Cách làm dạng bài Bar Chart trong IELTS Writing Task 1 “chuẩn” bạn cần biết

Thùy Trang
11.03.2020

Dạng bài Bar Chart là một trong những dạng bài thường xuất hiện và dễ viết nhất ở phần thi IELTS Writing Task 1 trong bài thi IELTS. Có rất nhiều cách để mô tả loại biểu đồ này, trong bài viết này Vietop sẽ chia sẻ cho bạn cách làm dạng bài Bar Chart chuẩn và dễ dàng nhất. Cùng theo dõi các dạng bài bar chart phần writing task 1 thường gặp bên dưới nhé!

Xem thêm:

Cách làm dạng bài Bar Chart trong IELTS Writing Task 1 “chuẩn” bạn cần biết
Cách làm dạng bài Bar Chart trong IELTS Writing Task 1 “chuẩn” bạn cần biết

Tương tự với các dạng bài biểu đồ khác, bài viết Writing Task 1 dạng Bar Chart gồm 3 phần chính như sau:

 • Introduction (1 câu)
 • General Overview (2 câu)
 • Specific Details (mô tả thông tin chi tiết)

Dạng 1: Bar Chart có sự thay đổi theo thời gian

The graph below shows female unemployment rates in each country of the United Kingdom in 2013 and 2014.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

DẠNG 1: BAR CHART CÓ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

1. Introduction

Để viết được một phần mở bài đầy đủ, trước hết chúng ta cần xác định được những thông tin sau trong đề bài:

 • Topic (Chủ đề của biểu đồ)
 • Place (Nơi chốn)
 • Time span (Thời gian)
 • Unit of measurement (Đơn vị đo)

Ví dụ: The bar chart shows the different modes of transport used to travel to and from work in one European city in 1960, 1980 and 2000

 • Chủ đề: female unemployment rates
 • Nơi chốn: each country of the United Kingdom
 • Khoảng thời gian: năm 2013 và 2014
 • Đơn vị đo lường: phần trăm (%)

Sau khi đã xác định xong các yếu tố trên, chúng ta sẽ paraphrase lại để bài bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa hoặc thay đổi cấu trúc ngữ pháp

The bar chart illustrates the percentage of jobless women in 4 different countries in Britain in 2013 and 2014

Từ trong đề bài

Từ đồng nghĩa

The graph

The bar chart

shows

illustrates

female unemployment rates

the percentage of jobless women

each country of the united kingdom

4 different countries in britain

2. General Overview

Trong phần Overview, chúng ta nên quan tâm đến những đặc điểm nối bật bằng cách

 • So sánh điểm đầu và điểm cuối của các đối tượng được so sánh để phát hiện chúng tăng, giảm hay giữ nguyên
 • So sánh đối tượng đó với các đối tượng còn lại trong đề bài để xác định được đối tượng nào có số liệu nổi bật và ít nổi bật nhất
DẠNG 1: BAR CHART CÓ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

Từ hình trên, chúng ta có thể nhận thấy rằng:

 • Phần trăm phụ nữ thất nghiệp ở England,Wales và Northern Ireland giảm
 • Phần trăm phụ nữ thất nghiệp ở Scotland tăng
 • Tỉ lệ thất nghiệp ở nữ giới của England và Scotland cao hơn hai nước còn lại

Từ đó, ta có phần overview như sau:

Looking at the graph, it is readily apparent that England, while Wales and Northern Ireland successfully decreased the unemployment rates among women, the figure for Scotland showed an upward trend. It is also of note that the unemployment rates of English women and Scottish women were remarkably higher than those in Wales and Northern Ireland.

3. Body

Cách tổ chức thông tin

 • Đoạn body 1 nói về số liệu của năm 2013
 • Đoạn body 2 nói về số liệu của năm 2014
 • Bên cạnh đó, cần dùng các từ nối để liên kết các câu và làm nổi bật sự giống nhau hoặc tương phản của số liệu

OUTLINE

BODY 1: Số liệu của năm 2013

 • Cao nhất: England (6.8%)
 • Cao thứ hai: Scotland (6.1%)
 • Hai nước có số liêu gần bằng nhau: Northern Ireland và Wales (5.4% và 5.6%)

BODY 2: Số liệu của năm 2014

 • Cao nhất: Scotland (Tăng đến 6.7%)
 • Xu hướng đối nghịch: Wales và Northern Ireland (giảm còn 5.0% và 4.6%)
 • Xu hướng tương tự: England (cũng giảm còn 6.5%) 

Từ outline trên, ta viết thành hai đoạn thân bài như sau:

In 2013, the percentage of unemployed women in England stood at 6.8%, followed by Scotland at 6.1%. Meanwhile, the proportion of women who were out of work in Northern Ireland and Wales was relatively similar, with respective figures being 5.4% and 5.6%. 

A year later, the rate of unemployed women in Scotland experienced a slight increase to 6.7%, making it the highest figure in the year 2014. Such a trend was not seen in the figure for their counterparts in Wales and Northern Ireland, which went down to 4.6% and 5.0% respectively. Similarly, England also witnessed an insignificant drop, although to a larger extent, to 6.5% in the unemployment rate.

Sample hoàn chỉnh:

The bar chart gives information about the percentage of jobless women in 4 different countries in Britain in 2013 and 2014

Looking at the graph, it is readily apparent that England, while Wales and Northern Ireland successfully decreased the unemployment rates among women, the figure for Scotland showed an upward trend. It is also of note that the unemployment rates of English women and Scottish women were remarkably higher than those in Wales and Northern Ireland.

In 2013, the percentage of unemployed women in England stood at 6.8%, followed by Scotland at 6.1%. Meanwhile, the proportion of women who were out of work in Northern Ireland and Wales was relatively similar, with respective figures being 5.4% and 5.6%.

A year later, the rate of unemployed women in Scotland experienced a slight increase to 6.7%, making it the highest figure in the year 2014. Such a trend was not seen in the figure for their counterparts in Wales and Northern Ireland, which went down to 4.6% and 5.0% respectively. Similarly, England also witnessed an insignificant drop, although to a larger extent, to 6.5% in the unemployment rate.

Tăng ngay 1.0 điểm với 10 buổi học tại VIETOP bằng khóa IELTS Writing

Dạng 2: Bar Chart không có sự thay đổi theo thời gian

The bar chart below shows the expenditure that people in two different countries spent on consumer goods in 2010.

DẠNG 2: BAR CHART KHÔNG CÓ SỰ THAY ĐỔI THEO THỜI GIAN

1. Introduction

Tương tự như dạng bar chart có số liệu thay đổi theo thời gian, ta xác định được

 • Chủ đề: expenditure of people
 • Nơi chốn: France and UK
 • Khoảng thời gian: không có
 • Đơn vị đo lường: pounds

Sau khi đã xác định xong các yếu tố trên, ta paraphrase đề bài

The bar chart gives information about the spending of people on five categories in two European countries namely France and Britain in 2010

Từ trong đề bài

Từ đồng nghĩa

Shows

Gives information about

The expenditure

The spending of people on five categories

France and UK

in two European countries namely France and Britain

Lưu ý: Trong đề bài có từ “below” (bên dưới), tuy nhiên khi paraphrase lại, chúng ta cần phải bỏ từ này đi vì khi đi thi, bài viết của chúng ta không có hình đi kèm bên dưới 

2. General Overview

Trong phần Overview, chúng ta nên đặt câu hỏi như sau:

 • Có hạng mục so sánh nào cao hơn/ thấp hơn hẳn so với các hạng mục còn lại không?
 • Có sự biến đổi số liệu theo thời gian không?
 • Giữa hai chủ thể được so sánh (quốc gia, nam và nữ, thành phố…), đối tượng nào luôn luôn cao hơn đối tượng còn lại không?

Kết hợp nhìn vào biểu đồ ở trên, ta thấy:

 • Biểu đồ nay không có sự biến đổi số liệu theo các năm
 • Nước hoa là mặt hàng ít được chi nhiều tiền nhất trong khi xe hơi được chi tiền nhiều nhất
 • Người ở Anh chi tiền cho hàng hoá tiêu dùng nhiều hơn người ở Pháp

Từ đó, ta có phần overview như sau:

It is evident that perfume is the kind of commodity that people in Britain and France spent the least amount of money on. In addition to this, the expenditure of British people was higher than that of their French counterparts

3. Body

Với dạng bài không có sự thay đổi theo thời gian, chúng ta có hai cách chia thân bài:

 • Cách 1: Nhóm các hạng mục so sánh lại với nhau và chia thành hai đoạn văn
 • Cách 2: Mỗi đoạn thân bài miêu tả số liệu riêng của một chủ thể so sánh (quốc gia, nam và nữ, thành phố…)

Lưu ý: vì đây là dạng bài chỉ có một năm, nên chúng ta không thể diễn tả tăng hay giảm mà chỉ liệt kê và so sánh số liệu.  

Ta có OUTLINE theo cách 1 như sau:

OUTLINE

BODY 1: Nhóm các mặt hàng được chi tiêu nhiều (cars, computers và books)

 • Cars: Anh: 450 000 poundsPháp: 400 000 pounds
 • ComputersAnh: 350 000 poundsPháp: 380 000 pounds
 • BooksAnh: 400 000 poundsPháp: 300 000 pounds

BODY 2: Nhóm các mặt hàng được chi tiêu ít (perfume và cameras)

 • PerfumeAnh: 130 000 poundsPháp: 200 000 pounds
 • CamerasAnh: 150 000 poundsPháp: 350 000 pounds

Xem thêm: Cách đọc Bảng nhiều dữ liệu trong IELTS Writing task 1Cấu trúc bài viết Writing Task 1 như thế nào là chuẩn

Để kết nối các hạng mục so sánh lại với nhau, ta sử dụng các từ “Regarding, With regard to , When it comes to (khi nhắc đến)”.

Từ outline trên, ta viết thành hai đoạn thân bài như sau:

Regarding cars, the amount of money that people in the UK spent on this category stood at 450 000 pounds, which was remarkably higher than that of France, at 400 000 pounds. Similarly, a total of 400 000 pounds was spent on books in Britain while the expenditure on this category was significantly lower in France, at 300 000 pounds

With regard to the cameras, British citizens spent 350 000 pounds on this device, doubling the figure for France, at only 150 000 pounds. Spending on perfume was the lowest category. To be specific, 130 000 pounds was spent on this commodity in the UK , whereas that of France was 200 000 pounds.

Sample hoàn chỉnh

The bar chart gives information about the spending of people on five categories in two European countries namely France and Britain in 2010

It is evident that perfume is the kind of commodity that people in Britain and France spent the least amount of money on. In addition to this, the expenditure of British people was higher than that of their French counterparts

Regarding cars, the amount of money that people in the UK spent on this category stood at 450 000 pounds, which was remarkably higher than that of France, at 400 000 pounds. Similarly, a total of 400 000 pounds was spent on books in Britain while the expenditure on this category was significantly lower in France, at 300 000 pounds

However, in terms of computers, the spending of French consumers exceeded that of the British, with respective figures being 380 000 pounds and 350 000 pounds.

With regard to the cameras, British citizens spent 350 000 pounds on this device, doubling the figure for France, at only 150 000 pounds. Spending on perfume was the lowest category. To be specific, 130 000 pounds was spent on this commodity in the UK , whereas that of France was 200 000 pounds.

Chúc bạn học IELTS tốt với bài viết cách làm dạng bài Bar Chart trong IELTS Writing Task 1 “chuẩn” bạn cần biết

Tìm hiểu ngay khóa học IELTS cấp tốc tại HCM được nhiều bạn theo học

Trung tâm luyện thi IELTS Vietop

Bài viết liên quan:

Cách dùng dấu câu đúng trong IELTS Writing
Cách dùng dấu câu đúng trong IELTS Writing
Sử dụng dấu câu chuẩn xác là một trong những tiêu chí đánh giá về ngữ pháp của IELTS Writing. Tuy nhiên, rất nhiều bạn chưa chú trọng về điều này mà chỉ dùng nó theo cách của Tiếng...
Cách viết Email chuyên nghiệp (IELTS General)
Cách viết Email chuyên nghiệp (IELTS General)
Phần thi IELTS Writing Task 1 – hệ General Training yêu cầu thí sinh viết một lá thư tối thiểu 150 từ về một bối cảnh mà đề cung cấp. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp một cái...
[Download] Cambridge Grammar for IELTS
Review Cambridge Grammar for IELTS – Sách ngữ pháp IELTS
Cuốn sách Cambridge Grammar for IELTS là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn ôn luyện ngữ pháp IELTS. Hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu tại sao cuốn sách này lại “hot” đến như thế nhé. Nội dung chính...
Cách viết dạng Discuss Both View And Give Your Own Opinion - IELTS Writing Task 2
Cách viết dạng Discuss Both View And Give Your Own Opinion trong IELTS Writing Task 2
Dạng bài Discussion And Give Your Opinion là một trong những dạng bài khá phổ biến ở một kì thì IELTS. Dạng này đòi hỏi chúng ta phải thảo luận cả hai mặt của một vấn đề, thay vì...
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 23-01-2021
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 23-01-2021. Mời các bạn bài mẫu mà VIETOP đã viết dưới đây nhé! Nội dung chính Task 1Đề bàiTask 2 Đề bàiSampleVocab Task 1 Đề bài The...
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 14-03-2020
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 14-03-2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 14-03-2020. Các bạn cùng tham khảo và học IELTS hiệu quả hơn nhé. Nội dung chính Task 1Task 2 Task 1 Task 1: The diagram below shows...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0