Topic Email – IELTS Speaking Part 1

Đức Luân
10.09.2021

“Email” là công cụ giao tiếp, trao đổi thông tin phổ biến và gần gủi với hầu hết mọi người. Nhưng khi chủ đề này được đưa vào phần thi IELTS Speaking Part 1, có khá nhiều học viên gặp khó khăn khi trả lời các câu hỏi thuộc chủ đề này do những hạn chế về mặt từ vựng. Trong bài viết này, Vietop sẽ cung cấp một số từ vựng chủ đề Email để giúp các bạn hoàn thiện phần trả lời của chủ đề này nhé!

Xem thêm:

Cùng bắt đầu nào.

1. Do you use emails?

Definitely. I send and receive email on a daily basis, especially for my study. Emails are a message exchange medium where I can get my point of view across to my friends and lecturers.

Useful vocabulary:

No.VocabularyPronunciationMeaning
1on a daily basis/ɒn ə ˈdeɪli ˈbeɪsɪs/hằng ngày
2Message exchange/ˈmɛsɪʤ ɪksˈʧeɪnʤ/trao đổi thông tin
3Medium/ˈmiːdiəm/phươn tiện
4Get sth. across/gɛt əˈkrɒs/truyền tải; làm cho người khác hiểu mình

2. Do you prefer use email or text messaging?

I still prefer texting to emails because sending a text is much faster than sending an email. Salutation (formal greeting) and signature are required when we write emails, but we needn’t do such a thing when we text. Besides, texting is a default application on mobile phones and, unlike emails, is always at our disposal even without internet connection, which makes texting a more accessible medium.

Useful vocabulary:

No.VocabularyPronunciationMeaning
1Salutation ≈ formal greeting/ˌsæljuːˈteɪʃən/ /ˈfɔːməl ˈgriːtɪŋ/A greeting in words or actions, or the words used at the beginning of a letter or speech
2at someone’s disposal/æt wʌnz dɪsˈpəʊzəl/available to be used by someone
3accessible/əkˈses.ə.bəl/Able to be reached or easily got

3. Do you think it’s important to reply to emails immediately (or quickly) after you receive them?

I would say yes. I think rapid response to newly received email is very crucial, because that will show our respect to the email sender. When I have to make an important decision through email, I still respond “received” quickly, and spend time taking that issue into consideration. Then I will send another email to announce my decision.

No.VocabularyPronunciationMeaning
1Rapid response/ˈræp.ɪd  rɪˈspɒns/The act of answer a question quickly
2Newly received/ˈnjuː.li rɪˈsiːvd/Something new that you just got
3Crucial/ˈkruː.ʃəl/Extremely important or necessary
4Take something into consideration/teɪk ˈsʌmθɪŋ ˈɪntuː kənˌsɪdəˈreɪʃən/To think carefully about a particular fact when deciding or judging something

4. How often do you check your emails?

I would say I check check my emails, maybe on a daily basis. Emails are very crucial to me as it is a medium of communication between my friends or my lecturers and me. Therefore, I often check mails to get some official notifications from my lecturers.

No.VocabularyPronunciationMeaning
1A medium of communication/ə ˈmiːdiəm ɒv kəˌmjuːnɪˈkeɪʃən/A mean to help people communicate with the others
2Notification/ˌnəʊtɪfɪˈkeɪʃən/The act of telling someone officially about something, or a document that does this

Một số câu trả lời và bài mẫu các bạn tham khảo thêm

1. At work or in your studies, do you often write things?

Yes, I write a lot of emails as part of my job. I work for a company that has offices in several countries, so we use email to communicate.

2. Do you often send emails?

Normally it seems like a daily routine for me to write emails to my clients about how to use the system; but if they complain to me about the poor user experience, I sometimes really find myself getting stuck in explaining to comfort them.

3. How often do you send e-mails?

I probably write between 5 and 10 work emails every day, and I send emails to friends or family a few times a week.

4. How often do you check your email?

Well, regularly. Maybe on a daily basis, I would say. Mails are important for me, because my work does not allow me to meet as many people for networking, so we mostly connect using mails, delaying the work does not make sense.

5. Do you prefer to write by hand or on a computer?

It depends what I’m doing. I prefer the computer for most things because it’s faster and you can save or copy things, but I still like making notes or writing ideas down by hand.

6. Do you think emails are useful?

Emails are really useful and important to me. I can use emails to contact people who are staying far away from me, and this really comes in handy as I have lots of foreign friends. Moreover, I can receive notifications of special deals or interesting information through emails by subscribing to any online channels that appeal to me.

7. Do you think people will still write letters in the future?

Well, if I were to choose between the two, I will probably go with writing an email because I can have plenty of time thinking about how to express my opinion correctly and clearly, besides, the whole conversation can be tracked in the mail list; whereas, making a telephone call usually leads to misunderstanding because sometimes it is not very accurate and obscure.

Useful vocabulary:

  • Several countries: Một số nước
  • Plenty of time: Nhiều thời gian
  • The whole conversation: Toàn bộ cuộc trò chuyện

Xem thêm: Cách viết Email chuyên nghiệp

Hy vọng với những chia sẻ trên bạn đã chuẩn bị cho một một lượng từ vựng kha khá và cách trả lời như thế nào khi gặp chủ đề Email trong bài thi IELTS Speaking part 1. Chúc các bạn thành công!

IELTS Vietop

Bài viết liên quan:

Bảng phiên âm Tiếng Anh IPA - Hướng dẫn cách phát âm, đánh vần chuẩn quốc tế
Bảng phiên âm Tiếng Anh IPA – Hướng dẫn cách phát âm, đánh vần chuẩn quốc tế
Khác với Tiếng Việt, khi bạn học tiếng Anh thì bạn phải tìm hiểu về phiên âm quốc tế của nó để hiểu rõ cách phát âm chính xác. IELTS Vietop xin chia sẻ với bạn học bảng phiên...
Topic “Memory” – IELTS Speaking Part 1
Chủ đề Memory không phải là một chủ đề quá khó trong phần thi Speaking, tuy nhiên đây là chủ đề khá lạ và mới này, hãy cũng xem cách IELTS Vietop giải quyết chủ đề này như thế nào nhé! Nội...
BÀI MẪU IELTS SPEAKING NGÀY 10/07/2019 TẠI IDP
BÀI MẪU IELTS SPEAKING NGÀY 10/07/2019 TẠI IDP
Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop muốn chia sẻ đến bạn bài mẫu IELTS Speaking ngày 10/07/2019 tại IDP. Hy vọng sẽ gợi ý cho bạn cách trả lời hiệu quả nhất nhé! Nội dung chính Part...
Describe an important historical event – IELTS Speaking Part 2
Describe an important historical event – IELTS Speaking Part 2
Dạng đề Describe an important historical event là một trong những đề IELTS Speaking Part 2 thường gặp. Vì vậy trong bài viết này IELTS Vietop sẽ gợi ý cho bạn cách trả lời như thế nào tránh mất...
Topic Accommodation – IELTS Speaking Part 1
Topic Accommodation – IELTS Speaking Part 1
Trong bài viết ngày hôm nay IELTS Vietop sẽ chia sẻ đến bạn bộ từ vựng và bài mẫu chủ đề Accommodation nhằm giúp những bạn đang luyện thi IELTS nâng vốn từ vựng của mình lên nhé! Nội...
IELTS Speaking - Có nên đặt câu hỏi cho Examiner hay không?
IELTS Speaking – Có nên đặt câu hỏi cho Examiner hay không?
Trong phần thi IELTS Speaking, đôi khi bạn sẽ không hiểu nghĩa của câu hỏi hoặc không nghe rõ những gì examiner nói. Bài viết sẽ giúp các bạn nắm được loại câu hỏi nào được phép hỏi và...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0