Cấu trúc Although và but – Phân biệt Although và But trong tiếng Anh

IELTS Vietop IELTS Vietop
28.06.2022

Là một người học tiếng Anh, bạn không thể bỏ qua cấu trúc Although và but. Đây là phần kiến thức rất quan trọng bởi nó rất thường xuyên xuất hiện trong cả văn nói và văn viết. Nếu vẫn chưa thể nắm được, đừng lo lắng nhé vì IELTS Vietop sẽ giúp bạn ngay trong bài viết bên dưới.

1. Tổng hợp kiến thức về Although trong tiếng Anh

Cấu trúc Although và but
Cấu trúc Although và but

1.1. Nghĩa của từ Although trong tiếng Anh

”Although” /ɔːlˈðəʊ/ (Anh – Anh), /ɑːlˈðoʊ/ (Anh – Mỹ).

Although” trong tiếng Anh có nghĩa là “mặc dù”. Đây là một liên từ nối hai vế câu mang nghĩa tương phản với nhau, ý chỉ sự nhượng bộ.

E.g.:

 • Although Huy doesn’t love Hoa, she still follows him every day. (Mặc dù Huy không yêu Hoa, nhưng cô ấy vẫn bám theo anh ta mỗi ngày)
 • Although tomorrow is Sunday, I still have to work. (Mặc dù ngày mai là chủ nhật, nhưng tôi vẫn phải làm việc).

1.2. Cách dùng của Although trong tiếng Anh

Trong một câu, “Althoughthường đứng ở vị trí đầu hoặc giữa câu. “Although” đóng vai trò như một liên từ nối hai vế câu có ý nghĩa tương phản với nhau. Bạn có thể sử dụng “Although” cả trong văn nói và văn viết.

Cách dùng của Although trong tiếng Anh
Cách dùng của Although trong tiếng Anh

E.g.:

 • Although it snowed yesterday, I still hung out with my friends. (Mặc dù hôm qua trời có tuyết rơi, tôi vẫn ra ngoài chơi với bạn của tôi.)
 • I was reprimanded by my boss although I worked hard. (Tôi đã bị sếp mắng mặc dù đã làm việc rất chăm chỉ.)

1.3. Công thức Although trong tiếng Anh

Although + S + V, S + V +….
S + V + although S + V

E.g.:

 • Although Peter stayed up late to finish the deadline last night, he got up early to go to the office today. (Mặc dù đêm qua Peter thức khuya để hoàn thành xong công việc nhưng hôm nay anh ấy vẫn dậy sớm để đến văn phòng)
 • Hoa is still beautiful although this year she is 40 years old. (Hoa vẫn rất xinh đẹp mặc dù năm nay cô ấy đã 40 tuổi)

1.4. Trường hợp đặc biệt của Although trong tiếng Anh

Như đã đề cập ở phần trên, đằng sau Although luôn có một mệnh đề theo sau. Tuy nhiên khi hai chủ ngữ trong một câu giống nhau, chúng ta có thể rút gọn bớt vế có chứa Although

E.g.:

 • Although unhappy, Jack still smiles at whatever happens. (Dù không vui nhưng Jack vẫn cười dù chuyện gì xảy ra)
 • Although a lazy student, Alice still passed the test. (Mặc dù là một học sinh lười biếng nhưng Alice vẫn vượt qua được bài kiểm tra)
 • Although staying up late to finish the deadline last night, he got up early to go to the office today. (Mặc dù đêm qua Peter thức khuya để hoàn thành xong công việc nhưng hôm nay anh ấy vẫn dậy sớm để đến văn phòng)

Như thế bạn đã nắm rõ cách dùng Althoug rồi đúng không! Có nhiều bạn thắc mắc việc dùng Althoug và But vì thế trong phần tiếp theo Vietop sẽ chia sẻ về cấu trúc But để các bạn tiện tham khảo nhé!

Đón xuân vui - Khui quà khủng - Giảm 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Tổng hợp kiến thức về But trong tiếng Anh

2.1. Nghĩa tiếng Việt và cách dùng của But trong tiếng Anh

But là một liên từ trong ngữ pháp tiếng Anh và mang nghĩa là “nhưng”, “nhưng mà”. Do đó But được dùng để nối hai vế câu mang ý nghĩa tương phản với nhau. Trong câu But đứng ở giữa và có dấu phẩy ngăn cách giữa hai vế câu.

Cách dùng của But trong tiếng Anh
Cách dùng của But trong tiếng Anh

E.g.:

 • The test will take place tomorrow, but I haven’t studied yet. (Bài kiểm tra sẽ diễn ra vào ngày mai, nhưng tôi vẫn chưa học bài)
 • They love each other, but sometimes they still argue. (Họ yêu nhau, nhưng đôi khi họ vẫn tranh luận với nhau)

2.2. Công thức But

S + V, but + S + V

E.g.:

 • She doesn’t have the same opinion as me, but we rarely argue with each other. (Cô ấy không có cùng quan điểm với tôi, nhưng chúng tôi rất hiếm khi tranh luận với nhau)
 • He asked me to help, but I still do my job and ignore him. (Anh ấy nhờ tôi giúp, nhưng tôi vẫn làm việc của tôi và ngó lơ anh ta)

3. Lưu ý khi sử dụng Although và but trong tiếng Anh

Hãy xem qua 3 ví dụ bên dưới trước khi chúng ta bàn về nội dung chính của mục này nhé:

 • Although she can play piano, but she isn’t a singer (Đây là một câu Sai).
 • Although she can play piano, she isn’t a singer (Đây là một câu Đúng).
 • She can play piano, but she isn’t a singer (Đây là một câu Đúng).

→Từ 3 ví dụ trên, chúng ta có thể rút ra rằng trong tiếng Anh từ Although và But không thể đi cùng với nhau trong một câu. Mặc dù nếu dịch theo nghĩa tiếng Việt thì cách hiểu này khá hợp lý, tuy nhiên bạn không được sử dụng trong tiếng Anh. Vì thế nếu một câu đã có Although thì không được dùng But và ngược lại.

Xem thêm:

4. Bài tập Although và but

Bài tập cấu trúc Although và but
Bài tập cấu trúc Although và but

4.1. Bài tập

Bài 1: Viết lại câu sử dụng Although

 1. Bean is not an intelligent child, he can speak English very well.
 2. Despite feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
 3. She is intelligent and beautiful. She isn’t confident in herself.
 4. Despite his bad grade on the university entrance exam, he was admitted to the university.
 5.  Even though Mr.Ba took a taxi, he was late for the meeting.

Bài 2: Tìm ra những câu sai và chỉ ra lỗi sai nếu có

 1. But I am small, but I run faster than him.
 2. It is an old book, although it is very interesting.
 3. They aren’t doing this to make money, although to help the church.
 4. I’m sorry, although you can’t smoke in here.
 5. But the car’s old, it still runs well.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

 1. Although Bean is not an intelligent child, he can speak English very well.
 2. Although feeling tired, Sue stayed up late talking to Jill.
 3. Although she is intelligent and beautiful, she isn’t confident in herself.
 4. Although his bad grades on the university entrance exam, he was admitted to the university.
 5. Although Mr. Ba took a taxi, he was late for the meeting.

Bài 2: 

 1. But -> Although
 2. Although -> But
 3. Although -> But
 4. Although -> But
 5. But -> Although

Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong cấu trúc Although But trong tiếng Anh. IELTS Vietop hy vọng rằng sau khi hoàn thành xong bài viết trên bạn sẽ nắm được phần ngữ pháp này, cũng như áp dụng chúng vào những bài thi, cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Đừng quên theo dõi những bài viết tiếp theo tại website bạn nhé.

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra