Nguyễn Đinh Quốc Đạt

Sinh viên

Nguyễn Đinh Quốc Đạt – điểm target đầu ra của bạn là 5.5 nhưng sau 20 buổi học tại trung tâm luyện thi IELTS Vietop với cô Tọi và cô Thảo. Bạn đã đạt được điểm 6.0 vượt qua mong đợi ban đầu.

Nguyễn Đinh Quốc Đạt - 6.0

Bình luận

[v4.0] Form lộ trình cá nhân hóa

Nhận lộ trình học

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng

Thời gian bạn muốn nhận tư vấn:

Sáng:
09h - 10h
10h - 11h
11h - 12h
Chiều:
14h - 15h
15h - 16h
16h - 17h
Tối:
17h - 19h
19h - 20h
20h - 21h