Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Cấu trúc How far và cách sử dụng trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
15.07.2023

Cấu trúc How far là một trong những cấu trúc quan trọng trong tiếng Anh được sử dụng để hỏi về khoảng cách giữa hai địa điểm, đồng thời cung cấp thông tin về khoảng cách trong câu trả lời. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về cấu trúc How far và các điểm quan trọng cần lưu ý khi sử dụng nó.

Cấu trúc How far là gì?

Cấu trúc How far là một cụm từ tiếng Anh được sử dụng để hỏi về khoảng cách hoặc sự xa gần của một vật, địa điểm hoặc sự việc. How far có thể được dịch sang tiếng Việt là bao xa hoặc bao xa nữa.

Cấu trúc How far là gì
Cấu trúc How far là gì

Câu hỏi How far thường được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, ví dụ như:

 • Khi hỏi về khoảng cách giữa hai địa điểm: “How far is it from here to the city center?” (Từ đây tới trung tâm thành phố là bao xa?)
 • Khi hỏi về khoảng cách của một địa điểm so với một điểm tham chiếu: “How far is the airport from the hotel?” (Sân bay cách với khách sạn bao xa?)
 • Khi hỏi về khoảng cách một đối tượng di chuyển: “How far did you run today?” (Hôm nay bạn chạy bao xa?)
 • Khi hỏi về khoảng cách thời gian: “How far is the deadline?” (Bao lâu nữa đến hạn cuối?)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách sử dụng cấu trúc How far trong tiếng Anh

 • How far + to + địa điểm: Sử dụng để hỏi về khoảng cách từ nơi hiện tại tới một địa điểm cụ thể. 

E.g. “How far is it to the nearest gas station?” (Trạm xăng gần nhất cách nơi này bao xa?)

 • How far + from + địa điểm: Sử dụng để hỏi về khoảng cách từ một địa điểm cụ thể tới một địa điểm khác.  

E.g. “How far is the beach from here?” (Bãi biễn cách nơi này bao xa?)

 • How far + did + chủ ngữ + go/move/travel: Sử dụng để hỏi về khoảng cách mà một người hoặc một vật di chuyển. 

E.g. “How far did you go on your bike ride?” (Bạn đi xe đạp đi bao xa?)

 • How far + is/are + sự việc: Sử dụng để hỏi về khoảng cách thời gian đến một sự việc cụ thể. 

E.g. “How far is the deadline for the project?” (Bao lâu nữa đến hạn cuối dự án?)

 • How far + can + chủ ngữ + go: Sử dụng để hỏi về khả năng di chuyển xa của một người hoặc một vật. 

E.g. “How far can a car travel on a full tank of gas?” (Xe ô tô có thể đi được bao xa với một bình xăng đầy?)

 • How far + is/are + chủ ngữ + willing/prepared/able to go: Sử dụng để hỏi về mức độ sẵn lòng, sẵn sàng, hoặc khả năng di chuyển xa của một người hoặc một vật.

E.g.  “How far are you willing to go to achieve your goals?” (Bạn sẵn lòng đi bao xa để đạt được mục tiêu?)

 • How far + is/are + chủ ngữ + from achieving/accomplishing + mục tiêu: Sử dụng để hỏi về mức độ xa gần của một người hoặc một vật đối với việc đạt được mục tiêu. 

E.g. “How far are we from achieving world peace?” (Chúng ta còn bao xa nữa để đạt được hòa bình thế giới?)

 • How far + have/has + chủ ngữ + come: Sử dụng để hỏi về mức độ tiến bộ, phát triển của một người hoặc một tổ chức.

E.g. “How far have you come in your career?” (Bạn đã đi được bao xa trong sự nghiệp của mình?)

 • How far + can + chủ ngữ + see: Sử dụng để hỏi về khả năng nhìn thấy xa của một người hoặc một vật.

E.g. “How far can you see with those binoculars?” (Bạn nhìn thấy xa được bao xa với ống nhòm đó?)

 • How far + do/does + chủ ngữ + have to go: Sử dụng để hỏi về khoảng cách còn lại hoặc mức độ tiến triển còn thiếu của một người hoặc một dự án.

E.g. “How far do we have to go before completing the renovation?” (Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa trước khi hoàn thành việc cải tạo?)

Xem thêm:

Provide đi với giới từ gì

Đại từ nghi vấn

Lưu ý quan trọng khi sử dụng cấu trúc How far trong tiếng Anh

Lưu ý 1

Khi sử dụng How far, thường có sự kết hợp với giới từ “to” hoặc “from” để chỉ định điểm xuất phát và điểm đích trong câu hỏi về khoảng cách. Việc sử dụng đúng giới từ là quan trọng để truyền đạt ý nghĩa chính xác và rõ ràng.

Ví dụ, khi hỏi “How far is the beach from here?” (Bãi biễn cách nơi này bao xa?), sử dụng giới từ “from” để xác định điểm xuất phát là “here” (đây) và điểm đích là “the beach” (bãi biển).

Lưu ý 2

“How far” trong văn nói, chúng ta có thể lược bỏ “is it”.

Trong giao tiếp hằng ngày, khi sử dụng cấu trúc How far, chúng ta thường lược bỏ “is it” để câu trở nên ngắn gọn hơn và tự nhiên hơn. 

 • E.g. “How far is it to the nearest gas station?” → “How far to the nearest gas station?”

→ Truyền đạt được cùng ý nghĩa.

Tuy nhiên, lưu ý rằng việc lược bỏ “is it” chỉ phù hợp trong văn nói không chính thức, thường xảy ra trong cuộc trò chuyện thông thường. Trong văn viết hoặc tình huống trang trọng hơn, nên giữ nguyên cấu trúc đầy đủ “How far is it“.

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 2

Bảng chữ cái tiếng Anh

Cấu trúc make somebody

Phân biệt giữa cấu trúc How far, How often và How long

Cấu trúc How far, How often và How long đều là các cấu trúc câu hỏi trong tiếng Anh nhằm tìm hiểu về mức độ, tần suất hoặc thời gian của một sự việc. Tuy chúng có điểm tương đồng, nhưng có sự khác biệt về ý nghĩa và cách sử dụng. Dưới đây là phân biệt giữa ba cấu trúc này:

Phân biệt giữa cấu trúc How far, How often và How long
Phân biệt giữa cấu trúc How far, How often và How long

How far

Được sử dụng để hỏi về khoảng cách giữa hai điểm hoặc mức độ xa gần của một địa điểm. Cấu trúc này thường kết hợp với giới từ “from” và “to” để xác định điểm xuất phát và điểm đích. 

E.g.

 • How far is it to the nearest supermarket? (Bao xa đến siêu thị gần nhất?)
 • How far is the airport from your house? (Bao xa sân bay từ nhà bạn?)
 • How far did you walk today? (Hôm nay bạn đi bộ bao xa?)

How often

Được sử dụng để hỏi về tần suất xảy ra của một hành động hoặc sự kiện. Cấu trúc này thường đi kèm với các từ chỉ tần suất như “often”, “frequently”, “rarely” và cần sử dụng động từ thích hợp. 

E.g.

 • How often do you go to the gym? (Bạn đi tập gym bao lâu một lần?)
 • How often does it rain in this area? (Mưa ở khu vực này thường xảy ra bao lâu một lần?)
 • How often do you eat out at restaurants? (Bạn ăn ngoài nhà hàng bao lâu một lần?)

How long

Được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian hoặc độ dài của một sự việc. Cấu trúc này thường kết hợp với các từ chỉ thời gian như “long”, “short”, “duration” và cần sử dụng động từ thích hợp.

E.g.

 • How long did the movie last? (Phim kéo dài bao lâu?)
 • How long have you been studying English? (Bạn học tiếng Anh đã bao lâu?)
 • How long is the flight from New York to London? (Chuyến bay từ New York đến London mất bao lâu?)

Xem ngay: Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

Cách chuyển đổi từ How far sang What

Ngoài ra, chúng ta còn một cách khác để hỏi về khoảng cách bằng cách sử dụng câu hỏi What:

How far is it from … to …? (Từ… đến… bao xa?)

→ What is the distance from … to …?

E.g.

 • How far is it from London to Paris? (Từ London đến Paris bao xa?)
 • What is the distance from London to Paris? (Khoảng cách từ London đến Paris là bao nhiêu?)
 • How far is it from your house to the nearest train station? (Từ nhà bạn đến ga tàu gần nhất bao xa?)
 • What is the distance from your house to the nearest train station? (Khoảng cách từ nhà bạn đến ga tàu gần nhất là bao nhiêu?)

Xem ngay: Khóa học IELTS Speaking – Online và Offline cùng giáo viên IELTS 8.0+ Speaking

Bài tập cấu trúc How far trong tiếng Anh

Bài tập cấu trúc How far trong tiếng Anh
Bài tập cấu trúc How far trong tiếng Anh

Viết lại những câu sau đây sao cho nghĩa không thay đổi:

 1. How far is it from your house to the nearest park? →
 2. How far did you walk to get to the bus station? →
 3. How far is the hotel from the airport? →
 4. How far is the nearest supermarket from here? →
 5. How far is it from your office to the city center? →
 6. What distance did you drive to reach the beach? →
 7. What distance is the museum from the train station? →
 8. What distance is the nearest gas station from your location? →
 9. What distance is it to the nearest hospital? →
 10. What distance is the hiking trail from the campsite? →

Keys:

 1. What distance is it from your house to the nearest park?
 2. What distance did you walk to get to the bus station?
 3. What distance is the hotel from the airport?
 4. What distance is the nearest supermarket from here?
 5. What distance is it from your office to the city center?
 6. How far did you drive to reach the beach?
 7. How far is the museum from the train station?
 8. How far is the nearest gas station from your location?
 9. How far is it to the nearest hospital?
 10. How far is the hiking trail from the campsite?

Qua bài viết này, Vietop đã cùng bạn đã đi qua cách sử dụng cấu trúc How far, các công thức và lưu ý quan trọng khi sử dụng nó. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ giúp bạn nắm vững cấu trúc này và áp dụng nó một cách chính xác và tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

Bạn có thể tham khảo thêm nhiều cấu trúc hay khác cho bài thi IELTS của mình tại chuyên mục IELTS Grammar nhé.

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra