Only After là gì? Cấu trúc only after – Cách dùng trong tiếng Anh

Trang Đoàn Trang Đoàn
25.05.2023

Cấu trúc Only After là một trong những chủ điểm ngữ pháp cơ bản, được vận dụng rất nhiều vào trong các bài thi cũng như đời sống hàng ngày. Trong bài viết dưới đây, IELTS Vietop sẽ giới thiệu cho bạn học kĩ hơn về cấu trúc Only After, đồng thời học thêm một số cấu trúc với “Only” nhé.

Only After là gì?

Only After mang ý nghĩa là “chỉ sau khi”. Cấu trúc Only After là một cụm đảo ngữ và được dùng để nhấn mạnh rằng một hành động nào đó xảy ra chỉ sau khi hành động kia đã xảy ra.

Only After la gi
Only After là gì?

Cách phát âm: /ˈəʊnli ˈɑːftə(r)/

Cấu trúc Only after là mệnh đề trạng ngữ trong tiếng Anh, được cấu thành bởi 2 từ vựng đơn giản ở trong tiếng Anh đó là từ “Only” và “After”. Khi ghép lại với nhau, cấu trúc có nghĩa là “Chỉ sau khi”. Cấu trúc này dùng để nhấn mạnh thời điểm xảy ra của một hành động.

Eg:

 • You can only watch TV after you finish your homework. (Con chỉ có thể xem TV sau khi đã hoàn thành bài tập.) 
 • Only after eating dinner do you have enough energy to study. (Chỉ sau khi ăn bữa tối bạn mới có đủ năng lượng để học tập.)

Lưu ý: Một số người học vẫn thường nhầm lẫn giữa 3 từ “only after” với “immediately after” (ngay sau đó) và “right after” (ngay sau khi). Dưới đây, chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt 3 cụm từ này:

Cụm từCách dùngVí dụ
Only afterOnly after dùng để diễn tả sự việc, hành động làm tiền đề cho một sự việc, hành động.Eg: Only after finishing work did Lisa leave. (Chỉ sau khi hoàn tất công việc Lisa mới rời đi.)=> Hành động “hoàn tất công việc” làm tiền đề cho hành động “rời đi” của chủ thể.
Immediately after“Immediately after” dùng để chỉ mốc thời gian ngay tức khắc sau khi một sự việc xảy ra.Eg: Lisa leaves immediately after.(Lisa rời đi ngay sau đó.)
Right after“Right after” diễn đạt một hành động, sự việc xảy ra ngay sau một hành động, sự việc khác. Tuy nhiên hành động, sự việc trước không phải là điều kiện dẫn tới hành động, sự việc sau. Hai hành động, sự việc này đơn giản là chỉ diễn ra tiếp nối nhau.Eg: They came right after Lisa left. (Họ đến ngay sau khi Lisa đi khỏi.)

Xem thêm:

Phrasal verb with of

NÂNG TRÌNH IELTS - CHẮC SUẤT VÀO ĐẠI HỌC TOP ĐẦU Giảm UP TO 40% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Cấu trúc Only After trong tiếng Anh

Cấu trúc Only After trong tiếng Anh
Cấu trúc Only After trong tiếng Anh

Cấu trúc 1:

Only after + V-ing + Trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Eg:

 • Only after turning off the lights did he go out last night. (Chỉ sau khi tắt đèn, anh ấy mới đi ra ngoài)
 • Only after finishing the homework do I go to sleep. (Chỉ sau khi hoàn thiện xong bài tập về nhà tôi mới đi ngủ.)

Cấu trúc 2:

Only after + S + V + Trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Eg:

 • Only after it starts to rain do you miss the sun. (Chỉ sau khi trời bắt đầu có mưa thì bạn mới nhớ những ngày nắng.)
 • Only after she had left did Jin know that he loved her. (Chỉ sau khi cô ấy bỏ đi thì Jin mới nhận ra là anh đã yêu cô ấy.)

Cấu trúc 3:

Only after + Danh từ + Trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Eg:

 • Only after graduation do I find a job. (Chỉ sau khi tốt nghiệp tôi mới đi tìm việc.)
 • Only after a cup of coffee could I concentrate on my study. (Chỉ sau khi uống một cốc cà phê tôi mới có thể tập trung vào việc học.)

Xem thêm:

Câu điều kiện loại 1

Cấu trúc Recommend

Cấu trúc After + ving

Những lưu ý khi sử dụng cấu trúc only after

Khi sử dụng cấu trúc Only After bạn cần phải lưu ý một số điều dưới đây:

Sau Only After không sử dụng dấu phẩy.

Eg: Only after my father retired did he consider taking a vacation abroad. (Chỉ sau khi về hưu cha tôi mới nghĩ đến một kỳ nghỉ ở nước ngoài.)

Sau Only After không sử dụng trợ động từ thường mà phải dùng mệnh đề, danh từ hoặc động từ thêm đuôi ing.

Eg: Only after completing your homework can you play a game. (Chỉ sau khi làm bài tập về nhà xong bạn mới có thể chơi điện tử.)

Trong câu đảo ngữ bắt đầu với Only After, nếu có 2 mệnh đề, bạn sẽ sử dụng đảo ngữ ở mệnh đề chính.

Eg: Only after I had graduated, did I start looking for a job. (Chỉ sau khi tốt nghiệp tôi mới bắt đầu tìm việc làm.)

Khi chuyển từ câu thường sang câu đảo ngữ, bạn dùng động từ dạng nguyên mẫu và chia trợ động từ theo thì của động từ trong câu.

Eg: I realized that I had forgotten my laptop only after arriving at work.

→ Only after  arriving at work did I realize that I had forgotten my laptop. (Chỉ sau khi đến nơi làm việc, tôi mới nhận ra rằng mình đã để quên máy tính xách tay.)

Trong câu đảo ngữ, bạn cần đảo vị trí của trợ động từ lên trước chủ ngữ. Trường hợp câu không có trợ động từ, bạn tự thêm trợ động từ dựa vào động từ chính ở câu gốc và đảo như trên.

Eg:

 • They cleaned up the river only after it turned green.

→ Only after the river turned green did they clean it. (Chỉ sau khi dòng sông chuyển sang màu xanh, họ mới làm sạch nó.)

Xem ngay: Khóa học IELTS Cấp tốc – Cam kết tăng ít nhất 0.5 – 1.0 band score SAU 1 THÁNG HỌC

Một số cấu trúc đảo ngữ khác với Only

Một số cấu trúc đảo ngữ khác với Only
Một số cấu trúc đảo ngữ khác với Only

Cấu trúc 1: Only then + Trợ động từ + S + V (nguyên thể) (Chỉ đến khi đó, thời điểm đó…)

Eg: Only then did Maly discover her husband’s secret. (Chỉ khi đó Maly mới khám phá ra bí mật của chồng mình.)

Cấu trúc 2: Only in this/that way +  Trợ động từ + S + V (nguyên thể): Chỉ bằng cách này/kia

Eg: Only in this way could we be successful. (Chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể thành công).

Cấu trúc 3: Only by + V-ing/Noun + Trợ động từ + S + V (nguyên thể): Chỉ bằng cách là …

Eg: Only by studying hard can you be at the top of your class. (Chỉ bằng cách là học chăm chỉ bạn mới có thể đứng nhất lớp.)

Cấu trúc 4: Only with + V-ing/ Noun +  Trợ động từ + S + V (nguyên thể): Chỉ với …

Eg: Only with a lot of money did Lilly buy that car. (Chỉ với rất nhiều tiền Lilly mới có thể mua được chiếc xe ô tô đó).

Cấu trúc 5: Only if + S + V + Trợ động từ + S + V (nguyên thể): Chỉ khi…

Eg: Only if you meet the conditions does the University accept you. (Chỉ khi bạn có đủ điều kiện thì trường đại học mới chấp nhận bạn vào học).

Cấu trúc 6: Only in + location + Trợ động từ + S + V (nguyên thể): Chỉ ở (địa điểm) 

Eg: Only in home do I just feel comfortable. (Chỉ ở nhà tôi mới cảm thấy thoải mái.)

Cấu trúc 7: Only later + trợ động từ + S + V nguyên thể: chỉ sau khi, chỉ sau này…

Eg: Only later did I speak to him. (Chỉ sau này tôi mới nói chuyện với anh ấy.)

Xem thêm:

Tổng hợp về các cấu trúc đảo ngữ với Only kèm bài tập vận dụng

Tổng hợp Bài tập đảo ngữ từ cơ bản đến nâng cao có đáp án

Tổng hợp về cấu trúc Not Until và Only When trong tiếng Anh

Bài tập cấu trúc Only after

Only After là gì Cấu trúc only after - Cách dùng trong tiếng Anh
Only After là gì? Cấu trúc only after – Cách dùng trong tiếng Anh

Bài tập 1: Viết lại các câu sau và sử dụng cấu trúc “Only after”

1. I only watch the movie after I read the book.

2. Alex only listened to the teacher after the lesson had started.

3. My mother only goes to sleep after she makes sure that we do the same.

4. She only spoke so well after careful preparation.

5. We only bring the clothes in after it rains.

6. You should only make a decision after consideration.

7. She only asked for help after she had faced real-life problems.

8. I am only pretty after I put on make-up.

9. The team was only defeated after the second round.

10. You only get the answer after you ask the questions

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng nhất

1. He bought some sweets at the shop. ___ did he realize that he’d been given the wrong change.

A. Only if

B. Only when

C. Only later

2. ___ did she go to live in Italy, she realized how much she hated Korea.

A. Only when

B. Only with

C. Only by

3. ___ this way does the machine work.

A. Only if

B. Only in

C. Only after

4. ____ the sun went down, did the bats come out.

A. Only by

B. Only after

C. Only then

5. ___ did we find the treasure

A. Only by

B. Only after

C. Only then

Đáp án

Bài tập 1:

 1. Only after reading the book do I watch the movie. (Chỉ sau khi đọc sách thì tôi mới xem phim.)
 2. Only after the lesson had started did Alex listen to the teacher. (Chỉ sau khi tiết học đã bắt đầu thì Alex mới lắng nghe giáo viên.)
 3. Only after making sure that we go to sleep does my mother do the same. (Chỉ sau khi đảm bảo chúng tôi đã đi ngủ thì mẹ tôi mới đi ngủ.)
 4. Only after careful preparation did she speak so well. (Chỉ sau khi chuẩn bị kỹ càng thì cô ấy đã nói rất tốt.)
 5. Only after it rains do we bring the clothes in. (Chỉ sau khi có mưa thì chúng ta mới thu quần áo vào.)
 6. Only after consideration should you make a decision. (Chỉ sau khi suy xét thì bạn mới nên đưa ra lựa chọn.)
 7. Only after facing real-life problems did she asked for help. (Chỉ sau khi gặp phải vấn đề ngoài đời thì cô ấy mới cầu cứu sự trợ giúp.)
 8. Only after putting on makeup am I pretty. (Chỉ sau khi trang điểm thì tôi mới xinh.)
 9. Only after the second round was the team defeated. (Chỉ sau khi vòng thứ hai (diễn ra) thì đội mới bị đánh bại.)
 10. Only after asking the questions do you get the answers. (Chỉ sau khi bạn đặt câu hỏi thì bạn mới có câu trả lời.)

Bài tập 2:

 1. C
 2. B
 3. A
 4. B
 5. C

Qua bài viết trên chắc hẳn các bạn đã hiểu rõ hơn về cách dùng của cấu trúc only after phải không nào. Đừng quên ghi lại và ôn tập thật kỹ lưỡng để có thể áp dụng đúng cấu trúc vào từng ngữ cảnh nhé. Hãy truy cập vào chuyên mục IELTS Grammar của IELTS Vietop để nạp thêm được nhiều kiến thức mới nhé.

Luyện thi IELTS

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra