Trần Trọng Hưng

Học sinh

Trần trọng Hưng là học sinh lớp 11, sinh năm 2005. Em có điểm đầu vào là 4.5. Sau quá trình ôn luyện tại IELTS Vietop với lớp học nhóm trong vòng 160 buổi, Hưng đã xuất sắc đạt được 7.0 IELTS vào ngày 28/05/2022.

Trần Trọng Hưng
Trần Trọng Hưng

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra