Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Waste time to V hay Ving? Cấu trúc waste time trong tiếng Anh

Trang Đoàn
Trang Đoàn
10.04.2024

Waste time thường được dùng để nói về việc lãng phí thời gian. Khi muốn khuyên ai không nên làm làm việc gì đó vì lãng phí thời gian, bạn phải sử dụng cấu trúc waste time. Để hiểu rõ hơn về cấu trúc này, mình đã tổng hợp lại các nội dung như sau:

 • Cấu trúc waste là gì? Cách sử dụng chi tiết.
 • Các cấu trúc tương tự waste time.
 • Cách viết lại câu cấu trúc waste time.

Hãy cùng tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây nhé!

Nội dung quan trọng
– Cấu trúc waste time dùng để diễn tả việc dùng thời gian cho những việc không quan trọng, vô ích hoặc không cần thiết. 
– Cấu trúc:
+ S + waste + time/ money/ energy + on + N (lãng phí thời gian/ tiền bạc/ năng lượng cho thứ gì).
+ S + waste + time/ money/ energy + V-ing (lãng phí thời gian/ tiền bạc/ năng lượng để làm gì).
– Sự khác nhau giữa cấu trúc waste time với spend time và It take time.
+ Waste time: Lãng phí thời gian, tiêu tốn thời gian một cách vô ích.
+ Spend time: Dành thời gian cho một hoạt động, việc gì đó.
+ It takes time: Cần thời gian để hoàn thành một việc gì đó.
– S + spend + time/ money + (on) + V-ing/ N… = S + waste + time/ money + (on) + V-ing/ N… = It takes (somebody) + time + to V.

1. Waste là gì? Waste time là gì?

 • Waste (n): Rác thải, thứ gì đó không được sử dụng theo cách hiệu quả, hữu ích hoặc hợp lý.
 • Waste (v): Lãng phí.
 • Waste (adj): hoang phí, bỏ hoang.

Waste là một từ đặc biệt, vừa làm danh từ, vừa làm động từ và vừa làm tính từ. Cấu trúc waste time được dùng với nghĩa lãng phí thời gian.

E.g.:

 • Don’t waste your time watching TV all day. Go outside and do something productive. (Đừng lãng phí thời gian xem TV cả ngày. Hãy ra ngoài và làm việc gì đó hiệu quả.)
 • It’s a waste of time to argue with someone who is not willing to listen. (Lãng phí thời gian để tranh cãi với người không muốn nghe là điều vô ích.)
 • The company’s decision to invest in new technology was a waste of money. (Quyết định đầu tư vào công nghệ mới của công ty là một sự lãng phí tiền bạc.)
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Waste time + gì? Cách dùng cấu trúc waste time

Để hiểu rõ hơn về cách sử dụng cũng như cấu trúc waste time, hãy cùng mình tìm hiểu qua phần dưới đây nhé!

2.1. Cấu trúc waste time + on + danh từ

Cấu trúc: S + waste time + on something/ doing something

Cách dùng: Nói đến việc ai đó lãng phí thời gian vào việc gì đó.

Cấu trúc waste time on sth
Cấu trúc waste time on sth

E.g.:

 • Don’t waste time on social media all day. (Đừng lãng phí thời gian vào mạng xã hội cả ngày.)
 • He wasted his time on playing video games instead of studying. (Cậu ấy lãng phí thời gian chơi điện tử thay vì học bài.)
 • We shouldn’t waste time on gossiping about other people. (Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào việc nói xấu người khác.)

2.2. Cấu trúc waste time ving

Cấu trúc: S + waste time + doing something

Cách dùng: Nói đến việc ai đó đang lãng phí thời gian làm điều gì đó ngay thời điểm nói.

Cấu trúc waste time + Ving
Cấu trúc waste time + Ving

E.g.:

 • I’m not going to waste my time waiting for you. (Tôi không lãng phí thời gian chờ đợi bạn đâu.)
 • She’s wasting her time watching that boring movie. (Cô ấy đang lãng phí thời gian xem bộ phim nhàm chán đó.)
 • She’s wasting her time trying to convince him to change his mind. (Cô ấy đang lãng phí thời gian cố gắng thuyết phục anh ấy thay đổi suy nghĩ.)

Xem thêm:

3. Giải đáp waste time to v hay ving?

Cấu trúc  waste time đi với V-ing để diễn tả ý nghĩa ai đang lãng phí thời gian làm gì. 

E.g.:

 • Don’t waste time playing video games all day. (Đừng lãng phí thời gian chơi trò chơi điện tử cả ngày.)
 • We should stop wasting time arguing and start working on the project. (Chúng ta nên ngừng lãng phí thời gian tranh cãi và bắt đầu làm việc cho dự án.)

