Cách làm dạng bài Multiple Choice – IELTS Listening

Thanh Thảo Thanh Thảo
08.06.2020

Trong bài viết ngày hôm nay, Vietop muốn chia sẻ đến bạn cách làm dạng bài Multiple Choice trong bài thi IELTS Listening, ngoài ra còn chỉ ra cho bạn các lỗi thường gặp cũng như tài liệu luyện Listening hiệu quả. Cùng tìm hiểu nhé!

A. Dạng bài Multiple Choice trong bài thi IELTS Listening

Multiple choice là dạng trắc nghiệm và bạn phải lựa chọn câu trả lời đúng trong số các phương án được cho kèm theo. Đây cũng là dạng câu hỏi khá đặc trưng trong section/part 2 và section/part 3 của IELTS Listening.

Ví dụ:

1. We are all present in Prayer hall
A. At birth
B. Entrance
C. While attendance

2. American boys tend to drop out of school early than girls due to the reason that
A. They tend to focus more on sports
B. They have more inclination towards playing video games
C. They are not that keen on studying

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

B. Các dạng bài Multiple Choice trong bài thi IELTS Listening

Có 2 dạng multiple choice trong bài thi IELTS Listening

1. Dạng chọn 1 đáp án đúng

Đây là dạng cơ bản và phổ biến nhất với một câu hỏi và 3 lựa chọn, trong đó bạn phải chọn ra một lựa chọn đúng.

Ví dụ:

1. At first Fiona thinks that Martin’s tutorial topic is
A. inappropriate.
B. dull.
C. interesting.
D. fascinating.

2. According to Martin, the banana
A. has only recently been cultivated.
B. is economical to grow.
C. is good for your health.
D. is favourite food.

3. Fiona listens to Martin because she
A. wants to know more about bananas.
B. has nothing else to do today.
C. is interested in the economy of Australia.
D. wants to help Martin.

4. According to Martin, bananas were introduced into Australia from
A. India.
B. England.
C. China.
D. Africa.

2. Dạng chọn nhiều đáp án đúng

Là dạng bài có 1 câu hỏi nhưng được chọn nhiều đáp án cho cùng 1 câu hỏi đó (thường từ 2 đến 3) trong số từ 5-7 lựa chọn.

Ví dụ:

Questions 7-8
Choose TWO letters, A-E.
Which TWO problems do Sam and the tutor identify concerning group assignments?

A. Personal relationships.
B. Cultural differences.
C. Division of labour.
D. Group leadership.
E. Group size.

Questions 9-10
Choose TWO letters, A-E.
Which TWO problems does Sam identify concerning the lecturers?

A. Punctuality.
B. Organisation.
C. Accessibility.
D. Helpfulness.
E. Teaching materials.

C. Các vấn đề thường gặp phải khi làm bài

1. Khi được cho một số lựa chọn, bạn sẽ nghe thấy người nói nhắc đến cả tất cả lựa chọn, người đọc thường chỉ nghe speaker đọc 1 hay 1 số từ nào đó và cho rằng đó là đáp án mà không nghe và hiểu hết ý của câu phát biểu.

2. Đáp án thường được cho dưới dạng synonyms or paraphrases mà người đọc không biết từ đồng nghĩa, trái nghĩa.

3. Ba lựa chọn có thể tương tự nhau về ý nghĩa và khó có thể chỉ ra sự khác biệt.

4. Đây không chỉ là bài test về kỹ năng nghe mà còn về kỹ năng đọc vì phải đọc các lựa chọn và khớp lựa chọn phù hợp nhất với nội dung nghe.

D. Một số giải pháp và chiến lược làm bài

1. Chỉ nên đọc câu hỏi thật kỹ khi được cho thời gian chuẩn bị. Trong lúc đọc nên gạch chân/khoanh tròn key words của câu hỏi đó để ghi nhớ từng câu hỏi muốn hỏi về vấn đề gì.

2. Không nên đọc kỹ các câu trả lời vì:

  • Không đủ thời gian
  • Có lẫn distractors (đáp án sai) trong các lựa chọn, vậy thì tại sao phải tốn thời gian đọc các đáp án sai đó?
  • Sẽ bị phân tâm. Khi bạn đọc kỹ câu hỏi, bạn chú tâm quá mức vào các đáp án mà có thể sẽ quên mất ý câu hỏi muốn hỏi gì và sẽ dẫn đến việc bạn chỉ chọn đáp án có từ hay cụm từ giống audio chứ không phải đáp án có ý chính xác.

3. Nên tập thói quen tốc ký khi nghe. Cách nghe này tập trung hoàn toàn vào nội dung bài nghe. Điều này có nghĩa, bạn nghe được gì từ audio hãy ghi chép nhanh chóng và liên tục lại. Bạn có thể ghi tắt hay thậm chí là ghi tiếng việt miễn sao bạn đọc lại phần ghi chú mà vẫn nhớ nội dung bài nghe.
Sau khi kết thúc phần nghe, hãy xem lại phần ghi chú của mình và so sánh với các đáp án trong câu hỏi. Lựa chọn nào có nội dung gần giống nhất với ghi chú của bạn thì chọn câu đó.
Với cách nghe như vậy, dù bài nghe có là dạng trắc nghiệm nào, bạn cũng có thể chọn ra đáp án đúng với tỉ lệ cao.

Để luyện tập thêm cho phương pháp này, bạn có thể nghe một số audio trên:

  • Listenaminute.com (những đoạn audio ngắn từ 1-2p)
  • Ed.ted.com (nội dung học thuật, khá giống với các chủ đề IELTS)

4. Đừng viết ngay câu trả lời khi nghe thấy đáp án đó. Họ có thể nói nhiều hơn 1 lựa chọn nên hãy đợi khi nói hết các lựa chọn và nói câu trả lời đúng. Nếu bạn nghĩ câu trả lời là đúng, đánh dấu vào và tiếp tục nghe để chắc chắn.

5. Đừng giành quá nhiều thời gian cho 1 câu hỏi hơn mức cần thiết. Bỏ lỡ câu nào, bỏ qua câu đấy. Điều đáng sợ nhất không phải là sai 1 câu hỏi, mà là bị mất dấu và lỡ 1 loạt các câu phía sau.

E. Tài liệu luyện dạng bài Multiple Choice trong IELTS Listening

Đây là một số những tài liệu luyện tập khá hiệu quả, các bạn có thể tham khảo thêm nhé!

F. Bài tập

Bài tập 1

1. Which TWO colours were most popular among visitors?

A blue
B deep pink
C lime green
D purple
E red

2. Which TWO reasons did the children give for selecting their favourite colour?

A They like wearing it.
B They notice it more than other colours.
C It makes them feel relaxed.
D It has a connection with a sport.
E Someone they admire wears it.

Bài tập 2

Questions 1-2
Choose TWO letters, A-E.
Which TWO characteristics were shared by the subjects of Joanna’s psychology study?

A. They had all won prizes for their music.
B. They had all made music recordings.
C. They were all under 27 years old.
D. They had all toured internationally.
E. They all played a string instrument.

Questions 3-4
Choose TWO letters, A-E.
Which TWO points does Joanna make about her use of telephone interviews?

A. It meant rich data could be collected.
B. It allowed the involvement of top performers.
C. It led to a stressful atmosphere at times.
D. It meant interview times had to be limited.
E. It caused some technical problems.

Questions 5-6
Choose TWO letters, A-E.
Which TWO topics did Joanna originally intend to investigate in her research?

A. regulations concerning concert dress
B. audience reactions to the dress of performers
C. changes in performer attitudes to concert dress
D. how choice of dress relates to performer roles
E. links between musical instrument and dress choice

Questions 7-10
Choose the correct letter, A, B or C.
7. Joanna concentrated on women performers because

A. women are more influenced by fashion.
B. women’s dress has led to more controversy.
C. women’s code of dress is less strict than men’s.

8. Mike Frost’s article suggests that in popular music, women’s dress is affected by

A. their wish to be taken seriously.
B. their tendency to copy each other.
C. their reaction to the masculine nature of the music.

9. What did Joanna’s subjects say about the audience at a performance?

A. The musicians’ choice of clothing is linked to respect for the audience.
B. The clothing should not distract the audience from the music.
C. The audience should make the effort to dress appropriately.

10. According to the speakers, musicians could learn from sports scientists about

A. the importance of clothing for physical freedom.
B. the part played by clothing in improving performance.
C. the way clothing may protect against physical injury.

Bài tập 3

Questions 11-14
Choose the correct letter A, B or C
11. According to the speaker, why is it a good time for D-I-Y painting?

A. There are better products available now.
B. Materials cost less than they used to
C. People have more free time than before

12. What happened in 2009 in the UK?

A. A record volume of paint was sold
B. A large amount of paint was wasted
C. There was a major project to repaint public buildings.

13. What does the speaker say about paint quantity?

A.It’s not necessary to have exact room measurements.
B.t’s better to overestimate than to underestimate.
C.An automatic calculator can be downloaded from the Internet.

14. What does Community RePaint do?

A. It paints people’s houses without payment.
B. It collects unwanted paint and gives it away.
C. It sells unused paint and donates the money to charity.

Questions 15-16
Choose TWO letters, A-E.
What TWO pieces of advice does the speaker give about paint?

A. Don’t buy expensive paint.
B. Test the colour before buying a lot.
C. Choose a light colour.
D. Use water-based paint.
E. Buy enough paint for more than one application.

Questions 17-18
Choose TWO letters, A-E.
What TWO pieces of advice does the speaker give about preparation?

A. Replace any loose plaster.
B. Don’t spend too long preparing surfaces.
C. Use decorators’ soap to remove grease from walls.
D. Wash dirty walls with warm water.
E. Paint over cracks and small holes.

Questions 19-20
Choose TWO letters, A-E.
What TWO pieces of advice does the speaker give about painting?

A. Put a heater in the room.
B. Wash brushes in cold water.
C. Use a roller with a short pile.
D. Apply paint directly from the tin.
E. Open doors and windows.

Đáp án

Bài tập 1:

1. B,E            2. B,D

Bài tập 2:

1. B,D IN EITHER ORDER                           6. B,E IN EITHER ORDER
2. B,D IN EITHER ORDER                           7. C
3. A,B IN EITHER ORDER                           8. A
4. A,B IN EITHER ORDER                            9. A
5. B,E IN EITHER ORDER                            10. C

Bài tập 3:

11. A            12. B               13. C          14. B          15/16. B,D
17/18. A,C   19/20. B,E

Với các cách làm dạng bài Multiple Choice – IELTS Listening và các bài tập trên đây hi vọng các bạn luyện thi IELTS thật tốt nhé!

1 thought on “Cách làm dạng bài Multiple Choice – IELTS Listening”

  1. Audio 3 bị nhầm sang đoạn dialog giữa 2 engineer students rồi page à.

    Reply

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra