻ chi tiết về khái niệm, cấu trúc, cách dùng và phần cuối sẽ có bài tập vận dụng giúp hiểu chắc kiến thức nhé!

1. Khái niệm câu điều kiện loại 0 là gì?

Đầu tiên, câu điều kiện là gì? Câu Điều kiện được dùng để nêu ra giả thiết rằng khi một sự việc/tình huống/hoàn cảnh/… bất kỳ xảy ra hoặc không xảy ra thì sẽ kéo theo sau đó một kết quả nào đó. 

Câu điều kiện loại 0 được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên (có thể là về thế giới, tự nhiên,…) hoặc mang tính khoa học, một chân lý, hoặc thói quen sẽ xảy ra khi điều kiện được đề cập tới xảy ra trước.

Câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0

E.g.: Water freezes if the temperature falls below zero. (Nước bị đông cứng nếu nhiệt độ xuống dưới 0 độ).

→ Nếu nhiệt độ hạ xuống dưới 0, nước trong môi trường này sẽ đông cứng thành đá. Đây là một sự thật hiển nhiên liên quan đến khoa học. 

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh và cách phát âm chuẩn Audio

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Công thức câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện nói chung và câu điều kiện loại 0 nói riêng tất cả đều sẽ có 2 mệnh đề. Một mệnh đề điều kiện mô tả “nếu”, mệnh đề còn lại được gọi là mệnh đề chính mô tả “thì”.

Câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0Mệnh đề If (Nếu)Mệnh đề chính (thì)
Công thứcIf + S + V(s, es)S + V(s, es)
Động từThì hiện tại đơnThì hiện tại đơn

Lưu ý:

 • Hai mệnh đề của câu điều kiện loại 0 đều được chia ở thì hiện tại đơn.
 • Mệnh đề điều kiện (if) có thể đứng ở vị trí vế đầu hoặc vế sau của câu đều được.

E.g.:

 • If I stay up late, I get tired. Nếu tôi thức khuya, tôi sẽ bị mệt.
 • I take medicine If I’m sick. Nếu bị bệnh, tôi  uống thuốc.

Xem thêm:

3. Cách dùng câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Chúng ta dùng câu điều kiện loại 0 khi muốn yêu cầu, nhờ vả, giúp đỡ ai hoặc nhắn nhủ một điều gì đó.

Cách dùng câu điều kiện loại 0
Cách dùng câu điều kiện loại 0

E.g.: If you can solve this exercise, please show me how to do it . (Nếu bạn giải được bài tập này, hãy chỉ tôi cách làm với).

Dùng để diễn tả một thói quen, hành động hoặc sự việc thường xuyên xảy ra.

E.g.: I often go to art exhibitions if I have time. (Tôi thường đi xem triển lãm nghệ thuật nếu có thời gian).

Lưu ý: 

 • Bạn cũng có thể thay thế “If” thành “When” mà vẫn không đổi ý nghĩa của câu điều kiện. 
 • Bạn có thể thay đổi mệnh đề If và mệnh đề chính với nhau mà ý nghĩa câu không thay đổi.

E.g.: If the weather is nice, I often jog in the park = When the weather is nice, I often jog in the park. Khi thời tiết đẹp, tôi thường chạy bộ ở công viên.

4. Lưu ý khi dùng câu điều kiện loại 0

Bên cạnh việc biết công thức và cách sử dụng, việc áp dụng câu điều kiện loại 0 cũng đòi hỏi chú ý đến một số điểm quan trọng sau:

Có thể thay thế If bằng When/Whenever

Bạn có thể thay thế “If” bằng “When” hoặc “Whenever” trong câu điều kiện loại 0.

Eg:

 • If it rains, I stay indoors. When it rains, I stay indoors. Whenever it rains, I stay indoors.
 • If he is hungry, he eats a snack. When he is hungry, he eats a snack. Whenever he is hungry, he eats a snack.

Mệnh đề If và mệnh đề chính có thể thay đổi vị trí cho nhau

Tất cả các ví dụ sau đều có thể di chuyển mệnh đề “If” và mệnh đề chính trong câu điều kiện loại 0 mà không làm thay đổi ý nghĩa:

Eg:

 • If I study hard, I understand the lesson.=> I understand the lesson if I study hard.
 • If the weather is hot, the ice cream melts quickly.=> The ice cream melts quickly if the weather is hot

5. Bài tập câu điều kiện loại 0

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc phù hợp

 1. If I ………… (feel) hard to sleep, I ………… (drink) coffee before sleeping.
 2. If people (eat) ____ too many sweets, they (get) ____ fat.
 3. My boy (pass) ____ his exams if he (work) ____ hard.
 4. If it (rain) ____, you (get) ____ wet.
 5. If you smoke, your skin (age) ____ more quickly.
 6. Mike (cycle) ____ to work if the weather is nice.
 7. If they (watch) ____ tv, they (enjoy) ____ a lot.
 8. She (buy) ____ expensive clothes if she (go) ____ shopping.
 9. A child …… (not grow) up well, if you …… (not feed) him or her properly.
 10. If a stranger …… (touch) my dog, he …… (bark) immediately. 

Bài tập 2: Hoàn thành câu điều kiện loại 0 với các từ gợi ý cho sẵn

 1. The children / play / sport / they / get / overweight
 2. It / not / matter / you  / be / late
 3. I / go / school / late / my teacher / punish / me
 4. Your dog / stand / up / you / say / “stand”?
 5. Laura / feel / depressed / it / cola

Bài tập 3: Chia động từ trong ngoặc dạng Câu điều kiện loại 0

 1. If you (go)_____to school fully, you (understand)_____the lesson.
 2. If she (not, eat)______, she (be)_____ hungry.
 3. If you (have)______ any trouble, please (telephone)__________number 115.
 4. If we (be)_________ cold, we (shiver)__________.
 5. If there (be)_______ no water, life (not, exist)_________.

Đáp án

Bài tập 1:

 1. Feel – drink
 2. Eat – get
 3. Passes – works
 4. Rains – get
 5. Ages
 6. Cycles 
 7. Watch – enjoy
 8. Buys – goes
 9. Doesn’t grow – don’t feed
 10. Touches – barks 

Bài tập 2:

 1. If the children don’t play  sport, they get overweight
 2. It is not matter if you are late.
 3. If I go to school late, my teacher punishes me.
 4. Does your dog stand up if you say “stand”?
 5. Laura feels depressed if it is cold.

Bài tập 3:

 1. go/understand
 2. doesn’t eat/is
 3. have/telephone
 4. are/shiver
 5. is/doesn’t exist

Xem thêm:

Lý thuyết và bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án

Bài tập câu điều kiện 1, 2 và 3 – Conditional Sentences type 1, 2 and 3

Tổng hợp bài tập câu điều kiện có đáp án mới nhất

Thế là Vietop đã chia sẻ đến bạn tất tần tật tổng lý thuyết về câu điều kiện loại 0 và bài tập vận dụng luyện tập. Chúng mình mong rằng qua bài học này, các bạn có thể tự tin sử dụng câu điều kiện loại 0 một cách chính xác không những trong các bài kiểm tra ngữ pháp mà còn đối với các cuộc hội thoại tiếng Anh hàng ngày. Chúc bạn thành công!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h