[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/03/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 16/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ bar chart trong IELTS Writing task 1 và bày tỏ sự đồng tình hoặc không đồng tình với chủ đề “People who decide on a career path early in their lives and keep to it are

Hương Ngọc Hương Ngọc
27.03.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 07/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 07/03/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 07/03/2024 vừa qua với dạng đề biểu đồ line graph trong IELTS Writing task 1 và chủ đề lifestyle bày tỏ nhận định về “people are becoming more dependent on or become more independent” trong IELTS Writing task 2. Vậy ý tưởng để

Hương Ngọc Hương Ngọc
27.03.2024
[ACE] Giải đề IELTS Writing ngày 09/03/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/03/2024

Đề thi IELTS Writing ngày 09/03/2024 vừa qua là một đề thi khá hay với dạng đề Map trong IELTS Writing task 1 và chủ đề “people to continue working in their old age” bày tỏ sự đồng ý hoặc không đồng ý về chủ

Hương Ngọc Hương Ngọc
20.03.2024
[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 03/02/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 03/02/2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 03/02/2024 chi tiết qua: Cùng tham khảo ngay để luyện tập thêm thật kỹ bạn nhé! IELTS Writing task 1 The graph below shows the percentage of Australian exports

Hương Ngọc Hương Ngọc
15.03.2024
Giải đề IELTS Writing ngày 24/02/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 24/02/2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 24/02/2024 chi tiết qua: Cùng tham khảo ngay để luyện tập thêm thật kỹ bạn nhé!  IELTS Writing task 1 The graph depicts unemployment rates in the United Kingdom,

IELTS Vietop IELTS Vietop
05.03.2024
Giải đề IELTS Writing ngày 17/02/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 17/02/2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 17/02/2024 chi tiết qua: Cùng tham khảo ngay để luyện tập thêm thật kỹ bạn nhé!  IELTS Writing task 1 The chart and graph below give information about three

IELTS Vietop IELTS Vietop
27.02.2024
Giải đề IELTS Writing ngày 27/01/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/01/2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 27/01/2024 chi tiết qua: Cùng tham khảo ngay để luyện tập thêm thật kỹ bạn nhé!  IELTS Writing task 1 The graph below shows the production levels of main

IELTS Vietop IELTS Vietop
31.01.2024
Giải đề IELTS Writing ngày 18/01/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/01/2024

Khởi đầu năm mới với biểu đồ cột cho task 1 và dạng discuss both views and give your own opinion cho task 2. Hôm nay, thầy/ cô sẽ hướng dẫn chi tiết bài giải đề IELTS Writing ngày 18/01/2024 bao gồm: Cùng luyện tập

IELTS Vietop IELTS Vietop
30.01.2024
Giải đề IELTS Writing ngày 13012024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 13/01/2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 13/01/2024 chi tiết qua: Cùng học nhé! IELTS Writing task 1 The table below shows the number of temporary migrant workers in 4 countries in 2003 and 2006 and

IELTS Vietop IELTS Vietop
18.01.2024
Giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024 chi tiết qua các bước sau: Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The diagram gives information about the process of

IELTS Vietop IELTS Vietop
15.01.2024
Giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023

Để chinh phục dạng bài này, bạn cần hiểu được các bước của quy trình và nắm rõ dạng đề agree or disagree. Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023 chi tiết qua các bước

IELTS Vietop IELTS Vietop
02.01.2024

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h