Cách viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2

Phạm Duy
13.09.2021

Cause/ problem and solution là dạng câu hỏi yêu cầu thí sinh đưa ra điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân gây ra vấn đề của 1 hiện tượng nào đó, đồng thời nêu giải pháp cho vấn đề đó. Trong bài luận, điểm quan trọng nhất là thí sinh cần đưa ra được điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng và cách giải quyết phù hợp.

Bạn có thể tham khảo thêm hướng dẫn làm các dạng ở phần thi IELTS Writing Task 2 dưới đây:

Cùng xem cách viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2 dưới đây nhé.

A. Chiến lược làm bài

Cách viết dạng Problems and Solution trong IELTS Writing Task 2
Cách viết dạng Problems and Solution trong IELTS Writing Task 2

Bước 1.

 • Đầu tiên, hãy xác định chủ đề được đưa ra trong đề bài rồi phân tích điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng, từ đó ghi lại cách giải quyết mà bạn nghĩ ra.
 • Viết lại nguyên nhân gây ra hiện tượng hoặc cách giải quyết điểm có vấn đề, đồng thời đưa ra các giải quyết và ví dụ cụ thể.

Bước 2. Các lưu ý khi viết từng phần của bài luận

Viết mở bài

Là phần để cho các thí sinh dẫn vào các nội dung (nguyên nhân, điểm có vấn đề và giải pháp) sẽ bàn luận trong phần thân bài. Mở bài gồm hai phần là dẫn nhập và câu đặc trưng của dạng.

Lưu ý:

Dẫn nhập: Là phần giới thiệu hiện trạng của vấn đề được đưa ra trong đề bài. Bạn có thể sử dụng nội dung câu hỏi để viết dẫn nhập, nhưng không nên chép lại y nguyên mà nên diễn đạt lại theo cách khác mà không làm thay đổi nghĩa của đề bài gốc.

Viết thân bài

Thân bài là phần đưa ra nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề của hiện tượng và đề xuất giải pháp. Thân bài có cấu tạo gồm hai đoạn văn.

– Thân bài 1:

 • Nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề: ghi lại điểm có vấn đề hoặc nguyên nhân của hiện tượng.
 • Giải thích: giải thích thêm về nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề của hiện tượng đó dưới góc nhìn thông thường.
 • Ví dụ: đưa ra ví dụ củng cố cho quan điểm dựa trên kinh nghiệm cá nhân, kết quả điều tra,…

– Thân bài 2:

Giống như cách viết đoạn thân bài 1, ở đoạn thân bài 2, bạn nêu giải pháp cho nguyên nhân hoặc điểm có vấn đề đã đưa ra trong đoạn trước, đồng thời giải thích và đưa ra ví dụ kèm theo.

Viết kết bài

Là phần để các bạn khép lại toàn bộ bài luận, bao gồm phần tóm tắt và lời kết. Trong kết bài, bạn cần đề cập và sắp xếp những nội dung trọng tâm đã bàn luận ở các phần trên, bởi vậy bạn nên diễn đạt lại các ý đã bàn theo cách khác thay vì viết lại y nguyên các nội dung cũ.

B. Hướng dẫn chi tiết cách làm bài dạng Problems & Solutions

Hướng dẫn chi tiết cách làm bài dạng Problems & Solution
Hướng dẫn chi tiết cách làm bài dạng Problems & Solution

1. Introduction

 • Dẫn nhập: It is true that there is an increasing number of + N (xác định đối tượng vấn đề chính được nói đến trong bài là gì. Chủ động hay bị động) + V-ING/ V3/ED (bổ nghĩa cho chủ đề trước đó)

Câu đặc trưng của dạng : As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

2. Body

(2 paragraphs)

2.1. Paragraph 1 : Tập trung bàn về PROBLEMS

It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. (câu mở đầu đoạn)

Giới thiệu vấn đề thứ 1 : One of the prominent reasons concerning this problem is N.

Dùng các công thức sau để viết câu

 • Giải thích/ chứng minh cho quan điểm 1, khiến cho người đọc tin tưởng hơn.
 • Analysis: This is because   +  S + have/ has the propensity for + V-ING  (chỉ ra xu hướng chung của hành động thuộc về quan điểm 1)
 • Sau khi kết thúc, dùng dấu “,” và mệnh đề
 • Which led to (the fact that + S+ V) + N/ N phrase (xu hướng nếu trên đã dẫn đến hậu quả gì)
 • Dùng liên từ Henceforth, S + be + considered as the chief culprit behind +N/ N phrase để nhấn mạnh lại 1 lần nữa hệ quả đó chính là nguyên nhân chính cho vấn đề được nêu ra.
Giới thiệu vấn đề thứ 2
 • Another factor leading to this situation is + N.
 • This means + N (dùng để chỉ hậu quả của vấn đề thứ 2 gây ra)
 • S + exert such detrimental impacts upon + N ( hậu quả của vấn đề 2 gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng lên nhóm đối tượng nào), resulting in + N (và dẫn đến thêm 1 hệ lụy nào khác)
 • Giving examples

2.2. Paragraph 2 : Tập trung bàn luận về giải pháp

In truth, some imperative measures ought to be taken to resolve these prospective issues. (câu mở đầu của đoạn)

Hướng giải quyết 1 cho vấn đề 1: 
 • V-ing (hướng giải quyết 1 theo định dạng V-ing) + be + highly + recommended/ complemented/ suggested.
 • …………. , which prevent + O + from V-ing/ N (giúp đỡ cho đối tượng khỏi việc bị ….)
 • Giving examples
Hướng giải quyết 2 cho vấn đề 2:
 • It is/ was N phrase’s responsibility /liability + to V (đó là trách nhiệm của 1 tập thể,….là phải làm gì….)
 • Therefore , dùng passive voice để nêu lên những hệ quả sau khi giải pháp được đưa ra
 • In addition, S (các đối tượng chỉ người) + be + encouraged to + turn to + V1-ing/ N as the alternative to + V2-ing/ N2 + to + V (được khuyên là nên làm việc gì đó tích cực hơn cách làm cũ để giúp cho vấn đề được cải thiện)

Tìm hiểu thêm về 5 khóa học IELTS tại TPHCM

3. Conclusion

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding (paraphrase lại cụm danh từ chỉ vấn đề chính được nêu ở phần mở bài), yet, they can be solved once according measures are enlisted imperatively.

Xem thêm: Tổng hợp các điểm ngữ pháp nên ôn lại cho IELTS Writing Task 2

C. Model Essay

There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher.

 • What might be the man-made causes of temperatures rising?
 • How should we deal with this problem?

Sample

It is true that there is an increasing number of human-related activities posing grave harm upon the worldwide temperature. As far as I am concerned, this phenomenon can result in serious problems, which can be tackled using appropriate measures.

 It is possibly said that this issue may be caused by some main factors. One of the prominent reasons concerning this problem is constructing a large number of factories. This is because the authority has the propensity for cutting down hundred hectares of forest to make place for building manufacturing facilities, which led to the fact that the flora and fauna’s habitat was destroyed. Henceforth, deforestation is considered as the chief culprit behind the deterioration in the biodiversity’s quality.  Another factor leading to this situation is the proliferation in population. This means the acceleration in using private vehicles. The transportation’s exhaust emission exerts detrimental impacts upon the air and people’s health, resulting in the alarming rate of respiratory-related diseases.

In truth, some imperative measures ought to/ should be taken to resolve these prospective issues. Restricting the building of factories or manufaturing facilites is highly recommended. This is proven to reap greater benefits in preserving the majority of primative forests as well as exotic and rare breed of animals and plants, which prevent them from utter extinction and help to restore the natural balance.  It is the government’s responsibility to encourage individuals to use mass transits. Therefore, the air contamination  will be decreased and its quality will also be enhanced. In addition, the citizens are encouraged to turn to using renewable- energy vehicles as the alternative to the fuel ones to protect the environment and their health status. 

In conclusion, there are indeed various repercussions regarding human-activities’ detrimental impacts upon the environment, yet, they can be solved once according measures are enlisted imperatively. 

Hy vọng thông qua bài viết cách viết dạng Problems and Solutions trong IELTS Writing Task 2 ở trên của IELTS Vietop sẽ giúp ích được cho bạn trong quá trình luyện thi IELTS.

Chúc bạn học tốt và thành công nhé!

Tăng ngay 1.0 điểm với 10 buổi học tại VIETOP bằng khóa IELTS Writing

www.ieltsvietop.vn

Bài viết liên quan:

Đề luyện tập IELTS Writing số 2: The percentage of adults in the UK who used the Internet & A child’s development
Đề luyện tập IELTS Writing số 2: The percentage of adults in the UK who used the Internet & A child’s development
IELTS Writing được xem là phần thi “chật vật” với nhiều thí sinh. Để làm được bài thi này, đòi hỏi “sĩ tử” phải trải qua quá trình ôn luyện. Do vậy, hôm nay IELTS Vietop gửi đến bạn...
Tổng hợp nguồn Website chữa IELTS Writing miễn phí
Tổng hợp nguồn Website chữa IELTS Writing miễn phí
Ở các phần trong bài thi IELTS như Reading hay Listening bạn có thể tự luyện tại nhà với đáp án có sẵn, nhưng đối với phần thi Writing thật khó để tự chữa. Do đó việc tìm nguồn...
[Download] Cambridge Grammar for IELTS
Review Cambridge Grammar for IELTS – Sách ngữ pháp IELTS
Cuốn sách Cambridge Grammar for IELTS là lựa chọn hoàn hảo khi bạn muốn ôn luyện ngữ pháp IELTS. Hãy cùng IELTS Vietop tìm hiểu tại sao cuốn sách này lại “hot” đến như thế nhé. Nội dung chính...
Samle Essay đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 23/02/2019
BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 23/02/2019
Task 2: More and more people want to buy famous brands of clothes, car and other items. Why is this trend?  Do you think it is a positive or negative...
Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 17-04-2021
Dưới đây là bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 1 và 2 ngày 17-04-2021 vừa qua. Cùng xem bài mẫu của VIETOP dưới đây nhé! Nội dung chính Task 1Đề bàiSampleVocabTask 2Đề bàiSampleVocab Task 1 Đề bài The...
Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 - Agree or Disagree chi tiết
Cách làm dạng bài IELTS Writing Task 2 – Agree or Disagree chi tiết
Agree/ Disagree là dạng câu hỏi thường xuyên xuất hiện nhất trong Task 2, đề bài yêu cầu thí sinh đưa ra ý kiến chủ quan của mình. Điểm quan trọng trong bài luận của dạng bài này là...

Bài nổi bật

Các khóa học IELTS tại Vietop

Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn đạt điểm IELTS đầu ra mong muốn.
Khóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học trong tầm tay. Dành cho học sinh cấp 2, cấp 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 band điểm chỉ sau 1 tháng học.
Khóa học IELTS General
Hoàn thiện giấc mơ định cư và làm việc tại nước ngoài.
Khóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Khóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ sau 80 giờ học.
Tổng hợp bài mẫu đề thi IELTS Writing Quý 1/2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 2/2021 – version 1.0