4. Các cấu trúc tương tự waste

Ngoài cấu trúc waste time ở trên ra, bạn có thể sử dụng thêm các cấu trúc dưới đây để đa dạng hơn cho văn nói và văn viết của mình.

4.1. Cấu trúc spend trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng:

 • S + spend + something + with …: Nói đến việc để dành cái gì cho ai.
 • S + spend + something + on + N/  V-ing: Nói đến việc để dành điều gì để làm gì.

E.g.:

 • I spent the whole day with my family. (Tôi dành cả ngày cho gia đình.)
 • She spends most of her free time with her friends. (Cô ấy dành phần lớn thời gian rảnh cho bạn bè.)
 • I spent a lot of money on clothes. (Tôi đã chi rất nhiều tiền cho quần áo.)
 • She spends a lot of time studying. (Cô ấy dành nhiều thời gian để học tập.)

4.2. Cấu trúc It takes trong tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng:

 • It takes + time + to V: Dùng để nói đến việc dành/ tốn bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó.
 • It takes + somebody + time + to V: Dùng để nói đến việc ai đó dành/ tốn bao nhiêu thời gian để làm việc gì đó.
 • It takes + [quantity noun] + to V: Dùng để nói đến việc bao nhiêu là cần thiết để làm gì đó.

E.g.:

 • It takes me 30 minutes to get to work. (Mất 30 phút để tôi đến nơi làm việc.)
 • It takes John 10 minutes to walk to school. (John mất 10 phút để đi bộ đến trường.)
 • It takes a lot of money to buy a house. (Cần rất nhiều tiền để mua một căn nhà.)

5. Cách viết lại câu cấu trúc waste time

Bài tập viết lại câu là một trong những dạng phổ biến nhất khi ra thi. Dưới đây là một vài hướng dẫn chi tiết về cách viết lại câu từ các cấu trúc đồng nghĩa với waste time nhé!

5.1. Viết lại câu từ cấu trúc It takes

Công thức: It takes + time + to V = S + waste + time/ money + (on) + Ving/ N …

E.g.: 

 • It takes two hours to cook this meal. (Phải mất hai giờ để nấu bữa ăn này.) → I waste two hours cooking this meal.
 • It takes me 30 minutes to get to work. (Tôi phải mất 30 phút để đi làm.) → I waste 30 minutes getting to work.
 • It takes two hours to cook this meal. (Phải mất hai giờ để nấu bữa ăn này.) → I waste two hours cooking this meal.

5.2. Viết lại câu từ cấu trúc Spend 

Công thức: S + spend + time/  money + (on) + Ving/ N … = S + waste + time/ money + (on) + Ving/ N …

E.g.:

 • I spend an hour scrolling through social media every morning. (Tôi dành một giờ để lướt mạng xã hội mỗi sáng.) → I waste an hour every morning scrolling through social media.
 • She spends a lot of money buying coffee every day. (Cô ấy chi rất nhiều tiền để mua cà phê mỗi ngày.) → She wastes a lot of money buying coffee every day.
 • We spent the whole afternoon arguing about something unimportant. (Chúng tôi dành cả buổi chiều để tranh cãi về điều gì đó không quan trọng.) → We wasted the whole afternoon arguing about something unimportant.

6. Phân biệt cấu trúc waste time và spend time

Khi làm các bài tập hoặc trong thực tế, người học vẫn thường nhầm lẫn 2 cấu trúc này với nhau. Dưới đây là cách phân biệt cụ thể dành cho bạn.

Phân biệt cấu trúc waste time và spend time
Phân biệt cấu trúc waste time và spend time
Cách dùngCấu trúcVí dụ
Waste timeDùng để nói về việc dành thời gian một cách vô ích cho việc gì đó không mang lại lợi ích hoặc giá trị gì.S + waste + time/  money/  energy + on + N/ V-ingI wasted my whole day watching TV. (Tôi đã lãng phí cả ngày để xem TV.)
Spend timeDùng để nói về việc dành thời gian cho việc gì đó, có thể mang lại lợi ích hoặc không.S + spend + time/ money + (on) + Ving/ N …We spent the whole day exploring the city. (Chúng tôi đã dành cả ngày để khám phá thành phố.)

Xem thêm:

7. Bài tập cấu trúc waste time

Để nắm chắc hơn về phần kiến thức, hãy làm ngay các bài tập dưới đây để ôn tập nhé:

 • Bài tập điền vào chỗ trống.
 • Bài tập chọn đáp án đúng.
 • Bài tập viết lại câu.
Bài tập cấu trúc waste time
Bài tập cấu trúc waste time

Exercise 1: Fill in the blank

(Bài tập 1: Điền vào chỗ trống)

 1. We should ………. time volunteering in our community. (waste/ spend)
 2. They ………. too much money on clothes they don’t even wear. (waste/ spend)
 3. He likes to ………. time with his friends on the weekends. (waste/ spend)
 4. Don’t ………. time arguing with someone who isn’t willing to listen. (waste/ spend)
 5. She ………. a lot of time practicing the piano before her performance. (waste/ spend)

1. Spend

=> Giải thích: Tình nguyện (volunteer) là việc có ích nên không thể dùng waste time (tốn thời gian). Vì vậy, dùng spend time để nói về việc dành thời gian cho tổ chức tình nguyện.

2. Waste

=> Giải thích: Tình nguyện (volunteer) là việc có ích nên không thể dùng waste time (tốn thời gian). Vì vậy, dùng spend time để nói về việc dành thời gian cho tổ chức tình nguyện. Waste money được sử dụng vì họ đang tiêu tiền vào những thứ không mang lại giá trị lâu dài.

3. Spend

=> Giải thích: Spend time được sử dụng vì đây là hoạt động mang lại niềm vui cho anh ấy.

4. Waste

=> Giải thích: Waste time được sử dụng vì tranh cãi với người không chịu lắng nghe là việc vô ích.

5. Spent

=> Giải thích: Spend time được sử dụng vì đây là hành động thể hiện sự nỗ lực của cô ấy. Ngoài ra, do trong câu có từ before nên mệnh đề trước before sẽ được dùng với quá khứ đơn. Do đó, spent là đáp án.

Exercise 2: Conjugate the verbs in brackets

(Bài tập 2: Chia động từ trong ngoặc)

 1. We shouldn’t waste time (watch) TV all day. We should be more productive.
 2. They used to waste a lot of money (eat) out every night.
 3. Don’t waste time (explain) yourself to someone who isn’t willing to listen.
 4. She always wastes time (scroll) through social media before going to sleep.
 5. Let’s start early and avoid wasting time (wait) for them.

1. watching

=> Giải thích: Cấu trúc waste time + Ving nên watch sẽ được thêm ing.

2. eating

=> Giải thích: Cấu trúc waste time + Ving nên eat sẽ được thêm ing.

3. explaining

=> Giải thích: Cấu trúc waste time + Ving nên explain sẽ được thêm ing.

4. scrolling

=> Giải thích: Cấu trúc waste time + Ving nên scroll sẽ được thêm ing.

5. waiting

=> Giải thích: Cấu trúc waste time + Ving nên wait sẽ được thêm ing.

Exercise 3: Rewrite the sentences

(Bài tập 3: Viết lại câu với waste)

 1. I spend hours every day scrolling through social media.
 2. We spent a lot of money on our vacation last year.
 3. My company spends a lot of money on advertising.
 4. She spent her whole afternoon watching TV.
 5. He spends a lot of time playing video games instead of studying.

1. I waste hours every day scrolling through social media.

=> Giải thích: Việc lướt mạng xã hội nhiều giờ là điều không cần thiết nên dùng cấu trúc waste để nói đến việc lãng phí thời gian

2. We wasted a lot of money on our vacation last year.

=> Giải thích: Việc dành nhiều tiền cho kỳ nghỉ là điều không cần thiết nên dùng cấu trúc waste để nói đến việc lãng phí tiền bạc

3. The company wastes a lot of resources on training their employees. (Lưu ý: Cần cân nhắc)

=> Giải thích: Việc lướt mạng xã hội nhiều giờ là điều không cần thiết nên dùng cấu trúc waste để nói đến việc lãng phí thời gian

4. My company wastes money on advertising.

=> Giải thích: Việc tiêu nhiều tiền cho quảng cáo là điều không cần thiết nên dùng cấu trúc waste để nói đến việc lãng phí thời gian

5. He wastes a lot of time playing video games instead of studying.

=> Giải thích: Việc dành thời gian để chơi game điều không cần thiết nên dùng cấu trúc waste để nói đến việc lãng phí thời gian.

8. Kết luận

Tóm lại, qua bài viết trên đây, bạn đã hiểu rõ hơn cách sử dụng cấu trúc waste time, cách phân biệt waste time với các cấu trúc tương tự.

Bên cạnh đó, khi làm bài tập, bạn cũng cần lưu ý rằng waste có nhiều nghĩa khác nhau, vì vậy hãy chú ý đến ngữ cảnh để xác định nghĩa chính xác.

Hy vọng những kiến thức trên đây có thể giúp bạn hiểu và vận dụng chúng tốt vào thực tế nhé! Đừng quên để lại comment bên dưới nếu bạn đang thắc mắc bất cứ điều gì về cấu trúc này nhé!

Tài liệu tham khảo:

Waste your time: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/waste-time – Truy cập ngày 27.03.2024

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h