Giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024

IELTS Vietop IELTS Vietop
15.01.2024

Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 06/01/2024 chi tiết qua các bước sau: Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The diagram gives information about the process of

Giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
02.01.2024

Để chinh phục dạng bài này, bạn cần hiểu được các bước của quy trình và nắm rõ dạng đề agree or disagree. Trong bài viết sau, thầy/ cô sẽ gửi đến bạn cách giải đề IELTS Writing ngày 23/12/2023 chi tiết qua các bước

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/12/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 16/12/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
25.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 16/12/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The graph below shows the percentages of tourists who used different types of transport to travel within a particular nation

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 07/12/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 07/12/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
25.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 07/12/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The graph below shows the average retirement age of males and females in six countries in 2003. Bước 1: Lập

WRITING-02-12-2023-02 (1)

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 02/12/2023

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 02/12/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The graph gives information about computer possession by households in one European country between 1997 and 2011.  Bước 1: Lập

Giải đề IELTS Writing ngày 25112023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 25/11/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The line graph shows the percentage of different age groups of cinema visitors in a particular country from 1978 to 2008.

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/11/2023 

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 18/11/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.12.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 18/11/2023  bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The maps below show a typical American and a Japanese office. Bước 1: Lập dàn ý  Đoạn tổng quan: Văn phòng

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09112023 

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/11/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
29.11.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 09/11/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The charts below give information about the world’s top three producers for four different dairy products (milk, cheese, butter, milk powder)

Giải đề IELTS Writing ngày 04112023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/11/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
13.11.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 04/11/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 TASK 1. The table shows the population ratio of females per 100 males in 6 different areas in 1995 and 2005. 

Giải đề IELTS Writing ngày 28/10/2023 

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 28/10/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
13.11.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 28/10/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The diagrams below give information about a plan to redevelop an industrial site. Bước 1: Lập dàn ý  Đoạn tổng quan: Tổng

Giải đề IELTS Writing ngày 21/10/2023

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 21/10/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
30.10.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 21/10/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The diagram below shows the process of growing and preparing pineapples and pineapple products. Summarize the information by selecting and reporting

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 12102023 

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 12/10/2023 

IELTS Vietop IELTS Vietop
21.10.2023

Vietop gửi bạn giải đề IELTS Writing ngày 12/10/2023 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! IELTS Writing task 1 The first graph shows the number of train passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra