IELTS Vocabulary topic Technology – Từ vựng IELTS chủ đề Công nghệ

Trang Đoàn Trang Đoàn
05.03.2023

IELTS Vocabulary topic Technology là một chủ đề phổ biến trong các bài thi IELTS Speaking. Vì vậy, IELTS Vietop cho rằng bạn nên chuẩn bị một số từ theo chủ đề, bởi vì chúng không chỉ giúp bạn nói một cách tự tin và lưu loát mà còn cho bạn cơ hội nâng cao điểm IELTS về Lexical Resources.

Bài viết sau đây sẽ giới thiệu cho bạn một vài từ vựng và cụm từ thường dùng trong chủ đề Technology.

IELTS Vocabulary topic Technology – Từ vựng IELTS chủ đề Công nghệ

IELTS Vocabulary topic Technology - Từ vựng IELTS chủ đề Công nghệ
IELTS Vocabulary topic Technology – Từ vựng IELTS chủ đề Công nghệ

Technology

Từ vựngĐịnh nghĩaVí dụ
Technology (n)Việc áp dụng các khám phá khoa học cho các mục đích thực tế, đặc biệt là trong công nghiệp.Technology is advancing at such a rate that it’s difficult to imagine what our lives will be like in 20 years time.
Technological (a)Liên quan đến công nghệ.Recent technological advances in computing and telecommunications mean that some of our staff work mainly from home and don’t need to travel into the office every day.
Technophile (n)Người đam mê công nghệMy brother is a true technophile and can tell you about every new gadget on the market.
A techie (n)Một người biết nhiều về công nghệ, đặc biệt là máy tính hoặc các thiết bị điện tử khácI’m not surprised John is working for a top computer agency as he was always a real techie at school.
Tech-savvy (a)Hiểu biết về công nghệMy kids are far more tech-savvy than I am, having grown up with computer technology.
Technophobe (a)Một người sợ hoặc không thích công nghệ mới, đặc biệt là máy tính và không muốn sử dụng nóI keep telling him how easy it is to send an email but he’s an ardent technophobe and refuses to even have a go.

Progress

Từ vựngĐịnh nghĩaVí dụ
Progress (n)Phát triển hướng tới một trạng thái được cải thiện hoặc tiên tiến hơnThe pace of technological progress over the past 20 years has been astonishing.
Innovation (n)Sự phát triển và sử dụng một ý tưởng hoặc phương pháp mới.Further innovation is needed in the farming industry if we are to be able to feed ourselves in the future.
Innovative (a)Liên quan đến sự đổi mớiGuti was a much-valued member of the team as he often came up with innovative solutions to a problem.
An advance (n)Một sự phát triển hoặc cải tiếnScientists have made major advances in recent years in their search for a cure for Alzheimer’s.
Develop (v)Dể thay đổi thành một hình thức mạnh mẽ hơn hoặc cao cấp hơnI can confidently predict that computers will continue to develop at a rapid rate.
Development (n)Quá trình phát triển một cái gì đóFuture developments in space travel may mean that our ancestors live on other planets.
Revolutionary (a)Liên quan đến hoặc gây ra một sự thay đổi và cải tiến hoàn toàn hoặc đáng kểThe development of personal computers has proved revolutionary for business owners.
Revolutionise (v)Cách mạng hóaThere’s no doubt that computers have revolutionized our lives.
Breakthrough (n)Bước đột pháSome people argue that the invention of the internal combustion engine was the most important technological breakthrough of all time.
Modern (n)Hiện đạiModern science is transforming the way we understand our world
Modify (v)Điều chỉnhBeing disabled, I need a car that can be modified to meet my specific needs.
Cutting-edge (a)Rất hiện đại, tiên tiếnOur new mobile phone is still in development but it is at the cutting-edge of technology.
State-of-the-artGiai đoạn phát triển mới nhất của một sản phẩm, sử dụng những ý tưởng và phương pháp mới nhất và bao gồm các tính năng mới nhất.The new aircraft design was state-of-the-art and was expected to revolutionize passenger’s experience of flying.
Advanced (a)Hiện đại và phát triển tốtIn the developing world, simple technologies such as the mechanical water pump are often more practical solutions to everyday problems than the advanced computer technologies of the western world.
High tech (a)Sử dụng hoặc liên quan đến công nghệ tiên tiếnSome high tech solutions are less reliable than the basic technology they replace.
Indispensable (a)Không thể thiếu, hoàn toàn cần thiếtFor many people, their mobile phone is indispensable.
Outdated (a)Lỗi thờiJared didn’t want to buy a new iPhone but his mobile looked so outdated compared to those of his friends that he felt pressured into updating it.
Obsolete (a)Không được sử dụng nữa, đã được thay thế bằng một cái gì đó tốt hơn.Jerry had to close down his small printing business as his old printer had become obsolete and he couldn’t afford to replace it with the latest state-of-the-art equipment.

Effect

Từ vựngĐịnh nghĩaVí dụ
Impact (n)Ảnh hưởng của một cái gì đóModern technology has had a massive impact on the way we communicate with each other.
Transform (v)Thay đổi rõ rệt hoặc đáng kểThere can be no denying that computers have transformed the way we work and study.
Game changer (n)Một ý tưởng hoặc yếu tố mới làm thay đổi đáng kể một tình huống hiện tại hoặc cách thức thực hiện một việc gì đóThe professor’s new theory was a game changer and if proved correct, brought the possibility of time travel one step closer.
Affect (v)Ảnh hưởng hoặc gây ra một sự thay đổi trong một cái gì đóSocial media has radically affected both how we communicate and who we communicate with.
Influence (v)Sức mạnh có ảnh hưởng đến tính cách, sự phát triển hoặc hành vi của ai đó hoặc một cái gì đóThe influence of modern technology is evident in almost every aspect of our daily lives from how we shop to how we spend our leisure time.

Computers

Từ vựngĐịnh nghĩaVí dụ
Computer literate (a)Có đủ kiến ​​thức và hiểu biết để có thể sử dụng máy tính một cách hiệu quảThe application form specified that candidates must be computer literate to be considered for the job.
Computer buff (n)Một người biết nhiều về máy tính và có thể được coi là một chuyên gia.Although I have a good understanding of the software I use at work, I certainly wouldn’t call myself a computer buff.
Laptop (n)Máy tính xách tayWith a laptop, I can work almost anywhere as long as I have an internet connection.
PC – personal computer (n)Máy tính cá nhân, máy tính bànI have a PC in my office at work but prefer a laptop for home so that I can use it in different locations around the house.
To boot up (v)Khởi động máy tínhOf course I’ll show you how to send an email. You boot up the computer and I’ll be with you in a minute.
Word processing (n)Xử lý văn bảnI have to write a lot of reports for my job so word processing is what I use my computer for more than anything else.
Upgrade (v)Nâng cấp: khiến một máy tính, thiết bị điện tử hoặc một phần mềm mạnh hơn hoặc có nhiều tính năng hơnMy mobile phone company is always trying to persuade me to upgrade to the latest model.
Software (n)Phần mềmBella was able to create some amazing photographic effects after installing the new software on her computer.
Hardware (n)Phần cứng – các bộ phận vật lý của máy tính và các thiết bị liên quanComputer hardware includes the monitor, keyboard, disk drive, mouse and wiring.
Crash (v)Sụp đổ – đột nhiên ngừng hoạt độngGuti was in the middle of his online English lesson when his computer crashed.

Xem thêm:

Vocabulary for IELTS band 8.0 – 9.0

Bảng chữ cái tiếng Anh

IELTS Vocabulary topic Veterinary science và Ornithology

The Internet

Từ vựngĐịnh nghĩaVí dụ
Internet (n)Hệ thống toàn cầu bao gồm các máy tính được kết nối cho phép mọi người chia sẻ thông tin và liên lạc với nhauI love the fact that I can get free English lessons on the internet.
Surf the internet (v)Lướt internetI spent hours surfing the internet searching for the best holiday deals.
Online (n)Trực tuyến – kết nối với internetMost of my friends do their grocery shopping online but I prefer to go to the supermarket and choose my food items myself.
Website (n)Trang web – một tập hợp các trang thông tin trên internet về một chủ đề cụ thể, được xuất bản bởi một người hoặc một tổ chức.I found an excellent website about how to train puppies the other day.
Browse (v)Duyệt webI often browse the internet for gift ideas when a friend has a birthday coming up.
Wifi (n)Sử dụng radio hoặc lò vi sóng thay vì dây để kết nối với internetHaving a wifi connection gives me so much more freedom in the way I work as I’m no longer tied to my desk.
Wifi hotspot (n)Điểm truy cập wifi – một khu vực có mạng không dây có thể truy cập, thường là nơi công cộngWhenever the ship was in port, the crew flocked to the nearest wifi hotspot to connect with their families back home.
Internet connection (n)Kết nối internetThere is such a poor internet connection where I live that I have to go to the library when I want to get online.
Social media (n)Phương tiện truyền thông xã hội – các trang web và chương trình máy tính như Facebook hoặc Twitter cho phép mọi người kết nối và chia sẻ nội dung trực tuyếnI have to admit that I connect with my friends on social media more often than I see them face-to-face.
Viral (a)Lan truyền – một hình ảnh, video hoặc một mẩu thông tin trở nên rất phổ biến rất nhanh trên internetThe video of her cat riding on a giant tortoise went viral and achieved nearly a million views.
E-commerce (n)Thương mại điện tửTheir business really took off when they built an e-commerce website and started selling their products online.
E-book (n)Sách điện tửThe best thing about e-books is that you can download them instantly and start reading them immediately.

Xem thêm:

1999+ STT hay bằng tiếng Anh tha hồ để bạn “sống ảo”

Bỏ túi 400+ từ vựng IELTS Academic thông dụng

IELTS Vocabulary topic Appearance – Chủ đề Ngoại hình

Internet security

Từ vựngĐịnh nghĩaVí dụ
Privacy (n)Quyền riêng tưMany internet users are very concerned about the privacy of their personal information.
Censorship (n)Kiểm duyệtThe Chinese have their own social media channels as government censorship means they can’t access Facebook, Twitter or Instagram.
Internet security (n)Bảo mật internetInternet security is a real concern for people making credit card purchases online.
Internet safety (n)An toàn internet – Hệ thống máy tính được triển khai hoặc hành động được người dùng máy tính thực hiện để giữ an toàn khi sử dụng internetI want to learn more about internet safety as I’ve heard many stories about children being befriended by pedophiles online and I want to protect my own kids
Hacker (n)Một người có quyền truy cập bất hợp pháp vào hệ thống máy tính để lấy cắp thông tin hoặc can thiệp vào hệ thốngComputer hackers cause huge disruption within the organizations they target and could even pose a threat to our country’s security.
Computer virus (n)Vi-rút máy tính – một đoạn mã có khả năng tự sao chép và thường có tác động bất lợi, chẳng hạn như làm hỏng hệ thống hoặc phá hủy dữ liệuTimor’s computer was infected with a computer virus and many of his files were damaged.
Cyber (a)Không gian mạngMany business owners live in fear of a cyber attack, especially infection of their computer network with a virus.
Cybersecurity (n)An ninh mạngCybersecurity has become a major industry as computer hackers have become more and more skilled at breaking into supposedly secure computer systems.
Cybercrime (n)Tội phạm mạngIdentity theft, where someone steals and misuses your personal information, is one of the most common types of cybercrime.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Some Advantages of Technology

To help somebody to keep in touch with friends and family: Duy trì liên lạc với ai đó

E.g. The availability of advanced technology helps people to keep in touch with their friends and family who travel abroad.

To make education accessible to countryside students: Tạo cơ hội học tập cho học sinh nông thôn

E.g. Equipping remote schools with more computers could make education accessible to the countryside students.

Some Disadvantages of Technology

To lack social skills: Một người có kỹ năng giao tiếp kém và họ khó tương tác với mọi người một cách hiệu quả.

E.g. Children who spend too much time in front of computer screens will lead to lacking social skills.

To face health problems: Có nhiều bệnh tật về thể chất.

E.g. Individuals using smartphones too much time might face some health problems related to eyes.

Đây là một vài từ vựng về IELTS Vocabulary topic Technology cơ bản mà IELTS Vietop thấy cần thiết khi bạn muốn tìm hiểu về chủ đề này. Lưu ý rằng bạn không cần học hết toàn bộ từ vựng trên mà bạn có thể chọn lọc những từ phù hợp với sở thích và yêu cầu của bạn để bài thi của bạn trở nên tự nhiên nhất nhé. Chúc các bạn học tốt.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra