Anyway là gì? Phân biệt anyway và any way

Anyway và any way là hai cụm từ mà người học tiếng Anh thường nhầm lẫn chúng là một. Vậy điều đó có đúng? Cùng theo dõi ngay bài viết dưới đây của IELTS Vietop để biết anyway là gì? Cách sử dụng anyway trong tiếng Anh cũng như cách phân biệt Anyway và Any way chính xác nhất nhé!

1. Anyway là gì? 

Trong tiếng Anh, anyway /ˈen.i.weɪ/ có nghĩa là dù sao đi nữa.

Anyway là gì
Anyway là gì

Anyway được sử dụng như một từ nối để nối các ý trong một cuộc trò chuyện, thường là khi bạn muốn thay đổi chủ đề hoặc điểm tập trung.

Eg:

 • I know it’s raining outside, but I’m going for a run anyway. (Tôi biết ngoài trời đang mưa, nhưng tôi vẫn định đi chạy.)
 • I didn’t really like the movie, but anyway, let’s talk about something else. (Tôi không thực sự thích bộ phim, nhưng thôi, chúng ta hãy nói về điều gì khác đi.)
 • I can’t believe I forgot my umbrella at home. Oh well, I’ll just have to get wet anyway. (Tôi không thể tin là tôi đã quên dù ở nhà. Thôi, tôi sẽ phải bị ướt dù sao.)

1.1. But anyway là gì?

Giống như anyway, but anyway cũng được sử dụng để chuyển đổi hoặc trở lại đề tài hoặc ý kiến trước đó trong cuộc trò chuyện. Nó thường được dùng để đánh dấu sự chuyển đổi từ một chủ đề hoặc tình huống khác, và thường được sử dụng khi người nói muốn quay lại đề tài gốc sau khi có một phần cuộc trò chuyện về một đề tài khác.

Eg: I was going to the beach, but anyway, let’s talk about your weekend plans.

1.2. Thanks anyway là gì?

Thanks anyway nghĩa là dù sao đi nữa thì vẫn cảm hơn bạn, được dùng để bày tỏ lòng biết ơn mà bạn dùng khi bạn đã từ chối hoặc không chấp nhận lời giúp đỡ hoặc đề nghị của ai đó.  

1.3. In any way là gì?

In any way là nguồn gốc của cụm từ any way, nghĩa là bằng bất cứ cách nào, bằng mọi giá.

Eg: I will help you in any way I can to make sure you succeed. (Tôi sẽ giúp bạn bằng mọi cách có thể để đảm bảo bạn thành công.)

1.4. So anyway là gì?

So anyway cũng là một cụm từ thường được sử dụng để chuyển đổi đề tài hoặc tình huống trong cuộc trò chuyện. Nó thường được sử dụng khi người nói muốn kết thúc một phần cuộc trò chuyện về một chủ đề và chuyển đổi sang một chủ đề khác. 

Ví dụ: I had a great time at the party. So anyway, have you made any vacation plans?

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Nhận tư vấn miễn phí khóa học hè

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

2. Anyway viết tắt là gì?

 Anyway được viết tắt là anw, được sử dụng phổ biến trên các trạng mạng xã hội như Twitter, Instagram, Facebook, My Space.

3. Cách dùng anyway trong tiếng Anh

Trong câu, anyway thường được đứng ở vị trí đầu câu hoặc cuối câu, được xem như một trạng từ với sắc thái nhượng bộ là dù sao đi nữa, dù thế nào thì, ít ra thì, thể hiện rằng dù cho tình huống nào xảy ra đi nữa thì một hành động hay một sự việc nào đó vẫn sẽ tiếp tục diễn ra.

Cách dùng anyway trong tiếng Anh
Cách dùng anyway trong tiếng Anh

Eg:

 • I know it’s late, but I’ll finish this report anyway. (Tôi biết là đã muộn, nhưng tôi vẫn sẽ hoàn thành báo cáo này dù sao.)
 • Well, it was nice catching up with you. Anyway, I have to go now. (Vậy là rất vui được trò chuyện với bạn. Thôi, tôi phải đi bây giờ.)
 • She’s always busy with work, but she manages to find time for her hobbies anyway. (Cô ấy luôn luôn bận rộn với công việc, nhưng cô ấy vẫn tìm thời gian cho sở thích của mình dù sao.)

4. Anyways hay anyway

Anyway và anyways là hai cụm từ gần như có cùng nghĩa với nhau.

Eg:

 • Anyways mang nghĩa lóng, dùng để chỉ việc tiếp tục cuộc đối thoại thêm nữa và vì lý do này anyways bị coi là không đúng với ngôn ngữ tiếng Anh.
 • Anyway mang nghĩa “dù thế nào đi nữa”.

5. Phân biệt anyway và any way

Nhiều người học vẫn thường nhầm lẫn rằng Anyway và Any way là một. Tuy nhiên, điều đó không đúng. Thực ra, any way chỉ được sử dụng trong cụm từ in any way với ý nghĩa bằng bất cứ cách nào, bằng mọi giá.

Phân biệt anyway và any way
Phân biệt anyway và any way

Eg:

 • I will help you in any way I can. (Tôi sẽ giúp bạn bằng mọi cách có thể.)
 • He tried to solve the puzzle in any way possible, but it remained unsolvable. (Anh ấy đã cố gắng giải bài đố bằng bất kỳ cách nào có thể, nhưng nó vẫn không thể giải quyết được.)

Xem thêm:

6. Phân biệt anyway và though trong tiếng Anh

Though cũng là một từ mà người học dễ bị nhầm lẫn với Anyway. Hai từ này cũng có sự khác biệt nhiều về ngữ nghĩa trong tiếng Anh.

 • Anyway được sử dụng như một là trạng từ bổ nghĩa cho câu văn.
 • Though vừa có thể làm trạng từ bổ nghĩa cho câu, vừa làm liên từ (conjunction) với ý nghĩa: mặc dù, dù cho, tuy, tuy nhiên.

Tùy vào vị trí của từ trong câu, người học sẽ dễ dàng phân biệt Anyway và Though thông qua các ví dụ sau đây.

Eg:

 • I didn’t like the book. Anyway, have you seen the new movie? (Tôi không thích cuốn sách. Thôi, bạn đã xem bộ phim mới chưa?)
 • She is very busy, though she always makes time for her family. (Cô ấy rất bận rộn, mặc dù cô ấy luôn dành thời gian cho gia đình.)
 • I’m tired, though I want to finish this work. (Tôi mệt, tuy nhiên tôi muốn hoàn thành công việc này.)

6.1. Khi đứng cuối mệnh đề/ câu

Anyway: Được dùng với ý nghĩa dù sao đi nữa, bất chấp, dù thế nào thì cũng. Khi đó, hành động / tình huống vẫn sẽ xảy ra dù có điều gì đó xảy ra.

Though: Được dùng với ý nghĩa nhưng

Eg:

 • I was tired, but I went to the party anyway. (Tôi đã mệt, nhưng tôi đã đến bữa tiệc dù sao.)
 • I don’t like the weather today, but I’m going for a run anyway. (Tôi không thích thời tiết hôm nay, nhưng tôi vẫn sẽ đi chạy dù sao.)
 • I don’t have much experience though I’m excited to start this new job. (Tôi không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tôi rất phấn khích bắt đầu công việc mới này.)
 • The movie was long and boring. I enjoyed it though. (Bộ phim dài và chán ngắt. Tôi vẫn thích nó.)

6.2. Khi đứng đứng đầu câu

Anyway: Được dùng để mở đầu một câu văn có nội dung/ chủ đề hoàn toàn khác với nội dung câu văn trước đó.

Though: Được dùng như một liên từ, mang ý nghĩa dù, mặc dù (giống với although)

Eg:

 • Anyway, let’s talk about our plans for the weekend. (Dù sao đi nữa, hãy nói về kế hoạch cuối tuần của chúng ta.)
 • Anyway, what I wanted to say is that I got a promotion at work. (Dù sao đi nữa, điều tôi muốn nói là tôi đã được thăng chức ở công việc.)
 • Though it was raining, we decided to go for a hike. (Mặc dù trời đang mưa, chúng tôi quyết định đi leo núi.)
 • Though he is young, he is very knowledgeable. (Dù anh ấy còn trẻ, anh ấy rất thông thạo.)

6.3. Khi đứng đầu mệnh đề thứ hai của câu phức

Anyway: Được dùng để bổ sung thêm thông tin quan trọng hơn cho mệnh đề trước đó.

Though:  Được dùng với ý nghĩa nhưng; dùng để giảm bớt sự nặng nề hay mức độ quan trọng.

Eg:

 • I had a busy day at work. Anyway, I managed to complete all my tasks. (Tôi đã có một ngày làm việc bận rộn. Dù sao đi nữa, tôi đã hoàn thành tất cả công việc của mình.)
 • He was very sick. Anyway, he still attended the important meeting. (Anh ấy bị ốm nặng. Dù sao đi nữa, anh ấy vẫn tham dự cuộc họp quan trọng.)
 • The exam was difficult. Though, I did my best. (Kì thi khó khăn. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức.)
 • She has a demanding job. Though, she always finds time for her family. (Cô ấy có một công việc đòi hỏi cao. Tuy nhiên, cô ấy luôn tìm thời gian cho gia đình.)

7. Phân biệt anyway và by the way là gì?

Mặc dù cả 2 cụm từ đều được dùng để kết thúc một chủ đề nào đó nhưng cách dùng và ý nghĩa của chúng khác nhau:

Anyway: Dù sao đi nữa 

 • Dùng để kết thúc hoặc làm một sự chuyển đổi trong cuộc trò chuyện. Nó thường được sử dụng để nói về một ý hay chủ đề khác hoặc để đưa ra một kết luận.
 • Ví dụ: I don’t think I can make it to the party tonight. Anyway, how was your day?

By the way: Nhân tiện, tiện đây, lấy cơ hội này (Viết tắt là btw)

 • Dùng để đưa ra một thêm một thông tin, ý kiến hoặc sự gợi ý liên quan đến chủ đề đang được thảo luận. Nó thường được sử dụng để giới thiệu một điều gì đó một cách không chắc chắn hoặc không phải là phần quan trọng của chủ đề.
 • Ví dụ: I’m going to the store to buy some groceries. By the way, do you need anything?

8. Các cụm từ liên quan đến anyway

Các cụm từ liên quan đến anyway
Các cụm từ liên quan đến anyway

8.1. Các từ đồng nghĩa với anyway

 • Nevertheless: Tuy nhiên.
 • Nonetheless: Tuy nhiên.
 • Anyhow: Dù sao đi nữa.
 • Regardless: Bất kể.
 • In any case: Trong trường hợp nào đi nữa.
 • In any event: Trong bất kỳ sự kiện nào.
 • In any manner: Bằng bất kỳ cách nào.
 • Moreover: Hơn nữa.
 • Furthermore: Hơn nữa.
 • Additionally: Hơn nữa.

8.2. Các từ trái nghĩa với anyway

 • Moreover: Hơn nữa.
 • Furthermore: Hơn nữa.
 • Additionally: Hơn nữa.
 • Besides: Ngoài ra.

8.3. Các thành ngữ với anyway

 • Anyway you slice it: Dù bạn cố gắng nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa.
 • Anyways: Biến thể không chính thống của “anyway.”
 • In any way, shape, or form: Dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Any way you look at it: Bất kể bạn nhìn từ góc độ nào.
 • In any event: Trong mọi trường hợp.
 • Any way the wind blows: Miêu tả sự không chắc chắn về tương lai.

Xem thêm:

9. Bài tập anyway trong tiếng Anh

Bài tập 1: Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng từ anyway, though, hoặc in any way sao cho câu trở nên hợp lý và có nghĩa

 1. I didn’t really want to go to the party, but I went _________.
 2. She’s always busy with work, but she manages to find time for her hobbies _________.
 3. I’m not sure if I can help, but I’ll try to assist you _________.
 4. He’s very talented, _________ he’s quite modest about his achievements.
 5. I know it’s a long drive to the beach, but we’re going _________.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. I was really busy yesterday, but I managed to finish the report __________.

 • a) anyway
 • b) by the way
 • c) in any way
 • d) by any means

2. She didn’t like the movie, but she watched it __________.

 • a) in any way
 • b) by any means
 • c) by the way
 • d) anyway

3. He didn’t have the required qualifications, but he got the job __________.

 • a) by the way
 • b) in any way
 • c) anyway
 • d) by any means

4. I’m not sure if I can make it to the party on time. __________, I’ll try my best.

 • a) By any means
 • b) By the way
 • c) Anyway
 • d) In any way

5. She didn’t want to go to the event, but she attended it __________.

 • a) by any means
 • b) in any way
 • c) anyway
 • d) by the way

6. He wasn’t qualified for the job. __________, he got hired.

 • a) By the way
 • b) By any means
 • c) Anyway
 • d) In any way

7. I don’t have all the tools I need, but I’ll finish the project __________.

 • a) by any means
 • b) in any way
 • c) by the way
 • d) anyway

8. I wasn’t planning to travel this weekend. __________, I decided to take a short trip.

 • a) By the way
 • b) By any means
 • c) Anyway
 • d) In any way

9. He didn’t have the key to the door, but he managed to open it __________.

 • a) by any means
 • b) in any way
 • c) by the way
 • d) anyway

10. We were lost, and we didn’t have a map. __________, we found our way back.

 • a) By the way
 • b) By any means
 • c) Anyway
 • d) In any way

Đáp án bài tập 1

 1. I didn’t really want to go to the party, but I went anyway.
 2. She’s always busy with work, but she manages to find time for her hobbies anyway.
 3. I’m not sure if I can help, but I’ll try to assist you in any way.
 4. He’s very talented, though he’s quite modest about his achievements.
 5. I know it’s a long drive to the beach, but we’re going anyway.

Đáp án bài tập 2

 1. a) Anyway
 2. d) Anyway
 3. b) In any way
 4. c) Anyway
 5. c) Anyway
 6. d) In any way
 7. d) Anyway
 8. c) Anyway
 9. b) In any way
 10. d) In any way

Tóm lại, qua bài viết này, bạn đã hiểu rõ hơn về cách sử dụng cũng như nghĩa anyway là gì, đặc biệt là biết cách phân biệt anyway và any way. Đây là hai cụm từ hoàn toàn khác nhau. Hy vọng những chia sẻ của IELTS Vietop có thể giúp bạn biết cách ứng dụng các từ này vào từng tình huống phù hợp.

Bên cạnh đó, nếu bạn muốn mở rộng kiến thức về từ vựng hay các cấu trúc, ngữ pháp trong tiếng Anh, xem ngay phần IELTS Grammar của IELTS Vietop nhé

Bạn còn thắc mắc về kiến thức này?

Đặt ngay lịch với cố vấn học tập, để được giải thích & học sâu hơn về kiến thức này.

Đặt lịch hẹn

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h