Cách phân biệt động từ tính từ trong tiếng Anh

Cố vấn học thuật

GV. Nguyễn Huy Hoàng - Overall

GV tại IELTS Vietop.

IELTS Vietop nhận thấy hiện nay có rất nhiều bạn học Anh văn lâu năm nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại trong quá trình phân biệt động từ và tính từ. Trong bài viết dưới đây, IELTS Vietop sẽ giúp bạn chỉ ra cách phân biệt động từ tính từ chính xác nhất thông qua vị trí hoặc dấu hiệu nhé.

Cách phân biệt động từ tính từ trong tiếng Anh

Cách phân biệt động từ tính từ trong tiếng Anh
Cách phân biệt động từ tính từ trong tiếng Anh
Tiêu chíĐộng từTính từ
Khái niệmĐộng từ là những từ dùng để chỉ hành động, trạng thái của sự vật.Tính từ là những từ dùng để chỉ đặc điểm, tính chất của sự vật.
Vị tríĐứng sau chủ ngữ
Đứng sau các trạng từ chỉ tần suất 
Đứng đằng trước tân ngữ
Đứng đằng trước tính từ (động từ tobe)
Đứng trước danh từ
Đứng sau Tobe
Đứng sau các động từ chỉ cảm giác, cảm xúc
Sau các đại từ bất định như something, someone, anybody, anything…
Phân loại Động từ tobe
Động từ khuyết thiếu (modal verb)
Động từ hành động (Action verbs)
Động từ liên kết (Links Verb)
Phân loại theo chức năng
Phân loại theo cách thành lập
Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Động từ (Verb) trong tiếng Anh

Động từ trong tiếng Anh
Động từ trong tiếng Anh

Khái niệm động từ trong tiếng Anh

Động từ ở trong tiếng Anh có thể được hiểu là những từ dùng để chỉ hành động, cảm xúc hoặc trạng thái của con người, sự vật, sự việc…. Động từ (Verb) thường được viết tắt là “v”.

Vị trí của động từ trong câu

Động từ thường được đứng ở phía sau chủ ngữ

Eg: 

 • Lisa plays piano every day. (Lisa chơi đàn piano mỗi ngày.)
 • I wash my face every morning. (Tôi rửa mặt vào mỗi buổi sáng.)

Động từ cũng có thể đứng ở phía sau các trạng từ chỉ tần suất, mức độ liên tục, thường xuyên

Eg:

 • I always go to the library on Saturday mornings. (Tôi luôn luôn tới thư viện vào những buổi sáng ngày thứ Bảy.)
 • She always visits her grandparents on weekends. (Cô ấy luôn thăm ông bà vào cuối tuần.)

Động từ đứng trước tân ngữ

Eg:

 • Close the door, it is raining heavily! (Đóng cửa vào đi trời đang mưa rất to!)
 • Open the book, kids! (Mở sách ra nào các con!)

Có một số trường hợp động từ đi kèm với giới từ theo sau đó mới là tân ngữ

Eg:

 • Wait for me ten minutes! (Đợi tôi mười phút nhé!)
 • Listen to me and I will tell you what you want. (Lắng nghe tôi và tôi sẽ nói cho bạn những điều bạn muốn.)

Động từ đứng đằng trước tính từ

Trong tiếng Anh chỉ có một động từ duy nhất đứng ở đằng trước tính từ đó là động từ Tobe.

Eg:

 • She is very friendly. (Cô ấy rất thân thiện.)
 • He is tall and fat. (Anh ta cao và béo.)

Phân loại động từ

Trong ngữ pháp tiếng Anh, động từ có thể được chia thành 4 loại như sau:

Động từ tobe

Động từ “tobe” bao gồm: Be, am, is, are, was, were…

 • Tobe + N. Eg: I am a teacher. (Tôi là giáo viên.)
 • Tobe + V_ing. Eg: We are studying English (Chúng tôi đang học tiếng Anh.)
 • Tobe + V(P2). Eg: English is studied by us (Tiếng Anh được học bởi chúng tôi.)
 • Tobe + Adj. Eg: She is friendly. (Cô ấy rất thân thiện.)
 • Tobe + Prep + N. Eg: The building is under construction. (Tòa nhà đang được xây dựng.)

Modal verbs (Động từ khuyết thiếu)

 • Can/ Could/ May/ Might (Có thể) + V(bare)
 • Should (Nên) + V(bare)
 • Must/ Have to (Phải) + V(bare)
 • Will/ Would (sẽ) + V(bare)

Action verbs

 • Review/ check/ inspect/ examine the documents/ the plan/ the terms of contract: Kiểm tra tài liệu/ kế hoạch/ điều khoản hợp đồng.
 • Attract visitors/ customers…: Thu hút du khách
 • Reserve the right to V: Có quyền làm gì
 • Introduce/ launch new products/ services: Giới thiệu/ tung ra một sản phẩm/dịch vụ mới.
 • Sign a contract: Ký hợp đồng
 • Represent the company/ the organisation/ the group: Đại diện cho công ty/ tổ chức/ nhóm
 • Renew a contract: Gia hạn hợp đồng
 • Confirm the reservation: Xác nhận lại việc đặt chỗ
 • Retain the receipts: Giữ lại hoá đơn
 • Submit s.t TO s.o: Nộp một cái gì cho ai

Links Verb (Động từ liên kết)

 • Seem: dường như
 • Look: trông
 • Feel: cảm thấy
 • Appear: dường như
 • Become = get: trở nên
 • Taste, smell, stay = remain (giữ),…
 • Note: Linking verbs + Adj. 

Eg: She looks beautiful. (Cô ấy trông thật xinh đẹp.)

Cách nhận biết động từ trong tiếng Anh

Thông qua tiền tố

 • en-: enjoy, enrich, enforce, engage, enact,…

Thông qua hậu tố

 • -ate: communicate, calculate, debate, appreciate, translate…
 • -en: happen, hasten, threaten, frighten, fasten,…
 • -fy: verify, certify, horrify, satisfy, liquify, qualify,..
 • -ize, -ise: realize, minimize, modernize, symbolize, economize, seize,…

Xem thêm:

Câu điều kiện

Câu bị động

Câu tường thuật

Tính từ (Adjective) trong tiếng Anh

Tính từ là gì? Vị trí và cách dùng trong Tiếng Anh IELTS
Tính từ là gì? Vị trí và cách dùng trong tiếng Anh IELTS

Khái niệm tính từ trong tiếng Anh

Tính từ trong tiếng Anh được hiểu là những từ dùng để diễn tả tính chất của sự vật, sự việc hay hiện tượng… Tính từ Adjective được viết tắt là (Adj).

Vị trí của tính từ ở trong câu

Đứng trước danh từ (N) Adj + N

Eg: Handsome boy (anh chàng đẹp trai), beautiful girl (cô gái xinh đẹp), rainy day (ngày mưa), big house (căn nhà lớn)…

Đứng sau Tobe: Tobe + Adj

Eg: She is beautiful (cô ấy thật xinh đẹp), he is kind (anh ấy thật tốt bụng)…

Đứng sau các động từ chỉ cảm giác, cảm xúc như look, feel, smell, get, turn, seem, become, sound, hear,…

Eg: She seems tired (Cô ấy trông có vẻ mệt mỏi), i feel unhappy (tôi cảm thấy không vui vẻ)…

Sau các đại từ bất định như something, someone, anybody, anything…

Eg: I’ll tell you something interesting (Tôi sẽ kể cho bạn cái gì đó thú vị.); Is anybody absent from the class today? (Có ai vắng mặt trong lớp hôm nay không?),…

Đứng sau tân ngữ ở trong cấu trúc Make/Keep/Find/Leave + (O)+ adj

Eg: Let’s keep our school clean. (Hãy giữ cho lớp học của chúng ta thật sạch), Just make sure you’ll be home by 9pm (Hãy đảm bảo rằng bạn sẽ ở nhà vào lúc 9 giờ tối.)

Tính từ đứng sau “too”: S + to be/ seem/ look. . . . + too + adjective + to + V

Eg: This shirt is too small for us to wear. (Chiếc áo này quá nhỏ để chúng tôi mặc.)

Tính từ đứng trước “enough”: S + to be + adj + enough + to V

Eg: The beef is good enough to be served. (Món thịt bò đủ ngon để được phục vụ.)

Tính từ trong cấu trúc so…that: S1 + to be/ seem/ sound/ look/ feel. . .  + so + adj + that + S2 + V

Eg: The laptop is so expensive that she has to return it. (Chiếc máy tính đắt đến mức cô ấy phải trả lại.)

Tính từ dùng dưới dạng so sánh: 

 • More + adj + than
 • Adj-er + than
 • The most + adj
 • The least + adj
 • Less + adj + than
 • (Not) as + adj + as

Eg: She has a car more expensive than yours. (Cô ấy có một chiếc xe hơn của bạn.)

Tính từ dùng trong câu cảm thán: What + (a/an) + adj + N!/ How + adj + S + V!

Eg: How cold the weather is! (Thời tiết lạnh giá làm sao!)

Tính từ dùng trong câu đo lường: S + to be + <number> + đơn vị + adjective

Eg: This table is three meters long. (Bàn này dài ba mét.)

Phân loại tính từ

Phân loại theo chức năng

 • Tính từ sở hữu: my, her, his, your, their, our
 • Tính từ miêu tả: big, red, plastic, small…
 • Tính từ chỉ thị: this, that, those, these…
 • Tính từ định lượng: a, an, a lot, much, many…
 • Tính từ phân phối: each, any, every, either, neither…
 • Mạo từ: a, an, the…

Phân loại theo cách thành lập

 • Tính từ đơn: good, bad, beautiful
 • Tính từ ghép: dark-brown, all-star
 • Tính từ phát sinh: unhappy, indescribable

Cách nhận biết tính từ trong tiếng Anh

Tính từ thường được nhận biết thông qua các hậu tố dưới đây:

 • -able: capable, comfortable, considerable.…
 • -ful: plentiful, wonderful, helpful, stressful,…
 • -ive: aggressive, legislative, native,…
 • -ous: famous, serious, mysterious, mountainous, jealous, poisonous,…
 • -ing: exciting, interesting, boring…
 • -ic: specific, economic, iconic…
 • -ant:brilliant, important, significant…
 • -ible:flexible, possible, responsible…
 • -ed: interested,  excited, bored…
 • -ly: lovely, friendly, costly…
 • -y: sunny,  rainy, windy …
 • -less: harmless, careless, useless …

Bảng tổng hợp tính từ + giới từ trong tiếng Anh

Tính từGiới từÝ nghĩa
RelatedtoCó liên quan
PreferabletoPhù hợp
CapableofCó thể
SuperiortoVượt trội, tốt hơn
SuspiciousofCó nghi ngờ về
AwareofCó nhận thức về
ContentwithHài lòng với
HopefulofHy vọng
PopularwithPhổ biến về
ImpressedwithẤn tượng về
LiableforChịu trách nhiệm về
(Dis)satisfiedwith(Không) hài lòng với
PerfectforHoàn hảo
ResponsibleforChịu trách nhiệm về
Eligiblefor + NĐủ điều kiện/Đủ năng lực
Eligibleto VĐiểu điều kiện/Đủ năng lực để làm gì
QualifiedforĐủ điều kiện/Đủ năng lực
ExcitedaboutHứng thú về
ConcernedaboutQuan tâm về
InterestedinHứng thú về

Bảng một số tính từ + danh từ phổ biến

Tính từDanh từÝ nghĩa
AnnualLeaveNghỉ phép hằng năm
AnnualTurnoverDoanh thu hằng năm
TemporaryWorkCông việc tạm thời
TemporaryReplacementSự thay thế tạm thời
TemporaryStaff/ workerNhân viên thời vụ
SubstantialIncreaseSự tăng lên đáng kể
SubstantialRenovationSự cải tiến/ nâng cấp đáng kể

Xem thêm:

Bài tập phân biệt động từ tính từ trong tiếng Anh

Bài tập phân biệt động từ tính từ trong tiếng Anh
Bài tập phân biệt động từ tính từ trong tiếng Anh

Bài tập 1: Chia dạng đúng của các từ trong ngoặc để tạo thành một câu có nghĩa

 1. I hate being around Mary Lou, she is ________. (friendly)
 2. The stock market crash of 1929 left my great grandfather________. (penny)
 3. I have a class at 8:00 a.m. but I am always________.  (sleep)
 4. I think we should try something else. That strategy seems way too________.  (risk)
 5. When you work at a nuclear power plant, you have to be extremely _______. (care)
 6. I had to take three months off when I was pregnant, but my boss has been very _______. (understand)

Bài tập 2: Điền dạng đúng của từ trong ngoặc

 1. She is _____(do) her homework
 2. He _____(want) a car next year.
 3. My parents will _____(buy)a new home that is larger than our current one.
 4. My sister has _____(give) birth to two babies for two months.
 5. You _____(wake up) early you can get more done 
 6. We always _____(clean) our house on weekends.

Đáp án

Bài tập 1

 • 1. Unfriendly
 • 2. Penniless
 • 3. Sleepy
 • 4. Risky
 • 5. Careful
 • 6. Understanding

Bài tập 2

 • 1. Doing
 • 2. Wants
 • 3. Buy 
 • 4. Given 
 • 5. Wake up
 • 6. Clean

Qua bài viết trên của IELTS Vietop, hy vọng bạn đã nắm được cách sử dụng và cách phân biệt động từ tính từ trong tiếng Anh. Hãy thường xuyên ôn tập và chăm chỉ làm bài tập và ghé thăm chuyên mục IELTS Grammar của IELTS Vietop để có thể tiếp thu được thêm nhiều kiến thức mới nhé.

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h