Topic Sharing – IELTS Speaking Part 1

Chủ đề Sharing là chủ đề đã xuất hiện một vài lần trong phần thi Speaking Part 1. Một số câu hỏi về Sharing sẽ xoay quanh bản thân mình có thích chia sẻ không; Gia đình có hướng dẫn mình cách chia sẻ với người khác không; Mình thích chia sẻ về điều gì; Có những điều gì không thích hợp để chia sẻ…

Cùng Vietop nạp thêm cho mình một số từ vựng và mẫu trả lời mẫu cho chủ đề Sharing này nhé!

Topic Sharing – IELTS Speaking Part 1

A. Từ vựng topic Sharing

  • give somebody a hand: giúp ai đó
  •  Blessings: phước lành, sự hạnh phúc
  • personal possessions: đồ dùng cá nhân
  • play a vital role: đóng một vị trí quan trọng
  • flows back: quay trở lại
  • feel secure: cảm thấy an toàn
  • Compromise: sự hòa giải
  • Fairness: sự công bằng

B. Một số câu hỏi thuộc topic Sharing – IELTS Speaking part 1

1. Do you like sharing things with other people?

Well, it depends. If we talk about sharing food or give others a hand when they need it, I would be definitely ready to share. In addition, one of the best things I love to share with others is my happiness and blessings. However, if we talk about my personal possessions such as my mobile phone or laptop, I would like to keep them private.

2. What things do you like to share with others?

Well, when it comes to sharing things, I can share my stuff with family members such as food, clothes, books. Moreover, I believe sharing knowledge and experience plays a vital role as well because by learning and enriching knowledge, listeners can change their lives. Besides, when we share our feelings, knowledge and possessions with others, we create a relationship of trust, which in most cases flows back and helps us feel secure and happy.

3. Did your parents teach you about sharing?

Of course. My parents used to teach me about sharing and caring. I think sharing teaches children about compromise and fairness. In addition, I guess sharing has become one of human nature which helps us survive and develop.

Hy vọng với những chia sẻ trên sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS nói chung và phần thi IELTS Speaking nói riêng nhé!

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận