Take effect là gì? Cấu trúc và cách dùng take effect trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
13.08.2023

Để có thể sử dụng cụm từ Take effect một cách hiệu quả trong tiếng Anh nơi làm việc hoặc khi học tập. Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop mời các bạn đến với định nghĩa take effect là gì? Cấu trúc và cách dùng take effect trong tiếng Anh như thế nào nhé!

1. Take effect là gì?

Theo từ điển Cambridge Dictionary, Take effect: /teɪk ɪˈfekt/ được giải thích là to begin to work; to come into force.

Như vậy, trong tiếng Việt, ta có thể hiểu take effect chỉ việc một điều gì đó bắt đầu có tác dụng hoặc có hiệu lực.

Take effect là gì
Take effect là gì

E.g.:

 • The new regulations will take effect next month. (Các quy định mới sẽ có hiệu lực vào tháng sau.)
 • It usually takes a few days for the medicine to take effect. (Thường mất vài ngày để thuốc có tác dụng.)
 • The painkiller should take effect within 30-60 minutes after taking it. (Thuốc giảm đau sẽ có tác dụng trong vòng 30-60 phút sau khi uống.)

Bởi vì cụm động từ take effect – collocation with take – không liên quan tới nghĩa gốc của 2 từ cấu tạo nên nó là Take (lấy) và effect (tác động), cho nên bạn cần lưu ý nhớ nghĩa chính là take effect là có hiệu lực để không bị nhầm lẫn khi sử dụng nhé.

Xem thêm:

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng take effect trong tiếng Anh

Chỉ ra thời điểm bắt đầu hiệu lực của một thứ gì đó

E.g.: The new law will take effect on January 1st. (Luật mới sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng.)

Cách dùng Take effect trong tiếng Anh
Cách dùng Take effect trong tiếng Anh

Miêu tả việc một quyết định, chính sách hoặc hành động đã được thực hiện và bắt đầu có hiệu lực.

E.g.: The company’s new policy on telecommuting took effect last month. (Chính sách mới của công ty về làm việc từ xa đã có hiệu lực vào tháng trước.)

Diễn tả việc một loại thuốc hay phương pháp điều trị bắt đầu có hiệu lực trong cơ thể.

E.g.:

 • The pain medication should take effect within 30 minutes of taking it. (Thuốc giảm đau sẽ có tác dụng trong vòng 30 phút sau khi uống.)
 • The party is planned to take effect at the beach. (Bữa tiệc được lên kế hoạch diễn ra tại bãi biển.)

Một việc gì đó bắt đầu có tác động hoặc hiệu lực trong một tình huống nào đó.

E.g.: The new security measures will take effect immediately after the terrorist threat was detected. (Các biện pháp an ninh mới sẽ có hiệu lực ngay sau khi mối đe dọa khủng bố được phát hiện.)

Một điều gì đó bắt đầu tạo ra kết quả như dự kiến.

E.g.: How long will this method take effect? (Bao lâu thì phương pháp này có hiệu quả?)

Một công việc, dự án, sự kiện đã có thể nộp đơn ứng tuyển.

E.g.: You should apply for this job, it’s gonna take effect soon! (Bạn nên nộp đơn ứng tuyển cho công việc này, họ sẽ bắt đầu nhận đơn sớm thôi!)

Ngoài ra, khi sử dụng take effect trong tiếng Anh, bạn lưu ý rằng động từ take sẽ được chia tùy theo ngữ cảnh của câu nhé!

Xem thêm:

3. Các từ và cụm từ đồng nghĩa với take effect trong tiếng Anh

Một số từ và cụm từ có nghĩa gần giống với Take effect trong tiếng Anh là:

Các từ và cụm từ đồng nghĩa với Take effect trong tiếng Anh
Các từ và cụm từ đồng nghĩa với Take effect trong tiếng Anh
 • Come into force – bắt đầu có hiệu lực. 

E.g.: The new law will come into force from next month. (Luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng sau.)

 • Go into effect – bắt đầu có hiệu lực.

E.g.: The new policy will go into effect on Monday. (Chính sách mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày thứ hai.)

 • Take hold – bắt đầu có tác dụng, ảnh hưởng.

E.g.: The changes in the economy are beginning to take hold. (Các thay đổi trong nền kinh tế đang bắt đầu có tác dụng.)

 • Kick in – bắt đầu có tác dụng hoặc hiệu lực. 

E.g.: The medicine should kick in within half an hour. (Thuốc sẽ bắt đầu có tác dụng trong nửa giờ.)

 • Start to work – bắt đầu hoạt động, có tác dụng.

E.g.: The new software will start to work after the installation is complete. (Phần mềm mới sẽ bắt đầu hoạt động sau khi cài đặt hoàn tất.)

 • Take hold of – bắt đầu có tác dụng hoặc ảnh hưởng đến ai đó hoặc cái gì đó. 

E.g.: The excitement of the event took hold of the crowd. (Sự hào hứng của sự kiện đã ảnh hưởng đến đám đông.)

 • Start to take effect – bắt đầu có hiệu lực hoặc tác dụng. 

E.g.: The new treatment will start to take effect after a few days of use. (Phương pháp điều trị mới sẽ bắt đầu có tác dụng sau vài ngày sử dụng.)

Xem thêm:

4. Các từ và cụm từ trái nghĩa với Take effect trong tiếng Anh

Một số từ và cụm từ trái nghĩa với take effect trong tiếng Anh là:

Các từ và cụm từ trái nghĩa với Take effect trong tiếng Anh
Các từ và cụm từ trái nghĩa với take effect trong tiếng Anh
 • Expire – hết hiệu lực. 

E.g.: The contract will expire at the end of the month. (Hợp đồng sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng.)

 • Cease – ngừng hoạt động, không còn có hiệu lực. 

E.g.: The company has ceased operations in that market. (Công ty đã ngừng hoạt động trên thị trường đó.)

 • End – kết thúc, không còn hiệu lực. 

E.g.: The lease will end next year. (Hợp đồng thuê sẽ kết thúc vào năm sau.)

 • Nullify – hủy bỏ, không còn có hiệu lực. 

E.g.: The court nullified the contract due to its illegality. (Tòa án đã hủy bỏ hợp đồng do tính bất hợp pháp của nó.)

 • Repeal – bãi bỏ, không còn có hiệu lực. 

E.g.: The government plans to repeal the law next year. (Chính phủ dự định bãi bỏ luật vào năm tới.)

 • Inactive – không hoạt động, không có hiệu lực. 

E.g.: The account has been inactive for over a year. (Tài khoản đã không hoạt động trong hơn một năm.)

Hy vọng bài viết take effect là gì? Cấu trúc và cách dùng take effect trong tiếng Anh từ IELTS Vietop đã cung cấp đến các bạn những kiến thức tiếng Anh bổ ích để ứng dụng vào công việc và học tập, nhất là ở những kỳ thi ngôn ngữ như IELTS, TOEIC,… Chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau nhé!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra