Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Vice versa là gì? Phân biệt vice-versa với conversely và inversely

Trang Đoàn
Trang Đoàn
07.10.2023

Vice versa là một trạng từ ngược lại trong tiếng Anh. Vậy vice versa là gì? Cách dùng Vice versa như thế nào? Làm sao để sử dụng cụm từ này đúng tình huống? Có những trạng từ ngược lại nào? Cùng IELTS Vietop theo dõi ngay bài viết dưới đây để được giải đáp thắc mắc nhé!

1. Trạng từ ngược lại trong tiếng Anh là gì?

Trạng từ ngược lại trong tiếng Anh là các trạng từ dùng để nói đến tính ngược lại của vấn đề, những gì ta vừa nói cũng sẽ đúng với chiều ngược lại. 

Trạng từ ngược lại trong tiếng Anh là gì
Trạng từ ngược lại trong tiếng Anh là gì

Eg:

 • She’s very busy at work, yet she always finds time to help others. (Cô ấy rất bận rộn ở công việc, tuy nhiên, cô ấy luôn tìm thời gian để giúp đỡ người khác.)
 • In one hand, I’d like to travel the world. In the other hand, I have responsibilities at home. (Một mặt, tôi muốn du lịch khắp thế giới. Mặt khác, tôi có trách nhiệm ở nhà.)
 • I wanted to go to the party; however, I was feeling too tired to attend. (Tôi muốn tham gia buổi tiệc; tuy nhiên, tôi cảm thấy quá mệt mỏi để tham dự.)
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Vice versa là gì?

Trong tiếng Anh, vice versa /vaɪsi ˈvɜːrsə/ nghĩa là ngược lại.

 Vice versa là gì
Vice versa là gì

Vice versa được sử dụng để chỉ ra rằng những gì bạn vừa nói, cũng đúng ở chiều ngược lại. Tuy nhiên, sự ngược lại này không thể hiện sự đối lập, trái ngược lại với tính chất vừa nêu như (tốt đối lập với xấu, lười đối lập với chăm chỉ,…) mà chỉ sự ngược lại về chiều hướng tác động giữa 2 yếu tố/ nhân tố A và B được nhắc đến trong vế trước.

Eg:

 • I love her, and vice versa. (Tôi yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu tôi.)
 • You can add or subtract, and vice versa. (Bạn có thể cộng hoặc trừ, và ngược lại.)
 • Students can learn from teachers, and vice versa. (Học sinh có thể học từ giáo viên, và ngược lại.)

Xem thêm:

3. Vice-versa bắt nguồn từ đâu?

Theo một số nghiên cứu, vice versa là cụm từ được bắt nguồn từ tiếng Latin. Vice bắt nguồn từ vicis (tạm dịch là luân phiên, thứ tự thay thế) và versa có nghĩa là quay lại hay quay về.

Như vậy, nghĩa của cụm vice versa trong tiếng Latin cũng có thể tạm hiểu là đảo lại vị trí, nghĩa là A ⟶ B và B ⟶ A.

4. Sử dụng vice versa như thế nào?

Để sử dụng trạng từ ngược lại trong tiếng Anh, bạn chỉ cần nói nó với một mệnh đề đằng trước bằng cách sử dụng từ nối and hoặc or sao cho phù hợp. Trong một câu, vice versa thường được chia thành hai vế và giữa chúng có thể có dấu phẩy, từ nối and, hoặc or.

Eg:

 • You can buy a ticket to get into the park, and vice versa. (Bạn có thể mua vé để vào công viên, và ngược lại.)
 • Higher temperatures lead to increased evaporation rates, and vice versa. (Nhiệt độ cao dẫn đến tốc độ bay hơi tăng lên, và ngược lại.)
 • He likes coffee with sugar, and vice versa, he dislikes it without sugar. (Anh ấy thích cà phê với đường, và ngược lại, anh ấy không thích cà phê không đường.)

Vice versa đóng vai trò như một trạng từ để bổ sung ý nghĩa trái ngược với điều đã được nêu trước đó, mà không làm cho câu trở nên dài dòng hoặc lặp lại. Bạn cũng có thể sử dụng not kèm với vice versa khi muốn diễn đạt rằng ngược lại không đúng như vậy.

Eg:

 • She is fluent in Spanish, and vice versa, he is not proficient in any foreign language. (Cô ấy nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát, và ngược lại, anh ấy không giỏi bất kỳ ngôn ngữ nước ngoài nào.)
 • Having a good night’s sleep can improve your mood, and vice versa, sleep deprivation can lead to irritability. (Một đêm ngủ ngon có thể cải thiện tâm trạng của bạn, và ngược lại, thiếu ngủ có thể dẫn đến sự cáu gắt.)
 • She loves to exercise regularly, and vice versa, she maintains a healthy diet. (Cô ấy thích tập thể dục đều đặn, và ngược lại, cô ấy duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh.)

5. Phân biệt vice versa với conversely và inversely

Phân biệt vice versa với conversely và inversely
Phân biệt vice versa với conversely và inversely

5.1. Cách dùng conversely

Conversely: Nhìn theo chiều hướng ngược lại

Cấu trúc:

 • Clause + ,or, conversely, + (phrase)
 • Clause + or conversely + phrase 1
 • Clause 1. Conversely, clause 2

Eg:

 • She studied diligently for the exam; conversely, her friend procrastinated until the last minute. (Cô ấy học chăm chỉ cho kỳ thi; nhìn theo chiều hướng ngược lại, người bạn của cô ấy trì hoãn đến phút cuối cùng.)
 • Regular exercise can improve physical health; conversely, a lack of physical activity can lead to health problems. (Tập thể dục đều đặn có thể cải thiện sức khỏe vận động; nhìn theo chiều hướng ngược lại, thiếu hoạt động thể chất có thể dẫn đến vấn đề về sức khỏe.)
 • Investing wisely in stocks can lead to financial growth; conversely, impulsive investments may result in financial losses. (Đầu tư thông minh vào cổ phiếu có thể dẫn đến tăng trưởng tài chính; nhìn theo chiều hướng ngược lại, việc đầu tư bất kỳ lúc nào có thể dẫn đến mất tiền.)

5.2. Cách dùng inversely

Inversely: Theo chiều hướng ngược lại một thứ khác

Cấu trúc:

 • Inversely proportional/ related to sth
 • Move/ vary inversely to sth

Eg:

 • The time it takes to complete a task is inversely proportional to the number of people working on it. (Thời gian cần để hoàn thành một công việc có tỷ lệ nghịch với số người làm việc trên nó.)
 • As you increase the speed of your car, the time it takes to reach your destination decreases; they are inversely related. (Khi bạn tăng tốc độ của xe, thời gian cần để đến đích giảm xuống; chúng có mối quan hệ nghịch với nhau.)
 • The demand for a product moves inversely to its price; when the price goes up, demand goes down. (Nhu cầu về một sản phẩm biến động theo chiều hướng ngược lại với giá của nó; khi giá tăng lên, nhu cầu giảm đi.)

5.3. Phân biệt vice versa với conversely và inversely

Vice Versa: Dùng khi bạn muốn chỉ rõ rằng điều đã được nêu trước đó cũng áp dụng ngược lại, mà không tạo ra sự lặp lại.

Eg: She likes chocolate, and vice versa, her sister prefers vanilla. (Cô ấy thích socola, và ngược lại, chị cô ấy thích vani.)

Conversely: Dùng khi bạn muốn chỉ rõ mối quan hệ ngược lại giữa hai phần của câu.

Eg: Higher temperatures lead to increased evaporation rates. Conversely, lower temperatures result in decreased evaporation rates. (Nhiệt độ cao dẫn đến tốc độ bay hơi tăng lên. Ngược lại, nhiệt độ thấp dẫn đến tốc độ bay hơi giảm xuống.)

Inversely: Dùng trong ngữ cảnh khoa học hoặc toán học để chỉ rõ mối quan hệ ngược lại hoặc đảo ngược.

Eg: Inversely proportional variables change in opposite directions; when one goes up, the other goes down. (Các biến số tỷ lệ nghịch thay đổi theo hướng ngược nhau; khi một tăng, một cái khác giảm.)

Xem thêm:

6. Một số trạng từ ngược lại trong tiếng Anh

 • Yet /jet/: song, vậy mà, tuy nhiên
 • Conversely /ˈkɒn.vɜːs.li/: ngược lại
 • In the other hand /ɪn ðiːˈʌð.ɚ hænd/: mặt khác
 • However /ˌhaʊˈev.ɚ/: tuy nhiên
 • In contrast /ɪn ˈkɒn.trɑːst/: ngược lại
 • But /bʌt/: nhưng
 • Nevertheless /ˌnev.ə.ðəˈles/: dù sao, tuy nhiên, tuy thế mà
 • Still /stɪl/: mặc dù vậy, tuy nhiên, thậm chí như vậy, ấy thế mà

7. Vice versa trong các lĩnh vực khác

Trong toán học, vice versa được sử dụng để diễn tả mối quan hệ nghịch đảo giữa hai biến số hoặc hiện tượng. Ví dụ: Nếu bạn gia tăng áp suất, thì thể tích sẽ giảm và vice versa.

Trong ngành ngôn ngữ học, vice versa có thể được sử dụng để chỉ việc hoán đổi vị trí của hai âm tiết, chữ cái hoặc từ để thay đổi ý nghĩa của một từ. Ví dụ: Trong tiếng Anh, từ ‘cat’ và ‘act’ có cùng các chữ cái nhưng được sắp xếp vice versa.

Trong luật pháp, vice versa có thể được sử dụng để chỉ sự áp dụng nguyên tắc hoặc quy tắc tương tự trong các trường hợp ngược lại. Ví dụ: Nếu bạn có quyền theo đuổi một vụ kiện, thì ngược lại, bạn cũng có quyền tự bảo vệ mình.

Trong kinh tế, vice versa có thể được sử dụng để chỉ sự tương quan nghịch đảo giữa hai yếu tố kinh tế. Ví dụ: Nếu giá cổ phiếu tăng, thì số lượng người mua sẽ giảm, và vice versa.

Trong cuộc sống hàng ngày, vice versa có thể được sử dụng để chỉ sự thay đổi vị trí, vai trò hoặc quan điểm của các cá nhân hoặc tình huống. Ví dụ: Nếu bạn không thể đến buổi tiệc, thì tôi cũng không thể đến buổi của bạn, và vice versa.

8. Bài tập vice versa là gì

Điền vice versa, conversely và inversely vào chỗ trống thích hợp

 1. The money spent on this tool is …………………. proportional to the outcome.
 2. My brother is introverted. …………………., I am extroverted.
 3. You can add the salt to the liquid, or, …………………., the liquid to the salt.
 4. It takes me 3 hours to travel from home to work and ………………….
 5. My elder sister is a big fan of zoos. …………………., my niece doesn’t like them.

Đáp án bài tập

 1. Inversely
 2. Conversely
 3. Conversely
 4. Vice versa
 5. Conversely

Như vậy, qua bài viết trên đây, IELTS Vietop đã chia sẻ cho bạn tất tần tật các kiến thức về vice versa là gì và các cụm từ liên quan. Hy vọng những kiến thức trên đây có thể giúp bạn ứng dụng vào thực tế.

Ngoài ra, nếu bạn muốn mở rộng thêm các cụm từ khác hay muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh của mình, hãy tham khảo ngay các khóa học IELTS tại IELTS Vietop và liên hệ ngay với Vietop nếu có bất kỳ thắc mắc gì, để nhận được sự hỗ trợ tốt nhất nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h