First Vietnamese woman to conquer Mount Everest

IELTS VIETOP IELTS VIETOP
17.05.2022

Sáng 16.5, Công ty tour leo núi Seven Summit Treks cho biết, Nguyễn Thị Thanh Nhã (Céline Nha Nguyen) đã leo thành công đỉnh Everest (Kathmandu, Nepal). Cô là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục thành công đỉnh Everest cao 8.894 m – “nóc nhà thế giới”.

Bản tiếng Anh

According to a Nepal-based mountain climbing tour service, on May 16, Nguyen Thi Thanh Nha (Celine Nha Nguyen) has become the first Vietnamese woman to climb Mount Everest, the world’s highest peak.

Seven Summit Treks, a firm that organizes climbing adventures across all summits above 8,000 meters in Nepal, China, and Pakistan, declared on its Twitter feed on Monday morning that Nha had ascended the highest mountain through the southeast ridge at 3:30 a.m. Nepal time (4:45 a.m. Hanoi time).

It also stated that she was the first Vietnamese woman to do so, highlighting how significant this was for the Vietnamese climbing community.

Nha, 35, who works as a lawyer in HCMC, is a member of the Seven Summit Treks Everest Expedition 2022. As of December last year, only three Vietnamese men had successfully reached the peak of the world’s highest mountain, according to data from The Himalayan Database.

Nha, a mountaineering fanatic, has climbed the world’s seven highest summits. On January 3 of this year, she conquered Mount Vinson in Antarctica, which stands at 4,892 meters above sea level.

Mount Everest, at a height of 8,849 meters (29,032 ft), is the highest point on Earth above sea level. It is located between Nepal and Tibet in the Himalayan mountain range. There are two main climbing routes to the summit, one from Nepal’s southeast and the other from Tibet’s north.

Since its initial ascent in 1953 from the Nepali and Tibetan sides, Everest has been climbed 10,657 times. According to Reuters, 311 individuals have died after climbing it multiple times.

  • Ascend (v): leo lên
  • Mountaineering fanatic (n): tín đồ leo núi 
  • Conquer (v): chinh phục 
  • Sea level (n): mực nước biển
  • Summit (n): đỉnh (núi)

Khung giờ vàng GIẢM 20% học phí IELTS

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Bản tiếng Việt

Người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest

Sáng 16/5, quản lý Công ty Tour Seven Summit Treks – chuyên tổ chức leo núi ở Kathmandu, Nepal xác nhận Nguyễn Thị Thanh Nhã (Celine Nha Nguyen) chinh phục thành công đỉnh Everest, và cũng người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest.

Thanh Nhã được cho biết đã chinh phục đỉnh núi cao nhất  thế giới qua sườn núi phía đông nam lúc 3:30 sáng theo giờ Nepal. (16h45 giờ Hà Nội).

Kỷ lục này xã nhận Thanh Nhã là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên chạm đỉnh nóc nhà thế giới, cũng như khẳng định ý nghĩa của cộng đồng leo núi Việt Nam.

Thanh Nhã, cô luật sư 35 tuổi tại TP HCM là thành viên của Seven Summit Treks Everest Expedition 2022. Theo thông tin từ Cơ sở dữ liệu Himalayan, tính đến tháng 12 năm 2021, chỉ có ba thành viên nam của Việt Nam chinh phục thành công đỉnh Everest,

Là một tín đồ leo núi, Thanh Nhã đã chinh phục bảy đỉnh núi cao nhất thế giới. Vào ngày 3/1 mới đây, cô đã đặt chân đến đỉnh Vinson ở Nam Cực, ở độ cao 4.892 mét so với mực nước biển.

Đỉnh Everest, với độ cao 8.849 mét, là điểm cao nhất trên Trái đất so với mực nước biển. Nó nằm giữa Nepal và Tây Tạng trên dãy núi Himalaya. Có hai tuyến đường leo núi chính để lên đỉnh, một từ phía đông nam của Nepal và một từ phía bắc của Tây Tạng.

Kể từ lần đầu tiên vào năm 1953, Everest đã được chinh phục 10.657 lần. Theo Reuters. Được biết, đã có tới 311 người không may ra đi bởi sự khắc nghiệt của thiên nhiên trên chặng đường lên tới đỉnh núi. 

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra