Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Bài mẫu topic Intelligence – IELTS Speaking part 3

IELTS Vietop
IELTS Vietop
11.10.2021

Hôm nay IELTS Vietop gửi đến bạn bài viết về chủ đề Intelligence trong phần thi IELTS Speaking part 3. Cùng tham khảo ngay và làm mới câu trả lời của mình nhé!

Bài mẫu topic Intelligence – IELTS Speaking part 3

Bài mẫu topic Intelligence - IELTS Speaking part 3
Bài mẫu topic Intelligence – IELTS Speaking part 3

1. Do you think children are born smart or they learn to become smart?

Well, this is genuinely a difficult question. I believe that even scientists are debating this. Obviously, the environment that a child grows up in and the quality of their education directly affect their intelligence. Children who go to good schools are more likely to do well in intelligence tests. On the other hand, it’s also hard to deny the role the genetic makeup of a child plays in determining his or her level of intelligence. I think they are equally important. 

Dịch:

Chà, đây thực sự là một câu hỏi khó. Tôi tin rằng ngay cả các nhà khoa học cũng đang tranh luận về điều này. Rõ ràng, môi trường mà một đứa trẻ lớn lên và chất lượng giáo dục ảnh hưởng trực tiếp đến trí thông minh của chúng. Trẻ em học ở trường tốt có nhiều khả năng làm tốt các bài kiểm tra trí thông minh. Mặt khác, cũng khó có thể phủ nhận vai trò của cấu trúc di truyền trong việc xác định mức độ thông minh của một đứa trẻ. Tôi nghĩ chúng đều quan trọng như nhau.

 • Directly affect (adv v): ảnh hưởng trực tiếp
 • Likely (adj): có khả năng
 • Genetic makeup (adj+n): gen, vật chất di truyền

Xem thêm: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò, cam kết đầu ra

2. How do children become smarter at school?

I think that having less rote learning that relies heavily on memorisation is a good start. Children should be taught to reason and think logically. And don’t get wrong, I do not mean schools should start teaching children how to solve complicated equations. On the contrary, schools should let children play games that stimulate their minds like solving puzzles and role playing to solve hypothetical problems. 

Dịch:

Tôi nghĩ rằng việc bớt học vẹt mà phụ thuộc nhiều vào việc ghi nhớ là một khởi đầu tốt. Trẻ em cần được dạy cách lý luận và suy nghĩ logic. Và đừng hiểu lầm, ý tôi không phải là trường học nên bắt đầu dạy trẻ cách giải các phương trình phức tạp. Ngược lại, nhà trường nên cho trẻ chơi những trò chơi kích thích trí tuệ như giải câu đố, nhập vai để giải các vấn đề giả định.

 • Rote learning: cách học đọc-chép
 • To rely on (phrasal verb): phụ thuộc
 • To reason (v): lí luận
 • Equation (n): phương trình toán học
 • To stimulate (v): kích thích
 • Hypothetical (adj): giả sử

3. Why are some people well-rounded and others only good at one thing?

Off the top of my head, I can only say that it’s due to their jobs. In my opinion, people who work in managerial roles tend to be generalists. They know about many things from social skills, communication to management. They have to be like that because their jobs require them to deal with other people. In contrast, technical workers like to be proficient only in their area of expertise. As they get better in their field, they get paid better. 

Dịch:

Trong đầu tôi chỉ có thể nói rằng đó là do công việc của họ. Theo tôi, những người giữ vai trò quản lý có xu hướng là những người có tính tổng quát. Họ biết về nhiều thứ từ kỹ năng xã hội, giao tiếp tới quản lý. Họ phải như vậy vì công việc đòi hỏi họ phải đối xử với người khác. Ngược lại, công nhân kỹ thuật chỉ muốn thành thạo trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Khi họ tiến bộ hơn trong lĩnh vực của mình, họ được trả lương cao hơn.

 • Off the top of my head (collocation): ý nói tôi không chắc chắn lắm
 • Managerial (adj): có tính chất quản lí
 • Generalist (n): người làm được nhiều thứ
 • To deal with (phrasal verb): làm việc với, xử lí với
 • Expertise (n): chuyên môn
 • Proficient (adj): thành thạo
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Audio

Trên đây là gợi ý về mẫu câu hỏi và cách trả lời về topic Intelligence trong phần IELTS Speaking. Hy vọng với những gì IELTS Vietop chia sẻ trên sẽ giúp ích được bạn trong quá trình luyện thi IELTS. Nếu bạn có thắc mắc gì về bài viết hãy để lại bình luận bên dưới để được giải đáp nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h