Bài mẫu IELTS Writing Sample mới nhất

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
19.05.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 09/05/2024 là một đề thi khá khó, chi tiết ở từng phần thi như sau: Cách giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024 như thế nào? Cùng thầy phân tích và giải bài mẫu chi tiết qua bài viết sau! IELTS

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024

Đề thi IELTS Writing tháng 5 đầu tiên với sự trở lại của dạng bài bar chart xuất hiện khá nhiều trong các đề thi IELTS Writing của tháng 4 vừa rồi. Chi tiết đề thi ngày 04/05/2024 chi tiết ở từng phần thi như

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 20/04/2024, đề IELTS Writing ngày 27/04/2024 với sự xuất hiện của dạng biểu đồ process và dạng đề advantage and disadvantage. Chi tiết đề thi gồm: Cách khai thác ý tưởng để lên dàn ý triển khai cho

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
19.05.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 09/05/2024 là một đề thi khá khó, chi tiết ở từng phần thi như sau: Cách giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024 như thế nào? Cùng thầy phân tích và giải bài mẫu chi tiết qua bài viết sau! IELTS

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024

Đề thi IELTS Writing tháng 5 đầu tiên với sự trở lại của dạng bài bar chart xuất hiện khá nhiều trong các đề thi IELTS Writing của tháng 4 vừa rồi. Chi tiết đề thi ngày 04/05/2024 chi tiết ở từng phần thi như

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 20/04/2024, đề IELTS Writing ngày 27/04/2024 với sự xuất hiện của dạng biểu đồ process và dạng đề advantage and disadvantage. Chi tiết đề thi gồm: Cách khai thác ý tưởng để lên dàn ý triển khai cho

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Apology Letter

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter

IELTS Vietop IELTS Vietop
18.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Apology Letter – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư xin lỗi – Dạng đề có độ phổ biến cao trong IELTS General Writing.

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Request

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request

IELTS Vietop IELTS Vietop
17.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Request – IELTS tổng quát Writing Task 1: Viết thư yêu cầu. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General Training

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1 Letter of Advice

Bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice

IELTS Vietop IELTS Vietop
16.03.2023

Với bài viết dưới đây, IELTS Vietop giới thiệu đến các bạn phần bài mẫu IELTS General Writing Task 1: Letter of Advice – IELTS tổng quát Writing Task 1: viết thư cho lời khuyên. IELTS General Writing Test Như bạn đã biết, IELTS General

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
19.05.2024

Đề thi IELTS Writing ngày 09/05/2024 là một đề thi khá khó, chi tiết ở từng phần thi như sau: Cách giải đề IELTS Writing ngày 09/05/2024 như thế nào? Cùng thầy phân tích và giải bài mẫu chi tiết qua bài viết sau! IELTS

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 04/05/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024

Đề thi IELTS Writing tháng 5 đầu tiên với sự trở lại của dạng bài bar chart xuất hiện khá nhiều trong các đề thi IELTS Writing của tháng 4 vừa rồi. Chi tiết đề thi ngày 04/05/2024 chi tiết ở từng phần thi như

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

[ACE THE TEST] Giải đề IELTS Writing ngày 27/04/2024

Hương Ngọc Hương Ngọc
10.05.2024

Tiếp nối đề thi IELTS Writing ngày 20/04/2024, đề IELTS Writing ngày 27/04/2024 với sự xuất hiện của dạng biểu đồ process và dạng đề advantage and disadvantage. Chi tiết đề thi gồm: Cách khai thác ý tưởng để lên dàn ý triển khai cho

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra