Risk to v hay ving? Nắm trọn kiến thức của động từ risk trong vòng 5 phút

Trang Đoàn Trang Đoàn
15.04.2023

Trong tiếng Anh, người ta thường sử dụng động từ Risk để diễn tả về những nguy cơ, nguy hiểm mà bạn có thể gặp phải. Nhưng sử dụng Risk to V hay Ving? khiến cho bạn cảm thấy băn khoăn. Vậy hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu về kiến thức ngữ pháp này qua bài viết dưới đây nhé.

Risk là gì?

Theo từ điển Cambridge, “Risk” vừa được coi là danh từ, vừa được coi là động từ ở trong câu. Với mỗi vai trò, Risk sẽ có những ý nghĩa và cách dùng riêng.

Risk là động từ (ngoại động từ): liều mạng, mạo hiểm, đánh cược.

Eg: 

 • I’ll just have to risk it. (Tôi phải mạo hiểm thôi.)
 • He risked life and limb to get the cat down from the tree. (Anh ta đã mạo hiểm cả tính mạng và tay chân để lôi con mèo xuống khỏi cây.)

Risk là danh từ: sự mạo hiểm, sự rủi ro, sự đánh cược.

Eg: 

 • We want clean rivers and lakes, where you can swim without risk to your health. (Chúng tôi muốn sông và hồ sạch, nơi bạn có thể bơi lội mà không gây nguy hiểm cho sức khỏe của mình.)
 • This stock is loaded with risk. (Cổ phiếu này chứa đầy rủi ro.)

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Risk to V hay Ving?

Nếu bạn vẫn còn đang thắc mắc là Risk + to V hay Risk + Ving thì IELTS Vietop sẽ giải đáp luôn đó là Risk sẽ đi với Ving. Ngoài ra nó cũng có thể đi kèm với tân ngữgiới từ nhất định. Trong những trường hợp này, Risk sẽ đóng vai trò là động từ trong câu.

Risk to V hay Ving
Risk to V hay Ving

Risk + Ving

Cấu trúc: S + risk + V-ing + O

Trong đó: 

Cấu trúc này dùng khi bạn muốn diễn đạt “Ai đó đánh cược, đánh đổi, liều mình làm điều gì đó.”

Eg:

 • He risked losing his house when his company went bankrupt. (Anh ấy có nguy cơ mất nhà khi công ty của anh ấy phá sản.)
 • These families risked losing everything. (Những gia đình này đã cược đánh đổi tất cả.)

Risk something to do something

Cấu trúc: S + risk + O + to + V

Trong đó, V là động từ nguyên thể

Cấu trúc này dùng để diễn đạt “Ai đó đánh cược điều gì để làm điều gì”.

Eg: 

 • He risked his life to save her. But she did not know that at all. (Anh ấy cược cả cuộc đời để cứu cô ấy, nhưng cô ấy không hề biết điều đó.)
 • Don’t risk yourself to make a stand against the enemy. (Đừng có dùng bản thân mình liều lĩnh chống cự lại quân địch.)

Risk something on/ for something

Cấu trúc: S + risk + O + on/ for + O

Cấu trúc này dùng để diễn đạt ý khi bạn muốn nói việc “Ai đó muốn đánh cược cái vì vào/ cho cái gì”.

Eg:

 • He risked all his money on a game of gambling. (Anh ta đánh cược hết số tiền của mình vào trò bài bạc.)
 • They were willing to risk everything for their freedom. (Họ sẵn sàng đánh cược tất cả mọi thứ vào quyền tự do của mình.)

Xem thêm: Mệnh đề quan hệ

Những cụm từ đi với Risk

Những cụm từ đi với Risk
Những cụm từ đi với Risk

Run a risk: Làm gì đó mà có thể nguy hiểm hoặc gây hại

Eg: 

 • People who are overweight run a risk of a heart attack or even stroke. (Những người thừa cân có nguy cơ đau tim hoặc thậm chí là đột quỵ.)
 • We don’t want to run the risk of losing all their business. (Chúng tôi không muốn có nguy cơ mất doanh nghiệp của họ.)

Take a risk: Làm một điều gì mà bạn biết chắc chắn rằng sẽ có thể gặp nguy hiểm, tình huống xấu.

Eg:

 • That’s a risk I’m not prepared to take. (Tôi chấp nhận rủi ro mà chưa chuẩn bị gì trước.)
 • You have no right to take risks with other people’s money. (Bạn không có quyền chấp nhận rủi ro với tiền của người khác.)

Put sth at risk: Đẩy cái gì đó vào nguy hiểm, tình thế khó khăn

Eg: 

 • Several jobs have been put at risk as a result of the merger. (Một vài công việc đã bị lâm vào thế nguy hiểm như là kết quả của sự kết hợp.)
 • If we go to war, the lives of innocent people will be put at risk. (Nếu chúng ta tiến hành chiến tranh, tính mạng của những người vô tội sẽ bị đe dọa.)

Bear a risk: Chịu rủi ro với cái gì

Eg: 

 • The buyer must bear all risk and expenses of the goods from the time they are available for collection. (Người mua chịu mọi rủi ro và chi phí lô hàng từ khi lô hàng sẵn sàng cho tiếp nhận.)
 • If the main risks are related to changes in policies, then the government should bear the risk. (Nếu những nguy cơ liên quan đến sư thay đổi trong chính sách thì chính phủ nên chịu những rủi ro đó.)

At risk: Đang trong tình huống nguy hiểm

Eg: 

 • As with all diseases, certain groups will be more at risk than others. (Với tất cả những bệnh tật đó, nhiều nhóm tuổi sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn những nhóm khác.)
 • Adults were also at risk from epidemics. (Những người trưởng thành cũng đối mặt với nguy cơ mắc bệnh.)

At your own risk: Tự bản thân ai đó chịu rủi ro

Eg: 

 • Persons swimming beyond this point do so at their own risk. (Những người bơi quá điểm này bản thân phải gánh lấy mọi rủi ro, nguy hiểm.)
 • Enter this forest at your own risk. (Ai vào rừng này nếu có nguy hiểm thì ráng chịu.)

Xem thêm: Bảng chữ cái tiếng Anh

Các thành ngữ với Risk

Risk có thể xuất hiện trong các thành ngữ tiếng Anh khác mà bạn có thể dễ dàng bắt gặp trong quá trình giao tiếp hàng ngày. Hãy cùng IELTS Vietop mở rộng kiến thức của “Risk” với phần lý thuyết cuối cùng này nhé.

Các thành ngữ với Risk
Các thành ngữ với Risk

Risk life and limb: Đánh cược bằng cả cuộc sống/ tính mạng của mình để làm điều gì đó

Eg: 

 • He risked life and limb to save the children from the fire. (Anh ấy cược cả mạng sống của mình để cứu lũ trẻ ra khỏi đám lửa.)
 • He is the brave tourist who risks life and limb for adventure. (Anh ấy là khách du lịch mà cược cả mạng sống để trải nghiệm.)

Risk your neck: Đánh cược bằng cả cuộc sống/ tính mạng của mình để làm điều gì đó.

Eg: 

 • She had no desire to risk his neck for the queen. (Bà ấy không có tí tham vọng nào cho việc đánh đổi cả cuộc đời để lấy ngai vàng.)
 • I am not risking my neck for anyone! (Tôi không hy sinh mạng sống của mình cho ai cả!)

At the risk of doing something: Dùng trước khi bạn định nói điều gì đó có thể gây phật ý hoặc mất lòng người nghe.

Eg: 

 • At the risk of seeming impolite, I’m afraid I have to leave now. (Có khả năng tôi sẽ bị coi là xúc phạm, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải rời đi ngay bây giờ.)
 • At the risk of sounding dumb, how do I send this email? (Có thể tôi sẽ bị coi là ngu ngốc, nhưng làm thế nào để có thể gửi mail này?)

Run/ increase the risk of doing something: Vẫn chấp nhận rủi ro để làm điều gì khi biết có thể gặp tình huống xấu trong tương lai.

Eg:

 • If you tell him the truth, you run the risk of hurting his emotions. (Nói với anh ấy sự thật, bạn có thể gây tổn thương tới cảm xúc anh ta.)
 • Smoking can increase the risk of developing heart attack and other heart diseases. (Hút thuốc có thể làm tăng nguy cơ bị bệnh tim mạch và cách bệnh tim khác.)

Bài tập cấu trúc Risk

Bài tập cấu trúc Risk
Bài tập cấu trúc Risk

Bài tập 1: Chia động từ ở trong ngoặc

 1. I won’t risk…………my money by investing all of it in a single place. (LOST)
 2. He risked…………. his house when his company went bankrupt. (LOST)
 3. If you’re not………….. the opportunities of e-commerce, you could risk going bankrupt. (EXPLOIT)
 4. I can’t risk anyone………….my parents about it.(TELL)
 5. Journalists in the zone are at serious risk of ………… kidnapped. (BE)
 6. At the risk of ………… my ignorance, how exactly does the internet work? (SHOW)
 7. Don’t risk yourself ……….. a stand against the enemy.(MAKE)
 8. Innovations at the frontiers of technology carry enormous risk of ………. wrong choices. (MAKE)
 9. He was mindless of personal risk ………….the child from drowning. (SAVE)

Bài tập 2: Điền động từ Put, Bear, Take thích hợp vào chỗ trống

 1. If we go to war, innocent lives will be………. at risk.
 2. The buyer must….……. all risk and expenses of the goods from the time they are available for collection.
 3. These measures will………..many small businesses at risk.
 4. I’d rather step out in faith,…………. a risk and make a decision.
 5. A hero is not just a person who has the courage to………..a risk.

Đáp án

Bài tập 1

 1. Losting
 2. Losting
 3. Exploiting
 4. Telling
 5. Being
 6. Showing
 7. To make
 8. Making
 9. To save

Bài tập 2

 1. Put
 2. Bear
 3. Put
 4. Take
 5. Take 

Xem thêm các bài tập khác:

Bài tập Danh động từ trong tiếng Anh từ cơ bản đến nâng cao

100 bài tập câu điều kiện trắc nghiệm từ dễ đến khó có đáp án

Nắm chắc câu điều kiện loại 4 chỉ trong 5 phút kèm bài tập

Chắc hẳn qua bài viết trên, bạn đã bạn đã có thể tự tin trả lời được câu hỏi là dùng Risk to V hay Ving rồi phải không nào? Đừng quên ghé thăm chuyên mục IELTS Grammar của IELTS Vietop để cập nhật thêm được nhiều kiến thức, bài học bổ ích nhé.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra