Giải đề IELTS Writing ngày 12/08/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 12/08/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
19.08.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 12/08/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 TASK 1. The table below shows the percentage of the population by age groups in one town who rode bicycles in

Giải đề IELTS Writing ngày 29/07/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 29/07/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
09.08.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề IELTS Writing ngày 29/07/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1. The maps below show the changes of a community center in 10 years time. Bước 1: Lập dàn ý 

Giải đề IELTS Writing ngày 22/07/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 22/07/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
09.08.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề IELTS Writing ngày 22/07/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The bar chart illustrates the number of people in the UK eating more than 5 portions of vegetables and

Giải đề IELTS Writing ngày 06/07/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/07/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
27.07.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề IELTS Writing ngày 06/07/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The bar charts below show the performance of a bus company in terms of punctuality, both actual and target

Giải đề IELTS Writing ngày 01072023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 01/07/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
27.07.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề IELTS Writing ngày 01/07/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The chart below shows the percentage of male and female teachers in six different types of educational settings in

Topic Sporting events - IELTS Writing samples

Topic Sporting events – IELTS Writing samples

IELTS Vietop IELTS Vietop
27.07.2023

Topic Sporting events – IELTS Writing samples  có thể được xem là tương đối khó nhằn đối với phần lớn học viên do chúng ta thật sự không có quá nhiều kiến thức cũng như lượng từ vựng tương thích với chủ đề này. Nội

Topic Women - IELTS Writing samples

Topic Women – IELTS Writing samples

IELTS Vietop IELTS Vietop
27.07.2023

Topic Women – IELTS Writing samples có thể được xem là tương đối khó nhằn đối với phần lớn học viên do chúng ta thật sự không có quá nhiều kiến thức cũng như lượng từ vựng tương thích với chủ đề này. Nội dung bài viết

Giải đề IELTS Writing ngày 2462023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 24/06/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
27.07.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề IELTS Writing ngày 24/06/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The table shows the amount of oil produced everyday in Nigeria Chad, Congo and Somalia during a 5-year-period, from

Topic Gender - IELTS Writing samples

Topic Gender – IELTS Writing samples

IELTS Vietop IELTS Vietop
27.07.2023

Topic Gender – IELTS Writing samples có thể được xem là tương đối khó nhằn đối với phần lớn học viên do chúng ta thật sự không có quá nhiều kiến thức cũng như lượng từ vựng tương thích với chủ đề này. Nội dung bài viết

Tổng hợp đề luyện tập IELTS Writing

Tổng hợp đề luyện tập IELTS Writing

IELTS Vietop IELTS Vietop
05.07.2023

IELTS Writing được xem là phần thi “chật vật” với nhiều thí sinh. Để làm được bài thi này, đòi hỏi “sĩ tử” phải trải qua quá trình ôn luyện. Do vậy, hôm nay IELTS Vietop gửi đến bạn tổng hợp đề luyện tập IELTS

Giải đề IELTS Writing ngày 10/6/2023 

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 10/6/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
30.06.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề IELTS Writing ngày 10/6/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The tables and pie chart show in percentage terms of the results of a survey of a new shopping

Giải đề IELTS Writing ngày 03062023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 03/06/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
30.06.2023

Vietop gửi bạn bài giải đề IELTS Writing ngày 03/06/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 Task 1: The table below shows the number of mobile phones and personal computers per 1000 people in 2003 in 6

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra