BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 11/08/2018

Hong Le
07.06.2021

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 11/08/2018 cùng theo dõi dưới đây nhé.

Đề bài

Task 2: It is natural that some animal species are becoming extinct. There is no reason why people should try to prevent this from happening. Do you agree or disagree?

Essay Topic A​​​​nalysis:

1. Essay category:

 • Agreement/Disagreement
 • Quan điểm: sự tuyệt chủng của 1 số loài động vật xảy ra tự nhiên nên không cần tìm cách ngăn ngừa

2. Brainstorming:

Có thể chọn agree 100%, disagree 100%, agree more than disagree, or disagree more than agree

* Nếu agree:

 • Animal extinction has been well-known => dinosaurs, mammoths, saber-toothed tigers, etc. => no need to intervene (Động vật tuyệt chủng là hiện tượng xưa nay không lạ => khủng long, voi ma-mút, hổ răng đao, v.v. => không cần can thiệp)
 • The natural causes, including natural disasters, are many => tsunamis, earthquakes, volcanic eruptions, droughts, floods, forest fires, etc. (Do hàng loạt nguyên do tự nhiên, trong đó có thiên tai => sóng thần, động đất, núi lửa phun trào, hạn hán, lũ lụt, cháy rừng, v.v.)
 • From the point of view of animal behavior & physiology, many animals naturally do not like mating (Xét từ góc độ hành vi & sinh lý động vật, có nhiều con tự nhiên không thích giao phối)

* Nếu disagree:

 • Humans are the main factor causing the extermination of animals => interventions are needed (Con người là nguyên do chính gây ra sự tuyệt chủng của động vật => cần phải can thiệp)
 • Poaching is very common => for recreational or medicinal purposes (Nạn săn bắn trái phép rất phổ biến => tiêu khiển hoặc làm thuốc)
 • Deforestation is very common (Nạn phá rừng rất phổ biến)
 • Captivity is very common (Nạn nuôi nhốt rất phổ biến)

Xem thêm: Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết

Sample

One of the most commonly-heard arguments ever is that humans should not intervene in the potential extinction of certain species of animals, which is considered natural. This assumption is far from convincing.

On the one hand, some people might think that humans should not seek to create any interventions. This is based on the belief that animal extinction is a natural phenomenon as a result of such disasters as forest fires, volcanic eruptions, earthquakes, tsunamis, floods, droughts, and so on.

On the other hand, what I strongly believe is that it is a must to make efforts to prevent animals from dying out, especially when it comes to endangered animals including the rhino and the tiger, for two major reasons.

Firstly, poaching, or illegal hunting, is a man-made problem which is on the rise around the globe, specifically in third-world countries. For a wide variety of purposes ranging from recreational to medicinal factors, rhinos and tigers have been hunted to such an extent that their populations have seriously shrunk in recent years. Without aggressive global interventions, future generations would only see them in encyclopedias, as is the case of dinosaurs. Secondly, it is human beings that are destroying animals’ natural habitats so as to do business earning as much money as possible.

One of the striking examples is an increasing number of luxurious resorts coming into being are associated with this issue. If governments had no measures to tackle it, it would inevitably place all species, humans included, on the verge of extermination.

 In conclusion, it is definitely unreasonable to believe there should be no action taken as far as the future disappearance of certain animal species is concerned.

-279 words – Written by IELTS Vietop

Some vocab items

 • Animal extinction = the extinction of animals = the disappearance of animal species (Sự tuyệt chủng của động vật)
 • Natural = not man-made (Tự nhiên)
 • To become extinct = to die out (Tuyệt chủng)
 • An assumption = a belief ((Sự) giả định)
 • Endangered animals = animals on the verge of extinction (Những động vật có nguy cơ tuyệt chủng)
 • Poaching = illegal hunting (Nạn săn bắn trái phép)
 • To be on the rise = to be on the increase = to be rising = to be increasing (Đang gia tăng)
 • Around the globe = around the world (Khắp nơi trên thế giới)A wide variety of = various (Vô vàn / hàng loạt)
 • Third-world countries = developing countries (Những nước đang phát triển)
 • To shrink = to decline (Co, giảm)
 • Aggressive interventions (Những biện pháp can thiệp quyết liệt)
 • An encyclop(a)edia: Từ điển bách khoa
 • Animals’ natural habitats (Môi trường sống tự nhiên của động vật)
 • To come into being = to come into existence (Ra đời)
 • Inevitably = unavoidably (Không tránh khỏi)

Xem thêm: Top 10 kênh Youtube tự học IELTS 4 Kỹ năng dành cho bạn

Some structures

 • To prevent X from happening = to prevent the occurrence of X (Ngăn không để X xảy ra)
 • X is far from convincing = I do not find X convincing = X is unconvincing = I am not convinced by X = I find it hard to agree with X (X không có tính thuyết phục)
 • As a result of = because of = due to = owing to (do / bởi)
 • It is a must to do X = It is necessary to do X (Cần phải thực hiện X)
 • Without aggressive interventions, X would do Y = If aggressive interventions were not adopted, X would do Y (Nếu không có những biện pháp can thiệp quyết liệt thì X sẽ làm Y)
 • It is X that is doing Y (Chính X là người/kẻ làm Y)
 • To place X on the verge of extinction = to put X at risk of extinction (Khiến X có nguy cơ tuyệt chủng)
 • There should be no action taken = There should be no action that needs to be taken (Không cần phải có hành động gì)

Chúc bạn học tập tốt với BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 11/08/2018.

Bài viết liên quan:

Samle Essay đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 14/02/2019
BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/02/2019
Task 2: Some people claim that public museums and art galleries will not be needed because people can see historical objects and works of art by using a computer. Do you agree or disagree with this...
Cách viết dạng Diagram (Process) IELTS Writing Task 1 giúp bạn đạt điểm cao
Cách viết dạng Diagram (Process) IELTS Writing Task 1 giúp bạn đạt điểm cao
Diagram (lược đồ, sơ đồ quá trình) là một trong những dạng đề hiếm khi xuất hiện ở Task 1, thường bao gồm những sơ đồ về quá trình sản xuất/ chế tạo đồ vật, vòng đời của động...
Cách miêu tả chủ đề Cho phép và Có thể - IELTS Writing Task 2
Cách miêu tả chủ đề Cho phép và Có thể – IELTS Writing Task 2
Trong Task 2, vì các chủ đề hay liên quan đến các đề tài xã hội, chúng ta hay phải dùng các cách diễn đạt kiểu như: Việc A cho phép việc B xảy ra, A tạo điều kiện...
Bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18-01-2020
Đề bài và bài mẫu IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 18-01-2020. Các bạn tham khảo để có thêm kỹ năng học IELTS tốt hơn nhé. Nội dung chính Task 1Task 2 Task 1 The diagram below shows how...
[Chia sẻ] Làm sao để luôn luôn đạt 7.0+ Writing cho dù đề khó hay dễ? – Phần 4: Độ mạch lạc band 7+: Tưởng dễ những không phải dễ
[Chia sẻ] Làm sao để luôn luôn đạt 7.0+ Writing cho dù đề khó hay dễ? – Phần 4
PHẦN 4: ĐỘ MẠCH LẠC BAND 7+: TƯỞNG DỄ NHƯNG KHÔNG PHẢI DỄ Độ mạch lạc là điều mà rất nhiều thí sinh IELTS bỏ qua khi luyện thi. Mọi người thường học thêm từ vựng (để cải thiện...
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 15-05-2021
Dưới đây là bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 15-05-2021 vừa qua. Cùng xem VIETOP sẽ giải quyết đề thi này như thế nào...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0