Popular là gì? Popular đi với giới từ gì? Các cụm từ đi với popular phổ biến

Trang Đoàn Trang Đoàn
08.06.2023

Trong quá trình học tiếng Anh, chắc hẳn bạn đã bắt gặp từ popular trong các bài tập hay trong giao tiếp hàng ngày. Tuy nhiên, bạn đã nắm rõ popular đi với giới từ gì chưa? Và có những giới từ gì thường gặp với popular và các cấu trúc đi kèm với popular là gì?  Sau đây, hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu ngay nhé! 

1. Popular là gì? 

Trong tiếng Anh, popular có nghĩa là phổ biến, nổi tiếng, được yêu thích.

Popular (adj) /ˈpɒp.jə.lər/: Liked, enjoyed, or supported by many people

E.g:

 • He’s the most popular teacher in school.
 • Jeny is the most popular teacher in school.
 • It’s the good weather that makes Da Nang such a popular tourist destination.

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

2. Popular đi với giới từ gì?

Thông thường, trong tiếng Anh popular thường đi với các giới từ with, among, for, as. Hãy cùng Vietop tìm hiểu ngay sau đây nhé!

Popular đi với giới từ gì
Popular đi với giới từ gì

2.1. Popular with 

Cấu trúc: 

Popular with somebody

Ý nghĩa: Popular with mang nghĩa là nổi tiếng, phổ biến với ai.

E.g:

 • How popular is Black Pink with teenagers?
 • That song was popular with people from my father’s generation.

2.2. Popular among

Cấu trúc: 

Popular among somebody


Ý nghĩa: Nổi tiếng, phổ biến trong nhóm người nào đó.

E.g:

 • Milk tea is more and more popular among younger adults.
 • How popular is Ronaldo among teenagers?

2.3. Popular for

Cấu trúc: 

Popular for something

Ý nghĩa: Nổi tiếng, phổ biến vì điều gì

E.g:

 • This store is popular for healthy meals.
 • India is popular for its multicultural society.

2.4. Popular as

Cấu trúc: 

Popular as something

Ý nghĩa: nổi tiếng, phổ biến như cái gì, được nhiều người biết đến là cái gì

E.g:

 • Milo cube is popular as a snack food during break time.
 • Coconut oil is popular as a natural skin moisturizer.

Xem thêm:

3. Trái nghĩa với popular

Trong tiếng Anh, ta có thể sử dụng một số từ sau với ý nghĩa trái ngược với popular, hãy cùng tìm hiểu nhé.

Unpopular (adj) /ʌnˈpɒp.jə.lər/: not liked by many people; mang nghĩa là không được yêu thích, không được ưa chuộng

E.g:

 • Jeny is unpopular with the students.
 • He shared unpopular opinions about The Sims 4.

4. Đồng nghĩa với popular

Đồng nghĩa với popular
Đồng nghĩa với popular

4.1. Common

Common (adj) /ˈkɒm.ən/: the same in a lot of places or for a lot of people: phổ biến, thông thường

E.g:

 • Sam is a common name in this area. 
 • Hybrid working has become increasingly common.

Cấu trúc 1: 

Common in somebody/ something

Ý nghĩa: phổ biến trong nhóm người nào đó/ cái gì đó

E.g:

 • The disease is very common in cats.
 • Tooth decay is very common in children.

Cấu trúc 2: 

Common to somebody/ something

Ý nghĩa: phổ biến với ai

E.g:

 • This knowledge is common to all of you.
 • These problems are common to all our candidates.

4.2. Famous

Bên cạnh common, popular còn đồng nghĩa với từ famous. Vậy famous là gì?

Famous (adj) /ˈfeɪ.məs/: known and recognized by many people: nổi tiếng

E.g:

 • Jeny is one of the most famous names in music.
 • This was the song that made her famous.

Cấu trúc 1: 

Famous for something

Ý nghĩa: nổi tiếng vì điều gì

E.g:

 • Peter became internationally famous for his novels.
 • Marie Curie is famous for her contribution to science.

Cấu trúc 2: 

Famous as somebody

Ý nghĩa: nổi tiếng với vai trò

E.g:

 • Keny was more famous as a writer than as a singer.
 • He didn’t become famous as a novelist.

Xem ngay:

Từ trái nghĩa là gì? Bỏ túi 100 cặp từ trái nghĩa (Antonym) thông dụng

Cách phát âm ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

5. Phân biệt popular, common, famous

Mặc dù các tính từ popular, common, famous đều mang ý nghĩa tương tự trong tiếng Việt nhưng chúng vẫn có sự khác nhau và đôi khi không thể thay thế lẫn nhau trong một số trường hợp. 

Hãy cùng Vietop tìm hiểu sự khác nhau và cách sử dụng chi tiết của từng từ nhé!

PopularCommonFamous
Ý nghĩaPhổ biến”– được nhiều người yêu thích, ưa chuộng.Phổ biến – thông thường, thường xuyên xảy ra.Nổi tiếng – được nhiều người biết đến.
Ví dụSimon is the most popular teacher in our school.Salt and sugar are the two most common seasonings.Loch Ness is probably the most famous lake in Scotland

6. Một số cụm từ đi kèm với popular

Cụm từ/ thành ngữ Ý nghĩaVí dụ
Popular wisdomÝ kiến/ góc nhìn/ niềm tin phổ biến được nhiều người đồng ý, chấp nhậnPopular wisdom has it that higher oil prices are bad for economic growth.
Wildly/ extremely/ immensely popularRất phổ biến/ nổi tiếngThis restaurant is immensely popular with tourists. Green roofs are extremely popular in Europe.
Always/ enduringly/ eternally popularLuôn luôn phổ biến/ nổi tiếng, luôn được yêu thíchSeaside holidays are always popular. Harry Potter is one of the most enduringly popular films of all time.

Xem ngay: Khoá học IELTS Cam kết 7.0+ đầu ra – Tăng ngay 1.0 band score IELTS chỉ sau 12 buổi học.

7. Bài tập popular đi với giới từ gì?

Bài tập chia động từ Bring
Bài tập

Chọn đáp án đúng và điền vào chỗ trống

1. How popular is BTS ______ teenagers?

 • with
 • of
 • by

2.  Coffee is more popular ______ younger adults. 

 • for
 • of
 • among

3.  This vegetarian restaurant in Ha Noi is popular ______ healthy meals.

 • with
 • for
 • among

4. Vietnamese mixed rice paper is popular ______ a snack food during break time.

 • as
 • for
 • with

5. This market is extremely popular ______ drink-lovers.

 • for
 • by
 • with

6. Hearing loss is most common ______ people over the age of 65.

 • in
 • off
 • by

7. John became internationally famous ______ his novel.

 • by
 • in
 • for

8. Cavities are very common ______ children.

 • for
 • in
 • by

9. Simon was more famous ______ a chef than as a blogger.

 • as
 • for
 • in

10. Titanic is popular ______ its star-cast, breath-taking twists and turns.

 • as
 • in
 • for

Trên đây là tổng quan về popular đi với giới từ gì? Cấu trúc popular, cách dùng của popular và bài tập vận dụng để bạn tham khảo. Vietop chúc bạn ôn luyện thi IELTS hiệu quả và tự tin tham gia các kỳ thi tiếng Anh nhé! Ngoài ra, các bạn có thể học thêm các kiến thức ngữ pháp khác tại chuyên mục IELTS Grammar nhé. 

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra