Cách trả lời dạng “Would” Questions – IELTS Speaking Part 1

Dạng câu hỏi “Would question” muốn hỏi ý kiến liệu bạn có muốn làm một việc gì đó trong tương lai hay không, và đây là dạng câu hỏi cũng thường xuất hiện trong Speaking Part 1.

Ví dụ:  Would you want to learn a new language in the future?

Gợi ý cách trả lời câu hỏi dạng “Would questions”:

Cách trả lời dạng “Would” Questions – IELTS Speaking Part 1
Cách trả lời dạng “Would” Questions – IELTS Speaking Part 1
 • Với dạng câu hỏi này, rõ ràng chúng ta nên sử dụng thì tương lai cũng như các cấu trúc nói về dự định sắp đến như “be going to…”, “be planning on …”
 • Cấu trúc ngữ pháp được khuyên dùng cho câu hỏi Speaking dạng này là Câu điều kiện loại 2, vì nó vừa giúp paraphrase câu hỏi của giám khảo mà lại còn là một cấu trúc câu phức dễ dùng.
 • Ngoài ra, hãy nhớ rằng dù bạn có muốn hay không muốn làm điều mà câu hỏi đề cập đến, hãy giải thích ra vì sao mình làm/ không làm để câu trả lời của mình được cụ thể hơn.

Ví dụ:

1. Trả lời “có”

Examiner: Would you want to learn a new language in the future?

Candidate: If I had the chance, I would definitely sign up for a Japanese course in the future. (Reason) Simple because I have been fascinated by Japanese culture ever since I was a kid. By learning this language, I can have a better understanding of the custom,the culture as well as the people of this country.

2. Trả lời “không”

Candidate: Well, to be honest, the idea of taking up a new language sounds very boring to me. (Reason) Mainly because I will have to learn the vocabulary, grammar and pronunciation of that language from scratch, which is really time-consuming. On top of that, my English is still very bad so I want to work on it”.

– Trong trường hợp các bạn thật sự chưa bao giờ suy nghĩ về câu hỏi của gíam khảo, hãy cứ diễn đạt điều đó ra thành lời nói, sau đó nói ra sự lựa chọn của mình nhé:

 • Well, quite honestly I don‘t think ever thought about that, but I guess…
 • Actually, this isn’t something that I’ve ever considered, but I suppose …
 • I’m not really sure how to put this, but I suppose generally speaking…

Ví dụ:

Examiner: “Would you like to move to another city?”

Candidate: “Well, quite honestly I don‘t think ever thought about that, but I guess I would consider moving to Danang. The reason for this is that the weather in this city is very pleasant and the cost of living is also cheaper than that in Saigon. Alhough Danang is less developed than Saigon, it is going through rapid development. Therefore, if I lived in this city, I wouldn’t have any difficulty finding a well-paid job.”

Việc nói rằng mình chưa bao giờ nghĩ về việc đó là một phản ứng tự nhiên của người bản xứ. Hơn nữa, điều này còn giúp các bạn có thêm một chút thời gian để suy nghĩ cho câu trả lời phía sau của mình.

Xem thêm: Cách trả lời dạng “Types of” Questions – IELTS Speaking Part 1

Câu hỏi luyện tập:

 1. Would you ride bikes to work in the future?
 2. Would you like to change your job?
 3. Would you like to live near the sea?
 4. Would you like to be in a film?
 5. Would you like to change your name?

Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp được bạn vượt qua Part 1 trong lúc học IELTS một cách dễ dàng khi gặp dạng “Would” Questions nhé!

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận