Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Những câu mở đầu bài nói tiếng Anh hay và ấn tượng

Xuân Tú
Xuân Tú
13.05.2024

Trong công việc và học tập, chắc chắn không thể thiếu những buổi thuyết trình bằng tiếng Anh để truyền tải nội dung cho đối tác, giáo viên nước ngoài cũng như để thể hiện kĩ năng sử dụng tiếng Anh của mỗi cá nhân. 

Và để có một bài thuyết trình tiếng Anh ấn tượng và hiệu quả, người đọc phải trải các bước chuẩn bị kỹ lưỡng. Các bước này bao gồm việc lên ý tưởng, chuẩn bị nội dung cho bài thuyết trình; cách thuyết trình để tạo ấn tượng với người nghe.

Trong bài viết dưới đây, mình sẽ chia sẻ đến bạn tổng hợp những mẫu câu mở đầu bài nói tiếng Anh hay và đơn giản, từ đó giúp bạn có thể đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình học tiếng Anh của mình. 

Cùng tìm hiểu ngay nhé!

1. Những câu mở đầu bài nói tiếng Anh theo 6 bước

Một bài thuyết trình chất lượng cần có bố cục với đầy đủ các phần cơ bản nhằm đạt được yêu cầu về sự mạch lạc và dễ hiểu. Bài thuyết trình thông thường bao gồm 6 bước sau:

Những câu mở đầu bài nói tiếng Anh theo 6 bước
Những câu mở đầu bài nói tiếng Anh theo 6 bước

1.1. Những mẫu câu nói chào hỏi 

Để bắt đầu bài thuyết trình một cách lịch sự, lời chào đón khán giả, người nghe là điều vô cùng quan trọng. Người thuyết trình có thể chào hỏi bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào vai trò của bản thân cũng như đối tượng thuyết trình.

 • Hi, everyone. Good to see you all today.

Dịch nghĩa: Xin chào mọi người. Rất vui được gặp tất cả các bạn ngày hôm nay.

 • Good morning/ afternoon/ evening, ladies and gentlemen/ everyone.

Dịch nghĩa: Chào buổi sáng/ buổi chiều/ buổi tối, thưa quý ông quý bà/ mọi người.

 • Hello. How is everybody today? 

Dịch nghĩa: Xin chào. Hôm nay mọi người thế nào?

 • On behalf of [Group]/ [Class]/ [Organization]/ … Allow me to welcome you to [Event name]. 

Dịch nghĩa: Thay mặt [Nhóm]/ [Lớp]/ [Tổ chức]/ … Cho phép tôi chào mừng bạn đến với [Tên sự kiện].

 • It’s great to see you all here today.

Dịch nghĩa: Thật tuyệt vời khi được gặp tất cả các bạn ở đây ngày hôm nay.

 • It’s a pleasure to welcome all of you here.

Dịch nghĩa: Thật vinh dự được chào đón tất cả các bạn ở đây.

 • Hi, everyone. Welcome to my/ our presentation.

Dịch nghĩa: Chào mọi người. Chào mừng đến với bài thuyết trình của tôi/chúng tôi.

1.2. Những mẫu câu giới thiệu bản thân

Tiếp nối lời chào hỏi sẽ là phần giới thiệu bản thân. Ở phần này bạn nên trình bày ngắn gọn, tránh sự dài dòng, lê thê nhưng vẫn cần cung cấp cho người nghe đầy đủ những thông tin cần thiết. 

 • Hi, everyone. I’m [Name]. Good to see you all.

Dịch nghĩa: Chào mọi người. Tôi là [Tên]. Rất vui được gặp tất cả các bạn.

 • Let me just start by introducing myself. My name is [Name].

Dịch nghĩa: Hãy để tôi bắt đầu bằng cách giới thiệu bản thân mình. Tên tôi là [Tên].

 • Let me briefly introduce myself. I’m [Name] , a member of [Class]/ [Group]/ [Organization]/ …

Dịch nghĩa: Hãy để tôi giới thiệu ngắn gọn về bản thân mình. Tôi là [Tên] , thành viên của [Lớp]/ [Nhóm]/ [Tổ chức]/ …

 • My name is [Name] and I am [Role] in [Class]/ [Group]/ [Organization]/…

Dịch nghĩa: Tên tôi là [Tên] và tôi là [Vai trò] trong [Lớp]/ [Nhóm]/ [Tổ chức]/…

1.3. Những mẫu câu nói giới thiệu chủ đề bài thuyết trình

Những mẫu câu nói giới thiệu chủ đề bài thuyết trình hay Introduce the topic là phần giúp bạn giới thiệu chủ đề mà bạn sắp trình bày. Với phần này, bạn có thể tham khảo một số câu dẫn sau đây. 

1.3.1. Những mẫu câu giới thiệu cấu trúc bài thuyết trình

Những mẫu câu giới thiệu cấu trúc bài thuyết trình là trình tự cơ bản của một bài thuyết trình và nhấn mạnh các đề mục trọng điểm: 

 • I would like to take this opportunity to talk to you about

Dịch nghĩa: Tôi muốn nhân cơ hội này để nói chuyện với bạn về…

 • I am delighted to be here today to tell you about…

Dịch nghĩa: Tôi rất vui được có mặt ở đây hôm nay để kể cho các bạn nghe về…

 • What I am going to talk about today is…

Dịch nghĩa: Điều tôi định nói hôm nay là…

 • I want to give you a short presentation about…

Dịch nghĩa: Tôi muốn mang đến cho bạn một bài thuyết trình ngắn về…

 • Today’s topic is…

Dịch nghĩa: Chủ đề của hôm nay là…

 • I’m going to concentrate on…

Dịch nghĩa: Tôi sẽ tập trung vào…

 • I’d like to give you a brief breakdown of…

Dịch nghĩa: Tôi muốn cung cấp cho bạn một bản phân tích ngắn gọn về…

 • As you can see on the screen, our topic today is…

Dịch nghĩa: Như bạn có thể thấy trên màn hình, chủ đề của chúng ta hôm nay là…

1.3.2. Những mẫu câu nói về mục tiêu bài thuyết trình

Ngoài chủ đề được nhắc đến trong bài, bạn có thể thêm phần mục tiêu để giúp người nghe hiểu được chi tiết hơn về những những khía cạnh của chủ đề mà bạn muốn đề cập đến.

 • My objective today is…

Dịch nghĩa: Mục tiêu của tôi hôm nay là…

 • I hope that you all can … after my presentation today.

Dịch nghĩa: Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn có thể… sau bài thuyết trình của tôi ngày hôm nay.

 • The purpose of my presentation is…

Dịch nghĩa: Mục tiêu bài thuyết trình của tôi là…

 • Today I’d like to discuss…

Dịch nghĩa: Hôm nay tôi muốn thảo luận…

 • My goal today is to help you understand…

Dịch nghĩa: Mục tiêu của tôi hôm nay là giúp bạn hiểu…

 • During my talk this morning/afternoon, I’ll provide you with some background on [main topic] and why it is important to you.

Dịch nghĩa: Trong buổi nói chuyện sáng/chiều này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về [chủ đề chính] và tại sao nó lại quan trọng đối với bạn.

 • I aim to prove to you / change your mind about…

Dịch nghĩa: Tôi mong muốn chứng minh cho bạn/thay đổi suy nghĩ của bạn về…

1.3.3. Những mẫu câu nói về thời lượng bài thuyết trình

Thời lượng dự tính của bài thuyết trình và những mốc thời gian cần chú ý (giờ nghỉ, thay đổi người thuyết trình, giờ hỏi đáp, giờ kết thúc,…):

 • There will be a [Number] minutes break at [Time].

Dịch nghĩa: Sẽ có [Số] phút nghỉ tại [Khoảng thời gian].

 • This talk/presentation will last about [Number] minutes.

Dịch nghĩa: Buổi nói chuyện/thuyết trình này sẽ kéo dài khoảng [Số] phút.

 • After my presentation, there will be a [Number] minute Q&A session.

Dịch nghĩa: Sau phần trình bày của tôi, sẽ có phần hỏi đáp [Số] phút.

 • We will start now and end by [Time].

Dịch nghĩa: Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ và kết thúc trước [Thời gian].

1.4. Những câu nói giải thích những lý do mà khán giả sẽ hứng thú

Để tăng sự hứng thú và hướng trọng tâm bài thuyết trình vào khán giả, người thuyết trình nên liệt kê ra một số lý do tại sao khán giả sẽ muốn lắng nghe bài nói này, bằng một số mẫu câu nói sau đây:

 • Today’s topic is very important for you because …

Dịch nghĩa: Chủ đề hôm nay rất quan trọng đối với bạn vì…

 • I’d like to give you some background information about… Before I start, does anyone know…

Dịch nghĩa: Tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về… Trước khi tôi bắt đầu, có ai biết…

 • Today’s topic is of particular interest to those of you/ us who…

Dịch nghĩa: Chủ đề hôm nay được các bạn/chúng tôi đặc biệt quan tâm, những người…

 • By the end of this talk, you will be familiar with… 

Dịch nghĩa: Khi buổi thuyết trình này kết thúc, bạn sẽ làm quen với…

1.5. Những câu nói mời gọi mọi người đặt câu hỏi cho bài thuyết trình

Trong khi trình bày, bạn cần dành ra một vài phút để tương tác với khán giả, nhằm kiểm tra mức độ tập trung và nắm được nội dung bài thuyết trình của người nghe. Dưới đây là một số câu mà bạn có thể tham khảo và áp dụng để tương tác và khuyến khích người nghe đặt câu hỏi:

 • Please feel free to interrupt me if you have questions.

Dịch nghĩa: Xin vui lòng ngắt lời tôi nếu bạn có thắc mắc.

 • I’ll try to answer all of your questions after the presentation. 

Dịch nghĩa: Tôi sẽ cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn sau phần trình bày.

 • Do you have any questions before I move on?

Dịch nghĩa: Bạn có câu hỏi nào trước khi tôi tiếp tục không?

 • Does anyone have any questions or comments?

Dịch nghĩa: Có ai có câu hỏi hoặc ý kiến ​​gì không?

 • I am happy to answer your questions now.

Dịch nghĩa: Tôi rất vui được trả lời câu hỏi của bạn ngay bây giờ.

 • Are there any questions at this point? If not, we’ll keep going.

Dịch nghĩa: Có câu hỏi nào vào thời điểm này không? Nếu không, chúng ta sẽ tiếp tục.

 • If there are no further questions at this point, I’d like to…

Dịch nghĩa: Nếu không còn câu hỏi nào vào thời điểm này, tôi muốn…

 • I plan to keep some time for questions after the presentation.

Dịch nghĩa: Tôi dự định dành chút thời gian cho các câu hỏi sau bài thuyết trình.

1.6. Những câu nói dẫn vào phần đầu của bài thuyết trình 

Sau phần lời giới thiệu, nội dung cuối cùng của phần mở đầu chính là câu nói dẫn dắt vào đề mục đầu tiên của bài thuyết trình. Người đọc có thể tham khảo các mẫu câu nói sau đây để chuyển từ phần mở đầu sang phần thân của bài:

 • As you are all aware… 

Dịch nghĩa: Như các bạn đã biết… 

 • Let me start with some general information on…

Dịch nghĩa: Hãy để tôi bắt đầu với một số thông tin chung về…

 • I think everybody has heard about…, but hardly anyone knows a lot about it.

Dịch nghĩa: Tôi nghĩ mọi người đều đã nghe nói về…, nhưng hiếm ai biết nhiều về nó. 

 • Let me begin by explaining why/how…

Dịch nghĩa: Hãy để tôi bắt đầu bằng cách giải thích tại sao/làm thế nào…

 • I’d like to give you some background information about…

Dịch nghĩa: Tôi muốn cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về…

 • Before I start, does anyone know about…

Dịch nghĩa: Trước khi tôi bắt đầu, có ai biết về…

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Bài mẫu phần mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh

Dưới đây là 2 bài mẫu phần mở đầu bài thuyết trình tiếng Anh bạn có thể tham khảo: 

2.1. Trong công việc 

Hello A&B company! First, I would like to introduce myself. My name is Nguyen Thi Van Anh, currently holding the position of head of the graphic design department of C&K company and also the person directly responsible for your project this time.

I will offer the A&B firm our team’s campaign strategy today. I want to be able to share a lot of information with you through this presentation so that you can better grasp the new branding orientation of your business. Color schemes, logo design, website layouts, and advertising models are among the topics we’ll explore.

If you have any questions to discuss before we begin, feel free to discuss!

Dịch nghĩa: 

Xin chào công ty A&B! Đầu tiên tôi xin giới thiệu về bản thân mình. Tôi tên là Nguyễn Thị Vân Anh, hiện đang giữ chức vụ trưởng phòng thiết kế đồ họa của công ty  C&K và cũng là người chịu trách nhiệm trực tiếp cho dự án lần này của các bạn.

Tôi mong muốn có thể chia sẻ nhiều thông tin với các bạn thông qua bài thuyết trình này để các bạn có thể nắm bắt rõ hơn định hướng xây dựng thương hiệu mới của doanh nghiệp mình. Cách phối màu, thiết kế logo, bố cục trang web và mô hình quảng cáo nằm trong số các chủ đề chúng ta sẽ khám phá.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cần thảo luận trước khi chúng ta bắt đầu, hãy thảo luận thoải mái nhé!

2.2. Trong học tập

Hello everyone. I am Evelyn Christine from Group 12 and I will be the next member to present part 3: Producer surplus. This part might be comparatively similar to the first part that we’ve already learned. Now I will be discussing in the next 15 minutes the benefit that sellers may receive or gain from taking part in the market through 2 main parts of my presentation. 

You might want to listen carefully and take note because this session will be included in the upcoming test. Please save all of your questions until the end of our group’s presentation as we will have a 20 minute Q&A session. 

Dịch nghĩa:

Xin chào tất cả mọi người. Mình là Evelyn Christine đến từ nhóm 12 và mình sẽ là thành viên tiếp theo trình bày phần 3: Thặng dư sản xuất. Phần này có thể tương đối giống với phần đầu tiên mà chúng ta đã học. Bây giờ mình sẽ trình bày trong 15 phút về lợi ích mà người bán có thể nhận được từ việc tham gia thị trường thông qua 2 phần chính.

Bạn nên lắng nghe cẩn thận và ghi chú vì phần này sẽ được đưa vào bài kiểm tra sắp tới. Vui lòng lưu tất cả các câu hỏi của bạn cho đến khi kết thúc phần trình bày của nhóm chúng mình vì chúng mình sẽ có phần Hỏi đáp kéo dài 20 phút.

Xem thêm:

3. Cách chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh hiệu quả

Cách chọn chủ đề là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị bài thuyết trình. Điều cần thiết là các bạn cần phải lựa chọn một chủ đề phù hợp và đem đến sự hứng thú đối với khán giả. Bởi vì khi bạn có chủ đề thuyết trình tốt kết hợp cùng cách thuyết trình tiếng Anh hấp dẫn thì bài thuyết trình của bạn sẽ được đánh giá cao hơn đấy.

Cách chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh hiệu quả
Cách chọn chủ đề thuyết trình tiếng Anh hiệu quả

3.1. Cần chọn một chủ đề mà bạn thật sự hiệu rõ

Trình bày một chủ đề không thuộc phạm vi lĩnh vực chuyên môn của bạn là điều không hề dễ dàng. Bởi vậy bạn đừng tự đặt mình vào tình huống khó khăn đó. Chủ đề của bạn phải là cái mà các bạn đam mê và sẽ không gây khó khăn cho bạn khi truyền tải thông điệp của mình. Bằng cách này, các bạn sẽ có bài thuyết trình bằng tiếng Anh thu hút và nhận được sự quan tâm, yêu thích của khán giả hơn.

