Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

25+ phrasal verb with call thông dụng trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
06.07.2023

Call là gì, có bao nhiêu phrasal verb đi được với động từ call? IELTS Vietop mời các bạn tìm hiểu với bài viết tổng hợp 25 phrasal verb with call thông dụng trong tiếng Anh nhé!

Nội dung chính

Call là gì

Call /kɔːl/ là một từ thường được sử dụng trong tiếng Anh, mang nhiều nghĩa khác nhau, có thể kể đến như:

Call là gì
Call là gì
 • Gọi điện thoại (v) 

E.g.: I’ll call you later. (Tôi sẽ gọi cho bạn sau.)

 • Mời, kêu gọi, yêu cầu (v) 

E.g.: They called for a meeting to discuss the new project. (Họ kêu gọi một cuộc họp để thảo luận về dự án mới.)

 • Đặt tên cho, gọi tên (v) 

E.g.: They called their baby girl Lily. (Họ đặt tên cho con gái của họ là Lily.)

 • Cuộc gọi điện thoại (n)

E.g.: I missed your call earlier. (Tôi đã bỏ lỡ cuộc gọi của bạn trước đó.)

 • Sự kêu gọi, lời kêu gọi (n)

E.g.: The government issued a call for volunteers to help with the disaster relief efforts. (Chính phủ đã đưa ra lời kêu gọi tình nguyện viên giúp đỡ các nỗ lực cứu trợ thảm họa.)

 • Thăm, ghé thăm (v) 

E.g.: I’ll call on you when I’m in town. (Tôi sẽ ghé thăm bạn khi tôi đến thành phố.)

 • Tuyên bố, thông báo, quyết định (v) 

E.g.: The judge called a recess in the trial. (Thẩm phán đã tuyên bố tạm nghỉ phiên tòa.)

 • Mô tả, miêu tả (v) 

E.g.: The author called a vivid picture of life in the 19th century. (Tác giả đã miêu tả một bức tranh sinh động về cuộc sống vào thế kỷ 19.)

 • Đánh giá, xếp loại (v) 

E.g.: The teacher called the student’s essay “excellent”. (Giáo viên đánh giá bài luận của học sinh là “tuyệt vời”.)

 • Tiếng kêu, tiếng gọi (n) 

E.g.: The call of the wild. (Tiếng gọi nơi hoang dã – tên một cuốn sách)

Xem thêm:

Bảng chữ cái tiếng Anh

Cấu trúc When

This is the first time

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Tổng hợp 25+ phrasal verb with call thông dụng trong tiếng Anh

Tổng hợp 25+ phrasal verb with call thông dụng trong tiếng Anh
Tổng hợp 25+ phrasal verb with call thông dụng trong tiếng Anh

Call off – hủy bỏ

E.g.: The concert was called off due to bad weather. (Buổi hòa nhạc đã bị hủy bỏ do thời tiết xấu.)

Call up – gọi điện thoại cho ai đó, triệu tập

E.g.: I’ll call you up later to discuss the details. (Tôi sẽ gọi điện cho bạn sau để thảo luận chi tiết.)

Call out – kêu gọi, chỉ trích

E.g.: The protestors called out the government for their lack of action. (Các người biểu tình đã kêu gọi chính phủ vì thiếu hành động.)

Call in – gọi ai đó đến, yêu cầu sự giúp đỡ

E.g.: We called in a plumber to fix the leak. (Chúng tôi đã gọi thợ sửa ống nước để khắc phục lỗi.)

Call for – đòi hỏi, yêu cầu

E.g.: The situation calls for immediate action. (Tình hình đòi hỏi hành động ngay lập tức.)

Call upon – kêu gọi, yêu cầu, mời ai đó làm gì

E.g.: The president called upon the citizens to unite in times of crisis. (Tổng thống đã kêu gọi công dân hợp sức trong những thời điểm khó khăn.)

Xem ngay: Cách phát âm đuôi ed trong tiếng Anh chuẩn nhất

Call out for – hô lên, kêu gọi ai đó đến

E.g.: I called out for help when I was lost in the woods. (Tôi đã hô lên yêu cầu giúp đỡ khi bị lạc trong rừng.)

Call back – gọi lại, nhắc lại

E.g.: I missed his call, so I need to call him back. (Tôi đã bỏ lỡ cuộc gọi của anh ấy, vì vậy tôi cần gọi lại.)

Call into question – đặt nghi ngờ, hoài nghi

E.g.: The new evidence called into question the validity of the previous verdict. (Bằng chứng mới đã đặt nghi ngờ độ hợp lệ của phán quyết trước đó.)

Call on – yêu cầu, thỉnh cầu, gọi tới

E.g.: The teacher called on the students to answer the question. (Giáo viên đã yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi.)

Call forth – gợi lên, kích hoạt, khơi gợi

E.g.: The music called forth memories of his childhood. (Âm nhạc đã gợi lên ký ức về tuổi thơ của anh ấy.)

Call it a day – kết thúc công việc cho ngày hôm đó

E.g.: It’s getting late, let’s call it a day and continue tomorrow. (Đã muộn rồi, chúng ta hãy kết thúc việc cho hôm nay và tiếp tục vào ngày mai.)

Call to mind – nhớ lại, gợi nhớ

E.g.: The song called to mind his first love. (Bài hát đã gợi nhớ lại tình đầu của anh ấy.)

Call the shots – quyết định, kiểm soát

E.g.: The CEO calls the shots when it comes to company decisions. (Giám đốc điều hành quyết định và kiểm soát các quyết định của công ty.)

Call it quits – chấm dứt, từ bỏ

E.g.: After years of being together, they decided to call it quits. (Sau nhiều năm ở bên nhau, họ quyết định chấm dứt mối quan hệ.)

Call on – ghé thăm, viếng thăm

E.g.: We called on our friends while we were in town. (Chúng tôi đã ghé thăm bạn bè khi đang ở thành phố.)

Call in sick – báo cáo bị ốm nghỉ làm

E.g.: I had to call in sick because I had a fever. (Tôi phải báo cáo bị ốm nghỉ làm vì tôi sốt.)

Call for something – yêu cầu, đòi hỏi điều gì đó

E.g.: The situation calls for a change in strategy. (Tình hình yêu cầu thay đổi chiến lược.)

Call someone out on something – chỉ trích, phê bình ai đó về điều gì đó

E.g.: I called him out on his rude behavior towards the waiter. (Tôi đã chỉ trích anh ta về cách cư xử thô lỗ với người phục vụ.)

Call it a night – chấm dứt buổi tối, kết thúc hoạt động vào buổi tối

E.g.: It’s getting late, let’s call it a night and go home. (Đã muộn rồi, chúng ta hãy kết thúc hoạt động của buổi tối và về nhà.)

Call after – đặt tên cho ai đó hoặc cái gì theo tên của người hoặc vật khác

E.g.: We decided to call our daughter after her grandmother. (Chúng tôi quyết định gọi con gái mình theo tên bà ngoại.)

Call around – gọi điện cho nhiều người hoặc nơi khác nhau để lấy thông tin hoặc sắp xếp một việc gì đó

E.g.: I will call around and see if any stores have the product in stock. (Tôi sẽ gọi xung quanh và xem có cửa hàng nào có sản phẩm trong kho không.)

Call at – đến một địa điểm cụ thể

E.g.: The delivery driver will call at your house between 2 and 4 pm. (Tài xế giao hàng sẽ ghé nhà bạn từ 2 đến 4 giờ chiều.)

Call away – yêu cầu ai đó rời khỏi hoặc đến từ một địa điểm hoặc hoạt động

E.g.: I’m sorry, I have to call away my colleague from the meeting to attend to an urgent matter. (Tôi xin lỗi, tôi phải gọi đồng nghiệp của tôi rời khỏi cuộc họp để tham dự một vấn đề khẩn cấp.)

Call by – thuật ngữ trong lập trình máy tính, được sử dụng để chỉ cách thức truyền tham số cho một hàm hoặc phương thức

E.g.: In C++, parameters are passed by value by default, but a programmer can choose to use call by reference instead. (Trong C++, các tham số được truyền theo giá trị theo mặc định, nhưng lập trình viên có thể chọn sử dụng gọi theo tham chiếu để thay thế.)

Call down

 • Khiển trách ai đó: The teacher called down the student for talking during class. (Cô giáo khiển trách học sinh đó vì nói chuyện trong giờ học.)
 • Gọi ai đó ở một vị trí cao xuống vị trí thấp hơn: The hikers called down to their friends who were waiting at the base of the mountain. (Những người leo núi đã gọi nhắc đến bạn bè của họ đang đợi ở chân núi)
 • Yêu cầu sự giúp đỡ hoặc hỗ trợ từ ai đó: I had to call down to the front desk to get extra towels for the hotel room. (Tôi đã phải gọi xuống bàn tiếp tân để lấy thêm khăn tắm cho phòng khách sạn.)
 • Giảm độ mạnh của một cơn bão hoặc đám cháy: The firefighters managed to call down the blaze before it could spread to other buildings. (Các lính cứu hỏa đã thành công trong việc giảm độ mạnh của đám cháy trước khi nó lan sang các tòa nhà khác.)
 • Mời ai đó xuống từ một vị trí cao như sân khấu hoặc bục diễn: The MC called down the winner of the talent show to receive their prize. (MC đã gọi nhắc đến người chiến thắng của cuộc thi tài năng để nhận giải thưởng.)

Call in on – ghé thăm hoặc gọi điện thoại cho một người nào đó

E.g.: While I was traveling in Europe, I decided to call in on some old friends who live there. (Trong khi đi du lịch ở Châu Âu, tôi quyết định ghé thăm một số người bạn cũ sống ở đó.)

Call round – ghé thăm ai đó, thường là ở nhà của họ, trong một khoảng thời gian ngắn

E.g.: Why don’t you call round to our place for a cup of tea sometime? (Sao bạn không thỉnh thoảng đến chỗ của chúng tôi để uống một tách trà?)

Xem thêm:

20+ phrasal verb with come thông dụng trong tiếng Anh

20+ phrasal verb with turn thông dụng trong tiếng Anh

15+ Phrasal verb with get – Cụm động từ với get trong tiếng Anh phổ biến

Bài tập phrasal verb with Call

Bài tập phrasal verb with Call
Bài tập phrasal verb with Call

Fill in the blank with the appropriate phrasal verb of Call

 1. The boss wants to __________ a meeting with all the department heads.
 2. I will __________ you later to discuss the details.
 3. The protesters __________ the government for their lack of action.
 4. Can you please __________ a cab for me?
 5. The situation __________ immediate action.
 6. The president __________ citizens to unite in times of crisis.
 7. I __________ for help when I was stuck in the elevator.
 8. I missed his call, so I need to __________ him __________.
 9. The new evidence __________ the validity of the previous verdict.
 10. The teacher __________ the students to answer the question.
 11. The music __________ memories of his childhood.
 12. It’s getting late, let’s __________ it a day and continue tomorrow.
 13. The song __________ his first love.
 14. The CEO __________ the shots when it comes to company decisions.
 15. After years of being together, they decided to __________ it quits.
 16. We __________ our friends while we were in town.
 17. I had to __________ in sick because I had a fever.
 18. The situation __________ a change in strategy.
 19. I __________ him out on his rude behaviour towards the waiter.
 20. It’s getting late, let’s __________ it a night and go home.

Đáp án

 1. Call for
 2. Call back
 3. Called out
 4. Call up
 5. Calls for
 6. Called upon
 7. Called out
 8. Call him back
 9. Called into question
 10. Called on
 11. Called forth
 12. Call it a day
 13. Called to mind
 14. Calls the shots
 15. Call it quits
 16. Called on
 17. Called in
 18. Calls for
 19. Called him out on
 20. Call

Trên đây là bài tổng hợp 25+ phrasal verb with call thông dụng trong tiếng Anh. IELTS Vietop hy vọng đã có thể giúp các bạn tìm hiểu thêm và nâng cao được kiến thức về cụm động từ này để ứng dụng tốt hơn vào đời sống. Chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau nhé!

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra