Cấu trúc Decide và cách dùng trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng

ngocdo
20.07.2022

Decide là một từ thường được dùng trong ngữ pháp tiếng Anh. Tuy nhiên nó lại có nhiều cấu trúc khác nhau nên người dùng dễ bị nhầm lẫn. Thông qua bài học ngày hôm nay, Trung tâm luyện thi IELTS Vietop hi vọng các bạn hiểu rõ hơn về từ này cũng như vận dụng cấu trúc Decide một cách linh hoạt, chính xác. 

Cấu trúc Decide

Định nghĩa Decide

Về cơ bản, động từ Decide nghĩa là quyết định hoặc lựa chọn gì đó. Trong một số trường hợp khác, khi đi cùng với các giới từ thích hợp thì decide còn có nghĩa là giải quyết, phân sử. 

E.g.:

  Our parents decide to go on a trip at the end of this month.( Bố mẹ chúng tôi quyết định đi du lịch vào cuối tháng này.)

I can’t decide what to buy this car. (Tôi không thể quyết định được mình có mua chiếc xe oto ấy không.) 

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cấu trúc với Decide 

Đi sau decide có thể là danh từ, to V, mệnh đề, … hãy cùng tìm hiểu lần lượt từng cấu trúc kèm ví dụ nhé!

Decide + to Verb 

Cấu trúc này dùng để diễn tả việc ai đó quyết định làm gì hay chọn lựa gì.

Công thức: 

S + decide + to Verb

E.g.: I’ve decided to move into Ho Chi Minh City. (Tôi đã quyết định chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh) 

We decided to get back together. (Chúng tôi quyết định quay lại với nhau).

Decide + danh từ

Cấu trúc này dùng để diễn tả ai đó hoặc cái gì đó đã quyết định lên kết quả của sự việc nào đó. 

Công thức: 

S + decide + danh từ

E.g.: Tom’s mistake decided the game. ( Sai lầm của Tom đã quyết định kết quả trận đấu).

→ Như thế kết quả của trận đấu là do sai lầm của Tom.

Flipping a coin will decide who can go home first. (Tung đồng xu sẽ quyết định ai có thể về nhà đầu tiên).

→ Kết quả của việc tung đồng xu sẽ quyết định ai về nhà đầu tiên.

Decide that …. 

Cấu trúc này có nghĩa tương đương với cấu trúc decide + to Verb khi diễn tả sự quyết định một hành động nào đó. Tuy nhiên, sau decide là một mệnh đề.

Công thức: 

S1+ decide + that + S2+ V2

Trong công thức này cần lưu ý: 

  • Chủ ngữ 1 (S1) và chủ ngữ 2 (S2) có thể trùng nhau hoặc khác nhau. 
  • Sau that, ta cần một mệnh đề ( S + V). 

E.g.:  The teacher decided that her students would do the essay online. ( Cô giáo đã quyết định rằng các học sinh sẽ làm bài tiểu luận online). 

Decide + Wh/ How + to Verb

Cấu trúc này là quyết định dựa trên một yếu tố cụ thể như ai/như thế nào/cái gì…, sử dụng cấu trúc Wh-.

Công thức: 

S + decide + Wh_( What/Whether/Where/When/Who/How) + to Verb

Trong công thức cần lưu ý: 

Tùy thuộc vào mục đích của câu mà bạn lựa chọn What ( chỉ vật), Whether ( liệu rằng), Where ( địa điểm), When (thời gian), Who (chỉ người), How( như thế nào, cách thức).

E.g.: I can’t decide where to go camping at weekend. ( Tôi không thể quyết định nên đi cắm trại ở đâu)

       I can’t decide what to do. (Tôi không thể quyết định phải làm gì).

       He can’t decide whether to buy this car. (Anh ta không thể quyết định rằng liệu có mua chiếc xe ý hay không).

      My parents decide when to travel with their friends. (Bố mẹ tôi quyết định khi nào đi du lịch với bạn bè của họ). 

      The leader will decide who to do the exercise. (Trưởng nhóm quyết định ai sẽ làm bài tập này). 

     I can’t decide how to reduce greenhouse effect. (Tôi không thể quyết định làm thế nào để giảm hiệu ứng nhà kính). 

Các cụm từ đi với decide thường gặp trong ngữ pháp tiếng anh 

Ngoài có nghĩa là quyết định hay lựa chọn kể trên, decide khi đi với các giới từ khác nhau thì sẽ mang nghĩa riêng biệt. Dưới đây, IELTS Vietop đã tập hợp trong bảng sau để giúp các bạn dễ dàng ghi nhớ hơn: 

Decide + Giới từNghĩa Ví dụ 
S+ decide on/upon + danh từ ( người hoặc vật)/ V_ingchọn, quyết định cái gì, làm gì sau khi suy nghĩ kĩ càng I have yet decided on Da Nang for my summer holiday. (Tôi vừa quyết định chọn Đà Nẵng là điểm đến cho kỳ nghỉ hè)
S+ decide between A and B/ danh từ số nhiều quyết định chọn giữa thứ gì, việc gì hoặc ai đó Tim must decide between his career and his family. (Tim phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình của anh ta). 
S+ decide against + Ving/ danh từ quyết định không làm gì đó hoặc chống lại I decide against submitting the homework. (Tôi quyết định không nộp bài tập về nhà). 
S + decide + in favor of/for + Sb/Sth/V_ing ủng hộ cho ai, cái gì, việc gì The government decided in favor of reducing the tuition fees. (Chính phủ đã ủng hộ cho việc giảm học phí.)

Bài tập vận dụng

Bài tập:  Chia động từ đúng và điền một trong các cấu trúc decide sau vào chỗ trống:

Decide (that), decide wh_, decide to, decide on, decide between, decide against, decide, decide in favor of/for. 

1. Last week, Linda ____________ go camping with her boyfriend

2. It is so hard to  ____________ love and friendship. 

3. Honestly, I can’t  ____________ where to go for the summer holiday. 

4. At last, James  ____________ do the household chores in order to hang out with his friends. 

5. I finally ____________ where to live.

6.Recently, my family____________ we will travel to Germany this year.  

7. The weather  ____________ the result of the volleyball match. 

8. The class couldn’t  ____________ black and red for the dress code. 

9. I  ____________ apply for the scholarship.  

10. It is an important decision. They need to  ____________ who to leave behind.

11. At last, my class  ____________  back for the dress code. 

12. I’ve  ____________  blue walls for the bathroom.

13. The committee ____________ the cheapest option. 

14. We’re trying to ____________ to proceed. 

15. The designer also ____________ a priority order among the components.

16. Eventually, she ____________ change her job because of low salary. 

17. People ____________ tax increase. 

18. The teacher ____________ the students are not allowed to use smartphones at school.

19. In the end, we ____________ go to the theater.

20. After graduation, I ____________ becoming a teacher as my future job. 

1. decided to 2. decide between 3. decide 4. decided against 5. decide 6. decided that 7. decides8. decide between9. decide to10. decide 11. decide on 12. decided on 13. decided in favor of/for14. decide how15. decides16. decided to 17. decide against 18. decides that 19. decide to20. decide on. 

Hy vọng qua bài học ngày hôm nay, các bạn đã có thể nắm rõ về cấu trúc decide và cách dùng của nó. IELTS Vietop mong rằng sẽ được đồng hành cùng các bạn trong những bài học tiếp theo. 

Bài viết liên quan:

cấu trúc “So”, “Too”, “Either”, “Neither”
Cách sử dụng cấu trúc “So”, “Too”, “Either”, “Neither” trong tiếng Anh
Các từ  “So”, “Too”, “Either”, “Neither” được sử dụng rất nhiều trong văn nói và ngữ pháp tiếng Anh. Chúng đều được dùng để trả lời đồng tình trong cả câu khẳng định và câu phủ định vậy nên...
cấu trúc the last time
Thành thạo ngay cấu trúc The last time trong tiếng Anh
Cấu trúc The last time là một trong các cấu trúc ngữ pháp mà các bạn sẽ thường gặp trong những bài tập hay bài thi viết tiếng Anh. Với bài viết dưới đây, Vietop sẽ hướng dẫn các...
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn – Present Perfect Continuous
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present Perfect Continuous) – Bài tập có đáp án
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (present perfect continuous) là một trong 12 thì trong Tiếng Anh. Tuy nhiên, trong quá trình luyện thi IELTS, một số bạn vẫn nhầm lẫn giữa thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn...
cấu trúc No longer, No more
Khám phá cấu trúc No longer, No more trong tiếng Anh
Trong tiếng Anh có vô vàn kiến thức ngữ pháp mà người học như chúng ta cần phải nắm vững. Để chinh phục được các chủ điểm ngữ pháp lớn, chúng ta cần nắm vững các chủ điểm nhỏ...
Câu điều kiện loại 2
Câu điều kiện loại 2: công thức, cấu trúc, bài tập vận dụng
Nằm trong chuỗi bài học về câu điều kiện – Conditional Sentences hay còn gọi là mệnh đề If – If Clauses, câu điều kiện loại 2 khá phổ biến nhưng có nhiều bạn vẫn còn gặp khó khăn...
bài tập Câu điều kiện nâng cao
Hệ thống bài tập Câu điều kiện nâng cao có đáp án
Câu hỏi đuôi là phần kiến thức khá nhiều và được đưa vào trong phần bài tập các kỳ thi tiếng Anh. Bên cạnh những kiến thức cơ bản, kiến thức nâng cao câu điều kiện là một phần...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0