Phân tích bài mẫu dạng “pros cons” – Advertisement

Nhiều bạn không có ai hướng dẫn, tự mò mẫm hoàn toàn sẽ rất khó có định hướng trong các bài IELTS Writing để đạt điểm cao.

Nhận thấy việc phân tích các bài mẫu IELTS là vô cùng quan trọng. Chính nhờ việc tự phân tích văn mẫu mà nhiều học viên tại Vietop đạt 6.5 Writing. và các mẹo làm bài từ những kinh nghiệm từ thầy cô giảng dạy tại Vietop.

Xem thêm một số bài mẫu sau đang được quan tâm nhất:

Mời bạn đọc xem bài phân tích bài mẫu IELTS Writing dạng “pros cons” – Advertisement dưới đây để có thêm kiến thức cũng như một số từ vựng liên quan thường dùng dưới đây nhé.

Phân tích bài mẫu dạng "pros cons" - Advertisement
Phân tích bài mẫu dạng “pros cons” – Advertisement

Task question: Advertisements is becoming more and more common in our everyday lives. Is it a positive or negative development?

Task type:  “Pros and Cons” (Do the advantages outweigh the disadvantages? Is this a positive or negative development?)

Essay plan

Position: Xu hướng phát triển có lợi và hại như nhau

Topic: Tác hạiTopic: Lợi ích
Explanation 1: Quảng cáo phát triển ở một mức độ chưa từng thấy.Explanation 1: Quảng cáo dùng để quả bá sản phẩm mới ra thị trường.
Clarification 1: Quảng cáo xuất hiện mọi nơi và chúng ta bắt buộc phải xem và cảm giác như bị sự xâm phạm không được chào đón thay vì tiếp thu thông tin.Clarification 1: Nhờ quảng cáo, người dùng biết được những sản phẩm sạch, tươi. Nếu không có quảng cáo, người dân buôn rất khó tung sản phẩm ra thị trường và người tiêu dùng sẽ khó xác định hàng hóa tốt
Explanation 2: Quảng cáo dụ dỗ mọi người mua các sản phẩm không cần thiết.Explanation 2: Quảng cáo trong những năm gần đây gợi nhiều suy nghĩ và có tính giáo dục
Clarification 2: Mọi người thường mua các sản phẩm mới như điện thoại dù cho các sản phẩm cũ vẫn hoạt động cực kỳ tốt. Việc làm này vừa tốn tiền vừa tốn tài nguyên.Clarification 2: Nhiều thông điệp về tình yêu, tình bạn, giá trị cốt lõi của gia đình và bảo vệ môi trường được lồng ghép vào quảng cáo có được sự đón nhận từ người xem.

Sample

Advertisements are growing increasingly popular in recent years, and whilst some people are of the opinion that advertising greatly assists us in making purchase decisions, we can also hear some others decrying ads for being annoying and misleading.  In my opinion, it has both positive and negative sides in equal measure.

There are several disadvantages inherent in advertising. Advertisements, with the advent of the Internet, has been rising on an unprecedented scale. Pop-ups, flyers and billboards are virtually everywhere, and since we are simply unable to avoid seeing them, such advertising overload has been considered to be unwelcome intrusion rather than useful information. Furthermore, several ads attempt to tempt people into making unnecessary purchases. Every year, many people, under the manipulation of alluring and provocative ads, queue for the latest flagship phones, even though their old ones are still in perfectly good condition. Discarding things when they are still of good use is a huge waste of money and resources.

However, advertisements and commercials are instrumental in promoting a new product to the market. Along with marketing, advertising plays a vital role in bringing fresh products and services closer to consumers who have not heard about them. Were it not for commercials, it would be very difficult for sellers to get their products to the market, and for buyers to be informed of new commodities. Also, in recent years, advertising has become very thought-provoking and educational. Messages of love, friendship, family core values, and environmental protection that are included in some commercials have been very well received by the audience. 

In conclusion, my firm conviction is that advertising is detrimental for its intrusive and manipulative natures, but it can be very informative and meaningful as well. Wise consumers are those who demonstrate the ability to see through those pieces of advertising and make sensible buying decisions.

Vocabulary highlights

inherent in:hiện hữu, là một phần của
with the advent of:với sự ra đời của
on an unprecedented scale:ở một quy mô chưa từng thấy
unwelcome intrusion:sự xâm phạm không được chào đón
tempt people into V-ing:dụ dỗ người ta làm gì
alluring and provocative:hấp dẫn mời gọi (thường mang nghĩa xấu)
instrumental in:rất quan trọng
commodities:hàng hóa
thought-provoking:gợi nhiều suy nghĩ

IELTS Vietop hi vọng qua bài phân tích bài mẫu dạng “pros cons” – Advertisement sẽ giúp được cho bạn đang trong quá trình ôn luyện thi IELTS.

100%
Học viên đều đạt điểm IELTS đầu ra với lộ trình học ĐÚNG TRỌNG TÂMCHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

Bình luận

Bình luận