3.2. Cần chọn một chủ đề phù hợp với hoàn cảnh

Cần chọn một chủ đề phù hợp với hoàn cảnh. Nếu đó là một bài thuyết trình về chủ đề ngoại ngữ, thì nội dung của nó phải liên quan đến từ vựng, ngữ pháp. Tránh các chủ đề gây tranh cãi và đi ngược lại với nội dung cũng như đối tượng đang đề cập đến.

3.3. Cần chọn một chủ đề phù hợp với khán giả

Tăng sự tương tác với khán giả bằng cách lựa chọn một chủ đề được người nhiều quan tâm, thu hút và kích thích sự tò mò của họ. 

Nếu các bạn dự định thuyết trình trong một lớp học của trường đại học, thì khán giả chủ yếu sẽ là sinh viên đại học và giảng viên. Hãy tìm điều gì đó mà giảng viên và các bạn cùng lớp của bạn sẽ thích nghe về và lấy cảm hứng từ điều đó. 

Xem thêm: Những câu nói kết thúc bài thuyết trình tiếng Anh ấn tượng

4. Những điều cần lưu ý khi thuyết trình ở lớp học

Để chuẩn bị thật tốt về mặt nội dung lẫn hình thức cho bài thuyết trình, đặc biệt là một bài thuyết trình bằng tiếng Anh, bạn cần lưu ý một số điều quan trọng dưới đây:

Những điều cần lưu ý khi thuyết trình ở lớp học
Những điều cần lưu ý khi thuyết trình ở lớp học
 • Cần xác định rõ mục tiêu trước khi thuyết trình: Bài thuyết trình có mục tiêu rõ ràng sẽ đi đúng hướng và thuyết phục người nghe hơn. Các mục tiêu được đặt ra như sau: Giúp người đọc hiểu và nắm được nội dung bài thuyết trình, nhấn mạnh được các luận điểm quan trọng, lôi cuốn và thu hút người nghe, người nghe bộc lộ quan điểm hoặc ý kiến,…
 • Lên sẵn dàn ý: Lập dàn ý trước khi thuyết trình sẽ giúp bạn thiết kế ý tưởng một cách khoa học và có hệ thống hơn, đồng thời cần bố trí thời lượng nói phù hợp cho từng phần. 
 • Ghi nhớ và nắm rõ chủ đề đang đề cập đến: Đây là tiêu chí vô cùng quan trọng trong bài thuyết trình tiếng Anh, giúp bạn tránh lạc đề cũng như giúp phản hồi và giải đáp lại được những thắc mắc hay câu hỏi liên quan.
 • Diễn tập trước khi thuyết trình tiếng Anh: Diễn tập trước khi thuyết trình sẽ giúp bạn cải thiện kỹ năng thuyết trình của bản thân, giảm áp lực trong ngày thuyết trình chính thức và cơ hội sửa đổi những điểm còn thiếu sót trong bài thuyết trình.
 • Cử chỉ và biểu cảm phải tự nhiên, giọng nói truyền cảm và nhấn nhá khi cần thiết.

5. Kết luận

Bài viết trên mình đã tổng hợp và chia sẻ tới các bạn những câu mở đầu bài nói tiếng Anh hay và dễ nhớ. Qua việc sử dụng câu mở đầu phù hợp sẽ giúp bạn thu hút sự chú ý, tạo sự gần gũi với khán giả và làm cho bài thuyết trình của bản thân trở nên thú vị và ấn tượng hơn.

Bên cạnh đó, việc nắm vững nội dung và luyện tập trước khi diễn thuyết không chỉ giúp bạn tự tin hơn mà còn giúp việc truyền đạt thông điệp của bạn một cách rõ ràng và hiệu quả.

Hy vọng qua bài viết các bạn sẽ có thêm nhiều mẫu câu và ứng dụng thành công vào bài nói của mình. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào đừng ngần ngại comment ngay bên dưới để được các thầy cô của IELTS Vietop giải đáp nhanh nhất nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h