Nguyễn Đinh Quốc Đạt

Sinh viên

Nguyễn Đinh Quốc Đạt – điểm target đầu ra của bạn là 5.5 nhưng sau 20 buổi học tại trung tâm luyện thi IELTS Vietop với cô Tọi và cô Thảo. Bạn đã đạt được điểm 6.0 vượt qua mong đợi ban đầu.

Nguyễn Đinh Quốc Đạt - 6.0

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra