Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Fortune favours the bold là gì? Cách sử dụng trong giao tiếp

Công Danh
Công Danh
29.11.2023

Để khuyến khích một người dũng cảm thay đổi và theo đuổi ước mơ, có một thành ngữ rất thích hợp là Fortune favours the bold. Cùng IELTS Vietop khám phá thành ngữ này qua bài viết sau đây.

1. Fortune favours the bold là gì?

Fortune favours the bold có nghĩa rằng người dũng cảm và quyết đoán thường có nhiều cơ hội thành công hơn. Câu này khuyến khích mọi người không nên sợ rủi ro, mà hãy mạnh dạn, quyết tâm trong việc theo đuổi mục tiêu của mình.

Fortune favours the bold là gì Cách sử dụng trong giao tiếp
Fortune favours the bold là gì? Cách sử dụng trong giao tiếp

Eg 1:

 • A: I’m thinking about starting my own business, but I’m worried it’s too risky. Tôi đang nghĩ về việc bắt đầu kinh doanh riêng, nhưng tôi lo rằng nó quá rủi ro.
 • B: Well, remember, fortune favours the bold. Sometimes, taking risks is the key to success. Vâng, hãy nhớ rằng quyết đoán thì mới thành công. Đôi khi, việc mạo hiểm chính là chìa khóa đến thành công.

Eg 2:

 • A: I have the opportunity to study abroad, but I’m afraid to leave my comfort zone. Tôi có cơ hội đi học ở nước ngoài, nhưng tôi sợ rời xa vùng thoải mái của mình.
 • B: Don’t forget that fortune favours the bold. Exploring new horizons can lead to great personal growth. Đừng quên rằng thành công sẽ đến với những ai dám nghĩ dám làm. Khám phá những chân trời mới có thể dẫn đến sự phát triển cá nhân tuyệt vời.

Eg 3:

 • A: I’m thinking of asking my boss for a raise, but I’m nervous about it. Tôi đang nghĩ về việc xin sếp tăng lương, nhưng tôi thấy lo quá.
 • B: Remember, fortune favours the bold. If you believe you deserve it, don’t be afraid to speak up. Hãy nhớ rằng chiến thắng sẽ đến với ai dám liều mình. Nếu bạn tin rằng bạn xứng đáng, đừng ngần ngại nói lên.

Eg 4:

 • A: I want to travel the world, but I’m afraid to leave my job. Tôi muốn đi du lịch khắp nơi trên thế giới, nhưng tôi sợ bỏ lại công việc của mình.
 • B: Keep in mind that fortune favours the bold. Sometimes, taking a break and exploring the world can lead to new opportunities. Hãy nhớ rằng thành công sẽ đến với người dám mạo hiểm. Đôi khi, nghỉ ngơi và khám phá thế giới có thể dẫn đến những cơ hội mới.

Eg 5:

 • A: I’m thinking about asking that person out, but I’m not sure if they like me. Tôi đang nghĩ về việc mời người đó đi chơi, nhưng tôi không chắc liệu họ có thích tôi không.
 • B: You won’t know unless you try. Fortune favours the bold, so take a chance and ask them out. Bạn sẽ không biết nếu bạn không thử. Thành công sẽ đến với người dám hành động, vì vậy hãy dám mạo hiểm và mời họ đi chơi.

Xem thêm:

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Nguồn gốc của thành ngữ Fortune favours the bold

Fortune favours the bold có nguồn gốc từ thời kỳ cổ đại, cụ thể là trong tác phẩm của nhà viết kịch La Mã Terence. Terence, còn được gọi là Publius Terentius, đã sử dụng cụm từ này trong vở kịch Phormio, được viết vào năm 161 TCN.

Trong 1 màn của vở kịch, Terence đã sử dụng một cụm từ là “fortis fortuna adiuvat.” Trong cụm từ này, “fortis” hoặc “fortes” có nghĩa là “dũng cảm,” “fortuna” biểu thị “may mắn,” và “adiuvat” truyền đạt ý nghĩa của “giúp đỡ” hoặc “hỗ trợ” thay vì “ân huệ.”

Mặc dù Terence thường được xem là người tạo ra câu “fortune favors the brave,” nhưng cần lưu ý rằng đây không phải là bản dịch tiếng Anh theo nghĩa đen của thành ngữ gốc. “Fortis fortuna adiuvat” thực sự có nghĩa là “fortune helps the brave”. Favors và helps mang ý nghĩa khác nhau. Trải qua thời gian dài, câu thành ngữ này đã dần thanh đổi và trở thành phiên bản hiện tại là Fortune favours the bold.

3. Cách sử dụng Idiom Fortune favours the bold

Cách sử dụng Idiom Fortune favours the bold
Cách sử dụng Idiom Fortune favours the bold

3.1. Khuyến khích đối mặt rủi ro để giành lấy cơ hội

Khuyến khích người khác đối mặt với rủi ro hoặc cơ hội lớn.

Eg: If you don’t apply for that job, you’ll never know if you could have gotten it. Fortune favors the bold, so go ahead and submit your application. Nếu bạn không nộp đơn xin công việc đó, bạn sẽ không bao giờ biết liệu bạn có thể được nhận nó hay không. Có gan thì làm giàu, vì vậy hãy nộp đơn của bạn đi.

3.2. Khích lệ không sợ thất bại

Khích lệ người khác không sợ thất bại và họ nên tìm cách để đạt được mục tiêu.

Eg: Even if your business idea seems risky, remember that fortune favors the bold. Don’t be discouraged by potential setbacks; keep working towards your goals. Ngay cả khi ý tưởng kinh doanh của bạn có vẻ rủi ro, hãy nhớ rằng thành công sẽ đến với ai dám mạo hiểm. Đừng nản lòng trước những khó khăn có thể xảy ra; tiếp tục làm việc để đạt được mục tiêu của bạn.

3.3. Thúc đẩy thử nghiệm cái mới

Khuyến khích người khác thử nghiệm điều gì đó mới mẻ và không quen thuộc.

Eg: Don’t be afraid to travel to new places and experience different cultures. Fortune favors the bold, and you’ll gain valuable experiences by stepping out of your comfort zone. Đừng sợ khám phá những nơi mới và trải nghiệm các văn hóa khác nhau. Thành công sẽ đến với người không ngại mạo hiểm, và bạn sẽ có những trải nghiệm quý báu khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình.

3.4. Khuyến khích đổi mới và sáng tạo

Thúc đẩy sự đổi mới và sáng tạo trong công việc hoặc cuộc sống.

Eg: Innovation is the key to progress. Don’t hesitate to come up with new ideas and solutions. Fortune favors the bold, and those who think outside the box often find success. Đổi mới là chìa khóa để tiến bộ. Đừng ngần ngại đưa ra ý tưởng và giải pháp mới. Vận may sẽ ủng hộ người táo bạo và những người suy nghĩ ngoài lẻ thường tìm thấy thành công.

3.5. Khích lệ phản đối sự bất công

Khích lệ người khác đứng lên và phản đối điều gì đó không công bằng hoặc tồi tệ.

Eg: If you see an injustice, don’t remain silent. Remember that fortune favors the bold. Speak up and take action to make a positive change in your community. Nếu bạn thấy một sự bất công, đừng im lặng. Hãy nhớ rằng thành công sẽ đến với người có gan lên tiếng. Hãy nói lên và hành động để tạo ra một sự thay đổi tích cực trong cộng đồng của bạn.

4. Cuộc hội thoại (Conversation) với Fortune favours the bold

 • A: Hey, I’ve been thinking about making a major career change. I want to quit my job and start my own business. Xin chào, tôi đã nghĩ về việc thay đổi sự nghiệp lớn. Tôi muốn nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh riêng của mình.
 • B: That’s a big decision. Are you sure it’s the right move? Đó là một quyết định lớn. Bạn chắc chắn đó là lựa chọn đúng?
 • A: Well, I’ve done my research, and I have a solid plan. But it’s a bit scary, you know? Tôi đã nghiên cứu kỹ và có một kế hoạch cơ bản. Nhưng cảm giác hơi sợ một chút, bạn biết đấy?
 • B: I understand your concerns, but remember, fortune favors the bold. Sometimes, taking a leap of faith can lead to incredible success. Tôi hiểu lo lắng của bạn, nhưng hãy nhớ, thành công sẽ đến với người dám thay đổi. Đôi khi, một bước nhảy vọt về niềm tin có thể dẫn đến thành công không tưởng.
 • A: You’re right. I shouldn’t let fear hold me back. I’m going to take the plunge and pursue my dream. Đúng vậy. Tôi không nên để sợ hãi kìm hãm mình. Tôi sẽ quyết định và theo đuổi giấc mơ của mình.
 • B: That’s the spirit! I believe in you, and I know you can make it happen. Good luck with your new venture! Đó là tinh thần! Tôi tin vào bạn và tôi biết bạn có thể làm được. Chúc bạn may mắn với dự án mới của mình!

Xem thêm:

5. Những từ, cụm từ đồng nghĩa với thành ngữ Fortune favours the bold

Dưới đây là bảng với các từ, cụm từ có nghĩa tương tự với Fortune favors the bold:

Những từ, cụm từ đồng nghĩa với thành ngữ Fortune favours the bold
Những từ, cụm từ đồng nghĩa với thành ngữ Fortune favours the bold
Từ đồng nghĩaÝ nghĩaVí dụ
Fortune favors the daringThành công ưu ái người dũng cảmShe decided to invest all her savings in the startup. Fortune favors the daring.
Fortune favors the strongThành công ưu ái người mạnh mẽIn times of adversity, fortune often favors the strong who persevere.
No guts, no gloryKhông dũng cảm, không danh dựYou have to take risks to achieve great things—no guts, no glory.
Nothing venture, nothing winKhông mạo hiểm, không thắng cuộcShe realized that in life, nothing venture, nothing win, so she took a chance.
Nothing ventured, nothing gainedKhông mạo hiểm, không có đượcHe decided to start his own business because he knew that nothing ventured, nothing gained.
Who dares winsAi dám thì thắngThe motto of the special forces is ‘Who dares wins,’ reflecting their courage and determination.
Fortune favors the braveThành công ưa người dũng cảmFacing his fears, he confronted the challenge head-on because he believed that fortune favors the brave.
Faint heart never won fair ladyNgười yếu đuối không bao giờ chiếm được trái tim người đẹpYou need to be bold and take risks in love because faint heart never won fair lady.
Courage is rewardedDũng cảm được thưởngHer courage in standing up for what was right was rewarded with the respect and admiration of her peers.
Fortune favors the prepared mindThành công ưu ái tâm trí được chuẩn bịHe always says that fortune favors the prepared mind, so he studies and plans meticulously.
God hates a cowardThượng đế ghét kẻ hèn nhátHe decided to face his fears and take action because he believed that God hates a coward.
Fata viam invenientVận mở con đườngThe Latin phrase ‘Fata viam invenient’ implies that destiny will find a way, especially for those who take action.
Heaven helps those who help themselvesThiên đàng giúp đỡ những người tự giúp đỡShe firmly believed that heaven helps those who help themselves, so she worked hard to achieve her goals.
If you didn’t fail, you didn’t tryNếu bạn không thất bại, bạn không thử được gìDon’t be afraid of failure; if you didn’t fail, you didn’t try. Take chances and learn from your mistakes.
Luck is usually on the side of those who take chancesMay mắn thường ở bên cạnh những người mạo hiểmIn the world of entrepreneurship, luck is usually on the side of those who take chances and innovate.
Needs must when the devil drivesPhải làm khi quỷ bắt buộcSometimes, you have to take action when there’s no other choice—needs must when the devil drives.
Nothing venture, nothing haveKhông mạo hiểm, không có đượcShe decided to invest in the stock market because she understood the principle of nothing venture, nothing have.
The greater the risk, the greater the rewardCàng rủi ro lớn, càng thưởng lớnHe knew that in investments, the greater the risk, the greater the potential reward.

6. Những từ, cụm từ trái nghĩa với thành ngữ Fortune favours the bold

Dưới đây là bảng với các từ, cụm từ có nghĩa trái với Fortune favors the bold:

Từ trái nghĩaÝ nghĩaVí dụ
Game isn’t worth the candleTrò chơi không xứng đáng với việc đốt nếnThe effort required to play the game wasn’t worth the minimal reward.
Risk is not worth the awardRủi ro không xứng đáng với phần thưởngThe potential risks involved in the project were not worth the expected benefits.
Better be safe than sorryTốt hơn an toàn hơn tiếc nuốiLet’s double-check our work; it’s better to be safe than sorry.
Cake is not worth the candleBánh không đáng để đốt nếnHe realized that attending the party would be a waste of time; the cake is not worth the candle.
Haste makes wasteVội vàng dẫn đến lãng phíRushing through the project might lead to errors. Remember, haste makes waste.
It’s not worth the troubleNó không đáng đợi khổHe decided not to pursue the issue any further because it wasn’t worth the trouble.
Look before you leapNhìn trước khi nhảyBefore making a major decision, it’s wise to look before you leap.
Better behave carefullyTốt hơn hành xử cẩn thậnWhen dealing with delicate situations, it’s better to behave carefully.
Better safe than sorryTốt hơn là an toàn hơn tiếc nuốiShe wore a helmet while riding her bike, thinking better safe than sorry.
Better sure than sorryChắc chắn hơn là tiếc nuốiDouble-check the details; it’s better to be sure than sorry later.
Cake’s not worth the candleBánh không đáng để đốt nếnThe celebration was so dull that she felt the cake’s not worth the candle.
Fair and softly goes farLành và nhẹ nhàng tiến xaBeing fair and gentle in your dealings with others can lead to long-lasting success.
Game is not worth the candleTrò chơi không xứng đáng với việc đốt nếnThe effort required to play the game wasn’t worth the minimal reward.
Hasty climbers have sudden fallsNgười leo lên nhanh thường gặp rơi xuống bất ngờThose who rush to success often face unexpected setbacks.
It’s better be safe than sorryTốt hơn là an toàn hơn tiếc nuốiDouble-check the facts; it’s better to be safe than sorry.
It’s better to be safe than sorryTốt hơn là an toàn hơn tiếc nuốiAlways wear your seatbelt; it’s better to be safe than sorry.
It is better be safe than sorryTốt hơn là an toàn hơn tiếc nuốiHe chose not to take the shortcut because it is better to be safe than sorry.
It is better to be safe than sorryTốt hơn là an toàn hơn tiếc nuốiIn case of uncertainty, it is better to be safe than sorry.

Trên đây là nghĩa các áp dụng thành ngữ Fortune favours the bold vào giao tiếp. Cùng IELTS Vietop khám phá thêm nhiều thành ngữ thú vị nữa nhé!

Các bạn có thể bổ sung thêm vốn từ vựng, idiom của mình bằng việc truy cập vào chuyên mục IELTS Vocabulary của Vietop để tham khảo thêm nhé!

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h