Tổng hợp bài mẫu IELTS Writing Task 1 hay

IELTS Vietop IELTS Vietop
25.02.2023

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS phần thi viết, ngoài việc ôn thật kỹ kiến thức thì tham khảo qua những bài mẫu cũng giúp ích được cho chúng ta rất nhiều trong việc luyện viết. Với bài viết hôm nay, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần tổng hợp các mẫu IELTS Writing Task 1 hay. Mời các bạn tham khảo qua nhé!

IELTS Writing Task 1 có bao nhiêu dạng?

Trong bài viết IELTS Writing task 1, các dạng bài thường gặp bao gồm:

 • Bảng số liệu (Table)
 • Biểu đồ cột (Bar chart)
 • Biểu đồ đường (Line graph)
 • Biểu đồ tròn (Pie chart)
 • Biểu đồ kết hợp (Multiple charts / Mixed charts)
 • Map (Bản đồ)
 • Quy trình (Process)

Mặc dù có nhiều dạng bài nhưng bố cục chung của một bài IELTS Writing Task 1 thường sẽ như sau:

 1. Introduction: Mở bài bằng cách diễn đạt lại (paraphrase) đề bài
 2. Overview: Khái quát lại 1, 2 điểm nổi bật của biểu đồ/bản đồ
 3. Detail 1: Viết chi tiết nhóm thông tin 1
 4. Detail 2: Viết chi tiết nhóm thông tin 2

Dưới đây là phần tổng hợp các mẫu IELTS Writing Task 1 năm 2023 cùng lưu ý cách viết giúp các bạn tham khảo tốt hơn.

Xem thêm: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tổng hợp các mẫu IELTS Writing Task 1

Lưu ý chung: Bạn hãy dùng thì quá khứ đơn để mô tả số liệu các năm trước (thường là so với hiện tại) và thì tương lai đơn để dự đoán số liệu các năm sau. Nếu không có thời gian cụ thể, hãy dùng thì hiện tại đơn.

Bạn cần viết trong khoảng 150 từ, đừng viết nhiều quá và cũng đừng viết ngắn quá.

Khi viết Overview về biểu đồ hoặc bản đồ, bạn chú ý chỉ mô tả những thay đổi rõ rệt nhất và mô tả chúng trong 1, 2 câu. Còn với dạng quy trình, hãy mô tả các bước thực hiện, cùng với bước đầu và bước cuối của quy trình.

Khi triển khai nội dung chính, bạn không cần phải sử dụng tất cả những số liệu trong biểu đồ nhưng cũng đừng bỏ qua quá nhiều. Đối với số liệu, hãy đánh dấu những con số quan trọng (lớn nhất, bé nhất), nếu bảng có mô tả thời gian (theo năm, tháng,…), bạn hãy đánh dấu những khoảng thời gian có số liệu thay đổi rõ rệt nhất. Còn đối với bản đồ hay quy trình, việc đánh dấu những thay đổi chính cũng rất quan trọng.

Cuối cùng, bởi vì đề bài chỉ yêu cầu bạn “summarize the information” – tóm lược thông tin, nên đừng cho ý kiến cá nhân vào bài viết nhé!

Bảng số liệu (Table)

The table below gives information about the values (NZ$) of exports of kiwi fruit from New Zealand to five countries between 2010 and 2012. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
Country201020112012
Japan$ 271,000,000$ 287,000,000$ 325,300,000
China$ 74,900,000$ 84,800,000$ 94,000,000
Mexico$ 1,200,000$ 2,400,000$ 3,000,000
Russia$ 968,000$ 1,585,000$ 2,404,000
Saudi Arabia$ 29,000,000$ 106,000$ 82,000

Bài mẫu

The values of kiwi fruit from New Zealand exports to five nations between 2010 and 2012 are shown in the table.

Overall, it is evident that Japan was New Zealand’s largest export market. In addition, over the course of three years, the value of kiwi exports to Saudi Arabia fell significantly, while the reverse was recorded in the remaining countries.

In 2010, exports of kiwi fruit to Japan were more than 270 million dollars, nearly three times that of China and ten times that of Saudi Arabia. This year, exports to Mexico and Russia brought in lesser money, with 1.2 million for Mexico and 968,000 dollars for Russia.

By 2012, exports to Japan increased significantly and totalled more than 325 million dollars. A rise in the figures for China, Mexico, and Russia was also witnessed at $94 million, $3.3 million, and $2.4 million, respectively. However, in 2011, the value of kiwi exports to Saudi Arabia had only decreased to $106,000, and by 2012, it had reached $82,000.

Tham khảo Cách viết IELTS Writing Task 1 dạng Table chi tiết

Biểu đồ cột (Bar chart)

The chart below shows the total number of minutes (in billions) of telephone calls in the UK, divided into three categories, from 1995-2002. Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.
IELTS Writing Task 1 - Biểu đồ Bar chart
IELTS Writing Task 1 – Biểu đồ Bar chart

Bài mẫu

The bar graph illustrates the amount of time people in the United Kingdom spent on three different types of phone calls between 1995 and 2002.

In terms of overall usage, it is clear that calls made via local – fixed lines were the most popular type throughout the shown time period. Despite having the lowest figures on the chart, mobile calls also hold the most dramatic increase in user minutes.

In 1995, people in the United Kingdom used fixed lines for just over 70 billion minutes for local calls, and roughly half of that time for national or international calls. Mobile phones, on the other hand, were only used for about 4 billion minutes. Over the next four years, the numbers for all three types of phone calls grew steadily.

By 1999, the duration of time spent on local calls over landlines had reached an all-time high of 90 billion minutes. Following that, the figure for this category decreased, but the other two types of phone calls continued to rise. In 2002, the number of minutes spent on national and international landline calls surpassed 60 billion, while mobile phone calls reached around 45 billion minutes.

Tham khảo Cách viết IELTS Writing Task 1 dạng Bar Chart “chuẩn” bạn cần biết

Biểu đồ đường (Line graph)

The line chart shows the percentage of spending in a European country from 1960 to 2000. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 
IELTS Writing Task 1 - Biểu đồ Line graph
IELTS Writing Task 1 – Biểu đồ Line graph

Bài mẫu

The line graph displays the proportion of expenditure in a particular European nation between 1960 and 2000.

Overall, except for the amount spent on clothing, all spending categories saw a general decline. Additionally, over the period, energy costs were consistently the least expensive.

In 1960, food accounted for the highest percentage recorded of total spending in the survey—nearly 35%. A fifth was then used for recreational activities. The gap between these numbers shrank over the ensuing years, reaching a low of about 15% per year in 2000.

While the proportions for transportation and energy spending dramatically declined by approximately 5% from 10% and 5% respectively over the span, after beginning at less than a tenth, the cost of clothing was rising. By the end of the period, this category had doubled and was the most expensive to spend in.

Tham khảo Cách viết Line graph trong IELTS Writing Task 1

Biểu đồ tròn (Pie chart)

The pie charts below show information about where coffee is produced, consumed and where its profit goes. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 
IELTS Writing Task 1 - Biểu đồ Pie chart
IELTS Writing Task 1 – Biểu đồ Pie chart

Bài mẫu

The three pie charts provided information about the production and consumption of coffee, along with the distribution of the profit. 

Overall, it is notable that South America is the most productive region, Europe is the largest consumer, and shippers benefit the most financially.

Looking at the coffee production graph, South America has the highest figures (44%), followed by Africa, Asia, and Central America (19%, 18%, and 17%, respectively), with Oceania trailing far behind at 2%. In terms of consumption, Europe (55%) and other regions (27%) have the highest proportions, while North America (11%) and Japan (7%) have much lower proportions.

Interestingly, while Europe and North America do not produce coffee, they consume a significant amount of it.

Regarding profit earners, shippers and sellers are the biggest winners (55% and 25%, respectively), while explorers and producers only make 10% each. Once more, those who sell and deliver coffee goods are not involved in the production process, but collectively earn 80% of the total revenue.

Tham khảo Hướng dẫn cách viết Pie chart – IELTS Writing Task 1

Biểu đồ kết hợp (Multiple charts / Mixed charts)

The 2 charts below give information about the population in Australia according to different nationalities and areas. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 
IELTS Writing Task 1 - Biểu đồ Multiple charts / Mixed charts
IELTS Writing Task 1 – Biểu đồ Multiple charts / Mixed charts

Bài mẫu

The pie chart depicts the percentage of people of various nationalities living in Australia, whereas the table displays demographic data divided into urban and rural areas.

Overall, the pie chart gives the impression that the vast majority of Australians claim to have ancestors of Australian origin. It is also notable from the table that most Australians, regardless of ethnicity, are urban dwellers.

According to the pie chart, ethnicity accounts for nearly three-quarters of the total population in Australia. This is followed by figures for people from the United Kingdom (7%), and New Zealand (3%). People of Chinese and Dutch origin, on the other hand, made up a negligible 1-2% of the population.

Looking at the table, roughly 80% of Australians and New Zealanders live in cities, with only about 20% living in the countryside. A similar picture can be seen in the figures for people from China and New Zealand, where the urban population is 90-99%.

Tham khảo Cách viết dạng Multiple Graphs/Charts

Map (Bản đồ)

The diagrams give information about changes in a student accommodation. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 
IELTS Writing Task 1 - Biểu đồ Map
IELTS Writing Task 1 – Biểu đồ Map

Bài mẫu

The maps depict changes to a student housing building from 2010 to the present.

Overall, the building has been extensively renovated, with significant changes to the student bedrooms and gardens. Furthermore, as a result of the remodelling, more entrances are added.

In 2010, the building was surrounded by three gardens to the northwest, north, and south of the map. However, only the northern one remains today since the other two have been replaced by a new student bedroom and a parking lot. The number of student bedrooms also increased from three to five, replacing the former living room.

The current structure is also more accessible, with more doors connecting the rooms to one another and to the outside. Other significant changes include the addition of an en-suite room and a new social area in the kitchen. The large bathroom in the centre of the map, on the other hand, remained unchanged over the period.

Tham khảo Hướng dẫn cách viết dạng Map – IELTS Writing Task 1

Quy trình (Process)

IELTS Writing Task 1 - Biểu đồ Process
IELTS Writing Task 1 – Biểu đồ Process

Bài mẫu

The diagram depicts the various stages of development of a frog throughout its life cycle.

Looking at the process, a frog devels through six distinct stages, starting with the mating of male and female frogs and ending with the appearance of the fully grown adult frog.

In the beginning, the female frog initially lays a lot of eggs in the water, which is visible as a frogspawn. The frog develops from its eggs into an embryo, and then each frogspawn hatches, releasing the immature tadpole. Tadpoles that attach to water plants grow longer and develop external gills for breathing. 

The tiny tadpole develops remarkably, developing hindlegs, and now it survives on food stored in its tail. At the next stage, the tadpole continues to grow into a young frog, which has two extra legs but a shorter tail. It grows in size, loses its tail, matures into an adult frog with the ability to reproduce, and the cycle repeats.

Tham khảo Cách viết dạng Diagram (Process) IELTS Writing Task 1

Trên đây là phần tổng hợp các mẫu IELTS Writing Task 1 năm 2023, IELTS Vietop hy vọng bài viết đã giúp các bạn tham khảo thêm nhiều cách viết IELTS Writing Task 1 để chuẩn bị tốt hơn trong kỳ thi. Chúc các bạn luyện thi IELTS thật tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau nhé!

Xem thêm:

Tổng hợp trọn bộ đề IELTS Writing Task 1IELTS Writing Task 2 qua từng năm

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2023 kèm bài mẫu chi tiết – Cập nhật liên tục

Tổng hợp đề thi IELTS Writing 2022 và bài mẫu – Cập nhật liên tục

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra