Bài mẫu IELTS Writing Sample mới nhất

Bài mẫu Job Application

Bài mẫu Job Application – IELTS General Writing Task 1

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
12.01.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Job Application – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin việc. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được

Bài mẫu Complaint Letter - IELTS General Writing Task 1

Bài mẫu Complaint Letter – IELTS General Writing Task 1

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
12.01.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Complaint Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư phàn nàn. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được

Giải đề Writing ngày 10/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 10/11/2022 

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
30.11.2022

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 10/11/2022 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Task 1 The diagram shows how electricity is generated by a hydroelectric dam. The diagram illustrates the production of power through the use of a hydroelectric

Giải đề Writing ngày 10/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 10/11/2022 

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
30.11.2022

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 10/11/2022 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Task 1 The diagram shows how electricity is generated by a hydroelectric dam. The diagram illustrates the production of power through the use of a hydroelectric

Giải đề Writing ngày 05/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 05/11/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
30.11.2022

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 05/11/2022 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Task 1 The bar chart shows different methods of waste disposal in four cities; Toronto, Madrid, Kuala Lumpur and Amman. The given graph presents data on

Writing samples: Consumerism

Writing samples: Consumerism

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
30.11.2022

Vietop gửi bạn bài Writing samples: Consumerism bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Task 1 The line chart shows the percentage of spending in an European country from 1960 to 2000 The line graph compares how consumers from a particular European nation

Bài mẫu Job Application

Bài mẫu Job Application – IELTS General Writing Task 1

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
12.01.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Job Application – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin việc. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được

Bài mẫu Complaint Letter - IELTS General Writing Task 1

Bài mẫu Complaint Letter – IELTS General Writing Task 1

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
12.01.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Complaint Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư phàn nàn. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training được

Giải đề Writing ngày 10/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 10/11/2022 

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
30.11.2022

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 10/11/2022 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Task 1 The diagram shows how electricity is generated by a hydroelectric dam. The diagram illustrates the production of power through the use of a hydroelectric

Giải đề Writing ngày 05/11/2022

[ACE THE TEST] Giải đề Writing ngày 05/11/2022

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
30.11.2022

Vietop gửi bạn bài giải đề Writing ngày 05/11/2022 bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Task 1 The bar chart shows different methods of waste disposal in four cities; Toronto, Madrid, Kuala Lumpur and Amman. The given graph presents data on

Writing samples: Consumerism

Writing samples: Consumerism

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
30.11.2022

Vietop gửi bạn bài Writing samples: Consumerism bên dưới nhé! Các bạn theo dõi và ôn luyện IELTS Writing thật tốt nhé! Task 1 The line chart shows the percentage of spending in an European country from 1960 to 2000 The line graph compares how consumers from a particular European nation

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra