Từ vựng về Protecting Endangered Species

Trang Đoàn Trang Đoàn
19.07.2021

Protecting endangered species là chủ đề xuất hiện với tần suất tương đối cao trong phần Writing task 2. Do đó, nội dung bài viết này sẽ giới thiệu một số từ vựng liên quan đến chủ đề này cũng như cách sử dụng từ vựng để các bạn có thể tham khảo, áp dụng vào bài viết để được kết quả cao hơn.

557 min

1. Từ vựng và ví dụ

 1. Endangered species (n) động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Example: For homework, I want to write an essay on endangered species.

Relevant collocation:

 • Be threatened with extinction, become extinct, die out

2. Teetering on the brink of (phrase) trên bờ vực, có nguy cơ

Example: What we are seeing now is a country teetering on the brink of civil war.

Relevant collocation:

 • Teetering on the brink of war / extinction / collaspe / death / disaster / bankruptcy

3. Biodiversity (n) đa dạng sinh học

Example: The mining project threatens one of the world’s richest areas of biodiversity.

Relevant collocation:

 • Biodiversity conservation / area / change / loss
 • Conserve / protect / maintain / promote biodiversity
 • Global / national / sustainable / marine / rich biodiversity

4. Shrinking (adj) co lại, thu hẹp

Example: The shrinking workforce would have to support a growing number of retired people.

Relevant collocation:

 • Rapidly / steadily / slowly shrinking
 • A shrinking budget / economy / market

5. Green credentials (n) ưu tiên bảo vệ môi trường

Example: They are cutting down on air travel in an effort to improve their green credentials.

Relevant collocation:

6. Sustainable (adj) bền vững

Example: A large international meeting was held with the aim of promoting sustainable development in all countries.

Relevant collocation:

 • Sustainable development / energy / growth / management
 • Environmentally / ecologically / financially / socially sustainable

7. Blood sport (n) tiêu khiển bằng cách săn bắt, giết động vật

Example: Cockfighting is an extremely cruel blood sport and we condemn the callous disregard for life shown by those responsible for raising these birds to fight.

Relevant collocation:

8. Poach (v) săn bắt trái phép

Example: The farmer claimed that he shot the men because they were poaching on his land.

Relevant collocation:

 • Illegally / drastically poach

9. Vivisection (n) thử nghiệm trên động vật

Example: Even when discussing the importance of vivisection in testing new drugs, she does not clearly assert that understanding modern pharmaceuticals is beneficial for human health.

Relevant collocation:

 • Vivisection experiment / debate / laboratory / advocate / industry
 • Cruel / two-face / scientific vivisection
 • Approach / apply / perform vivisection

10. Mitigate (v) giảm nhẹ, làm dịu

Example: Getting a lot of sleep and drinking plenty of fluids can mitigate the effects of the flu.

Relevant collocation:

 • Mitigate effect / risk / impact / damage / problem / factor / change / climate
 • Effectively / potentially / significantly / partially mitigate

11. Encroach on (v) lấn chiếm

Example: Farmers encroached on forest land to grow a crop.

Relevant collocation:

 • Encroach on private / territory / right / freedom
 • Begin / continue encroach on

12. Threat (n) sự đe dọa

Example: Drunken drivers pose a serious threat (=cause a lot of harm) to other road users.

Relevant collocation:

 • Carry out a threat to
 • Threat of something
 • Pose a threat to
 • An empty threat

13. In captivity (prep.phrase) tình trạng bị giam giữ

Example: Animals bred in captivity would probably not survive if they were released into the wild.

Relevant collocation:

 • held / born / bred in captivity

Xem thêm:

14. Barbaric (adj) tàn nhẫn, độc ác

Example: She found the idea of killing animals for pleasure barbaric.

Relevant collocation:

 • Barbaric behavior / practices /act
 • Totally / extremely / fairly / beyond barbaric

15. Instrumental (adj) ảnh hưởng quan trọng

Example: She was instrumental in bringing about the prison reform act.

Relevant collocation:

 • Beinstrumental in
 • Instrumental value / role

16. Abolish (v) bãi bỏ

Example: Is monarchy relevant in the modern world or should it be abolished?

Relevant collocation:

 • Altogether / completely / totally abolish
 • Virtually / largely abolish
 • Seek to / decide to / vote to abolish

Trên đây là tổng hợp những từ vựng và ví dụ liên quan đến chủ đề Protecting Endangered Species. Mong rằng chúng sẽ giúp bạn có thêm kiến thức để hoàn thành bài thi IELTS tốt nhất. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề liên quan

 1. Chủ đề Global Issues – IELTS Writing Task 2
 2. Bộ từ vựng và cấu trúc cực xịn cho IELTS Writing Task 2

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra