• Trang chủ
 • Blog
 • Đừng mãi dùng “Happy Birthday!”, hãy dùng 24 câu chúc sinh nhật cực hay sau

Đừng mãi dùng “Happy Birthday!”, hãy dùng 24 câu chúc sinh nhật cực hay sau

Khi đến sinh nhật của ai đó, chúng ta thường sẽ thấy khắp trang mạng xã hội lời chúc quên thuộc “Happy Birthday”. Bạn đã tháy nhàm chán và muốn tạo sự khác biệt và ấn tượng với sinh nhật ai đó, bạn có thể dung 24 cụm từ sau để thay thế.

24 Other Ways To Say “Happy Birthday” in English

24 Other Ways To Say "Happy Birthday" in English
Đừng mãi dùng “Happy Birthday!”, hãy dùng 24 câu chúc sinh nhật cực hay sau
 1. I wish you all the best on your special day!
 2. Many more happy returns!
 3. May you birthday be filled with laughter!
 4. Wishing you many more candles to blow out!
 5. I hope you have a wonderful birthday!
 6. All the best!
 7. Have a fabulous birthday!
 8. I hope you have a fantastic day and a fantastic year to come!
 9. All the best on your special day!
 10. Many happy returns of the day!
 11. It’s time to celebrate!
 12. Have a great birthday!
 13. All the best on your special day!
 14. Have a great one!
 15. I wish you a wonderful birthday!
 16. Have a good one!
 17. Wishing you a day that is as special as you are!
 18. Congratulations on another year of skillful death evasion !
 19. Hope you have an enjoyable birthday! You deserve it!
 20. Many happy returns!
 21. I hope you have a fantastic day!
 22. May your birthday be filled with laughter!
 23. May you have a fantastic day and many more to come!
 24. I wish you a happier birthday than anyone else has wished you!

Nguồn: 7ESL

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận