Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật bạn nên biết

Ngày nay, tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến và quan trọng trong cuộc sống, nhưng với mỗi nhu cầu học khác nhau bạn sẽ có một cách học riêng biệt. Cụ thể, đối với người làm trong lĩnh vực luật, họ sẽ cần vốn từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật nhất định để phục vụ yêu cầu công việc.

Hiện nay, cụm từ học tiếng anh luật, học tiếng anh chuyên ngành được các bạn trẻ nhất là sinh viên và người đi làm tìm kiếm rất nhiều và nó đã trở nên phổ biến trong giới trẻ hiện nay.

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật cơ bản

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật
 1. Legal benefit: lợi ích hợp pháp
 2. Dissenting opinion : Ý kiến phản đối
 3. Decline to state : Từ chối khai báo
 4. Income = revenue: doanh thu
 5. Depot : kẻ bạo quyền
 6. Fiscal Impact : Ảnh hưởng đến ngân sách công
 7. Bench trial : Phiên xét xử bởi thẩm phán
 8. Government bodies : Cơ quan công quyền
 9. Designates : Phân công
 10. Indictment : Cáo trạng
 11. Lawyer : Luật Sư
 12. Member of Congress: Thành viên quốc hội
 13. Jurisdiction : Thẩm quyền tài phán
 14. Judgment : Án văn
 15. Act as amended : luật sửa đổi
 16. Certified Public Accountant : Kiểm toán công
 17. Deal (with) : giải quyết, xử lý.
 18. Voir dire : Thẩm tra sơ khởi
 19. Original jurisdiction: Thẩm quyền tài phán ban đầu
 20. Violent felony : Tội phạm mang tính côn đồ
 21. Felony : Trọng tội
 22. Declaratory judgment : Án văn tuyên nhận
 23. Defendant : Bị đơn, bị cáo
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Bài viết liên quan đáng chú ý:

 1. Financial Investment Advisor: Cố vấn đầu tư tài chính
 2. Deposition: Lời khai
 3. Act and deed: văn bản chính thức (có đóng dấu)
 4. Date of issue: ngày cấp/ngày phát hành
 5. General obligation bonds : Công trái trách nhiệm chung
 6. Mental health: Sức khỏe tâm thần
 7. Keep an open mind: sẵn sàng học hỏi, tiếp thu
 8. Collegial courts : Tòa cấp cao
 9. Bill of attainder: Lệnh tước quyền công dân và tịch thu tài sản
 10. Order of acquittal: Lệnh tha bổng
 11. Equity: Luật công bình
 12. Mens rea: Ý chí phạm tội, yếu tố chủ quan của tội phạm
 13. Independent: Độc lập
 14. Deploying: bố trí, triển khai
 15. Impeachment: Luận tội
 16. Accredit: ủy quyền, ủy nhiệm
 17. Inquisitorial method: Phương pháp điều tra
 18. Common law: Thông luật
 19. Emergency supplies: nguồn hàng khẩn cấp
 20. Mandatory sentencing laws: Các luật xử phạt cưỡng chế
 21. Act of legislation: sắc luật
 22. Class action lawsuits: Các vụ kiện thay mặt tập thể
 23. Merit selection: Tuyển lựa theo công trạng
 24. Commit phạm (tội, lỗi): Phạm tội
 25. Grand jury: Bồi thẩm đoàn
 26. Actus reus: Khách quan của tội phạm
 27. Detail: chi tiết
 28. Financial Systems Consultant: Tư vấn tài chính
 29. Job opening: công việc đang được tuyển dụng
 30. Civil law: Luật dân sự
 31. Economic arbitrator: trọng tài kinh tế
 32. Federal question: Vấn đề liên bang
 33. Judicial review: Xem xét của tòa án
 34. Initiatives: Đề xướng luật
 35. Middle-class: Giới trung lưu
 36. Governor: Thống Đốc
 37. Ordinance-making power: Thẩm quyền ra các sắc lệnh tạo bố cục
 38. Defedant: bị đơn
 39. Law School President: Khoa Trưởng Trường Luật
 40. Bail: Tiền bảo lãnh
 41. Law consequence: hậu quả pháp lý
 42. Voter Information Guide: Tập chỉ dẫn cho cử tri
 43. Complaint: Khiếu kiện
 44. Volunteer Attorney: Luật Sư tình nguyện
 45. Human reproductive cloning: sinh sản vô tính ở người
 46. Magistrate: Thẩm phán hành chính địa phương, thẩm phán tiểu hình
 47. Damages: Khoản đền bù thiệt hại
 48. head office: trụ sở chính
 49. Habeas corpus: Luật bảo thân
 50. Opinion of the court: Ý kiến của tòa án
 51. Impeach: đặt vấn đề
 52. Circulars: thông tư
 53. Democratic: Dân Chủ
 54. Decree: nghị định
 55. Be convicted of: bị kết tội
 56. Election Office: Văn phòng bầu cử
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xây dựng

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Cấp thoát nước

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu

Từ vựng tiếng Anh về môi trường

Muốn đi du học cần bao nhiêu điểm IELTS?

 1. General Election: Tổng Tuyển Cử
 2. Initiative Statute: Đạo Luật Do Dân Khởi Đạt
 3. Client: thân chủ
 4. Financial Services Executive: Giám đốc dịch vụ tài chính
 5. Misdemeanor: Khinh tội
 6. Oral argument: Tranh luận miệng
 7. Justiciability: Phạm vi tài phán
 8. Lawsuit: vụ kiện
 9. Organizer: Người Tổ Chức
 10. Ordinance: pháp lệnh
 11. Discovery: Tìm hiểu
 12. Forfeitures: Phạt nói chung
 13. Class action: Vụ khởi kiện tập thể
 14. Fine: phạt tiền
 15. Act of god: thiên tai, trường hợp bất khả kháng
 16. Ex post facto law: Luật có hiệu lực hồi tố
 17. High-ranking officials: Quan chức cấp cao
 18. Decision of establishment: quyết định thành lập
 19. Delegate: Đại biểu
 20. Bill of information: Đơn kiện của công tố
 21. Certificate of origin: chứng nhận xuất xứ (của hàng hóa)
 22. Acquit : xử trắng án, tuyên bố vô tội
 23. Commercial term: thuật ngữ thương mại
 24. Activism (judicial): Tính tích cực (của thẩm phán, tòa án)
 25. Letter of authority: giấy ủy quyền
 26. Be in the process of: trong tiến trình
 27. Lecturer: Thuyết Trình Viên
 28. Dispute: tranh chấp, tranh luận
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Tổng hợp thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành luật

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật
Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật
 1. Bị cáo: Defendant
 2. Đơn đề nghị, bản kiến nghị: motion
 3. Ngành nghề kinh doanh: Business lines
 4. Viện kiểm sát cùng cấp: Procuracy of the same level
 5. Hủy bỏ: annul = declare invalid
 6. Khấu hao: Amortize
 7. Tạm đình chỉ giải quyết vụ án: To suspend the resolution of the case
 8. Quy định của pháp luật: Legislation, Regulation, provisions of law
 9. Người được thừa kế theo di chúc: Testamentary heir(s), heir under a will
 10. Hợp pháp hóa lãnh sự: consular legalization
 11. Tiền tạm ứng án phí: court fee advances
 12. Giấy triệu tập / Trát hầu tòa: subpoena, summons
 13. Liên quan đến: Pertaining to. Eg: The law pertaining to trusts: Pháp luật liên quan đến tín thác.
 14. Y án: uphold
 15. Vụ án dân sự: Civil case
 16. Viện kiểm sát: Procuracy
 17. Thừa kế thế vị: Inheritance by substitution
 18. Khai man, lời khai gian: Perjury
 19. Văn bản tố tụng: procedural documents
 20. Công ty TNHH: Limited Liability Company (LLC)
 21. Nhà chung cư: condominiums
 22. Đại diện theo pháp luật: representative at law
 23. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Business Registration Certificate
 24. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài: overseas Vietnamese
 25. Đơn khiếu nại: Complaint
 26. Thừa kế theo pháp luật: Inheritance at law
 27. Hợp đồng bị vô hiệu: contract is invalid (invalidated)
 28. Sự điều tra, thẩm tra (của Tòa án): Inquisition
 29. Tiền án phí: court fees
 30. Cho con nuôi: to place (my child) with (someone) for adoption.
 31. Bên bị vi phạm: Violated party
 32. Lời tuyên án: Verdict
 33. Tình trạng: Marital status
 34. Trách nhiệm chung: Joint liabilities.
 35. Thẩm quyền: Jurisdiction
 36. Tống đạt: send
 37. Cha mẹ cho con nuôi: Placing parent(s)
 38. Người độc thân: Single
 39. Đơn phương chấm dứt thực hiện giao dịch dân sự: unilaterally terminate the performance of the civil transactions
 40. Giấy tờ, tài liệu được miễn chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự: Papers and documents exempted from consular certification and legalization
 41. Chứng nhận lãnh sự: Consular Certification
 42. Bản tiếng Việt sẽ được sử dụng: The Vnese version would prevail.
 43. Việc dân sự: Civil matter
 44. Phạt vi phạm (hợp đồng): Sanction against violation.
 45. Hủy bỏ hợp đồng: rescind the contract
 46. Người dự kiến là cha mẹ nuôi: Prospective adoptive parent(s)
 47. Cha mẹ nhận con nuôi: Adoptive parent(s)
 48. Thụ lý: Accept
 49. Bản khai, bản tự khai: Written testimony
 50. Thành viên góp vốn: Capital Contributing Member hoặc Capital Contributing Partner.
 51. Chấm dứt thực hiện: terminate the performance of
 52. Người được thừa kế theo pháp luật: Heir(s) at law
 53. Tài sản chung: Joint property; Shared property; Common property.
 54. lừa dối: deception
 55. Thừa kế theo di chúc: Testamentary inheritance
 56. Đình chỉ giải quyết vụ án: To stop the resolution of the case
 57. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: person with related interests and obligations.
 58. Phiên tòa tạm hoãn, tạm ngừng: The court’s adjourned
 59. Luận cứ bào chữa: Defense argument
 60. cố ý gây nhầm lẫn: intentionally make mistake
 61. Đòi tài sản: reclaim the property
 62. Đơn khởi kiện: Petition (or Lawsuit Petition)
 63. Phí hoa hồng: Commission
 64. Buổi lấy lời khai: Deposition
 65. Cơ quan thi hành án: Judgment-executing Body; Judgment Enforcement Agencies
 66. Tiền thuê nhà: Rental

Xem thêm:

Trên đây là một phần nhỏ các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật đã được tổng hợp và chia sẻ tới các bạn. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành luật rất đa dạng và phong phú, vì vậy tích lũy những kiến thức cơ bản trên mỗi ngày sẽ giúp bạn học tốt tiếng Anh luật và giao tiếp hiệu quả hơn trong công việc.

Ngoài ra, các bạn có thể cải thiện 4 kỹ năng IELTS nhanh chóng với 3 khóa học sau đây tại IELTS Vietop (IELTS cấp tốc, IELTS 1 kèm 1, IELTS Online). Vietop sẵn sàng tư vấn bạn chi tiết về khóa học mọi lúc.

Luyện thi IELTS

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

1 thought on “Trọn bộ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật bạn nên biết”

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h