Những mẫu câu và cụm từ “ăn điểm” trong IELTS Writing Task 2

Ngọc Đỗ Ngọc Đỗ
01.08.2022

Writing Task 2 dưới dạng Academic essay (bài viết bằng ngôn ngữ học thuật) chắc hẳn khiến không ít bạn ngày đêm “mất ăn, mất ngủ” vì đề bài trải rộng trên nhiều chủ đề khác nhau; lại còn cần phải sử dụng ngôn ngữ trang trọng để tránh bị nhầm sang văn nói.

Hôm nay Vietop sẽ gửi đến các bạn một vài mẫu câu đơn giản, mà lại vô cùng phù hợp trong Writing Task 2 để bạn “ẵm trọn” điểm phần thi IELTS Writing này nhé! 

Những mẫu câu và cụm từ “ăn điểm” trong IELTS Writing Task 2
Những mẫu câu và cụm từ “ăn điểm” trong IELTS Writing Task 2

Dẫn vào mở bài

Chúng ta đã biết rằng IELTS Writing, đặc biệt là IELTS Writing Task 2 thường đưa ra yêu cầu dành cho thí sinh rằng nên hạn chế tối đa việc viết lại đề bài, vì điều này sẽ khiến bạn mất điểm Lexical resource (từ vựng). Do đó, việc lựa chọn một câu dẫn hay là cần thiết để bạn có thể tránh tối đa việc lặp lại những từ ngữ cho sẵn ở đề bài. 

Một số câu dẫn vào bài mẫu để bạn tham khảo:

Đối với vấn đề được nhiều người quan tâm/ trở thành một điều tất yếu

 • It is often said that…:Người ta nói rằng… (bị động)
 • Many people claim that…: Nhiều người cho rằng…
 • A majority of people suppose/ think/ assume/ believe that…:Đa phần mọi người đều nghĩ rằng…
 • Most people nowadays hold a similar view that…:Hầu hết mọi người ngày nay đều đồng tình rằng…
 • It goes without saying that….is one of the most important issues facing us today. :Không cần bàn cãi, … là một trong những vấn đề quan trọng nhất chúng ta đang phải đối diện ngày nay 

Đối với thực trạng đang xảy ra

 • In this day and age…/Nowadays…/ These days…: Ngày nay…..
 • We live in an age when many of us are…:Chúng ta đang sống trong thời đại mà hầu hết mọi người đều…
 • People in the modern day are believed to ….: Trong thế giới hiện đại, mọi người được tin rằng đã, đang và sẽ….

Vấn đề gây tranh cãi trong xã hội

 • ….is a hotly-debated topic that often divides opinion: …là chủ đề gây tranh cải và có nhiều ý kiến trái chiều……
 • …is often discussed yet rarely understood: … thì thường được thảo luận nhưng ít khi được hiểu
 • There is currently a contentious argument over whether …: Có một vấn đề cực kì gây tranh cãi là liệu rằng,…
 • A highly controversial issue today relates to whether to have… [issue]… or not.: Một vấn đề gây tranh cãi nổ ra rằng liệu con người có nên …. hay không
 • People differ in their views as to whether or not … : Mỗi người đều có quan điểm điểm riêng về việc liệu rằng…

Lưu ý: Có một số vấn đề khá hiển nhiên và không có gì gây tranh cãi, nên các bạn không nên lạm dụng những mẫu câu này nhé!

Xem thêm: [ACE THE TEST] GIẢI ĐỀ WRITING 25/06/2022

KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng

Giới thiệu luận điểm 

Một bài văn mạch lạc chắc chắn không thể thiếu những câu chủ đề (luận điểm). Để có thể bắt đầu giới thiệu luận điểm, hãy tham khảo những mẫu câu sau:

test online 2

Bắt đầu luận điểm đầu tiên

 • Firstly, let us take a look at…./ To start with,…: Để nói 
 • First of all, it is worth considering….: Trước hết, đáng xem xét là …..

Giới thiệu các luận điểm tiếp theo

 • Secondly,….Thirdly,….: Thứ hai,….. Thứ ba,…..
 • Furthermore,…./In addition,…/What is more,…/On top of that,….: Hơn nữa, …../Ngoài ra,…./ Hơn nữa là…../ Thêm vào đó….
 • Another point worth noting is…/ Another factor to consider is….: Một điểm nữa đáng để chú ý đó là ……/ Một yếu tố khác cần lưu ý đó là …….

Nêu luận điểm cuối cùng 

Lastly,…/Finally,…./ Last but not least…: Cuối cùng,…../Cuối cùng……/ Cuối cùng nhưng không kém quan trọng……

Xem thêm: Khóa học IELTS Writing – Trọng tâm 10 buổi nâng 1.0 band

Trình bày ý tưởng và Đưa ví dụ

Sau khi đưa ra luận điểm, chúng ta cần phải giải thích, và đưa ra những ví dụ cụ thể để làm sáng luận điểm đó. 

 • When it comes to + noun/gerund …: Khi nói đến + danh từ/ động từ thêm – ing
 • In terms of noun/gerund …: Về + danh từ/ động từ thêm – ing
 • With respect to noun/gerund…: Đối với + danh từ/ động từ thêm – ing
 • Not only….but also…..: Không những….. mà còn….
 • According to experts,….: Theo như các chuyên gia,……
 • Research has found that…..: Nghiên cứu đã tìm ra rằng …..
 • There are those who argue that….: Nhiều người cho rằng …..
 • For instance …. / For example…../such as : ví dụ…./ ví dụ…./ như là…
 • Take … as an example: Lấy … ra làm ví dụ 
 • … should be a good example of this: … sẽ là ví dụ điển hình của việc này 

Chỉ ra kết quả 

Mỗi sự việc đều có nguyên nhân và kết quả. Trong Writing Task 2 chúng ta cần dùng ngôn ngữ trang trọng, hạn chế dùng các từ như “so”, “so that…” và thay thế bằng các mẫu sau:

 • As a result, …./As a result of….: Kết quả là …….
 • ….has led to…/ …has resulted in …. :…. đã dẫn đến….
 • Consequently, …./ Therefore,…/ Subsequently,….: Do đó, …. / Vì vậy, …..
 • On account of …/ Due to….: Do……/ Bởi vì, …..
 • One reason behind this is….: Lý do đằng sau điều này là…
 • One of the main reasons of this is that…:Một trong những lý do chính dẫn đến điều này đó là…

Thể hiện ý tưởng đối lập 

Đôi lúc các ý tưởng có thể trái ngược nhau, đặc biệt là trong dạng bài Advantages & Disadvantages; Agree or disagree; Do đó, hãy ghi nhớ những câu dẫn sau nhé.

 • Although/ Even though subject + verb,….: Mặc dù + Chủ từ + Động từ ……
 • Despite/ In spite of + noun/gerund,….: Mặc dù/ Bất chấp + Danh từ/ động từ thêm – ing
 • Despite the fact that subject + verb,….: Mặc dù thực tế là + Chủ từ + Động từ ……
 • On the one hand….. on the other hand….: Một mặt….. mặt khác…..
 • However, …./ Nevertheless,…./ Even so …. : Tuy nhiên,…./Tuy nhiên,…./ Dù sao đi nữa,….
 • Despite what being said…: Tuy là nói như vậy,…

Nêu quan điểm 

 • From my point of view,…. : Theo quan điểm của tôi,……
 • In my opinion, ….: Theo ý kiến của tôi,….
 • As far as I’m concerned, …..: Theo những gì tôi quan tâm,…
 • Personally speaking,….: Theo ý kiến cá nhân,….
 • My own view on the matter is …..: Trên quan điểm cá nhân của tôi thì,…
 • I reaffirm my conviction that…:Tôi khẳng định lại quan điểm của mình rằng;…

Kết bài 

Đối với phần kết bài, các bạn lưu ý không nêu thêm luận điểm mới; Đơn giản, đây là phần chúng ta nói lại một lần nữa những ý đã trình bày phía trên, kết hợp với khẳng định lại quan điểm (nếu có).

 • To sum up, …./ In conclusion, …… : Tóm lại,…./ Kết luận,….
 • All things considered, …….: Cân nhắc mọi vấn đề,….
 • The advantages of …. outweigh the disadvantages…..: Những lợi ích của….vượt hơn những bất lợi…
 • Taking everything into consideration, …..: Xem xét mọi vấn đề,…..
 • Weighing up both sides of the argument,….: Cân nhắc hai mặt của vấn đề, …….

Một số mẫu câu trên khá hữu ích cho bạn để sử dụng trong bài essay, đặc biệt là trong Writing Task 2. Mong rằng bạn đã thấy bài viết này hữu ích và áp dụng chúng thành công trong bài viết của mình nhé! 

Bình luận

Nhận tư vấn MIỄN PHÍ
Hoàn thành mục tiêu IELTS ngay bây giờ!

Vui lòng nhập tên của bạn
Số điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ Email bạn nhập không đúng
Vui lòng chọn mục đích học IELTS của bạn?
Vui lòng chọn thời bạn bạn muốn Vietop gọi điện tư vấn?
Vui lòng chọn trung tâm mà bạn muốn kiểm tra
Tặng sách MAP - Process
Thi IELTS chỉ với 4.300.000 tại IDP
Thi thử IELTS miễn phí tại Vietop