BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 06/04/2019

Hong Le
06.04.2019

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 06/04/2019 cùng theo dõi bên dưới nhé.

Đề bài

Task 2: People have little understanding of the importance of the natural world, what are the reasons and how can people learn more about the natural world?

ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 06/04/2019

ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 06/04/2019

1. Topic analysis:

Category (thể loại đề): cause and solution (nguyên nhân và biện pháp)Issue (vấn đề cần bàn): việc mọi người không biết nhiều về thế giới tự nhiên

2. Brainstorming/outlining:

 • Causes (Nguyên nhân):Education: lack of practice, only theories about this topic (chỉ có lí thuyết, thiếu thực hành về chủ đề này);Not enough number of qualified social campaigns on the media (không có đủ lượng chiến dịch xã hội trên mạng xã hội);
 • Solutions (Biện pháp):Academic programs should be adjusted (chương trình học thuật cần được điều chỉnh); Government should invest in more social campaigns (chính phủ nên đầu tư hơn vào chiến dịch xã hội).

Xem thêm: Cách viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2

Sample essay

In this era, knowledge about natural habitats is sadly not widely known. The reasons for this may be numerous; however, there are a few main causes for which solutions can be suggested.

The two chief sources of this trend are poor education and the lack of social campaigns. First and foremost, it is likely that people possess little knowledge about the natural world since they are insufficiently taught about this topic in schools. Indeed, most academic programs in many countries only focus on theory instead of providing students with practice.

For instance, children are not able to learn about how ecosystems work without truly witnessing that with their own eyes. This leads to the fact that lessons about nature are easily forgotten and diluted. Secondly, this tendency may be the result of the lack of social campaigns.

Specifically, these campaigns would be able to educate a great number of citizens about nature with the support of media development. However, they do not receive sufficient investments, which results in the fact that there are few contents shown to the public with little quality.

As a consequence, a few steps can be taken to tackle this problem. Firstly, academic programs should be redesigned with more practical contents. For example, there could be more extracurricular activities for students to obtain some actual experience by visiting nature conservation areas or zoos.

Besides, the government should consider investing greater financial resources in making social campaigns about the natural world. In particular, the content should be interesting enough to capture public attention, imprint the relevant knowledge in their minds, and compete with commercials in terms of on-air time.

In general, the shortage of practical contents in schools and the low number of social campaigns are the two major causes, and making positive adjustments to education and governmental funding are two possible solutions to this issue.

-309 words- Written by IELTS Vietop

Vocabulary

 • In this era: Ở thời đại ngày nay;
 • Natural habitat: Môi trường sống tự nhiên;
 • Widely: Rộng rãi;
 • Chief = main = major: Chính;
 • Social campaign: Chiến dịch xã hội;
 • Possess: Sở hữu;
 • Insufficiently: Một cách không đầy đủ -> sufficient: Đầy đủ;
 • Academic program: Chương trình đào tạo;
 • Theory: Lí thuyết;- Ecosystem: Hệ sinh thái;
 • Truly: Thật sự;- Witness: Chứng kiến;
 • Tendency: Xu hướng;
 • The lack of sth = the shortage of sth: Sự thiếu thốn…;
 • A great number of….: Một số lượng lớn của…;
 • Citizen: Người dân;
 • Investment: Sự đầu tư  invest in sth: Đầu tư vào…;
 • Tackle: Giải quyết;- Redesign: Thiết kế lại;
 • Extracurricular activity: Hoạt động ngoại khóa;
 • Obtain experience: Lấy kinh nghiệm
 • Nature conservation area: Khu bảo tồn thiên nhiên;
 • Imprint knowledge in sb’s mind: Khắc sâu kiến thức vào tâm trí ai đó;- Commercial: Quảng cáo thương mại;
 • Adjustment: Sự điều chỉnh;- Governmental funding: Quỹ chính phủ.

Xem thêm: Cách làm chủ ngữ pháp trong IELTS Writing giúp bạn đạt 8.0 dễ dàng

Structures:

There are a few main causes for which solutions can be suggested: Có một vài nguyên nhân mà từ đó các biện pháp có thể được đề xuất;

 • It is likely that S+V+O: Có khả năng…;
 • This leads to the fact that S+V+O: Điều này dẫn đến sự thật là….;
 • S+ be the result of ….: Là kết quả của…;
 • S + result in….: Điều gì đó dẫn đến…;

Vietop chúc bạn học tập tốt với BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 06/04/2019 nhé!

Bài viết liên quan:

Các dạng câu hỏi thường gặp – IELTS Listening
Các dạng câu hỏi thường gặp & IELTS Listening
Trong bài viết hôm nay, IELTS Vietop sẽ chia sẻ đến bạn các dạng câu hỏi thường gặp trong phần thi IELTS Listening, hãy cùng tìm hiểu nhé! Nội dung chính A. Tổng quan về IELTS ListeningB. Các dạng...
Cách làm dạng bài Multiple Choice - IELTS Listening
Cách làm dạng bài Multiple Choice – IELTS Listening
Trong bài viết ngày hôm nay, Vietop muốn chia sẻ đến bạn cách làm dạng bài Multiple Choice trong bài thi IELTS Listening, ngoài ra còn chỉ ra cho bạn các lỗi thường gặp cũng như tài liệu luyện Listening...
Ted Talks – The official TED guide to public Speaking
[REVIEW SÁCH] Ted Talks – The official TED guide to public Speaking
Quyển sách huyền thoại hướng dẫn phương pháp thuyết trình do chính chủ tịch TED chủ...
Cấu trúc "This is the first time"
Cấu trúc “This is the first time” trong tiếng Anh
Cấu trúc This is the first time là một cấu trúc thông dụng trong các bài tập ngữ pháp tiếng Anh. Trong bài viết Vietop sẽ giúp bạn hiểu và cách sử dụng cấu trúc này nhé! Nội dung...
Cấu trúc used to, be used to, get used to trong tiếng Anh
Cấu trúc used to, be used to, get used to trong tiếng Anh
Cấu trúc used to, be used to, get used to trong tiếng Anh có cấu trúc nhìn chung khá giống nhau nên một số bạn thường bị nhầm lẫn khi phân biệt và làm bài tập ngữ pháp. Do đó...
Chiến lược làm bài dạng điền từ IELTS Listening Section 1
Chiến lược làm dạng bài điền từ Section 1
IELTS Listening Section 1 có thể coi là phần thi dễ nhất trong IELTS listening. Phần này bao gồm là một đoạn hội thoại giữa hai người trong cuộc sống hàng ngày, như đặt phòng khách sạn, hỏi về...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0