Review Pros and Cons – A Handbook for Debater (19th edition)

Kho “Ý TƯỞNG” DỒI DÀO CHO WRITING TASK 2!

Bạn bí ý tưởng cho Writing task 2? Bạn rất ngại viết các chủ đề liên quan đến chính phủ, y tế, giáo dục?

Quyển Pros and Cons – A Handbook for Debater (19th edition) là câu trả lời chuẩn nhất cho bạn!

Pros and Cons – A Handbook for Debater (19th edition)

Pros and Cons – A Handbook for Debater (19th edition)

Quyển sách này vốn dành cho người bản ngữ trong tranh luận, nên ngôn từ được sử dụng rất phức tạp. Vì vậy, quyển sách này phù hợp với bạn nào đang ôn luyện để đạt band 7.5+ trở lên.

Để biết thêm nhiều tài liệu hay khi luyện thi IELTS, hãy truy cập vào website: https://www.ieltsvietop.vn/ hằng ngày nhé!

Tham gia cộng đồng IELTS

Bình luận

Bình luận