Giảm UP TO 40% học phí IELTS tại IELTS Vietop

Danh từ chung là gì? Phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
30.07.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop mời các bạn cùng tìm hiểu danh từ chung là gì? Phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh để bổ sung, củng cố kiến thức tiếng Anh trong công việc và học tập nhé!

Danh từ chung là gì? (Common Nouns)

Danh từ trong tiếng Anh

Danh từ trong tiếng Anh là một loại từ dùng để chỉ tên người, vật, địa điểm, ý tưởng, cảm xúc, sự việc, hành động và sự vật. 

Danh từ là một trong những loại từ cơ bản trong ngữ pháp tiếng Anh, và chúng được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp hàng ngày. Ví dụ về một số danh từ trong tiếng Anh như sau:

 • Person (người): teacher (giáo viên), doctor (bác sĩ), student (sinh viên), friend (bạn bè), mother (mẹ), father (cha), etc.
 • Place (địa điểm): city (thành phố), park (công viên), beach (bãi biển), museum (bảo tàng), school (trường học), etc.
 • Thing (vật): book (sách), car (xe hơi), computer (máy tính), phone (điện thoại), chair (ghế), etc.
 • Idea (ý tưởng): love (tình yêu), freedom (tự do), happiness (hạnh phúc), success (thành công), etc.
 • Action (hành động): run (chạy), eat (ăn), sleep (ngủ), play (chơi), etc.

Danh từ trong tiếng Anh có thể được chia thành danh từ chung và danh từ riêng như bên dưới:

Danh từ chung là gì?

Danh từ chung trong tiếng Anh được gọi là common noun. Đây là loại danh từ chỉ tên một loại người, vật, động vật, địa điểm hoặc khái niệm chung chung, không chỉ đến một cá thể cụ thể, đồng thời là loại danh từ phổ biến nhất và thường được sử dụng trong văn nói và văn viết hàng ngày. Khi dùng danh từ chung, ta không viết hoa chữ cái đầu tiên và cần mạo từ (a/an/the) đứng trước.

Danh từ chung là gì
Danh từ chung là gì

E.g.: dog (chó), book(sách), city (thành phố), idea (ý tưởng), etc.

Xem thêm:

Bảng động từ bất quy tắc

Phrasal verb with of

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Các điểm khác nhau giữa danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh bao gồm:

Phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh
Phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh
 • Danh từ chung chỉ một loại người, vật, động vật, địa điểm hoặc khái niệm chung chung, trong khi danh từ riêng chỉ tới một cá thể cụ thể trong loại đó.
 • Danh từ chung thường viết thường, còn danh từ riêng thường viết hoa chữ cái đầu tiên.
 • Danh từ chung thường phải có mạo từ “a/an” hay “the” trước, trong khi danh từ riêng không cần.

Hiểu được sự khác nhau giữa danh từ chung và danh từ riêng sẽ giúp người học sử dụng các danh từ này một cách chính xác, tránh gây nhầm lẫn khi sử dụng trong văn nói và văn viết.

Có một số cách để phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh:

 • Viết hoa chữ cái đầu tiên: Danh từ riêng thường được viết hoa chữ cái đầu tiên, trong khi danh từ chung thường được viết thường. 

E.g.: “Dog” (chó) là danh từ chung, trong khi “Snoopy” (tên của một chú chó) là danh từ riêng.

 • Không có mạo từ: Danh từ riêng thường không cần mạo từ “a/an” hay “the” trước, trong khi danh từ chung thường cần.

E.g.: “Paris” (tên của một thành phố) là danh từ riêng, trong khi “a city” (một thành phố) là danh từ chung.

 • Chỉ tới một cá thể cụ thể: Danh từ riêng chỉ tới một cá thể cụ thể trong loại đó, trong khi danh từ chung chỉ tới một loại người, vật, động vật, địa điểm hoặc khái niệm chung chung.

E.g.: “Book” (sách) là danh từ chung, trong khi “To Kill a Mockingbird” (tên của một cuốn sách) là danh từ riêng.

 • Có thể được thay thế bằng “it” hoặc “they”: Danh từ chung thường có thể được thay thế bằng “it” hoặc “they”, trong khi danh từ riêng không thể. 

E.g.: “The Beatles” (tên của một ban nhạc) không thể được thay thế bằng “it” hoặc “they”, trong khi “band” (ban nhạc) là danh từ chung có thể được thay thế bằng “it” hoặc “they”.

Tóm lại, để phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh, bạn có thể xem xét các đặc điểm như viết hoa chữ cái đầu tiên, có mạo từ hay không, chỉ tới một cá thể cụ thể và có thể được thay thế bằng “it” hoặc “they”.

Một số ví dụ về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh thực tế

Danh từ chung và danh từ riêng được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ:

 • Danh từ chung: book (sách) >< Danh từ riêng: To Kill a Mockingbird (tên của một cuốn sách)
 • Danh từ chung: city (thành phố) >< Danh từ riêng: New York (tên của một thành phố)
 • Danh từ chung: dog (chó) >< Danh từ riêng: Snoopy (tên của một chú chó trong truyện tranh)
 • Danh từ chung: car (xe hơi) >< Danh từ riêng: Toyota Camry (tên của một dòng xe hơi)
 • Danh từ chung: fruit (trái cây) >< Danh từ riêng: apple (tên của một loại trái cây)

Trong các ví dụ trên, danh từ chung được sử dụng để chỉ tới một loại người, vật, động vật hoặc khái niệm chung chung, trong khi danh từ riêng được sử dụng để chỉ tới một cá thể cụ thể trong loại đó.

E.g.: I see a book on the table. It is “To Kill a Mockingbird”. (Tôi thấy một cuốn sách trên bàn. Đó là cuốn “Giết con chim nhại”.)

=> Ta thấy “book” là danh từ chung trong tiếng Anh, trong khi “To Kill a Mockingbird” là danh từ riêng chỉ tới một cuốn sách cụ thể. 

New York is a city in the USA. (New York là một thành phố ở Mỹ.)

=> Ta thấy “a city” là danh từ chung, trong khi “New York” là danh từ riêng chỉ tới một thành phố cụ thể.

Dưới đây là một bảng ví dụ khác về danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Danh từ chungDanh từ riêng
Country – quốc giaVietnam, Japan, the USA, etc.
Footballer – cầu thủLionel Messi, Cristiano Ronaldo, etc.
Month – tháng trong nămJanuary, March, May, etc.
Company – công tyApple, Amazon, Microsoft, etc.
Tiger – hổSiberian tiger, Bengal tiger, etc.
Name – tênAndy, Sammy, Maria, Joe, etc.

Xem thêm:

Bài tập trắc nghiệm thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập câu hỏi đuôi trắc nghiệm

Bài tập Câu điều kiện nâng cao

Bài tập danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Tập làm quen các dạng bài cơ bản trong IELTS Listening
Bài tập danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh

Bài 1: Choose the correct answer

 1. _________ is the capital city of Japan. (Tokyo, City)
 2. We should eat more _________ for a healthy diet. (fruits, banana)
 3. My favorite book is “The Catcher in the Rye,” which is a _________. (novel, book)
 4. The _________ is the largest organ in the human body. (skin, organ)
 5. My favorite band is _________. (The Beatles, band)
 6. We need to buy some _________ for the cake. (eggs, food)
 7. _________ is a popular tourist destination in Thailand. (Phuket, Island)
 8. I love to watch _________ on TV. (movies, Avengers)
 9. My favorite animal is a _________. (dog, Golden Retriever)
 10. _________ is a famous scientist who is known for his theory of relativity. (Albert Einstein, Scientist)

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Bài 2: Match the correct noun

_________ is the largest continent in the world._________ is a popular social media platform._________ is the most widely spoken language in the world.I love to read _________, especially mysteries and thrillers._________ is my favorite fruit because it’s sweet and juicy._________ is a type of flower that symbolizes love and romance._________ is a famous painting by Leonardo da Vinci.I want to travel to _________ someday to see the Great Wall._________ is a type of music that originated in the United States._________ is a famous American actor who has won multiple Academy Awards.Facebook 
Asia 
Watermelon 
English 
Books 
Mona Lisa 
Rose 
Tom Hanks 
China 
Jazz 

Đáp án

Bài 1

 1. Tokyo (danh từ riêng)
 2. Fruits (danh từ chung)
 3. Novel (danh từ riêng)
 4. Skin (danh từ chung)
 5. The Beatles (danh từ riêng)
 6. Eggs (danh từ chung)
 7. Phuket (danh từ riêng)
 8. Movies (danh từ chung)
 9. Golden Retriever (danh từ riêng)
 10. Albert Einstein (danh từ riêng)

Bài 2

 1. Asia (danh từ riêng)
 2. Facebook (danh từ riêng)
 3. English (danh từ riêng)
 4. Books (danh từ chung)
 5. Watermelon (danh từ riêng)
 6. Rose (danh từ riêng)
 7. Mona Lisa (danh từ riêng)
 8. China (danh từ riêng)
 9. Jazz (danh từ chung)
 10. Tom Hanks (danh từ riêng)

Trên đây là bài viết về định nghĩa cũng như cách phân biệt danh từ chung và danh từ riêng trong tiếng Anh. IELTS Vietop hy vọng đã có thể giúp các bạn hiểu rõ hơn về 2 loại danh từ phổ biến này để có thể ứng dụng chúng tốt hơn vào công việc, học tập và các bài thi như IELTS, TOEIC,… Chúc các bạn học tốt và hẹn các bạn ở những bài viết sau!

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra