Phạm Vũ Duy

Sinh viên

Bạn Phạm Vũ Duy sinh viên Công nghệ thông tin chỉ sau 80 giờ học tại Vietop đã đạt được IELTS 7.0 với đầu vào chỉ với 5.0. Bạn chia sẻ trước đây bạn chưa từng học IELTS ở bất kỳ trung tâm nào, và điểm mục tiêu chỉ 6.5 nhưng bạn đã được điểm cao bất ngờ, bạn rất vui. Chúc mừng Duy nhé!

Phạm Vũ Duy
Phạm Vũ Duy

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra