Nhận EBOOK MIỄN PHÍ

TỔNG HỢP BÀI MẪU IELTS SPEAKING QUÝ 1/2022 (tháng 1 – 4/2022)

Trọn bộ giải đề IELTS Speaking tháng 1 – 4/2022, kèm giải thích nghĩa và cách sử dụng từ vựng bằng tiếng tiếng Việt.

Tham khảo ngay những chủ đề Speaking thường gặp nhất trong phòng thi cùng Vietop nhé!

Đăng ký nhận EBOOK

tong hop bai mau sp quy 1
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0