Câu điều kiện loại 0: công thức, cách dùng, bài tập vận dụng

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
14.06.2022

Câu điều kiện loại 0 là cấu trúc quan trọng và được thường xuyên sử dụng nhiều trong tiếng Anh, kể cả những bài kiểm tra ngữ pháp. Trong bài viết này, Vietop sẽ chia sẻ chi tiết về khái niệm, cấu trúc, cách dùng và phần cuối sẽ có bài tập vận dụng giúp hiểu chắc kiến thức nhé!

Khái niệm câu điều kiện loại 0

Đầu tiên, câu điều kiện là gì? Câu Điều kiện được dùng để nêu ra giả thiết rằng khi một sự việc/tình huống/hoàn cảnh/… bất kỳ xảy ra hoặc không xảy ra thì sẽ kéo theo sau đó một kết quả nào đó. 

Câu điều kiện loại 0 được dùng để diễn tả một sự thật hiển nhiên (có thể là về thế giới, tự nhiên,…) hoặc mang tính khoa học, một chân lý, hoặc thói quen sẽ xảy ra khi điều kiện được đề cập tới xảy ra trước.

E.g.: Water freezes if the temperature falls below zero.

Nước bị đông cứng nếu nhiệt độ xuống dưới 0 độ.

→ Nếu nhiệt độ hạ xuống dưới 0, nước trong môi trường này sẽ đông cứng thành đá. Đây là một sự thật hiển nhiên liên quan đến khoa học. 

Giảm ngay 20.000.000đ học phí cho KHOÁ HỌC IELTS CẤP TỐC HÈ

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Công thức câu điều kiện loại 0

Câu điều kiện nói chung và câu điều kiện loại 0 nói riêng tất cả đều sẽ có 2 mệnh đề. Một mệnh đề điều kiện mô tả “nếu”, mệnh đề còn lại được gọi là mệnh đề chính mô tả “thì”.

Câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0
Câu điều kiện loại 0Mệnh đề If (Nếu)Mệnh đề chính (thì)
Công thứcIf + S + V(s, es)S + V(s, es)
Động từThì hiện tại đơnThì hiện tại đơn

*Lưu ý:

 • Hai mệnh đề của câu điều kiện loại 0 đều được chia ở thì hiện tại đơn.
 • Mệnh đề điều kiện (if) có thể đứng ở vị trí vế đầu hoặc vế sau của câu đều được.

E.g.:

If I stay up late, I get tired.

Nếu tôi thức khuya, tôi sẽ bị mệt.

I take medicine If I’m sick

Nếu bị bệnh, tôi  uống thuốc.

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 1: cách dùng, công thức, bài tập vận dụng

Câu điều kiện loại 2: công thức, cấu trúc, bài tập vận dụng

Nắm chắc câu điều kiện loại 4 chỉ trong 5 phút kèm bài tập

Cách dùng câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

Chúng ta dùng câu điều kiện loại 0 khi muốn yêu cầu, nhờ vả, giúp đỡ ai hoặc nhắn nhủ một điều gì đó.

Cách dùng câu điều kiện loại 0 trong tiếng Anh

E.g.: If you can solve this exercise, please show me how to do it  

Nếu bạn giải được bài tập này, hãy chỉ tôi cách làm với.

→ Dùng để diễn tả một thói quen, hành động hoặc sự việc thường xuyên xảy ra.

E.g.: I often go to art exhibitions if I have time. 

Tôi thường đi xem triển lãm nghệ thuật nếu có thời gian.

*Lưu ý

 • Bạn cũng có thể thay thế “If” thành “When” mà vẫn không đổi ý nghĩa của câu điều kiện. 
 • Bạn có thể thay đổi mệnh đề If và mệnh đề chính với nhau mà ý nghĩa câu không thay đổi.

E.g.:

If the weather is nice, I often jog in the park

= When the weather is nice, I often jog in the park 

Khi thời tiết đẹp, tôi thường chạy bộ ở công viên.

Xem ngay:

Vẽ sơ đồ tư duy câu điều kiện trong 5 phút

Câu điều kiện đặc biệt: Lý thuyết và bài tập vận dụng

Đảo ngữ câu điều kiện: lý thuyết và bài tập vận dụng có đáp án

Bài tập vận dụng câu điều kiện loại 0

Bài tập

Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc phù hợp

1. If I ………… (feel) hard to sleep, I ………… (drink) coffee before sleeping.

2. If people (eat) ____ too many sweets, they (get) ____ fat.

3. My boy (pass) ____ his exams if he (work) ____ hard.

4. If it (rain) ____, you (get) ____ wet.

5. If you smoke, your skin (age) ____ more quickly.

6. Mike (cycle) ____ to work if the weather is nice.

7. If they (watch) ____ tv, they (enjoy) ____ a lot.

8. She (buy) ____ expensive clothes if she (go) ____ shopping.

9. A child …… (not grow) up well, if you …… (not feed) him or her properly.

10. If a stranger …… (touch) my dog, he …… (bark) immediately. 

Bài tập 2: Hoàn thành câu điều kiện loại 0 với các từ gợi ý cho sẵn

 1. The children / play / sport / they / get / overweight
 2. It / not / matter / you  / be / late
 3. I / go / school / late / my teacher / punish / me
 4. Your dog / stand / up / you / say / “stand”?
 5. Laura / feel / depressed / it / cola

 Bài tập 3: Chia động từ trong ngoặc dạng Câu điều kiện loại 0

 1. If you (go)_____to school fully, you (understand)_____the lesson.
 2. If she (not, eat)______, she (be)_____ hungry.
 3. If you (have)______ any trouble, please (telephone)__________number 115.
 4. If we (be)_________ cold, we (shiver)__________.
 5. If there (be)_______ no water, life (not, exist)_________.

Đáp án

Bài tập 1:

1. feel – drink

2. eat – get

3. passes – works

4. rains – get

5. ages

6. cycles 

7. watch – enjoy

8. buys – goes

9.  doesn’t grow – don’t feed

10. touches – barks 

Bài tập 2:

1.If the children don’t play  sport, they get overweight

2.It is not matter if you are late.

3.If I go to school late, my teacher punishes me.

4.Does your dog stand up if you say “stand”?

5.Laura feels depressed if it is cold.

Bài tập 3:

1.go/understand

2.doesn’t eat/is

3.have/telephone

4.are/shiver

5.is/doesn’t exist

Xem thêm:

Lý thuyết và bài tập viết lại câu điều kiện có đáp án

Bài tập câu điều kiện 1, 2 và 3 – Conditional Sentences type 1, 2 and 3

Tổng hợp bài tập câu điều kiện có đáp án mới nhất

Thế là Vietop đã chia sẻ đến bạn tất tần tật tổng lý thuyết về câu điều kiện loại 0 và bài tập vận dụng luyện tập. Chúng mình mong rằng qua bài học này, các bạn có thể tự tin sử dụng câu điều kiện loại 0 một cách chính xác không những trong các bài kiểm tra ngữ pháp mà còn đối với các cuộc hội thoại tiếng Anh hàng ngày. Chúc bạn thành công!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra