Trần Trọng Hưng

Học sinh

Trần trọng Hưng là học sinh lớp 11, sinh năm 2005. Em có điểm đầu vào là 4.5. Sau quá trình ôn luyện tại IELTS Vietop với lớp học nhóm trong vòng 160 buổi, Hưng đã xuất sắc đạt được 7.0 IELTS vào ngày 28/05/2022.

Trần Trọng Hưng
Trần Trọng Hưng

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
19h - 20h
20h - 21h
21h - 22h