Depend là gì? Depend đi với giới từ gì? Cách sử dụng depend trong tiếng Anh

Cố vấn học thuật

GV. Nguyễn Huy Hoàng - Overall

GV tại IELTS Vietop.

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn không ít lần bạn bắt gặp từ depend đâu nhỉ? Depend đi với on chắc nhiều bạn đã biết rồi. Vậy Depend có thể đi cùng giới từ nào khác hay không? Trong bài viết này IELTS Vietop sẽ giới thiệu đến các bạn toàn bộ những cấu trúc với depend trọn bộ kiến thức đầy đủ và chính xác nhất depend, để các bạn có thể tự tin trả lời cho câu hỏi depend đi với giới từ gì nha!

1. Depend là gì? 

Trong tiếng Anh, depend là nội động từ, mang nghĩa là phụ thuộc, tin vào ai hay cái gì?

Depend (v) /dɪˈpend/: to be decided by or to change according to the stated thing

E.g:

 • Their success depends on everyone working hard.
 • The spirit of a song depends on how you sing it.
 • All of that depends on how the test is constructed.
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Depend on là gì?

Trong tiếng Anh, depend on có nghĩa là tùy thuộc, dựa vào ai hoặc dựa vào điều gì đó. “Depend” thường được đi kèm với giới từ “on” và “upon” trong tiếng Anh.

Bạn có thể sử dụng một số trạng từ đi kèm, đó là: largely, entirely, strongly, solely, heavily, greatly, mostly,….

E.g:

 • I can depend on my mother.
 • He can’t always depend on flights arriving on time.

3. Depend đi với giới từ gì? 

Trong tiếng Anh, động từ depend thường đi kèm với 2 giới từ phổ biến nhất là on và upon. 

Vậy 2 từ này có cách sử dụng nào khác nhau không, hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu các cấu trúc ngay sau đây nhé!

Depend đi với giới từ gì 
Depend đi với giới từ gì 

Cấu trúc 1

Depend on/ upon + somebody/ something 

Ý nghĩa: dựa vào, tùy thuộc vào ai/ điều gì

E.g:

 • My mom’s decision depends on the weather: If it is a nice day, my mom will let me go.
 • Whether or not they go to Mexico for their holiday depends on the cost.

Cấu trúc 2

Depend on/ upon somebody + to V

Ý nghĩa: Tin tưởng ai làm gì

E.g:

 • She cannot depend on him to keep her secret.
 • I don’t depend on my brother to cook our food. 

Cấu trúc 3 

Depend on/ upon + what/ which/ where/ when/ how/ whether… 

Ý nghĩa: Phụ thuộc vào điều gì

E.g:

 • How she reacts depends on what you’re gonna say 
 • Can you help me to lift this box? – It depends on how heavy it is.

Cấu trúc 4

Depend on/ upon somebody/ something (for something/V-ing)

Ý nghĩa: cần tiền, sự giúp đỡ của ai đó để giải quyết mục đích gì


E.g:

 • We don’t want to depend too much on a dictionary for writing essays.
 • My decision depended on my parents choosing a university.

4. Phân biệt depend on, depend upon, depending on

Trong các cấu trúc trên, ta đều thấy depend on và depend upon đều được sử dụng với nghĩa tương tự nhau phải không nào. Vậy giữa depend on và depend upon có điểm gì khác nhau, hãy cùng tham khảo dưới đây nhé.

Phân biệt depend on, depend upon, depending on
Phân biệt depend on, depend upon, depending on

Depend upon sb/ sth

Giống như depend on, depend upon cũng có nghĩa là phụ thuộc, tin tưởng, dựa dẫm vào ai/cái gì và giữ chức năng là động từ chính trong câu và đứng sau chủ ngữ. 

Tuy nhiên, depend upon thường được sử dụng trong những tình huống trang trọng hơn. 

E.g:

 • I depend upon you to keep your words. 
 • A good friend should be someone whom you can depend upon through thick and thin.

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

Depending on

Depending on có nghĩa là phụ thuộc vào ai. 

Tuy nhiên khác với hai cụm động từ depend on và depend upon, depending on được chia ở dạng động từ thêm đuôi -ing và không phải là verb chính trong câu.

Depending on luôn đứng đầu một mệnh đề độc lập, không có chủ ngữ đứng trước.

E.g:

 • Depending on children’s health, we may not be able to take part in a swimming class.
 • Depending upon the country you study abroad, you may not be required to have an IELTS certificate. 

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 2

5. Một số cấu trúc đồng nghĩa với depend

Một số cấu trúc đồng nghĩa với depend
Một số cấu trúc đồng nghĩa với depend

5.1. Be conditional on/upon something

Ý nghĩa: Phụ thuộc vào điều gì 

E.g: Payment is conditional upon delivery of the cars.

5.2. Be dependent on/upon somebody/something

Ý nghĩa: Phụ thuộc vào ai/cái gì

E.g: You can’t be dependent on your parents all your life.

5.3. Be based on something

Ý nghĩa: Dựa vào điều gì

E.g: The song is based on a real-life incident.

5.4. Lean on somebody/something 

Ý nghĩa: Phụ thuộc vào ai/cái gì

E.g: She leans heavily on her family’s support.

5.5. Rely on/upon somebody/something

Ý nghĩa: tin tưởng vào ai/cái gì

E.g: The charity relies on donations from the public.

Xem thêm:

6. Bài tập depend đi với giới từ gì

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống 

 1. She can be happу or upѕetting, _______ the mood and the ѕituation.
 2. We entirelу _______ the fund from the communitу.
 3. Chooѕing the right laptop _______ ᴡhat уou ᴡant to uѕe it for.
 4. We’re not ѕure if ᴡe’ll haᴠe the picnic. It _______ the ᴡeather.
 5. Theу receiᴠed a lot of loᴠe from people in the ᴠillage, _______ hoᴡ much theу had giᴠen.

Đáp án

 1. Depending on
 2. Depend on
 3. Dependѕ on
 4. Dependѕ on
 5. Depending on

Bài tập 2: Lựa chọn đáp án chính xác vào chỗ chấm:

1. Will you go out with me tonight? – It ….. my father.

 • depend on
 • depends on
 • depending on

2. I might go to a restaurant with you tomorrow – It ….. time i get home from my school.

 • depends what
 • depends how
 • depends when

3. I ….. him to do it well.

 • depending on
 • depends on
 • depend on

4. ______ the price, I will give you the correct information.

 • Depending on
 • Depends on
 • Depend on

Đáp án:

 1. B
 2. A
 3. C
 4. A

Vây là IELTS Vietop đã giới thiệu đến bạn khái niệm depend đi với giới từ gì, cấu trúc, ví dụ và cả bài tập vận dụng của depend. Đây là toàn bộ những kiến thức bạn cần để sử dụng thành thạo cấu trúc depend nhé. Hãy luyện tập thật chăm chỉ bạn nha! Ngoài ra, các bạn có thể học thêm các kiến thức ngữ pháp khác tại chuyên mục IELTS Grammar nhé. 

Luyện thi IELTS

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h