Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

200+ bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn (có đáp án)

Trang Đoàn
Trang Đoàn
20.01.2024

Bên cạnh việc tập trung vào việc học từ vựng để nâng cao vốn từ, hiểu biết về các thì trong Tiếng Anh cũng một khía cạnh quan trọng về ngữ pháp mà bạn không nên phớt lờ. 

Có phải khi đề cập đến các sự kiện đã diễn ra trong quá khứ, có những lúc bạn tự đặt ra câu hỏi: “Liệu hành động được đề cập trong sự kiện đó nên được diễn đạt bằng thì hiện tại hoàn thành hay thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn?”.

Để làm chủ kiến thức về cấu trúc và cách sử dụng đúng của cả hai thì này, bạn cần thực hiện đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Ôn tập lại kiến thức quan trọng cần nắm về 2 thì.
 • Thực hành các dạng bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
 • Điểm lại các lỗi sai gặp phải trong quá trình làm bài và đưa ra cách khắc phục.

Hãy cùng mình “hâm nóng” lại kiến thức về cả 2 thì này ngay nào!

1. Ôn tập lý thuyết về thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Trước khi làm bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn, bạn cần xem lại lý thuyết về 2 thì này.

Tóm tắt kiến thức
1. Cách dùng:
Thì hiện tại hoàn thành là thì được sử dụng để nói về những hành động/ sự việc xảy ra trong quá khứ nhưng kéo dài đến hiện tại hoặc có ý nghĩa trong ngữ cảnh hiện tại.
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn được sử dụng để diễn tả các hành động đã xảy ra trong quá khứ, và nhấn mạnh vào sự kéo dài không bị ngắt quãng của chúng đến hiện tại.
2. Cấu trúc:
Thì hiện tại hoàn thành:
(+) Thể khẳng định: S + have/ has + V_ed/ V3.
(-) Thể phủ định: S + have/ has + not + V_ed/ V3.
(?) Thể nghi vấn:
– Câu hỏi Yes/ No: Have/ Has + S + V_ed/ V3?
– Câu hỏi Wh-: Wh- + have/ has + S + V_ed/ V3?
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn:
(+) Thể khẳng định: S + have/ has + been + V_ing.
(-) Thể phủ định: S+ have/ has + not + been + V_ing.
(?) Thể nghi vấn:
– Câu hỏi Yes/ No: Have/ Has + S + been + V_ing?
– Câu hỏi Wh-: Wh- + have/ has + S + been + V_ing?
3. Dấu hiệu nhận biết:
– Thì hiện tại hoàn thành: Since + mốc thời gian, for + khoảng thời gian, until now/ up to now/ so far, over the past/ the last + số + years, recently/ in recent years/ lately, never, ever, just, already, yet, before, …
– Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Since + mốc thời gian, for + khoảng thời gian, until now/ up to now/ so far, over the past/ the last + số + years, recently/ in recent years/ lately, already, all day/ week/ month (long), …

Hãy cùng xem video hướng dẫn về 2 điểm ngữ pháp quan trọng nhé!

Xem thêm: Bài tập viết lại câu thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Bài tập thì hiện tại hoàn thành và quá khứ đơn

Để giúp bạn dễ dàng phân biệt được 2 thì này và ứng dụng vào các bài kiểm tra cũng như trong tiếng Anh giao tiếp hàng ngày. Mình đã tổng hợp 7 dạng bài phổ biến để bạn luyện tập:

 • Trắc nghiệm chọn đáp án đúng A, B, C.
 • Điền dạng đúng của động từ trong câu.
 • Chọn dạng đúng của từ với hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
 • Tìm và sửa lỗi sai cho các câu.
 • Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn.
 • Sắp xếp và viết lại câu hoàn chỉnh.
 • Điền dạng đúng của động từ để hoàn thành các đoạn hội thoại sau.

Exercise 1: Choose the correct answer

(Bài tập 1: Chọn đáp án đúng)

1. I ………. in this city for ten years.

 • A. have lived
 • B. am living
 • C. have been living

2. She ………. on the project since last month.

 • A. has worked
 • B. is working
 • C. has been working

3. The movie ………. yet.

 • A. didn’t start
 • B. hasn’t started
 • C. isn’t starting

4. We ………. that museum before.

 • A. haven’t visited
 • B. aren’t visiting
 • C. haven’t been visiting

5. How long ………. you ………. English?

 • A. have, studied
 • B have, been studying
 • C. are, studying

6. They ………. each other since they were kids.

 • A have known
 • B. know
 • C. has known

7. By the time the guests arrived, I ………. dinner for hours.

 • A. prepare
 • B. have prepared
 • C. had been preparing

8. I ………. to Asia before this trip.

 • A. am never
 • B. have never been
 • C. never was

9. She ………. the book twice.

 • A. read
 • B. has read
 • C. has been reading

10. How long ………. they ………. for us?

 • A have, waited
 • B have, been waiting
 • C. are, waiting
Đáp ánGiải thích
1. ASử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về thời gian mà bạn đã sống ở thành phố (từ quá khứ đến hiện tại). Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động “have” và động từ “live” chia ở dạng quá khứ phân từ “lived”.
2. CSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả một hành động đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai được nhấn mạnh bởi trạng từ chỉ thời gian “last month”. Chủ ngữ “she” ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has been working”.
3. BCâu có trạng từ “yet” nên sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt rằng hành động “chưa bắt đầu” và vẫn có thể bắt đầu trong tương lai. Chủ ngữ câu “the movie” là danh từ số ít nên dùng trợ động từ “hasn’t” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “started”.
4. ACâu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về việc bạn chưa từng ghé thăm bảo tàng cho đến thời điểm hiện tại. Chủ ngữ “we” ngôi thứ nhất số nhiều nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “visited”.
5. BSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả hành động đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Chủ ngữ “you” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has you been studying”.
6. ASử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về thời gian bạn đã biết lẫn nhau từ khi còn trẻ đến hiện tại. Chủ ngữ “they” ngôi thứ ba số nhiều nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “known”.
7. CSử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn để mô tả hành động chuẩn bị đã bắt đầu trước một thời điểm trong quá khứ và kéo dài đến thời điểm đó. Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been preparing”.
8. BSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về trải nghiệm chưa từng xảy ra trong quá khứ và có thể ảnh hưởng đến hiện tại. Trước chuyến đi này, bạn chưa bao giờ đến châu Á. Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “never been”.
9. BSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về hành động đọc sách đã hoàn thành trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại. Chủ ngữ “she” ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “read”.
10. BSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả hành động đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Chủ ngữ “they” ngôi thứ ba số nhiều nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have they been waiting”.

Xem thêm:

Exercise 2: Fill in the correct form of the verb in the sentence

(Bài 2: Điền dạng đúng của động từ trong câu)

Bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn
Bài tập điền dạng đúng của động từ
 1. Tommy (read) ………. a book for 2 hours, and he’s still reading it.
 2. Jennie (visit) ………. five countries recently.
 3. Peter (win) ………. the piano competition three times.
 4. She (not do) ………. home work yet.
 5. The box is empty. Someone (eat) ………. all candies.
 6. He (wait) ………. there for 2 hours.
 7. Tommy (read) ………. 68 pages so far.
 8. The population of China (increase) ………. since 1990 and there’s no sign of stopping.
 9. I (drink) ………. more water lately, and I feel better.
 10. They (make) ………. a lot of famous films since they graduated.
Đáp ánGiải thích
1. has been readingCâu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn vì diễn tả một hành động đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai được nhấn mạnh bởi trạng từ chỉ thời gian “2 hours”. Chủ ngữ là tên riêng “Tommy” nên dùng trợ động từ “has” và động từ “read” chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has been reading”.
2. has visitedCâu diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và ảnh hưởng đến hiện tại, là cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ là tên riêng “Jenny” nên dùng trợ động từ “has” và động từ “visit” được chia theo thì hiện tại hoàn thành ở dạng quá khứ phân từ “visited”.
3. has wonCâu diễn tả một kết quả đạt được trong quá khứ và có thể vẫn là sự thật trong hiện tại nên câu được chia theo thì hiện tại hoàn thành (Peter đã giành chiến thắng trong cuộc thi đàn piano 3 lần). Vì chủ ngữ câu là tên riêng “Peter” nên dùng trợ động từ “has” và động từ “win” chia ở dạng quá khứ phân từ là “won”.
4. has not doneCâu có sử dụng trạng từ “yet”, một trong dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has not” và động từ “do” chia ở dạng quá khứ phân từ là “done”.
5. has eatenCâu này diễn tả sự việc ai đó đã ăn kẹo dẫn đến cái hộp trống rỗng. Đây là một hành động xảy ra trong quá khứ và liên quan đến hiện tại nên câu sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ ở ngôi thứ ba số ít “someone” nên dùng trợ động từ “has” và động từ “eat” chia ở dạng quá khứ phân từ “eaten”.
6. has been waitingCâu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn vì diễn tả một hành động đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai được nhấn mạnh bởi trạng từ chỉ thời gian “2 hours”. Chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ “wait” chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has been waiting”.
7. has readCâu diễn tả một hành động đã xảy ra trong quá khứ và ảnh hướng đến hiện tại, là cách sử dụng của thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ là tên riêng “Tommy” nên dùng trợ động từ “has” và động từ “read” được chia theo thì hiện tại hoàn thành ở dạng quá khứ phân từ “read”.
8. has been increasingCâu diễn tả một hành động đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai (Dân số của Trung Quốc đã tăng lên từ năm 1990 và không có dấu hiệu ngừng lại) nên chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chủ ngữ câu “the population …” là danh từ số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ “increase” được chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là “has been increasing”.
9. have been drinkingCâu diễn tả một hành động đã bắt đầu trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai (Gần đây, tôi đã uống nhiều nước hơn và cảm thấy khỏe mạnh hơn) nên dùng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chủ ngữ ngôi thứ nhất “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ “drink” chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been drinking”.
10. have madeCâu diễn tả một kết quả đã đạt được trong quá khứ và có thể vẫn là sự thật trong hiện tại (Họ đã sản xuất nhiều bộ phim nổi tiếng từ khi họ tốt nghiệp) nên dùng thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ ngôi thứ ba số nhiều nên dùng trợ động từ “have” và động từ “make” chia ở dạng quá khứ phân từ là “made”.

Exercise 3: Choose the correct form of the word with present perfect and present perfect continuous

(Bài 3: Chọn dạng đúng của từ với hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

 1. David has run/ has been running for 2 hours today.
 2. How many movies have you watched/ have you been watching?
 3. There’s so much snow on the road. Has it snowed/ Has it been snowing all night?
 4. I have read/ have been reading the book, so you can borrow it.
 5. How long have you watched/ have you been watching the movie?
 6. The most amazing film I have ever watched/ have ever been watching is Harry Potter.
 7. I have done/ have been doing housework all day, and I’m so tired.
 8. Why haven’t you repaired/ haven’t you been repairing the car yet?
 9. David has run/ has been running 2 kilometers today.
 10. We have bought/ have been buying a carpet.
Đáp ánGiải thích
1. has been runningỞ đây, sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả hành động bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai và được nhấn mạnh trạng từ chỉ thời gian “2 hours”. Chủ ngữ là tên riêng nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn “has been running”.
2. have you watchedSử dụng thì hiện tại hoàn thành để hỏi về số lượng phim bạn đã xem trong quá khứ, không đề cập đến thời gian cụ thể. Vì chủ ngữ là “you” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân “watched”.
3. Has it been snowingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để hỏi về hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Câu hỏi này hỏi về việc tuyết đã rơi suốt cả đêm. Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has it been snowing”.
4. have readSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt hành động đã hoàn thành trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại (Tôi đã đọc xong sách nên bạn có thể mượn nó). Chủ ngữ câu “I” nên dùng trợ động từ have và động từ “read” chia ở dạng quá khứ phân từ “read”.
5. have you been watchingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để hỏi về thời gian bạn đã dành để xem phim, với ý nghĩa hành động đã bắt đầu trong quá khứ và đang tiếp tục. Chủ ngữ câu “you” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have you been watching”.
6. have ever watchedSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về trải nghiệm cá nhân đã xảy ra trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại. Câu này nói về bộ phim bạn đã xem và coi đó là phim hay nhất. Vì chủ ngữ câu “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “watched”.
7. have been doingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả hành động kéo dài từ quá khứ đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai (Bạn đã làm việc nhà suốt cả ngày và cảm thấy mệt mỏi). Chủ ngữ câu “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been doing”.
8. haven’t you repairedSử dụng thì hiện tại hoàn thành để hỏi về hành động chưa hoàn thành, đặt trong ngữ cảnh là sửa chữa xe ô tô. Vì chủ ngữ là “you” nên dùng trợ động từ “have not” và động từ chia ở dạng quá khứ phân “repaired”.
9. has runSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về hành động đã hoàn thành trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại (David đã chạy 2 km trong ngày hôm nay). Chủ ngữ câu là tên riêng “David” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “run”.
10. have boughtSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về hành động đã hoàn thành trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại (Chúng tôi đã mua một chiếc thảm). Vì chủ ngữ “we” ngôi thứ nhất số nhiều nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “bought”.

Xem thêm bài tập khác:

Exercise 4: Find and correct the errors in the following sentences. Write “True” if the sentence is correct

(Bài 4: Tìm và sửa lỗi sai cho các câu sau. Viết “True” nếu câu đó đúng)

 1. Mary has never been studying abroad before.
 2. I have been waiting three hours already!
 3. We have painted my room, and we think it looks nicer.
 4. She looks exhausted these days. She has worked too hard recently.
 5. I have called Liz for hours, but she hasn’t answered. 
 6. We have been knowing Mike for ages.
 7. I have worked hard all day and I need a rest.
 8. How long has he worked as a teacher?
 9. She has written a letter and has sent it to her friend.
 10. How many books has she ever read?
Đáp ánGiải thích
1. has never been studying → has never studiedCâu này phải sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về trải nghiệm chưa từng xảy ra trong quá khứ và không cần sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Chủ ngữ câu là tên riêng nên dùng trợ động từ “has” và động từ “study” chia ở dạng quá khứ phân từ “studied”. 
2. TrueCâu này không có lỗi sai khi sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt hành động liên tục xảy ra từ quá khứ cho đến hiện tại và có thể kéo dài đến tương lai (chờ đợi suốt 3 tiếng đồng hồ). Vì chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been waiting”.
3. TrueCâu này không có lỗi sai khi sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt hành động đã xảy ra trong quá khứ và đến hiện tại thì đã hoàn thành xong rồi (Chúng tôi đã sơn lại phòng ngủ), đồng thời nhấn mạnh kết quả của hành động (chúng tôi nghĩ nó trông đẹp hơn). Câu có chủ ngữ “we” ngôi thứ nhất số nhiều nên dùng trợ động từ “have” và động từ được chia ở dạng quá khứ phân từ “painted”.
4. has worked → has been workingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả thời gian một hành động đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Chủ ngữ “she” ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has been working”.
5. have called → have been callingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả thời gian một hành động đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai được nhấn mạnh bởi trạng từ chỉ thời gian “hours”.  Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been calling”.
6. have been knowing → have knownSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về sự quen biết đã xảy ra trong quá khứ và vẫn có ảnh hưởng đến hiện tại. Do đó ta sẽ sửa lại lỗi này như sau vì chủ ngữ “we” ngôi thứ nhất số nhiều nên dùng trợ động từ “have” và chia động từ ở dạng quá khứ phân từ “known”.
7. have worked → have been workingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả thời gian một hành động đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been working”.
8. has he worked → has he been workingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả thời gian một hành động đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Chủ ngữ “he” ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has he been working”.
9. TrueTrong câu này, việc viết lá thư và gửi nó đã hoàn thành và có ảnh hưởng đến tình hình hiện tại, nên thì hiện tại hoàn thành là sự chọn lựa phù hợp. Vì chủ ngữ “she” câu là ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “written” và “sent”.
10. TrueCâu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành để hỏi về số lượng sách mà cô ấy đọc từ trước đến thời điểm hiện tại nói chung  là lựa chọn hợp lý. Chủ ngữ “she” câu ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ “read” chia ở dạng quá khứ phân từ “read”.

Exercise  5: Arrange and rewrite complete sentences

(Bài 5: Sắp xếp và viết lại câu hoàn chỉnh)

1. Drink/ glasses/ wine/ she/ ten.

=> ……………………………………………………………………

2. Eat/ candies/ all morning/ so/ she/ feel/ sick/ she.

=> ……………………………………………………………………

3. Paint/ room/ all day/ and/ it/ not finish/ yet/ we.

=> ……………………………………………………………………

4. Clean/ bathroom/ so/ everything/ be/ neat/ he.

=> ……………………………………………………………………

5. Promise/ help/ me/ several times/ you.

=> ……………………………………………………………………

6. Read/ book/ you/ give/ me/ but/ I/ be/ still on/ chapter 3/ I.

=> ……………………………………………………………………

7. Raise/ cat/ 10 years/ I.

=> ……………………………………………………………………

8. Not/ visit/ parents/ so long/ because/ she/ be/ busy/ she.

=> ……………………………………………………………………

9. Play/ he/ volleyball/ since/ he/ be/ so small.

=> ……………………………………………………………………

10. Finish/ homework/ yet/ you?

=> ……………………………………………………………………

1. She has drunk ten glasses of wine.

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành. “She” là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has”, “drink” được chia ở dạng quá khứ phân từ “drunk” và sau đó là các từ khác “ten glasses of wine”.

2. She has been eating candies all morning, so she feels sick.

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. “She” là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has”, “eat” được chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has been eating”, và sau đó là các từ khác “candies all morning, so she feels sick”.

3. We have been painting our room all day and it has not finished yet.

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. “We” là chủ ngữ ngôi thứ nhất số nhiều nên dùng trợ động từ “have”, động từ được chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been painting”, và sau đó là các từ khác “the room all day, and it has not finished yet”.

4. He has cleaned his bathroom, so everything is neat.

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít nên dùng trợ động từ “has”, động từ “clean” được chia ở dạng quá khứ phân từ “cleaned” và sau đó là các từ còn lại “the bathroom, so everything is neat”.

5. You have promised to help me several times!

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ “you” nên dùng trợ động từ “have”, động từ “promise” được chia ở dạng quá khứ phân từ “promised” và sau đó là các từ khác “to help me several times”.

6. I have been reading the book you gave me, but I am still on chapter 3.

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. “I” là chủ ngữ của câu nên dùng trợ động từ “have”, động từ được chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been reading”, và sau đó là các từ khác “the book you gave me, but I am still on chapter 3”.

7. I have been raising my cat for 10 years.

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. “I” là chủ ngữ của câu nên dùng trợ động từ “have”, động từ được chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been raising”, và sau đó là các từ khác “a cat for 10 years”.

8. She has not been visiting her parents for so long, because she is busy.

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. “She” là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has”, động từ được chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has not been visiting”, và sau đó là các từ khác “her parents for so long because she is busy”.

9. He has been playing volleyball since he was so small.

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. “He” là chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has”, động từ được chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has been playing”, và sau đó là các từ khác “volleyball since he was so small”.

10. Have you finished your homework yet?

⇒ Giải thích: Câu này sử dụng thì hiện tại hoàn thành. Chủ ngữ “you” nên dùng trợ động từ “have”, động từ “finished” được chia ở dạng quá khứ phân từ “finished” và sau đó là các từ khác “your homework yet?”.

Exercise  6: Rewrite the sentence with the present perfect or present perfect continuous

(Bài 6: Viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành hoặc thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn)

1. My elder sister first studied Japanese 10 years ago. (for)

=> ……………………………………………………………………

2. I have never visited this beautiful city before. (first time)

=> ……………………………………………………………………

3. Christy and Bobby last hung out in spring. (since)

=> ……………………………………………………………………

4. I have never met such a kind person like you. (kindest person)

=> ……………………………………………………………………

5. He started playing games when I got here. Now, he’s still playing games. (since)

=> ……………………………………………………………………

6. The last time we talked to each other was 3 months ago. (for)

=> ……………………………………………………………………

7. Our neighbors started singing karaoke 2 hours ago. Now, they’re still doing it. (for)

=> ……………………………………………………………………

8. I have never tasted such a delicious dish. (the most delicious) 

=> ……………………………………………………………………

9. This is not the first time I have ridden a horse. (many times)

=> ……………………………………………………………………

10. My father started working for that company in 1988. He’s still an employee of that company now. (since)

=> ……………………………………………………………………

1. You are the kindest person I have ever met.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt hành động chưa từng xảy ra cho đến thời điểm hiện tại. Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “met”.

2. He has been playing games since I got here.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói về một hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại. He là chủ ngữ ngôi thứ 3 số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has been playing”. Sau since là mệnh đề quá khứ đơn nên động từ sẽ chia dạng V2 là “got”.

3. This is the most delicious dish I have ever tasted.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về trải nghiệm ẩm thực trong quá khứ, nhấn mạnh sự ngon miệng của món ăn. Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “tasted”.

4. I have ridden a horse many times.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để mô tả một hành động đã xảy ra nhiều lần trong quá khứ và vẫn có thể tiếp tục ở hiện tại. Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “ridden”.

5. My father has been an employee of that company since 1988.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để nói về một hành động bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại. Chủ ngữ câu là “My father” ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ “to be” chia theo thì hiện tại hoàn thành “been”.

6. We haven’t talked to each other for 3 months.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về khoảng thời gian không gặp nhau tính đến hiện tại. Chủ ngữ “we” ngôi thứ nhất số nhiều nên dùng trợ động từ “haven’t” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “talked”.

7. My elder sister has studied Japanese for 10 years.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để mô tả thời gian mà chị tôi đã học tiếng Nhật tính đến hiện tại. Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “studied”.

8. This is the first time I have visited this beautiful city.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về trải nghiệm du lịch lần đầu tiên tính đến hiện tại. Vì câu gốc có cấu trúc “S + have/has not + V (P2) + before” nên ta có công thức viết lại câu với thì hiện tại hoàn thành là “This is the first time + S + have/has + V (P2)”. Chủ ngữ “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “visited”.

9. Christy and Bobby haven’t hung out since spring.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về lần cuối cùng họ gặp nhau tính đến hiện tại. Chủ ngữ “Christy and Bobby” là danh từ riêng số nhiều nên dùng trợ động từ “haven’t” và động từ chia ở dạng quá khứ phân từ “hung out”.

10. Our neighbors have been singing karaoke for 2 hours now.

⇒ Giải thích: Sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để nói về một hành động đã bắt đầu trong quá khứ và vẫn tiếp tục ở hiện tại. Chủ ngữ là ngôi thứ 3 số nhiều “our neighbors” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia ở thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been singing”.

Thực hành thêm các bài tập khác:

Exercise  7: Fill in the correct form of the verbs to complete the following conversations

(Bài 7: Điền dạng đúng của động từ để hoàn thành các đoạn hội thoại sau)

1.

 • A: What a lovely smell!
 • B: Thank you. My mother (make) ………. a lot of cookies.

2.

 • A: Why is your finger bleeding?
 • B: Oops. I (already/ cut) ………. my finger.

3.

 • A: How much coffee (he/ drink) ……….this morning?
 • B: Maybe three cups of coffee.

4.

 • A: Can you go out with me this weekend?
 • B: Sorry, I cannot. My exams are in a few weeks, so I (study) ………. a lot recently.

5.

 • A: (you/ buy) ………. the train ticket yet?
 • B: I (just/ buy) ………. it.

6.

 • A: Michelle, how long (you/ learn) ………. Spanish?
 • B: For about 3 years.

7.

 • A: (he/ stay) ………. there for 3 hours?
 • B: Yes. He’s still there.

8.

 • A: How many times (you/ visit) ………. Paris?
 • B: About twice.

9.

 • A: (you/ read) ………. the book yet?
 • B: I (read) ………. the book you recommended. I really like it, but I’m not finished.

10.

 • A: Why does she look so tired?
 • B: Because she (run) ………. for 3 hours.
Đáp án Giải thích
1. has madeSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về hành động đã hoàn thành trong quá khứ và ảnh hưởng đến hiện tại. Chủ ngữ câu “my mother” là ngôi thứ 3 số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ “make” chia ở dạng quá khứ phân từ “made”.
2. have already cutSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về hành động đã hoàn thành trong quá khứ và có kết quả ảnh hưởng đến hiện tại. Chủ ngữ câu “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ “cut” chia ở dạng quá khứ phân từ “cut”.
3. has he drunkSử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về hành động đã hoàn thành trong quá khứ và có ảnh hưởng đến hiện tại. Chủ ngữ câu “he” là ngôi thứ 3 số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ “drink” chia ở dạng quá khứ phân từ “drunk”.
4. have been studyingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả hành động đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Chủ ngữ câu “I” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been studying”.
5. have you bought – have just boughtSử dụng thì hiện tại hoàn thành để hỏi về hành động đã hoàn thành trong quá khứ và kết quả có thể ảnh hưởng đến hiện tại. Chủ ngữ câu “you” nên dùng trợ động từ “have” và động từ “buy” chia ở dạng quá khứ phân từ “bought”.
6. have you been learningSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt về thời gian một hành động đã bắt đầu ở quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Chủ ngữ câu “you” nên dùng trợ động từ “have” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “have been learning”.
7. has he been stayingSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả thời gian một hành động đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has he been staying”.
8. have you visitedSử dụng thì hiện tại hoàn thành để hỏi về số lần thực hiện một hành động đã bắt đầu ở quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Chủ ngữ câu “you” nên dùng trợ động từ “have” và động từ “visit” chia ở dạng quá khứ phân từ “visited”.
9. have you read Sử dụng thì hiện tại hoàn thành để diễn đạt về hành động đã hoàn thành trong quá khứ và có thể ảnh hưởng đến hiện tại. Chủ ngữ câu “you” nên dùng trợ động từ “have” và động từ “read” chia ở dạng quá khứ phân từ “read”. 
10. has been runningSử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn để mô tả thời gian một hành động đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục trong tương lai. Chủ ngữ ngôi thứ ba số ít nên dùng trợ động từ “has” và động từ chia theo thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn “has been running”.

3. Download tổng hợp 200+ bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Nếu bạn muốn sử dụng 2 thì này một cách thành thạo hơn, hãy thử sức thêm với hơn 200+ câu bài tập thì hiện tại hoàn thành và bài tập hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà mình đã tổng hợp ở liên kết bên dưới. Chỉ cần nhấp vào đường link bạn có thể tải về trọn bộ bài tập để luyện tập và tự tin chinh phục điểm cao trong bài kiểm tra sắp tới.

4. Lời kết

Thực hiện các bài tập thì hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn thường xuyên là một cách đơn giản và hiệu quả để bạn ôn lại và củng cố kiến thức về 2 thì.

Chúng ta đã cùng nhau ôn lại lý thuyết và làm quen các dạng bài tập thường gặp về 2 thì này. Bây giờ, hãy điểm lại những lỗi sai dễ mắc phải trong quá trình làm bài để tránh bị mất điểm oan:

 • Xác định nhầm chủ ngữ (số nhiều/ số ít).
 • Chia sai dạng V3 của động từ.
 • Không xác định được hành động còn tiếp tục trong tương lai hay không để chia đúng thì.

Trong quá trình ôn luyện bài tập về 2 thì này, nếu bạn phát hiện thêm bất kỳ lỗi nào thường gặp, đừng ngần ngại để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận của bài viết. Hãy tích cực chia sẻ ý kiến của bạn để chúng ta có thể học hỏi và cùng nhau tiến bộ!

Nguồn tham khảo

 • Grammarly:
  • What Is the Present Perfect Tense?: https://www.grammarly.com/blog/present-perfect-tense/ – Accessed 20 Dec. 2023.
  • Present Perfect Continuous Tense: How to Use It, With Examples: https://www.grammarly.com/blog/present-perfect-continuous-tense/ – Accessed 20 Dec. 2023.
 • British Council:
  • Present perfect: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/english-grammar-reference/present-perfect/ – Accessed 20 Dec. 2023.
  • Present perfect simple and continuous: https://learnenglish.britishcouncil.org/grammar/b1-b2-grammar/present-perfect-simple-continuous/ – Accessed 20 Dec. 2023.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h