Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Lend là gì? Phân biệt lend và borrow trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
11.06.2023

Lend là gì? Làm cách nào để phân biệt được lend và borrow? Đây là câu hỏi thắc mắc của rất nhiều người khi học tiếng Anh. Đừng lo lắng, bài viết dưới đây IELTS Vietop sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn. Hãy cùng theo dõi ngay nhé.

1. Lend là gì?

Lend phát âm: /lend/ (v). Động từ lend trong tiếng Anh mang ý nghĩa là cho vay, cho mượn.

Lend là gì
Lend là gì

Eg:

 • He doesn’t like lending her phone. (Anh ấy không thích cho cô ấy mượn điện thoại).
 • Hoa who was the most generous of you to lend me the money. (Hoa là người hào phóng nhất trong số các bạn khi cho tôi mượn tiền).

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Cách dùng lend trong tiếng Anh

2.1. Cấu trúc chung của lend

Cấu trúc 1: LEND something TO someone

Ý nghĩa: Đưa cái gì cho ai đó, người nào đó vay, mượn

Eg:

 • Should I lend a little money to Jack? (Tôi có nên đưa chút tiền cho Jack không?) 
 • Don’t lend your bank account number to anyone! (Đừng đưa số tài khoản ngân hàng cho ai mượn!)
Cấu trúc 2: LEND someone something

Ý nghĩa: Cho ai đó, người nào đó vay, mượn cái gì

Eg:

 • I just lend you this computer for a while, be careful when using it. (Tôi chỉ cho bạn mượn chiếc máy tính này một lúc thôi đấy, hãy cẩn thận khi sử dụng nó.)
 • Do you mind lending me your phone? (Bạn có phiền cho tôi mượn điện thoại không?)

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 2

Recommend là gì? Cấu trúc Recommend

Cấu trúc will

2.2. Cấu trúc đặc biệt với lend

Ngoài ra, động từ Lend còn có 2 cấu trúc có nghĩa hơi khác một chút. Cụ thể như sau:

Cấu trúc 1: Lend itself to something = be suitable for something

Ý nghĩa: Phù hợp với cái gì

Eg:

 • The book Conan really lent itself to being turned into a film. (Cuốn sách Conan rất hợp để chuyển thành phim.)
 • Vietnamese rice lends itself to mass exportation. (Gạo Việt Nam phù hợp với việc xuất khẩu số lượng lớn.)
Cấu trúc 2: Lend (someone) a hand = give (someone) a hand = help someone

Ý nghĩa: Giúp đỡ ai một tay

Eg:

 • Could you lend me a hand, please? I can’t lift this box. (Bạn có thể giúp tôi một tay không? Tôi không thể nâng được cái hộp này.)
 • I’m preparing breakfast. Who can lend a hand? (Tôi đang chuẩn bị bữa sáng. Ai có thể giúp một tay không?)

Xem ngay: Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

3. Một số cụm từ đi kèm với lend

Một số cụm từ đi kèm với Lend
Một số cụm từ đi kèm với Lend
 • Lend a hand to sb: giúp đỡ, hỗ trợ ai/ người nào đó

Eg: My neighbor who was always there to lend a hand in times of need. (Hàng xóm của tôi là một người tốt bụng và chu đáo, luôn ở bên giúp đỡ những lúc khó khăn).

 • Lend itself to something: phù hợp với cái gì hoặc điều gì đó.

Eg: Her voice lends itself well to singing opera. (Giọng hát của cô ấy rất hợp để hát opera).

Xem thêm:

Phrasal verb with of

This is the first time

Bảng chữ cái tiếng Anh

4. Các từ đồng nghĩa với Lend

Một số từ đồng nghĩa phổ biến với động từ Lend như sau:

 • Loan: cho vay
 • Advance: tạm ứng
 • Give: cho
 • Provide: cung cấp
 • Grant: cấp, trao tặng
 • Offer: đề nghị, cung cấp
 • Lease: cho thuê
 • Rent out: cho thuê
 • Entrust: ủy thác, giao phó.

Eg: 

 • All meals are provided at no additional cost. (Tất cả các bữa ăn được cung cấp miễn phí.)
 • Can I offer you a drink? (Tôi có thể mời bạn uống không?)

5. Phân biệt lend và borrow

Dưới đây, IELTS Vietop sẽ chỉ rõ cho bạn những điểm khác biệt giữa lend và borrow trong tiếng Anh:

Phân biệt lend và borrow
Phân biệt lend và borrow
Tiêu chíLendBorrow
Giống nhauLend và Borrow đều mang ý nghĩa là vay, vay mượn
Khác nhauLend được sử dụng khi bạn nhận lấy, vay, mượn thứ gì đó từ một người nào đóBorrow được sử dụng khi đưa, cho, trao cái gì đó cho một ai đó

Eg:

 • I lent you my phone once doesn’t mean you can borrow it whenever you want. (Tôi từng cho bạn mượn điện thoại một lần không có nghĩa bạn có thể mượn nó mọi lúc bạn muốn.)
 • Don’t borrow money from me all the time, I just lend you money when you truly need it.(Đừng lúc nào cũng vay tiền tôi, tôi chỉ cho bạn vay tiền khi bạn thực sự cần thôi.)

Xem ngay: Khóa học IELTS 1 kèm 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn đạt điểm đầu ra

6. Bài tập lend trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền lend hoặc borrow vào chỗ trống

 1. Would you ________ me some change, please?
 2. Students should ________books from their university’s library.
 3. Would you ________me your laptop until Friday?
 4. Should I ________ from him some pencils?
 5. You can________my car, but be careful because it is old.

Bài tập 2: Chuyển câu sau sang tiếng Anh

 1. Bạn có thể cho tôi mượn quyển sách tham khảo của bạn  không?
 2. Daniel cần mượn tiền từ ngân hàng để đi du học.
 3. Tôi không thích cho người lạ mượn đồ.
 4. Chúng ta có nên mượn máy tính từ thư viện không?
 5. Cho tôi mượn cốc nước của bạn một lúc với.

Đáp án 

Bài tập 1:

 1. Lend
 2. Borrow
 3. Lend
 4. Borrow
 5. Borrow

Bài tập 2:

 1. Can you lend me your reference book?
 2. Daniel needs to borrow money from the bank to study abroad.
 3. I don’t like lending strangers.
 4. Should I borrow laptops from the library?
 5. Lend me your cup for a minute, please.

Bài viết trên đây IELTS Vietop đã tổng hợp kiến thức đầy đủ của lend là gì và phân biệt giữa Lend và Borrow trong tiếng Anh. Hy vọng bạn học đã hiểu rõ Lend là gì và nắm vững các cấu trúc để áp dụng thật chính xác trong các bài thi cũng như trong giao tiếp hàng ngày nhé.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra