Cấu trúc however trong IELTS

Dạng bài yêu cầu phân tích một vấn đề theo hướng lợi và hại (hay ưu điểm, nhược điểm) thường hay được gặp trong các bài thi IELTS Writing. Có rất nhiều hướng giải quyết dạng bài này. Cách phổ biến các bạn hay dùng là “ On the one hand…. On the other hand (một mặt….mặt khác..). Nhưng một trong những cách đơn giản và tốt nhất là dùng “However – tuy nhiên”.

However

However có nghĩa là “tuy nhiên, tuy vậy”.

Giống như although và (even) though, however được dùng để chỉ sự tương phản giữa hai mệnh đề. 

Nó được tách ra bằng một dấu phẩy khi đứng đầu hay cuối câu. Nếu however đứng giữa câu trước nó là dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu (,) và sau nó là dấu phẩy (,).

Ví dụ:

  • The constant exposure to social media inflicts grave harm upon young people. However, it is useful for occasional aspects such as providing cultural knowledge
  • The constant exposure to social media inflicts grave harm upon young people. It is useful for occasional aspects such as providing cultural knowledge, however.

Xem thêm: Câu phức (Complex Sentence) là gì? Phân loại chi tiết

Hãy xem các ví dụ sau:

  • Riding a bike to school can help you maintain a higher level of fitness; however, sometimes when you cycle you will get your school uniform dirty. (Đạp xe tới trường có thể giúp bạn duy trì sự cân đối của cơ thể; tuy nhiên, đôi lúc khi bạn đạp xe bạn sẽ làm đồng phục của mình bị bẩn.)
  • It is a common belief that students’ academic achievement and emotional development are affected by their classmates rather than the teacher . However, I firmly believe that peers play important role in assisting students to gain better result and grow emotionally through establishing relationships.

Bạn hãy để ý dấu câu ở trên. Chúng ta có thể dùng “however” sau một dấu chấm phẩy hoặc một dấu chấm, và luôn đứng trước một dấu phẩy.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo học thêm một số điểm ngữ pháp sau:

Hãy chia sẻ bài viết cấu trúc however trong IELTS nếu bạn thấy nó hữu ích nhé!

IELTS Vietop

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận