Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Câu tường thuật if whether: Lý thuyết và bài tập vận dụng

Trang Đoàn Trang Đoàn
21.08.2022

Câu tường thuật (Reported Speech) là một trong những dạng ngữ pháp quan trọng để đạt được điểm cao kỹ năng IELTS Speaking, đặc biệt là dạng câu tường thuật if whether. Tuy nhiên, nhiều bạn học tiếng Anh vẫn chưa biết khi nào sử dụng “if” và khi nào sử dụng “whether”. Ngày hôm nay, Vietop sẽ giúp bạn giải đáp tất tần tật về dạng câu tường thuật if whether nhé!

câu tường thuật với if/whether

Định nghĩa về câu tường thuật

Khi giao tiếp tiếng Anh thường ngày, chúng ta thường sử dụng hai loại câu, một là câu trực tiếp và hai là câu tường thuật. Câu tường thuật, hay là câu trần thuật trong tiếng Anh là Reported Speech. Dạng câu tường thuật thường được sử dụng trong các cuộc hội thoại hằng ngày hoặc trong các bài phát biểu để thuật lại một hành động, một lời nói của bất kỳ cá nhân nào đó. 

Ví dụ như khi ta muốn kể lại cho anh A về câu nói của anh B, ta sẽ dùng câu trả lời gián tiếp. Nói cách khác, câu tường thuật là gián tiếp trình bày lại sự việc. Để biết được cách dùng câu tường thuật, ta cần hiểu rõ các dạng của câu tường thuật, nhất là dạng câu tường thuật if/whether.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cách dùng với câu tường thuật if (whether)

Cấu trúc câu tường thuật if/whether thường xuất hiện trong câu hỏi Yes-No Questions và câu hỏi gián tiếp với “or”. Thông thường, ta sử dụng “If” nhiều hơn “Whether”.

S +asked (+O)wanted to knowwonderedif / whether + S + V(lùi thì) + O

E.g: 

 • He asked: “Are you upset?”

-> He asked if/whether I was upset. (Anh ấy hỏi tôi có bối rối không.)

 • Did you drink coke?” She asked.

-> She asked if/whether I had drunk coke. (Cô ấy hỏi tôi có uống coca không.)

Lưu ý

If Whether vẫn cần phân biệt trong các trường hợp sau:

 1. Thường dùng Whether sau động từ Discuss

E.g: “Should we go to the cinema?” We discussed it.

-> We discussed whether we should go to the cinema. 

(Chúng tôi bàn luận có nên đi xem phim không.)

 1. Chỉ dùng Whether sau giới từ

E.g: We talked about whether he should be hired or not. 

(Chúng tôi nói chuyện liệu anh ấy sẽ được nhận hay không.)

 1. Chỉ dùng Whether với các động từ nguyên thể (To-Infinitive)

E.g: She cannot decide whether to eat at home or eat out.

(Cô ấy không thể quyết định được nên ăn nhà hay ăn ngoài.)

 1. Cuộc hội thoại mang hình thức xã giao, tính chất cuộc họp quan trọng, ta dùng Whether

E.g: Let me know whether he will be able to attend the meeting.

(Hãy cho tôi biết liệu anh ấy có thể tham gia cuộc gặp mặt hay không?)

 1. Cuộc hội thoại mang tính chất suồng sã, thân mật, ta dùng If

E.g: He asked if I had eaten dinner. 

(Anh ấy hỏi tôi đã ăn tối chưa.)

 1. Khi câu hỏi gián tiếp được đẩy lên đầu câu, ta dùng Whether

E.g: Whether he will eat the candies I am not sure.

(Tôi không chắc anh ấy sẽ ăn kẹo hay không.)

 1. Chúng ta sử dụng cụm từ Whether – or not chứ không dùng If – or not.

E.g: I don’t know whether she will eat carrots or not.

(Tôi không biết cô ấy sẽ ăn cà rốt hay không.)

Sau khi nắm rõ được kiến thức tổng quan về câu tường thuật if whether, các bạn hãy cùng Vietop áp dụng vào một số bài luyện tập dưới đây nhé!

Tham khảo:

Thì hiện tại đơn

Thì quá khứ đơn

Cách học bảng chữ cái tiếng Anh

Bài tập luyện tập về câu tường thuật với if/whether

câu tường thuật với if/whether

Bài 1: Rewrite direct speech into reported speech

 1. “Do you want to eat this cake?”

-> My friend asked me _______________________________________.

 1. “Have you visited Japan?”

-> She asked me _______________________________________.

 1. “Is she listening to music?”

-> He asked me _______________________________________.

 1. “Does Mary like chocolate?”

-> He wanted to know _______________________________________.

 1. “Are the children playing games?”

-> The mother wondered _______________________________________.

 1. “Are you married?”

-> Tommy asked me _______________________________________.

 1. “Did Jessica come to the party?”

-> They wondered _______________________________________.

 1. “Did you do homework?”

-> He asked me _______________________________________.

 1. “Are you from Vietnam?”

-> They wanted to know _______________________________________.

 1. “Have you eaten hamburgers?”

-> David asked me _______________________________________.

Bài 2: Complete the following sentences using if or whether. In some cases they are both possible

 1. I am not sure ______ I can go to the party.
 • Whether
 • If
 • Either could be used
 1. She asked me ______ I wanted to go shopping with her.
 • If
 • Either could be used
 • Whether
 1. We discussed ______ we should visit the church.
 • Either could be used
 • If
 • Whether
 1. ______ she will come I’m not sure.
 • If
 • Whether
 • Either could be used
 1. There was a big argument about ______ we should play volleyball.
 • Either could be used
 • Whether
 • If
 1. I can’t decide ______ to go on a diet or not.
 • Whether
 • Either could be used
 • If
 1. ______ he can pass the exam is another matter.
 • Whether
 • If
 • Either could be used
 1. He asked me ______ I had been to Vietnam.
 • Either could be used
 • Whether
 • If
 1. I don’t know ______ they will come.
 • Either could be used
 • Whether
 • If
 1. Charles is going to marry Liz ______ he likes it or not.
 • If
 • Either could be used
 • Whether

Bài 3: Make reported speeches. Start all your answers with ‘she’, and use the past simple of ‘ask’, ‘wonder’ or ‘want to know’.

 1. “Did you arrive on time?”
 2. “Did you celebrate your birthday?”
 3. “Do you usually do morning exercises?”
 4. “Do you like playing guitar?”
 5. “Do you know Peter?”
 6. “Do you have enough time?”
 7. “Am I late?”
 8. “Is the post office near the cinema?”
 9. “Is the milk fresh?”
 10. “Is my father in the garden?”

Đáp án

Bài 1: Rewrite direct speech into reported speech

 1. My friend asked me if/whether I wanted to eat that cake.
 2. She asked me if/whether I had visited Japan.
 3. He asked me if/whether she was listening to music.
 4. He wanted to know if/whether Mary liked chocolate.
 5. The mother wondered if/whether the children were playing games.
 6. Tommy asked me if/whether I was married.
 7. They wondered if/whether Jessica had come to the party.
 8. He asked me if/whether I had done homework.
 9. They wanted to know if/whether I was from Vietnam.
 10. David asked me if/whether I had eaten hamburgers.

Bài 2: Complete the following sentences using if or whether. In some cases they are both possible

1. Either could be used2. Either could be used3. Whether4. Whether5. Whether
6. Whether7. Whether8. Either could be used9. Either could be used10. Whether

Bài 3: Make reported speeches. Start all your answers with ‘she’, and use the past simple of ‘ask’, ‘say’ or ‘tell’.

 1. She asked me if/whether I had arrived on time.
 2. She asked me if/whether I had celebrated my birthday.
 3. She wondered if/whether I usually did morning exercises.
 4. She wondered if/whether I liked playing guitar.
 5. She wanted to know if/whether I knew Peter.
 6. She wanted to know if/whether I had enough time.
 7. She wondered if/whether she was late.
 8. She asked me if/whether the post office was near the cinema.
 9. She wanted to know if/whether the milk was fresh.
 10. She wondered if/whether her father was in the garden.

Hy vọng rằng bài viết hôm nay của Vietop đã giúp bạn nắm rõ hơn về kiến thức cũng như một số dạng bài tập về câu tường thuật If Whether. Chúc bạn học tốt môn tiếng Anh!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra